အခန္းမ်ားအတြက္ ပရိေဘာဂ အလွဴရွင္မ်ား

ေယာဂီေဆာင္အခန္းအလွဴရွင္မ်ားခင္ဗ်ား

အခန္းအလွဴရွင္မ်ားအား  ေဆာက္လုပ္ဆဲ အမ်ဳိသမီးေယာဂီေဆာင္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အသိေပး လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ ့ အေနႏွင့္ ယခုအမ်ဳိးသမီး ေယာဂီေဆာင္အတြက္ ျပီးစီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ေယာဂီမ်ား အဆင္သင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ကုတင္၊ ဘီဒုိငယ္၊ ပရိေဘာဂ သုံးအေဆာင္မ်ား ထည့္သြင္းလွဴဒါန္းရန္္ စီစဥ္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိပရိေဘာဂမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ႏွစ္ေယာက္ခန္းအတြက္ ျမန္မာေငြ ၂သိန္းခန္ ့ (စကၤာပူ ေဒၚလာ ၃၀၀ ဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္။) ႏွင့္ သုံးေယာက္ခန္း အတြက္ ျမန္မာေငြ ၂သိန္း ၆ ေသာင္းခန္ ့ (အနီးစပ္ဆုံးစကၤာပူေဒၚလာ ၄၀၀ ဟုသတ္မွတ္ထားပါသည္။) ကုန္က်မည္ဟု သိရပါ သည္။ စိတ္၀င္စားလွဴဒါန္းလုိသူ အခန္းအလွဴရွင္မ်ားသည္ မိမိတုိ ့ ဆုိင္ရာ အခန္းမ်ားအတြက္ ပရိ ေဘာဂ မ်ားပါ တပါတည္း လွဴဒါန္းလုိပါက က်ေနာ္တုိ ့အား အေႀကာင္းႀကား ႏုိင္ပါသည္။ ထုိပရိေဘာဂ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားသည္ မိမိတို ့အစီအစဥ္ျဖင့္ အရစ္က်ျဖစ္ေစ၊ တလုံးတည္း ျဖစ္ေစ (၃၀-၁၀-၂၀၁၁) ေနာက္ဆုံးထားျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါသည္။ ထုိပရိေဘာဂအတြက္လည္း သာဓု ေခၚဆုိႏုိင္ႀကရန္ ဆုိင္ရာအခန္းမ်ားတြင္ ကဗ်ည္းထုိးေပးပါမည္။

ိမဆက္သြယ္ လာသည့္အခန္းမ်ားအတြက္ ပရိေဘာဂအလွဴမ်ားကုိ အျခားအလွဴရွင္မ်ားအား လက္ခံသြား မည္ျဖစ္ ပါသည္။ ပရိေဘာဂအလွဴရွင္ရျပီးေသာ အခန္းမ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္ျပီးသည္ႏွင့္ ေယာဂီမ်ား အဆင္သင့္ သီတင္းသုံးေနထုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သိလုိသည္မ်ားကုိလည္း အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ႀကပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ (+၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀)   kyawtkk@gmail.com

ေဇာ္မုိးစံ (+၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀) zawmoesan@yahoo.com.sg

 

ကုတင္အလွဴရွင္စာရင္း

                         အမည္                                                         အလွဴေငြ

ဦးစန္း၀င္း+ ေဒၚေအးေအးမင္း သား ရဲမင္ဆန္း မိသားစု                        S$100

 

သုံးေယာက္ခန္း( WC attached )

အခန္း No.

အလွဴရွင္အမည္

ဇြန္ ၂၀၁၁

ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ
(S$)

၁၁၂

(ဦးအုန္းဘူး)+ ေဒၚရွင္ညႊန္ ့အားအမႈးထား၍ နန္ ့တင္တင္ျပဳံး၊ သားေက်ာ္ဇင္ထြန္း၊ သမီးလြင္မာျငိမ္း မိသားစု*

 

၄၀၀

၁၁၄

ဦးအုန္းဘူး+ ေဒၚရွင္ညႊန္ ့ သမီး မနန္ ့ဘီသန္းမိသားစု*

 

၄၀၀

၂၁၂

 

 

 

၂၁၄

ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါးကုိရည္စူး၍ ေဒၚမိေစာတင္(ခ)ေဒၚေမရီ ေကာင္းမႈ*

၄၀၀

သုံးေယာက္ခန္း

အခန္း No.

အလွဴရွင္အမည္

ဇြန္ ၂၀၁၁

ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ
(S$)

၁၁၁

ဦးပုိင္စုိး+ ေဒၚခင္ျမသန္း သမီး ေဆြေဆြသက္ပုိင္၊ သက္ဆုပုိင္၊ သားေ၀ျဖိဳးပုိင္ မိသားစု*

 

၄၀၀

၁၁၃

မိခင္ႀကီးေဒၚေအာင္ႏုႏွင့္ သမီးမခင္မာရီ မိသားစုေကာင္းမႈ*

၅၀၀

၂၁၁

 

 

 

၂၁၃

ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီး ဦးတင္ေအာင္ အားရည္စူး၍ ေဒၚနန္းျမစိန္ သမီး မနန္းမုိးမုိးျဖဴ ေကာင္းမႈ(ထုိင္းႏုိင္ငံ) ရန္ကုန္တြင္ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းပါမည္။

၂သိန္း၆ေသာင္း

  ႏွစ္ေယာက္ခန္း

အခန္း No.  

အလွဴရွင္အမည္

ဩဂုတ္ ၂၀၁၁

ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ
(S$)

၁၀၁

ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု

 

(လွဴဒါန္းမည္)

၁၀၂

ဦးစံတင္+ ေဒၚယဥ္ေမ သမီး ေဒၚဥမၼာစံမိသားစု*

 

၃၀၀

၁၀၃

ေဒၚညိဳညိဳ၀င္း*

 

(လွဴဒါန္းမည္)

၁၀၄

မခင္သက္ေဆြ၊ ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း မိသားစု၊
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္  ေကာင္းမႈ

၃၀၀

၃၀၀

၁၀၅

ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ ေကာင္းမႈ

၃၀၀

၃၀၀

၁၀၆

ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္ ေကာင္းမႈ

၃၀၀

၃၀၀

၁၀၇

ကြယ္လြန္သူမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဖခင္ ဦးေမာင္ေရႊ၊ မိခင္ ေဒၚႀကည္ညႊန္ ့၊ ေမာင္ေလး ေမာင္စန္းေဌးႏွင့္ ေမာင္စန္းလြင္ အားရည္စူး၍
သမီးမခင္ျမ ေကာင္းမႈ (လွဴဒါန္းမည္)

၃၀၀

၃၀၀

၁၀၈

ကြယ္လြန္သူ ဦးေက်ာ္ျမင့္အားရည္စူး၍ ေဒၚခင္ျမင့္ရီႏွင့္ သမီးမ်ားေကာင္းမွဳ*

 

၂၀၀

၁၀၉

ကုိသိန္းစုိး + မစိမ္းစိမ္း သမီး မစုျငိမ္းခ်မ္း၊ မထက္ေဝစိုး မိသားစု 

၃၀၀

၃၀၀

၁၁၀

ဦးျမင့္ေဆြ+ ေဒၚေဌးေဌး အားအမႈးထား၍ ကုိေက်ာ္စြာ၀င္း+ မဝင္းလဲ့ေရႊရည္ ေကာင္းမႈ*

 
၃၀၀

၁၁၅

(ဦးလီေရွာင္ဖု) + ေဒၚရွီပင္းဖြမ္း သမီး ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ (အားကြ်မ္း) မိသားစု*

၃၀၀
၃၀၀

၁၁၆

မခင္လွ

 

            ၃၀၀

၁၁၇

ဦးသန္းလြင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္စန္း မိသားစု **

    (လွဴဒါန္းမည္)

၁၁၈

 

         
 

၁၁၉

ဦးလွေထြး+ ေဒၚတင္ဥ သားကိုစုိင္းလွိဳင္ဦး (မေလးရွား)မိသားစု*

 

၃၀၀

၁၂၀

ဦးစုိး၀င္း + ေဒၚခင္ၾကဴအုန္း သမီး မေအးျမျဖိဳး၊ မခ်မ္းေျမ့စုိး

၃၀၀
၃၀၀

၁၂၁

ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအားရည္စူး၍ ဦးသန္းထြန္း + ေဒၚအုံးျမင့္ မိသားစုေကာင္းမႈ*

၃၀၀
၃၀၀

၁၂၂

မိဘမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေသာင္းညြန္႕ + ေဒၚနီနီသန္း ႏွင့္ ဦးေက်ာ္တင္႕ + ေဒၚျမေမ တို႕အားအမွဴးထား    ကို္ေနလင္း+ မနန္းၾကဴၾကဴခိုင္ ေကာင္းမႈ*

၃၀၀

၃၀၀

၁၂၃

ဦးေဌးေအာင္ + ေဒၚခင္ခင္ဝင္း မိသားစု

၃၀၀

၃၀၀

၁၂၄

ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကိုသီဟထြန္း+မသဲစုမြန္ တို႔၏ မဂၤလာဦး အလွဴ

၃၀၀

၃၀၀

၂၀၁

ကိုဇာနည္မြန္ + မယဥ္မင္းညြန္႕ မိသားစု

၃၀၀

၃၀၀

၂၀၂

အဖ(ဦးေအာင္သန္း) + အမိေဒၚစီ သမီးခင္မာခ်ဳိ

၁၀၀

၂၀၀

၂၀၃

ဖခင္ဦးေက်ာ္ခင္၊ မိခင္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး တို႕အား အမႈးထား၍ သမီး မဝင္းေမာ္ေအး မွ လွဴဒါန္းပါသည္

၃၀၀

၃၀၀

၂၀၄

ဦးမင္းလွိဳင္+ ေဒၚတင္တင္ေအး မိသားစု

၃၀၀

၃၀၀

၂၀၅

(ဦးထြန္းေအာင္)+ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္း သား ေဌးမင္းခိုင္ သမီး ယဥ္မင္းသူ၊ခိုင္မင္းမြန္၊ခိုင္ပြင့္သူ မိသားစု

၃၀၀

၃၀၀

၂၀၆

မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း၊ မခင္ခ်ိဳထြန္း၊ ေစာနီလာဝင္း

၃၀၀

၃၀၀

၂၀၇

ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားကိုအမႈးထား၍ ဦးမ်ဳိးမင္းေဆြ+ ေဒၚ၀င္း၀င္းေဌး မိသားစု၊ မဘိႏုႏွင့္ေမာင္ႏွမတစ္စု ေကာင္းမႈ

 

(လွဴဒါန္းမည္)

၂၀၈

ဦးေအာင္သင္း + ေဒၚထြန္းထြန္း အား အမႈးထား၍ သားေမာင္သက္ထြန္း

၃၀၀

၃၀၀

၂၀၉

ဦးေအာင္ေဖ + ေဒၚခင္ဝင္း သမီး မသိမ့္သိမ့္သူ မိသားစု

 

(လွဴဒါန္းမည္)

၂၁၀

ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး

၃၀၀

၃၀၀

၂၁၅

မိခင္ၾကီး ေဒၚခင္လွအား ရည္းစူး၍ မလွမ်ိဳးသန္း မိသားစု **

              
(လွဴဒါန္းမည္)

၂၁၆

William Wu Bing Huang & Stella Lee Yu Sheng, daughter Emily Wu Mei Chang, son Kenneth Wu Rong Jie*

 

၃၀၀

၂၁၇

မခင္ေလးရီ၊ မစမ္းစုစုေထြး၊ မနန္းျမဝင္းစိန္

 

၃၀၀

၂၁၈

ဦးေက်ာ္ညြန္ ့+ (ေဒၚခင္ခ်ဳိဆက္) သမီး မခင္ေကာင္းဆက္ မိသားစု*

  ၃၀၀

၂၁၉

 

   

၂၂၀

မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးႀကင္ေဆြ+ ေဒၚတင္တင္၀င္း အားအမႈး ထား၍ သား ေသာင္းထုိက္၀င္း၊ သမီး ေကခုိင္၀င္း ေမာင္ႏွမ ေကာင္းမွဳ*

  (လွဴဒါန္းမည္)
၂၂၁
ကြယ္လြန္သူမိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ (ဦးေကာက္ပုိ ့+ ေဒၚက်င္သီ) အားရည္စူး၍ မက်င္က်င္ရီ ေကာင္းမႈ   ၃၀၀
၂၂၂
ဦးတင္ေငြ+ ေဒၚေအးလွိဳင္ အားအမႈးထား၍သမီး မတင္တင္လတ္၊ မတင္တင္ခုိင္၊ သားေမာင္ ခုိင္ေဇာ္ထက္ မိသားစု   ၃၀၀
၂၂၃
ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္* ၃၀၀ ၃၀၀
၂၂၄
ကုိေအာင္ကုိျမင့္+ မထက္ထက္ႏုိင္   ၃၀၀
>