"မိမိတုိ ့ရဲ ့ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာကုိ တရားရႈမွတ္တဲ့ အခါမွာ
အစြမ္းကုန္အသုံးခ်ပါ။ အဲဒီလုိ အစြမ္းကုန္ အသုံးခ်မွ ဒီသံသရာခရီးခဲႀကီးက
လြန္ေျမာက္ႏုိင္မွာေနာ္။တစ္သံသရာလုံး ေမာဟအားႀကီးခဲ့လုိ ့ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက
ဘုရားေတြနဲ ့လြဲခဲ့ရတာ။"

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တရားစခန္း သတင္းႏွင့္ အလွဴရွင္စာရင္း

အ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာ (၉) ရက္ တရားစခန္း (စကၤာပူ) ၂၀၁၇

ကမၼ႒ာနစရိယ ။ ။ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
ေန ့ရက္ ။ ။ ၁၇-၀၆-၂၀၁၇ မွ ၂၅-၀၆-၂၀၁၇ အထိ 
ေနရာ ။ ။ St. John's Island, Singapore (စိန္ဂၽြန္းကၽြန္း၊ စကၤာပူ)

၀င္ေႀကး ။ ။ အခမဲ့

ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ ။ ။ ၀၉-၀၆-၂၀၁၇ (ေသာႀကာေန ့)

တရားစခန္းအတြက္ မည့္သည္အခေႀကး ေငြမွ မေကာက္ခံပါ။

ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္သူ၊ သီလရွင္၀တ္သူမ်ား ၁၆-၀၆-၂၀၁၇ ေန ့လည္ တြင္ တရားစခန္းသုိ ့ ၀င္ရန္လုိပါသည္။

တရားစခန္း ၀င္ရန္ အတြက္ ဒီေနရာမွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
( ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အီးေမးလ္ မ်ား မွန္ကန္စြာ ျဖည့္မွသာ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ )

>>> တရားစခန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

>>> တရားစခန္း၀င္မည့္သူမ်ား သိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားဖတ္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

Online registration တင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္(98446120), သစ္သစ္(83313976)

မထက္ထက္ႏုိင္ (၉၄၈၈၉၇၅၂) သုိ ့ဆက္သြယ္ အကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။

(သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္ပါက စာရင္းပိတ္ပါမည္။)

တျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားစခန္း၀င္ရန္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား အခက္အခဲရွိပါက

zawmoesan123@gmail.com သုိ ့ email ပုိ ့၍ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

 

တရားစခန္းအတြက္ ႀကြေရာက္လာမည့္ဆရာေတာ္မ်ား

(က) ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
(ခ) ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠ႒
(ဂ) ဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵရ
(ဃ) ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ

စာရင္းေပးထားသူ ေယာဂီမ်ားလုိက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္စသည္မ်ား ႀကည့္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ Click ပါ။

 

တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ား

တရားစခန္းအတြက္လုိအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ ေလယာဥ္ခ၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ကားခ၊ တရားထုိင္ခန္းမစသည့့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေထြေထြ စရိတ္မ်ား အတြက္ ေအာက္ပါႏွဳန္းထားျဖင့္ လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါျပီ။

၁) အာရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ (တရက္စာ) S$ ၆၀၀
၂) ေန ့ဆြမ္းအလွဴ (တရက္ စာ) S$ ၁၁၀၀
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာ ရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)
၃) ဆရာေတာ္တပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴ 
၄) ေဖ်ာ္ရည္/ ေရ(တရက္စာ) S$ ၂၀၀
၅) သစ္သီး/ အခ်ဳိပြဲ S$ ၂၀၀
၆) ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီေနထုိင္ရန္ တရားအားထုတ္ရန္ခန္းမအလွဴတရက္ S$ ၅၅၀

လွဴဒါန္းရန္ Account No POSB Saving Account : 024-47034-2

ေက်းဇူးျပဳ၍ အလွဴေငြလႊဲျပီးပါက ေဖာ္ျပလုိေသာ
၁) အလွဴရွင္အမည္၊ 
၂) အလွဴေငြ ပမာဏ၊
၃) လွဴဒါန္းလုိသည့္အရာ၊
၄) (ေငြလြဲသူအမည္) တုိ ့ကုိ SMS ျဖင့္ ပုိ ့ျပီးလည္း အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ- လွဴဒါန္းရန္ အမွတ္စဥ္-၄တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆရာေတာ္မ်ား န၀ကမၼႏွင့္ ဓမၼပူဇာအတြက္ အလွဴေငြ S$၁၀၀ လွဴဒါန္းလုိပါက

" U Hla+ Daw Mya Family transferred S$100 for item 4 (Your Name) "

ဟု ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာသူတဦးဦးထံ သုိ ့ SMS ျဖင့္အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
email ျဖင့္ အေႀကာင္းႀကားႏုိင္သလုိ ဖုန္းျဖင့္လည္း တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ 

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္
(+65-98446120) kyawtkk@gmail.com
 ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္
(+65-90910591 -Viber) wtsint@gmail.com
ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး
(+65-91197361) aungpyisoneaye@gmail.com
မျဖဴစင္ေက်ာ္
(+65-90076620)

လွဴဒါန္းရန္Account
POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
________________________

ဤတရားစခန္းကုိ ေအာက္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကုသုိလ္ယူ ပံ့ပုိး ကူညီမႈမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
တရားစခန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းလွဴဒါန္း ႀကေသာ အလွဴရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ဤသုိ ့လွဴဒါန္းရသည့္ ျမတ္ေသာကုသုိလ္ေႀကာင့္ ဆင္းရဲကင္းရာ အမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ
မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ႀကပါေစ။
သာဓု.... သာဓု.... သာဓု...
.

၁- တရားစခန္းအတြက္အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ား (General Sponsors List)
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴ ေငြ(S$)

ကိုခ်စ္ကိုကို+မဇာျခည္ဦး သား ေမာင္ဟိန္းထက္ၿဖိဳး၊ ေမာင္ဟိန္းသန္႔ညီ မိသားစု
အေထြေထြ
၃၀၀
အနေနၱာ အနနၱ ငါးပါးအား အမႉးထား၍ ကိုေအာင္စန္းဦး+မမူူမူေမာင္ မိသားစု
အေထြေထြ
၁၅၀
ကိုေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ + မယဥ္မင္းသြယ္
အေထြေထြ
၅၀
မသက္မြန္တင့္
အေထြေထြ
၅၀
ဦးဝင္းေဆြ + (ေဒၚခင္မာေဆြ) မိသားစု
အေထြေထြ
၅၀
ကိုၿငိမ္းခ်မ္းသူ + မဝင္းလဲ့လဲ့ေအာင္ သမီး ဆုရည္လင္း ၊ေမၿငိမ္းခ်မ္း မိသားစု
အေထြေထြ
200
ဦးမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚသီသီလြင္ သားေမာင္သာလွ မိသားစုု
အေထြေထြ
50
ကိုထိန္လင္း (Raffles Hospital) မိသားစု
အေထြေထြ
100
ကိုရဲထြဋ္ဝင္း+မသင္းသင္း မိသားစု
အေထြေထြ
150
၁၀
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ဦးေက်ာ္သူဝင္း+ေဒၚသင္းသင္းစိုး မိသားစု
အေထြေထြ
100
၁၁
ကိုျပည့္စံုေထြး + မမာမာဝင္းေဆြ မိသားစု
အေထြေထြ
20
၁၂
ကြယ္လြန္သူ ဦးျမဟန္အား ရည္စူး၍ ေဒၚတင္မာေဝနွင့္ သမီး မျမမင္းထြန္း ေကာင္းမွုု
အေထြေထြ
150
၁၃
မသီရိဝင္းေက်ာ္ ႏွင့္ မသက္သက္ခိုင္
အေထြေထြ
100
၁၄
မလွလွေအး၊မလွလွေထြး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
အေထြေထြ
100
၁၅
ကြယ္​လြန္​သူအစ္​ကိုစိုင္​း​ေအာင္​သန္​း(တစ္​ႏွစ္​ျပည္​့)အားရည္​စူး၍ ​ေဒၚစိန္​လွဟန္​ အင္​ၾကင္းခို္င္ ​​ေကာင္​းမႈ
အေထြေထြ
100
၁၆
ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ ကိုေဇာ္ထက္ေအာင္ + မေအးျမတ္ခိုင္
အေထြေထြ
100
၁၇
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
အေထြေထြ
100
၁၈
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကိုသန္႕ေဇာ္ႏိုင္ + မနီတာခင္စိုး နွင့္ သား Lucas Lin
အေထြေထြ
200
၁၉
မေဌးေဌးခိုင္
အေထြေထြ
50
၂၀
ဦး တင္ ထူး ႏွင့္ ေဒၚ စန္း စန္း ဦး မိ သား စု ေမြး ေန႔ မ်ား
အေထြေထြ
80
၂၁
ေမမီဝင္း, ဆုဆုရွင္
အေထြေထြ
200
၂၂
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
အေထြေထြ
100
၂၃
ဦးစိန္လင္း ေဒါ္ေစာမိုးမိုး သား ျပည့္ေကာင္းလင္း သမီး Ashley သား ေနလင္းေမာင္ မိသားစု
အေထြေထြ
300
၂၄
ျမတ္ဆုမြန္ + ဆုနန္းႏြယ္ မိသားစု
အေထြေထြ
110
၂၅
ႏွစ္ဖက္မိဘ ဆရာသမားမ်ား အမွဴထား၍ ဦးဝဏၰလြင္+ေဒၚျမျမေအး မိသားစုေကာင္းမွဳ
အေထြေထြ
100
၂၆
ကိုေဇာ္သူရေအာင္ + မေခ်ာယုေအာင္
အေထြေထြ
100
၂၇
မတင္တင္ရီ
အေထြေထြ
100
၂၈
မျမတ္နန္းေအး
အေထြေထြ
100
၂၉
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
အေထြေထြ
51
၃၀
ႏွစ္ဖက္မိဘအမွဳထား၍ ေမာင္သန္႔ဇင္ထြန္း+မခိုင္ဇင္ေထြး မိသားစု ေကာင္းမွဳ
အေထြေထြ
50
၃၁
ဦးပိုင္စိုး+ေဒၚခင္ျမသန္းမိသားစု
အေထြေထြ
150
၃၂
ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကိုေဝလင္း+မဝင္းမင္းေအး
အေထြေထြ
100
၃၃
ေဒၚနန္းေငြ မိသားစု
အေထြေထြ
300
၃၄
ကိုေအာင္ၿဖိဳး
အေထြေထြ
15
၃၅
မမိုးပြင့္ျဖဴ
အေထြေထြ
15
၃၆
မတင့္တင့္ေဇာ္
အေထြေထြ
25
၃၇
ကိုရဲထင္ေက်ာ္ ႏွင့္မိသားစု
အေထြေထြ
50
၃၈
မခိုင္ဇင္ဇင္သြယ္
အေထြေထြ
15
၃၉
မႏွင္းႏွင္းယု
အေထြေထြ
25
၄၀
ဦးခြန္ေအာင္ျမင့္စိုး + ေဒၚခင္မ်ိဳးေဆြ သမီး နန္းဆုလိႈင္မြန္ မိသားစု
အေထြေထြ
100
၄၁
မ႐ူပါဦး
အေထြေထြ
25
၄၂
မနန္းဝါဝါေမာင္ (ခ) မဝါဝါခိုင္မင္း
အေထြေထြ
28
၄၃
မိခင္ ေဒၚေအးပို အားရည္စူး၍ သားငယ္ ေဇာ္သန္႕မင္း
အေထြေထြ
100
၄၄
ျပဳံးတရာဆင့္ မိသားစု
အေထြေထြ
100
၄၅
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
အေထြေထြ
50
၄၆
ျဖိဳးေဝေအာင္ + ခင္ႏွင္းဆီ
အေထြေထြ
200
   

(မွတ္ခ်က္။ ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

၂- ဒုလႅဘရဟန္းခံပြဲ အလွဴရွင္မ်ား

(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ (သုိ ့မဟုတ္) ဒုလႅဘရဟန္း တပါးလွ်င္ S$ 150 ႏွဳန္းျဖင့္ သာသနာဒါယကာအျဖင့္ ခံယူႏုိင္ႀကပါသည္။ )

(အလႉရွင္ ျပည္႕သြားပါျပီ)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ဂ်စ္တူး(မံုရြာ) ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ကိုသန္းထြဋ္ မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
မယုသီဟန္ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ကိုညီေထြးျမင့္+မခက္ေဝဟန္ သမီး - ယြန္းသီရိ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ေဒၚခင္ေမၫြန္႔ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ကိုေစာလြင္ဦး + မအိသက္႔ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ကိုတိုးႂကြယ္​​ေအာင္​ +မ​ေအးၿငိမ္​းသူ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ဦးမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚသီသီလြင္ သားေမာင္သာလွ မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
၁၀
ဦးေမာင္ႏြဲ႕ + ေဒၚရီရီဝင္း မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
၁၁
ကိုေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္ + မေစာမာလာႏြယ္ သမီး ခ်ယ္ရီသြင္ မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
၁၂
ကိုေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္ + မေစာမာလာႏြယ္ သမီး ခ်ယ္ရီသြင္ မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
၁၃
ကိုသန္းထိုက္ေအာင္+မသင္းယုေဆြ သား ဟိန္းထက္ေအာင္ မိသားစုု ဒုလႅဘရဟန္း တစ္ပါး
၁၅၀
၁၄
ကိုေက်ာ္စြာဝင္း + မဝင္းလဲ႕ေရႊရည္ သား ေဝလွ်ံေက်ာ္ သမီး ဝင့္စႏၵီ မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တစ္ပါး
၁၅၀
၁၅
ဦးတင္ေအာင္+ေဒၚသန္းသန္းေအး မိသားစု (ရန္ကုန္) ဒုလႅဘရဟန္း တစ္ပါး
၁၅၀
၁၆
ကိုတင္မိုး+မေႏြမာဝင္း သမီး အိမ္သူကို မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တစ္ပါး
၁၅၀
၁၇
ေဒၚခင္ေမညြန္႕ ဒုလႅဘရဟန္း တစ္ပါး
၁၅၀
၁၈
ကိုသိန္းထြန္းဦးႏွင့္ မအိအိခိုင္ မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တစ္ပါး
၁၅၀
     

၃- သီလရွင္၀တ္ပြဲအတြက္အလွဴရွင္မ်ား

(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ (သုိ ့မဟုတ္) သီလရွင္ တပါးလွ်င္ S$100 ႏွဳန္းျဖင့္ သာသနာ ဒါယကာအျဖင့္ ခံယူႏုိင္ႀကပါသည္။ )
(အလႉရွင္ ျပည္႕သြားပါျပီ)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
ဦးမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚသီသီလြင္ သားေမာင္သာလွ မိသားစု သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
မျဖဴျဖဴေက်ာ္ သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
ေဒၚေအးေအးညြန္႕ မိသားစု သီလရွင္ သုံးပါး
၁၀၀
ေဒၚေအးေအးညြန္႕ မိသားစု သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
ေဒၚေအးေအးညြန္႕ မိသားစု သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
ကိုေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္ + မေစာမာလာႏြယ္ သမီး ခ်ယ္ရီသြင္ မိသားစု သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
ကိုေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္ + မေစာမာလာႏြယ္ သမီး ခ်ယ္ရီသြင္ မိသားစု သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
ကိုသန္းထိုက္ေအာင္+မသင္းယုေဆြ သား ဟိန္းထက္ေအာင္ မိသားစု သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
၁၀
မပပမြန္ သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
၁၁
မပပမြန္ သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
၁၂
ကြယ္လြန္သူ မိခင္ႀကီးအား အမႈးထား၍ သမီး မေအးေမာ္ေမာ္ သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
၁၃
ကိုေနယု, မဝင့္မီသက္, မရည္မြန္စိုးခင္ သူငယ္ခ်င္း တစ္စု သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
၁၄
ကိုေအာင္ပညာသက္ + မျမင့္ျမင့္ဇံ
ကိုေက်ာ္လြင္ + မခင္စႏၵာ
သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
၁၅
ဦးစိန္ေမာင္ + ေဒၚက်င္ဝင္း သမီး မသဇင္ထိုက္ မိသားစု သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
၁၆
ဦးစိန္ေမာင္ + ေဒၚက်င္ဝင္း သမီး မသဇင္ထိုက္ မိသားစု သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀
၁၇
ဦးေမာင္ေမာင္ + ေဒၚစႏၵီသိန္း မိသားစု သီလရွင္ တစ္ပါး
၁၀၀

 

   

 

 

၄- ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ ဓမၼပူဇာ(န၀ကမၼ) အလွဴရွင္မ်ား
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

 

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ဦးခ်မ္းမင္း+ေဒၚမိမိေအာင္သား ႐ွင္းသန္႔ညီ မိသားစု န၀ကမၼ
၆၀၀
ဘိုးဘြားမိဘမ်ားကို အမွဴးထား ၍ သမီး ေမသြယ္ခင္ သား ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးျမင့္ မိသားစု ေကာင္းမႈ န၀ကမၼ
၁၀၀
ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားကို အမႉးထားၿပီး _ ကိုသူရထြန္း + မဝင္းဝင္းေမာ္ သမီး မဝင္းလက္ၾကည္ န၀ကမၼ
၁၅၀
မပပမြန္္ န၀ကမၼ
၁၀၀
မျမင့္ျမင့္ေအး န၀ကမၼ
100
ကိုရဲထြဋ္ဝင္း+မသင္းသင္း မိသားစု န၀ကမၼ
150
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ဦးေက်ာ္သူဝင္း+ေဒၚသင္းသင္းစိုး မိသားစု န၀ကမၼ
150
ကိုေဌးနိုင္+ေနာ္ေလးရည္မြန္ေထြး နွင့္ သားသားဖိုးေရႊေသြး မိသားစု န၀ကမၼ
300
ဦးလွေရႊ - ေဒၚသန္းသန္းေဝ မိသားစု န၀ကမၼ
150
၁၀
ဦးျမင့္သန္း+ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ သမီး မအိေခ်ာပို သား ေမာင္ေအာင္ခ်မ္းေျမ႕ မိသားစု န၀ကမၼ
100
၁၁
ဦး တင္ ထူး ႏွင့္ ေဒၚ စန္း စန္း ဦး မိ သား စု ေမြး ေန႔ မ်ား န၀ကမၼ
30
၁၂
Felicity Zin Wa န၀ကမၼ
100
၁၃
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္လင္း+ေနာ္အယ္ထူူးမိသားစုေကာင္းမႈ န၀ကမၼ
300
၁၄ မတင္တင္ရီ န၀ကမၼ
100
၁၅ ကြယ္လြန္သူ မိခင္ႀကီးေဒၚလွလွရီအားရည္စူး၍ 
ဗိုလ္ႀကီးၿဖိဳးေဇာ္ + မေမသူထက္
န၀ကမၼ
100
၁၆ ေက်းဇူ႕ရွင္မိခင္ၾကီး ေဒၚၾကည္ျမင့္အား အမွဴးထား၍ ကြယ္​လြန္​သူ ေက်းဇူ႕ရွင္ဖခင္ၾကီး ဦးစန္းလြင္ အားရည္​စူး၍ သား ကိုျမတ္မင္းသူေကာင္းမႉ႕ န၀ကမၼ
50
၁၇ ကြယ္​လြန္​သူ ေက်းဇူ႕ရွင္ဖခင္ၾကီး ဦးမ်ိဳးမင္း ႏွင့္ မိခင္ၾကီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ အဖိုး၊ အဖြား၊ ဆရာသမား မ်ား အားရည္​စူး၍ ဦးေဇယ်ာဝင္း၊ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္သူ၊ ေဒၚခ်ိဳလင္းစံ၊ မေထြးႏုႏုယဥ္ ေမာင္ႏွမ မိသားစုမ်ား ေကာင္းမႉ႕ န၀ကမၼ
50
၁၈ ဦးခြန္ေအာင္ျမင့္စိုး + ေဒၚခင္မ်ိဳးေဆြ သမီး နန္းဆုလိႈင္မြန္ မိသားစု န၀ကမၼ
100
       

(မွတ္ခ်က္။ ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

 

၅- ဆရာေတာ္(၄)ပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴရွင္မ်ား (S$)
(ဆရာေတာ္ ၄ ပါးႀကြပါမည္။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ကြယ္လြန္သူ မိဘ ၂ ပါးအားရည္စူး၍ သား- ေမာင္ေအာင္ျပည့္စံုေအး ေလယာဥ္လက္မွတ္
S$ 352.5

ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘ ႏွစ္ပါးအားအမွဴးထား၍ စိုးလင္းထြန္း ႏွင့္ သႏၲာလြင္ မိသားစု ေလယာဥ္လက္မွတ္
S$ 352.5

မခိုင္ဇာ၊မေကခိုင္၊မသႏၱာ
ေလယာဥ္လက္မွတ္
S$ 352.5

ဦးေမာင္သန္းထြဋ္ + ေဒၚေဌးေဌးေဝ မိသားစု
ေလယာဥ္လက္မွတ္
S$ 477.0

 

၆- တရားထုိင္ခန္းမမ်ားႏွင့္ ေယာဂီမ်ားေနထုိင္ရန္အေဆာင္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား

(အလႉရွင္ ျပည္႕သြားပါျပီ)

( S$ ၅၅၀။ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၏ တရက္စာပ်မ္းမ်ွျခင္း၊ ေရ၊ မီး၊ Gas အပါအ၀င္)

စဥ္

လွဴဒါန္းမည့္ေန ့

အလွဴရွင္အမည္

အလွဴေငြ(S$)

၁၆-၀၆-၂၀၁၇* ဦးျမင့္ေဌး + ေဒၚတင္ဇာနီေက်ာ္
၅၅၀
၁၇-၀၆-၂၀၁၇ (ပထမေန ့) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးတင္ႏြယ္ ႏွင့္ မိခင္ ေဒၚခင္သိန္း အားရည္စူး၍ Dr. ျမစိုးႏြယ္
၅၅၀

၁၈-၀၆-၂၀၁၇ (ဒုတိယေန ့) မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊
၅၅၀

၁၉-၀၆-၂၀၁၇ (တတိယေန႔)
ကြယ္လြန္သူဖခင္ၾကီး ဦးေအးထြန္းအားရည္စူး၍
ေဒၚခင္ေဌးလိႈင္မိသားစု
၅၅၀

၂၀-၀၆-၂၀၁၇ (စတုတၳေန ့)
ကြယ္လြန္သူ ဦးတင္ထြန္းအား ရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူ ဇနီး
ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ ႏွင့္ သမီးမ်ား ေကာင္းမႈ
၅၅၀

၂၁-၀၆-၂၀၁၇ (ပဥၥမေန ့) (၁)ကိုမင္းထြဋ္ဝင္း+မခ်ဳိႏွင္းေအး မိသားစု အလွဴေငြ $100
(၂)မိဘႏွစ္ပါးအားရည္စူး၍ သား ေမာင္ေအာင္ျပည့္စံုေအး ေကာင္းမႈ ၁၀၀
(၃)မျဖဴျဖဴေက်ာ္ အလႉေငြ ၃၅၀
၅၅၀

၂၂-၀၆-၂၀၁၇ (ဆ႒မေန ့) ဦးတင္ထြန္း + မသိဂႌခင္ မိသားစု
၅၅၀

၂၃-၀၆-၂၀၁၇ (သတၱမေန ့) ကိုသက္ႏိုင္ဦး+မေမာ္ဇင္
၅၅၀

၂၄-၀၆-၂၀၁၇ (အ႒မေန ့)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ Dr. ဦးဟန္ပို၊ အကို ေအာင္မ်ိဳးဟန္ တို႔အား ရည္စူး၍၊ ကိုဝဏၰတင့္ေဝ - ေမသဉာၨဟန္ ေကာင္းမႈ
၅၅၀

၁၀

၂၅-၀၆-၂၀၁၇ (ေနာက္ဆုံးေန ့) လႉဒါန္းရန္မလိုပါ  

 

 

 

 

* တရားစခန္းအတြက္ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ ့မ်ား ျပင္ဆင္မည့္ေန ့(ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဒုလႅဘရဟန္းမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႀကိဳတင္ေရာက္ရွိ သီတင္းသုံးႀကမည္။)

 

၇- ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ မ်ား St. John's
Island သုိ ့သြားရန္ သေဘၤာခ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား 
(ဆရာေတာ္မ်ား၊ တရားစခန္း ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသယ္ယူရန္ႏွင့္ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား အတြက္ အသြားအျပန္စုစုေပါင္း S$ ၅၀၀၀ ခန္ ့ကုန္က်ပါသည္။)
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏျဖင့္ နည္းမ်ားမဆုိ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါသည္။)

 

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

မခ်ိဳသူသူေက်ာ္ သေဘၤာခ
၁၀၀
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ သေဘၤာခ
၁၀၀
ကိုေစာလြင္ဦး + မအိသက္ မိသားစု သေဘၤာခ
၁၀၀
သီရိေဂဟာမိသားစု( စကၤာပူ ) သေဘၤာခ
၁၀၀
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္ သေဘၤာခ
၅၀
မနီလာ မိသားစု သေဘၤာခ
၁၀၀
မခင္စႏၵာဝင္း သေဘၤာခ
၅၀
ဦးအုန္းသန္း+ေဒၚျမင့္ျမင့္, သမီး မသိဂႌျမင့္ မိသားစု သေဘၤာခ
၁၇၀
မဆက္ဆက္ညီညီေဇာ္ သေဘၤာခ
၁၀၀
၁၀
ကိုေဆြသက္ေမာင္+ မေမႊး မိသားစု သေဘၤာခ
၂၀၀
၁၁
ကိုေက်ာ္သူစန္ + မစုစုမြန္ သမီး ယြန္းရတီသူ သေဘၤာခ
၁၀၀
၁၂
ဦးခ်စ္ေသာင္း+ေဒၚၾကည္ၾကည္စိန္ မိသားစုု သေဘၤာခ
၆၀
၁၃
ကိုစိုးမိုး + မစုျမတ္မြန္ သေဘၤာခ
၃၀
၁၄
မသြယ္သြယ္စိုး သေဘၤာခ
၁၀၀
၁၅
ကိုေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္ + မေစာမာလာႏြယ္ သမီး ခ်ယ္ရီသြင္ မိသားစု သေဘၤာခ
၁၀၀
၁၆
ကိုမင္းထြဋ္ေအာင္+ မႏွင္းေဝေအာင္ သေဘၤာခ
50
၁၇
ကိုေက်ာ္သန္းဝင္း+မစုစုေအာင္ သေဘၤာခ
၁၀၀
၁၈
ကိုသန္းထိုက္ေအာင္+မသင္းယုေဆြ သား ဟိန္းထက္ေအာင္ မိသားစု သေဘၤာခ
50
၁၉
ကိုထိန္လင္း (Raffles Hospital) မိသားစု သေဘၤာခ
၁၀၀
၂၀
ဘိုးဘြားမိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ ကိုေအာင္သန္းေထြး သေဘၤာခ
550
၂၁
ကိုညီေထြးျမင့္+မခက္ေဝဟန္ သမီး - ယြန္းသီရိ သေဘၤာခ
100
၂၂
ကိုမိုးေဇာ္ေအာင္+မတင္ဇာဇာလင္း၊ သား- မိုးသုခ သေဘၤာခ
50
၂၃
ကိုရဲထြဋ္ဝင္း+မသင္းသင္း မိသားစု သေဘၤာခ
250
၂၄
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ဦးေက်ာ္သူဝင္း+ေဒၚသင္းသင္းစိုး မိသားစု သေဘၤာခ
50
၂၅
တံတားအလွဴရွင္မ်ားအဖြဲ႕ သေဘၤာခ
50
၂၆
ဦးစိန္ေမာင္ + ေဒၚက်င္ဝင္း သမီး မသဇင္ထိုက္ မိသားစု သေဘၤာခ
100
၂၇
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္ သေဘၤာခ
50
၂၈
ကိုျပည့္စံုေထြး + မမာမာဝင္းေဆြ မိသားစု သေဘၤာခ
30
၂၉
မေရႊရည္ဝင္း သေဘၤာခ
100
၃၀
မခိုင္ဇင္သိမ့္ သေဘၤာခ
50
၃၁
ကိုကိုလြင္+မခင္မာၾကဴ သေဘၤာခ
30
၃၂
မခင္ယုေမ သေဘၤာခ
30
၃၃
မမ်ိဳးမ်က္ျခယ္ သေဘၤာခ
20
၃၄
ကိုမ်ိဳးမင္း+မေက်ာ့ခိုင္စံ မိသားစု သေဘၤာခ
50
၃၅
ကြယ္လြန္သူ ဦးျမဟန္အား ရည္စူး၍ ေဒၚတင္မာေဝနွင့္ သမီး မျမမင္းထြန္း ေကာင္းမွုု သေဘၤာခ
150
၃၆
မဇင္မာေရႊ သမီး ဖူးေရႊဇင္ သေဘၤာခ
200
၃၇
ဦးေအာင္ေရ+ ေဒၚတင္တင္ႏြယ္ သမီး ဆုျမတ္ေအာင္ သေဘၤာခ
150
၃၈
ဦးျမင့္သန္း+ေဒၚစန္းစန္းျမင့္

သမီး မအိေခ်ာပို သား မာင္ေအာင္ခ်မ္းေျမ႕ မိသားစု
သေဘၤာခ
100
၃၉
ဦးေမာင္ေမာင္ + ေဒၚစႏၵီသိန္း မိသားစု သေဘၤာခ
100
၄၀
ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ ကိုေဇာ္ထက္ေအာင္ + မေအးျမတ္ခိုင္ သေဘၤာခ
100
၄၁
ကိုေအာင္သြင္မင္း + မေဆြလင္းမူ သေဘၤာခ
400
၄၂
ေဒၚစန္းၾကင္ မိသားစု သေဘၤာခ
200
၄၃
မခင္မာလာထြန္း သေဘၤာခ
50
၄၄
ရဲထိုက္လင္း + ေရႊရည္မြန္ သေဘၤာခ
50
၄၅
ကိုေဇာ္သူရေအာင္ + မေခ်ာယုေအာင္ သေဘၤာခ
50
၄၆
မတင္တင္ရီ သေဘၤာခ
100
၄၇
ဦးစိုင္းမ်ိဳးတင့္ + ေဒၚနန္းလွရင္ သေဘၤာခ
100
၄၈
ေက်းဇူ႕ရွင္ အန္တီ ေဒၚျမင့္ျမင့္ အားအမွဴးထား၍ တူမ မေထြးႏုႏုယဥ္ ေကာင္းမႉ႕ သေဘၤာခ
30
၄၉
ကိုေအာင္ၿဖိဳး သေဘၤာခ
15
၅၀
မမိုးပြင့္ျဖဴ သေဘၤာခ
15
၅၁
မတင့္တင့္ေဇာ္ သေဘၤာခ
25
၅၂
ကိုရဲထင္ေက်ာ္ ႏွင့္မိသားစု သေဘၤာခ
50
၅၃
မခိုင္ဇင္ဇင္သြယ္ သေဘၤာခ
15
၅၄
မႏွင္းႏွင္းယု သေဘၤာခ
25
၅၅
ဦးခြန္ေအာင္ျမင့္စိုး + ေဒၚခင္မ်ိဳးေဆြ သမီး နန္းဆုလိႈင္မြန္ မိသားစု သေဘၤာခ
30
၅၆
ေအာင္ျပည့္စံုေအး သေဘၤာခ
20
၅၇
မ႐ူပါဦး သေဘၤာခ
25
၅၈
မခင္ေယ်ာထြန္း သေဘၤာခ
50
၅၉
ကိုခင္ေဇာ္ မထိုက္မိန္( စကၤာပူ ) သေဘၤာခ
50
၆၀
ျဖိဳးေဝေအာင္ + ခင္ႏွင္းဆီ သေဘၤာခ
300

 

   

 

၈- တရားစခန္းအတြက္ဆြမ္း၊ ေဖ်ာ္ရည္စသည္မ်ား လွဴဒါန္းႀကသူမ်ားစာရင္း
(အလႉရွင္ ျပည္႕သြားပါျပီ)
(Foods Sponsors List)
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ
အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
 ေဖာ္ျပပါ ဆြမ္းအလွဴမွာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ ့မ်ား အားလုံးအတြက္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။)

ကုိယ္တုိင္ ဆြမ္းကပ္လုိသူ ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သုိ ့မဟုတ္) ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ ေယာဂီ သည္
သက္ဆိုင္ရာေန ့မ်ားတြင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္း၀ုိင္းတြင္ ဆြမ္းမဆပ္ကပ္ခင္ ႀကိဳတင္၍
  ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။ အာရုဏ္ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၇း၀၀ ႏွင့္ ေန ့ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၁၁း၀၀ မတိုင္မီ
ႀကဳိတင္ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။

 

 
အာရုဏ္ဆြမ္း
(S$၆၀၀)
ေန ့ဆြမ္း
(S$၅၅၀/၁၁၀၀)
သစ္သီး၊/ အခ်ိဳပြဲ
(S$၂၀၀)
ေဖ်ာ္ရည္/ေရ
(S$၂၀၀)
၁၇.၀၆.၂၀၁၇
(ပထမေန ့)
ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးၫြန္႔ရွိန္+ေဒၚေအးၾကည္အား အမွဴးထား၍ သမီး မယဥ္သြယ္လင္းႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စု ေကာင္းမႈ။
ဒါနပ်ိဳးလက္ (ကိုသွ်မ္းထြန္း)
ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးၫြန္႔ရွိန္+ေဒၚေအးၾကည္အား အမွဴးထား၍ သမီး မယဥ္သြယ္လင္းႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စု ေကာင္းမႈ။
ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးၫြန္႔ရွိန္+ေဒၚေအးၾကည္အား အမွဴးထား၍ သမီး မယဥ္သြယ္လင္းႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စု ေကာင္းမႈ။
၁၈.၀၆.၂၀၁၇
(ဒုတိယေန ့)
မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
၁၉.၀၆.၂၀၁၇
(တတိယေန ့)
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္+ မခ်မ္းျမေအး
သမီးေလး ေအးခ်မ္းျမင့္မိုရ္ မိသားစု
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ မိသားစု- သမီး မဆုပန္ထက၊္ သမီး ေအးခ်မ္းျမတ္မိသားစု -ခင္ပြန္း ေမာင္ရန္ၾကီးေအာင္ -Liang Yao ႏွင့္သား ေမာင္ညဏ္လင္းေအာင္
ကြယ္လြန္သူ ႏွစ္ဘက္ဖိုးဖြား တို႔အားရည္စူးရဳ္ ဦးရဲဝင္း ေဒၚေအးေအးမူ သားရဲႏိုင္ဦးသမီး ခိုင္ၿငိမ္း မိသားစု
ရရ ၊ ထက္တက္
၂၀.၀၆.၂၀၁၇
(စတုတၳေန ့)
သန္းသန္းေဌး,ယဥ္ယဥ္ဝင္း, ခင္ခင္ေလး,ျပည့္မြန္မြန္ ညီအမ တစ္စု
မခင္​မာ​ေဌး,
Mr Seow Kong Shiew+မၾကည္​စိုး,
မ​ေအးျဖဴခိုင္​,
Kothai
မေကဇာလွိုင္ + မႏွင္းယုေထြး
နန္းခမ္းမိုင္
၂၁.၀၆.၂၀၁၇
(ပဥၥမေန ့)
ဦးေအးေက်ာ္ ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး မသက္ခိုင္ဇင္မိသားစု
ဦးသန္ ့ဇင္ေအာင္ + မမိုးသႏၲာကို
သမီး မသြန္းေသာ္တာေအာင္ + မႀကိဳၾကာကို မိသားစု အလွ ူ
ကိုတိုးႂကြယ္​​ေအာင္​ +မ​ေအးၿငိမ္​းသူ
ကိုတိုးႂကြယ္​​ေအာင္​ +မ​ေအးၿငိမ္​းသူ
၂၂.၀၆.၂၀၁၇
(ဆ႒မေန ့)
မေဌးေဌးရွိန္၊ မျမျမေဌး ၊ မသင္းဂ်ဴလိုင္
၁)မသိမ့္သိမ့္ခိုင္ ႏွင့္ မသႏၲာစိုး
၂)ဦးသန္းဝင္း မိသားစု
ဦးႏိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေဒၚေအးေအးေမာ္
သားသမီး ေကာင္း,ျပည့္,သု,စုမိသားစု
မသိမ့္သိမ့္ခိုင္ ႏွင့္ မသႏၲာစိုး
၂၃.၀၆.၂၀၁၇
(သတၱမေန ့)
ကိုတိုးတိုး ေမြးေန႔ အလႉ
မမေမျမတ္သူ ၊မသိမ့္သိမ့္ေအး၊မိုင္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု
ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးၫြန္႔ရွိန္+ေဒၚေအးၾကည္အား အမွဴးထား၍ သမီး မေကဇာလင္း ေမြ႕ေန႔အလႉ။
ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးၫြန္႔ရွိန္+ေဒၚေအးၾကည္အား အမွဴးထား၍ သမီး မေကဇာလင္း ေမြ႕ေန႔အလႉ။
၂၄.၀၆.၂၀၁၇
(အ႒မေန ့)
ဦးခင္ေမာင္ေရႊ + ေဒၚစန္းေဌးမိသားစု
ဦးေအာင္မိုး ႏွင့္မသင္းသင္းလြင္မိသားစု
သိနိးေဇာ္ ႏွငိ့နန္းဆိုင္ဟြမ္မိသားစု
မင္းဇာနည္ ႏွင့္ၿဖိဳးစုစုေမႊး မိသားစု၊
ကိုေစာကိုဦး+ မမိုးေဝေက်ာ္
ကိုညီေထြးျမင့္ + မခက္ေဝျမင့္ သမီး ယြန္းသီရိ (မိသားစု)
၂၅.၀၆.၂၀၁၇
(ေနာက္ဆုံးေန ့ ့)
ကိုေက်ာ္ဇင္ဝင္း + မယဥ္ယဥ္ျမင့္
လွဴဒါန္းရန္မလုိပါ။
 

 

သတၱမႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၆
)
   ၂၀၁၆ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
 

ဆ႒မႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၅
)
   ၂၀၁၅ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
  
အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း
 

 

ပဥၥမႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၄)
   ၂၀၁၄ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
  
အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း
 

စတုတၳအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၃)

   ၂၀၁၃ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၃ တရားစခန္း)  

   မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား ( ၂၀၁၃ တရားစခန္း)


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္က်င္းပေသာ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ တရားစခန္း၊ တရားပြဲသတင္း (-၂၀၁၃)  Click

_________________________________
 

တတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၂)

   ၂၀၁၂ တရားစခန္း ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သဇင္မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

   ၂၀၁၂တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၂ တရားစခန္း)  

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား-၂၀၁၁)


   
တရားစခန္း အလွဴရွင္စာရင္း

   နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္ (ေရး... ဘေလာ့ဂါ ေရႊျပည္သူ -၂၀၁၁ ေယာဂီ)

   ၂၀၁၁ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ပထမအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား) ၂၀၁၀


     မဂၢင္ေဖာ္စီး ကုိးရက္ခရီး (ေရး.. ဘေလာ့ဂါခ်စ္ႀကည္ေအး -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ကုိတာတင္ဂီမွအျပန္ (ေရး.. ဘေလာ့ဂါဇြန္မုိးစက္ -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ၂၀၁၀ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာတရားစခန္း (လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့)

တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာရွိ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ တရားရိပ္သာတြင္ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာ ေတာ္ ဘုရား ကုိယ္တုိင္ တႏွစ္ပတ္လုံး တရားစခန္းဖြင့္ကာ တရားျပသ လ်ွက္ရွိပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရား ႀကီး ၏ ႀသ၀ါဒခံယူကာ ရက္တုိ၊ ရက္ရွည္ သြားေရာက္ တရားအားထုတ္လုိသူမ်ား အခ်ိန္မေရြး မိမိတုိ ့ အား ထုတ္ ႏုိင္သေရႊ ့(အခ်ိန္အကန္ ့သတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိ) စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနေရး၊ စားေရး အခမဲ့ စနစ္ျဖင့္ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွ စီစဥ္ေပးလ်ွက္ရွိေႀကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလုိက္ပါ သည္။

ဆက္သြယ္ရန္။
ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာရုံးခန္း
(သာမန္အားျဖင့္ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား ဖုန္းေျဖပါသည္။)
ဖုန္း ၀၉-၄၂၀၀၁၈၈၇၇
ဖုန္း ၀၉-၄၉၃၁၂၃၀၀
ဖုန္း ၀၅၅-၂၀၃၄၁
လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း

ဦးတူး
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္
ဦးေအာင္၀င္း
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္

 

             
  (Share this page on Facebook
)