"ဆြမ္းက်ဳိးတုံ ့ျပန္၊ ျမတ္ေမြခံ၊ ရႈရန္ျမတ္ဆရာ"
ဆြမ္းအလွဴရွင္ေတြရဲ ့ေက်းဇူးကုိ တရားနဲ ့ေက်းဇူးဆပ္ရမွာ။
၀ိပႆနာတရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အက်င့္ေတြက်င့္ျပီး ေက်းဇူး ဆပ္တာပဲ။
ျမတ္ေမြခံ၊ တရားကုိ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္မွ တရားအေမြခံလုိ ့ရမွာေပါ့။
ရႈရန္ျမတ္ဆရာ၊ ေက်းဇူးအမ်ားဆုံး ဆရာကေတာ့ ဘုရားပဲ။
ဘုရားေဟာလုိ ့သာ အသိမွန္၊ အက်င့္မွန္တာေလ။

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်။
 

လစဥ္ဆြမ္းစရိတ္အလွဴ (2011)

 
 
 
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(Dec 2011)

Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၁၄၀ x ၆၁၂(rate)) = ၆၉၇၆၈၀ က်ပ္ကို ၀၄/၀၁/၂၀၁၂ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္မာရီ
၃၀
၁၁
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၁၂
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၁၃
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၁၄
မခင္ဝင္းခ်ိဳ
၁၅
၁၅
မသီတာေထြး
၂၀
၁၆
မသီတာလြင္
၂၀
၁၇
မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း
၁၀
၁၈
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၁၉ မယမင္းထုိက္
၁၀
၂၀ ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၁ မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၂ မခင္ျမ
၂၀
၂၃ မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၂၄ မဇင္မ်ဳိးေဌး
၂၀
၂၅ မအိအိခုိင္
၂၀
၂၆ ကိုသန္းထုိက္ေအာင္
၂၀
၂၇ မဇင္မာ၀င္း၊ မေအးစုမြန္
၂၀
၂၈ မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၂၉ မိုး
၁၀
၃၀ မသက္သက္ခုိင္
၃၀
၃၁ မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၃၂ မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၃၃ မေအာင္ေမ
၁၀
၃၄ မသင္းသင္းေအး
၁၀
၃၅ နႏၵာလင္းယုေ၀မိသားစု
၂၀
၃၆ ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
၃၇ မေဆြေဆြ၀င္း
၂၀
၃၈ ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၁၅
၃၉ ေမာင္ဖုန္းျမင့္ေအာင္
၅၀
၄၀ မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၁၀၀
၄၁ မတင္တင္ခုိင္
၂၀
၄၂ မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၄၃ ဦးျမင့္ေသာင္း + ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၄၄ မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၄၅ မမာမာဦး
၅၀
၄၆ မေမႊးေမႊးေအာင္
၂၀
၄၇ မသြယ္သြယ္ထုိက္
၁၅
၄၈ မနီနီညြန္
၁၀
၄၉ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၅၀ ကိုေအာင္ခိုင္ + မသြယ္သြယ္ေအာင္ သား ထက္ျမတ္ဖုန္း
၂၀
     
၁၁၄၀
 


 
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(Nov 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၁၇၆ x ၆၁၀(rate)) = ၇၁၇၃၆၀ က်ပ္ကို ၀၂/၁၂/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု


 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္မာရီ
၃၀
၁၁
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၁၂
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၁၃
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၁၄
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၁၅
၁၅
မသီတာေထြး
၂၀
၁၆
မသီတာလြင္
၂၀
၁၇
မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း
၁၀
၁၈
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၁၉ မယမင္းထုိက္
၁၀
၂၀ ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၁ ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၁၅
၂၂ မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၃ မေဆြေဆြ၀င္း
၂၀
၂၄ မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၂၅ မိုး
၁၀
၂၆ ဦးလွဝင္း၊ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၃၀
၂၇ မေအာင္ေမ
၁၀
၂၈ မသင္းသင္းေအး
၁၀
၂၉ မဇင္မ်ဳိးေဌး
၂၀
၃၀ မအိအိခုိင္
၂၀
၃၁ ကိုသန္းထုိက္ေအာင္
၂၀
၃၂ မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၃၃ မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၃၄ မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၈၀
၃၅ မတင္တင္ခုိင္
၂၀
၃၆ မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၃၇ မဇင္မာ၀င္း၊ မေအးစုမြန္
၂၀
၃၈ ဦးျမင့္ေသာင္း + ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၃၉ နႏၵာလင္းယုေ၀မိသားစု
၂၀
၄၀ မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၄၁ မသင္းသီရိႏုိင္
၅၀
၄၂ မေခ်ာစုလြင္
၄၆
၄၃ မခင္ျမ
၄၀
၄၄ မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၄၅ မခင္လွ
၂၀
၄၆ မမာမာဦး
၅၀
၄၇ မပပ၀င္း
၂၀
၄၈ ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအံုး  မိသားစု
၂၀
၄၉ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၅၀ ကိုေအာင္ခိုင္ + မသြယ္သြယ္ေအာင္ သား ထက္ျမတ္ဖုန္း
၂၀
     
၁၁၇၆
 


  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(Oct 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၄၅၅ x ၆၁၅(rate)) =  ၈၉၄၈၂၅ က်ပ္ကို ၀၃/၁၁/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၄၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္မာရီ
၃၀
၁၁
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၁၂
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၁၃
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၁၄
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၁၅
၁၅
မသီတာေထြး
၂၀
၁၆
မသီတာလြင္
၂၀
၁၇
မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း
၁၀
၁၈
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၁၉ မယမင္းထုိက္
၁၀
၂၀ မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၂၁ ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၂ ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၃၀
၂၃ ဦးလွဝင္း၊ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၃၀
၂၄ မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၅ နႏၵာလင္းယုေ၀မိသားစု
၂၀
၂၆ မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၂၇ ဦးမ်ိဳးသန္႕ + ေဒၚေအးဟန္ မိသားစု (ေတာင္ၾကီး)
၂၀
၂၈ မတင္ေမထြန္း (ေတာင္ၾကီး)
၂၀
၂၉ မေအးစုမြန္
၂၀
၃၀ ကိုသစ္လြင္ထြန္း+ မယဥ္ေသာ္တာထြန္း
၅၀
၃၁ မဇင္မ်ဳိးေဌး
၂၀
၃၂ မအိအိခုိင္
၂၀
၃၃ ကိုသန္းထုိက္ေအာင္
၂၀
၃၄ မေအာင္ေမ
၁၀
၃၅ မသင္းသင္းေအး
၁၀
၃၆ မေအးျမျဖဳိး
၁၀
၃၇ ဦးေအာင္စိန္ကီး + ေဒၚေစာေအး မိသားစု
၁၀
၃၈ ေမာင္ေက်ာ္သူဝင္း(ခ)ႏိုင္ဝင္း
၁၀
၃၉ မေအးျမသီတာသြင္
၂၀
၄၀ မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၈၀
၄၁ မတင္တင့္္ခိုင္
၂၀
၄၂ မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၄၃ မေ၀ေ၀လြင္
၆၀
၄၄ ကုိေက်ာ္၀င္းလြင္+ မခ်မ္းေျမ့ေအး
၁၅
၄၅ ဦးခင္ေမာင္၀င္း + ေဒၚသန္းသန္း မိသားစု
၅၀
၄၆ မသက္သက္ခုိင္
၃၀
၄၇ မျဖဴျဖဴခုိင္ထူး (ဆီြဒင္)
၁၃၅
၄၈ မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၄၉ မခင္လွ
၂၀
၅၀ မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၅၁ မမာမာဦး
၃၀
၅၂ မပပ၀င္း
၂၀
၅၃ ဦးျမင့္ေသာင္း + ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၅၄ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၅၅ ကိုေအာင္ခိုင္ + မသြယ္သြယ္ေအာင္ သား ထက္ျမတ္ဖုန္း
၂၀
၅၆ မတင္ဇာေက်ာ္
၁၀
၅၇ မေဆြေဆြ၀င္း
၂၀
     
၁၄၅၅
 


  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(Sept 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၂၄၅ x ၆၂၄(rate)) =  ၇၇၆၈၈၀ က်ပ္ကို ၀၃/၁၀/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္မာရီ
၃၀
၁၁
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၁၂
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၁၃
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၁၄
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၁၅
၁၅
မသီတာေထြး
၂၀
၁၆
မသီတာလြင္
၂၀
၁၇
မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း
၁၀
၁၈
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၁၉ မယမင္းထုိက္
၁၀
၂၀ မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၂၁ မသြယ္သြယ္ထုိက္
၆၀
၂၂ မနီနီညြန္ ့
၂၀
၂၃ ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၄ မ၀င္းေမာ္ေအး
၃၀
၂၅ မခင္ျမ
၂၀
၂၆ မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၁၀၀
၂၇ ဦးမ်ိဳးသန္႕ + ေဒၚေအးဟန္ မိသားစု (ေတာင္ၾကီး)
၂၀
၂၈ မတင္ေမထြန္း (ေတာင္ၾကီး)
၂၀
၂၉ သူရစိုး
၁၀
၃၀ ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၃၀
၃၁ မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၃၂ မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၃၃ မိုး
၁၀
၃၄ မေဆြေဆြ၀င္း
၂၀
၃၅ ဦးလွဝင္း၊ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၃၀
၃၆ မဇင္မာ၀င္း၊ မေအးစုမြန္
၂၀
၃၇ မသက္သက္ခုိင္
၃၀
၃၈ မသင္းသင္းေအး
၁၀
၃၉ မေအာင္ေမ
၁၀
၄၀ မေအးျမသီတာသြင္
၂၀
၄၁ မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၄၂ ကုိစံလင္းေအာင္
၂၀
၄၃ မသင္းသီရိႏုိင္
၅၀
၄၄ မေခ်ာစုလြင္(Wai Chai)
၂၀
၄၅ မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၄၆ နႏၵာလင္းယုေ၀မိသားစု
၂၀
၄၇ မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၄၈ ဦးျမင့္ေသာင္း + ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၄၉ မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၃၀
၅၀ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၅၁ မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၅၂ မိုး
၁၀
၅၃ ကိုေအာင္ခိုင္ + မသြယ္သြယ္ေအာင္ သား ထက္ျမတ္ဖုန္း
၂၀
     
၁၂၄၅
 


  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(August 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၄၇၀ x ၆၀၅(rate)) =  ၈၈၉၃၅၀ က်ပ္ကို ၀၂/၀၉/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
   
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္မာရီ
၃၀
၁၁
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၁၂
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၁၃
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၁၄
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၂၅
၁၅
မသီတာေထြး
၂၀
၁၆
မသီတာလြင္
၂၀
၁၇
မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း
၁၀
၁၈
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၁၉ မေမာ္ဇင္
၂၀
၂၀ မယမင္းထုိက္
၁၀
၂၁ မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၂၂ မသြယ္သြယ္ထုိက္
၃၀
၂၃ မနီနီညြန္ ့
၁၀
၂၄ မခင္လွ
၂၀
၂၅ ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၆ မေခ်ာစုလြင္ (Wai Chai)
၂၀
၂၇ မသင္းသီရိႏုိင္
၅၀
၂၈ မခင္ေကာင္းဆက္
၃၀
၂၉ မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၃၀ မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၃၁ မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၃၂ မိုး
၁၀
၃၃ မေအးျမသီတာသြင္
၂၀
၃၄ ကိုေအာင္ခိုင္ + မသြယ္သြယ္ေအာင္ သား ထက္ျမတ္ဖုန္း
၄၀
၃၅ မသက္သက္ခုိင္
၃၀
၃၆ မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၃၇ မပပ၀င္း
၁၀
၃၈ ဦးလွဝင္း၊ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၃၀
၃၉ ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၄၀ မေအးျမျဖဳိး
၁၅
၄၁ မ၀င္းေမာ္ေအး
၂၀
၄၂ မသင္းသင္းေအး
၁၀
၄၃ မေအာင္ေမ
၁၀
၄၄ မေဆြေဆြ၀င္း
၂၀
၄၅ နႏၵာလင္းယုေ၀မိသားစု
၂၀
၄၆ မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၄၇ မခင္ျမ
၂၀
၄၈ မေ၀ေ၀လြင္
၅၀
၄၉ ဦးျမင့္ေသာင္း + ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၅၀ ကုိျဖိဳးဟိန္းေက်ာ္+ မ၀င့္ျဖဴျဖဴသင္း
၂၀
၅၁ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၅၂ မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၃၀
၅၃ ကုိခုိင္ထူး+ မႀကည္အုန္း သမီးႀကီး ျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊ သားငယ္ ေအာင္ေငြျငိမ္း မိသားစု (ဆြီဒင္)
၂၀
၅၄ ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၂၀
၅၅ မမာမာဦး
၅၀
၅၇ မပပ၀င္း
၂၀
၅၈ မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၁၀၀
၅၉ ဦးျမေအး + ေဒၚမုိ ့မုိ ့ခုိင္မိသားစု
၁၀၀
     
၁၄၇၀
 


  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(July 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၃၄၀ x ၆၄၂(rate)) + က်ပ္ တစ္သိန္း = ၉၆၀၂၈၀ က်ပ္ကို ၀၁/၀၈/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္ေကာင္းဆက္
၃၀
၁၁
မခင္မာရီ
၃၀
၁၂
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၁၃
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၁၄
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၁၅
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၁၀
၁၆
မသီတာေထြး
၂၀
၁၇
မသီတာလြင္
၂၀
၁၈
မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း
၁၀
၁၉
မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၀
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၂၁ မခင္ျမ
၂၀
၂၂ မေမာ္ဇင္
၂၀
၂၃ မယမင္းထုိက္
၁၀
၂၄ မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၂၅ မိုး
၁၀
၂၆ မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၂၇ မသင္းသီရိႏုိင္
၅၀
၂၈ မေခ်ာစုလြင္ (Wai Chai)
၂၀
၂၉ မသက္သက္ခုိင္
၃၀
၃၀ ေမာင္ဖုန္းျမင့္ေအာင္
၃၀
၃၁ မေအးျမသီတာသြင္
၂၀
၃၂ ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၃၃ မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၃၄ မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၃၅ မသင္းသင္းေအး
၁၀
၃၆ မေအာင္ေမ
၁၀
၃၇ ဦးျမင့္ေသာင္း + ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၃၈ မျမင့္ျမင့္ခုိင္
၇၄
၃၉ မတင္တင္ခုိင္
၂၆
၄၀ မေ၀ေ၀လြင္
၃၀
၄၁ မသြယ္သြယ္ထုိက္
၃၀
၄၂ မနီနီညြန္ ့
၁၀
၄၃ မေဆြေဆြ၀င္း
၂၀
၄၄ မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၄၅ မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၄၆ နႏၵာလင္းယုေ၀မိသားစု
၂၅
၄၇ မခင္လွ
၂၀
၄၈ ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၄၉ မေအးျမျဖဳိး
၁၅
၅၀ မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၃၀
၅၁ ကုိျဖိဳးဟိန္းေက်ာ္+ မ၀င့္ျဖဴျဖဴသင္း
၂၀
၅၂ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၅၃ မမာမာဦး
၅၀
၅၄ မပပ၀င္း
၂၀
၅၅ မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၁၀၀
၅၆ ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
က်ပ္ တစ္သိန္း
     
၁၃၄၀+က်ပ္ တစ္သိန္း
 


  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(June 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၄၈၅ x ၆၅၅(rate)) ၉၇၂၆၇၅ က်ပ္ကို ၀၃/၀၇/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္ေကာင္းဆက္
၃၀
၁၁
မခင္မာရီ
၃၀
၁၂
ကိုႏုိင္လင္းေအာင္ (မေလးရွား)
၂၅
၁၃
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၁၄
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၁၅
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၁၆
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
၁၇
္ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၁၈
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၁၀
၁၉
မသီတာေထြး
၂၀
၂၀
မသီတာလြင္
၂၀
၂၁ မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း (ေမြးေန ့အလွဴ)
၁၀
၂၂ မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၃ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၆၀
၂၄ မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၂၅ မိုး
၁၀
၂၆ မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၂၇ မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၂၈ ဦးလွဝင္း၊ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၃၀
၂၉ မနႏၵာလင္းယုေဝ မိသားစု
၁၀
၃၀ မေဆြေဆြဝင္း
၂၀
၃၁ မေအးျမသီတာသြင္
၂၀
၃၂ မသင္းသင္းေအး
၁၀
၃၃ မေအာင္ေမ
၁၀
၃၄ မသက္သက္ခုိင္
၃၀
၃၅ မခင္လွ
၂၀
၃၆ မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၃၇ ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၃၈ မေအးျမျဖဳိး
၁၀
၃၉ မခင္ျမ
၂၀
၄၀ မေမာ္ဇင္
၂၀
၄၁ မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၄၂ မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၁၀၀
၄၃ မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၄၄ မပပ၀င္း
၁၀
၄၅ မယမင္းထုိက္
၁၀
၄၆ ကုိခုိင္ထူး+ မႀကည္အုန္း သမီးႀကီး ျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊ သားငယ္ ေအာင္ေငြျငိမ္း မိသားစု (ဆြီဒင္)
၂၀၀
၄၇ ကိုေအာင္ခိုင္ + မသြယ္သြယ္ေအာင္ သား ထက္ျမတ္ဖုန္း
၂၀
၄၈ မသင္းသီရိႏုိင္
၅၀
၄၉ မေခ်ာစုလြင္ (Wai Chai)
၂၀
၅၀ ကုိျဖိဳးဟိန္းေက်ာ္+ မ၀င့္ျဖဴျဖဴသင္း
၂၀
၅၁ ဦးျမင့္ေသာင္း + ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၅၂ မမာမာဦး
၅၀
၅၃ မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၃၀
၅၄ မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၅၅ မပပ၀င္း
၂၀
၅၆ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
     
၁၄၈၅
 


  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(May 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၁၄၅ x ၆၄၂(rate)) ၇၃၅၀၉၀ က်ပ္ကို ၀၁/၀၆/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္ေကာင္းဆက္
၃၀
၁၁
မခင္မာရီ
၃၀
၁၂
မခင္ျမ
၂၀
၁၃
ကိုႏုိင္လင္းေအာင္ (မေလးရွား)
၂၅
၁၄
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၁၅
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၁၆
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၁၇
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
၁၈
္ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၁၉
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၁၀
၂၀
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၂၁
မသီတာေထြး
၂၀
၂၂
မသီတာလြင္
၂၀
၂၃
မခင္လွ
၂၀
၂၄ မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း (ေမြးေန ့အလွဴ)
၁၀
၂၅ မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၂၆ မိုး
၁၀
၂၇ မေဆြေဆြဝင္း
၂၀
၂၈ ဦးလွဝင္း၊ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၅၀
၂၉ မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၃၀ မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၉၀
၃၁ မတင္တင္ခိုင္
၁၀
၃၂ မေအးျမသီတာသြင္
၂၀
၃၃ မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၃၄ ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၃၅ မနႏၵာလင္းယုေဝ မိသားစု
၁၀
၃၆ မေအးျမျဖဳိး
၁၀
၃၇ မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၃၈ မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၃၉ မသက္သက္ခုိင္
၃၀
၄၀ မသင္းသင္းေအး
၁၀
၄၁ မေအာင္ေမ
၁၀
၄၂ မသြယ္သြယ္ထိုက္
၃၀
၄၃ မနီနီညြန္႕
၁၀
၄၄ မေခ်ာစုလြင္(Wai Chai)
၂၀
၄၅ မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၄၆ မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၄၇ မေဝေဝလြင္
၃၀
၄၈ မတင္ဇာေက်ာ္
၁၀
၄၉ ကိုေအာင္ခိုင္ + မသြယ္သြယ္ေအာင္ သား ထက္ျမတ္ဖုန္း
၂၀
၅၀ မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၃၀
၅၁ ကုိျဖိဳးဟိန္းေက်ာ္+ မ၀င့္ျဖဴျဖဴသင္း
၂၀
၅၂ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
     
၁၁၄၅
 


  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(April 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၃၃၅ x ၆၇၃(rate)) ၈၉၈၄၅၅ က်ပ္ကို ၀၃/၀၅/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္ေကာင္းဆက္
၃၀
၁၁
မတင္တင္ရီ
၁၀
၁၂
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၃၀
၁၃
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၁၄
မိုး
၁၀
၁၅
မခင္မာရီ
၃၀
၁၆
မခင္ျမ
၂၀
၁၇
ကိုႏုိင္လင္းေအာင္ (မေလးရွား)
၂၅
၁၈
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၁၉
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၂၀
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၂၁
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
၂၂
္ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၃
မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၉၀
၂၄
မတင္တင္ခိုင္
၁၀
၂၅
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၁၀
၂၆
မသြယ္သြယ္ထိုက္
၃၀
၂၇
မနီနီညြန္႕
၁၀
၂၈
မေအးျမသီတာသြင္
၂၀
၂၉
မအိပပေခ်ာ
၂၀
၃၀
မသက္သက္ခုိင္
၃၀
၃၁
ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိခုိင္ထူး+ မႀကည္အုန္း သမီးႀကီး ျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊ သားငယ္ ေအာင္ေငြျငိမ္း မိသားစုဆြမ္းအလွဴ (ဆြီဒင္)
၆၅
၃၂
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၃၃
မပပ၀င္း
၁၀
၃၄
မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၃၅
မ၀င္းေမာ္ေအး
၂၀
၃၆
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၃၇
မေအာင္ေမ
၁၀
၃၈
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၃၉
မေဆြေဆြဝင္း
၂၀
၄၀
မနႏၵာလင္းယုေဝ မိသားစု
၁၀
၄၁
မေခ်ာစုလြင္
၂၀
၄၂
ဦးလွဝင္း၊ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၂၅
၄၃
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၄၄
မသီတာေထြး
၂၀
၄၅
မသီတာလြင္
၂၀
၄၆
မေအးျမျဖဳိး
၁၀
၄၇
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၄၈
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
၄၉
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၅၀
မခင္လွ
၂၀
၅၁ မတင္ဇာေက်ာ္
၁၀
၅၂ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၅၃ မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၅၄ မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း (ေမြးေန ့အလွဴ)
၁၀
၅၅ မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၃၀
၅၆ ကုိျဖိဳးဟိန္းေက်ာ္+ မ၀င့္ျဖဴျဖဴသင္း
၂၀
၅၇ ကိုေအာင္ခိုင္ + မသြယ္သြယ္ေအာင္ သား ထက္ျမတ္ဖုန္း
၂၀
၅၈ မမာမာဦး
၅၀
၅၉ မပပ၀င္း
၂၀
၁၃၃၅
 


  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(March 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၂၀၅ x ၆၈၂(rate)) ၈၂၁၈၁၀ က်ပ္ကို ၀၄/၀၄/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္ေကာင္းဆက္
၃၀
၁၁
မတင္တင္ရီ
၁၀
၁၂
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
၁၃
မယမင္းထုိက္
၁၀
၁၄
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၃၀
၁၅
မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၁၆
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၁၇
မခင္မာရီ
၃၀
၁၈
မမ်ိဳးနီနီေက်ာ္
၁၀
၁၉
မခင္ျမ
၂၀
၂၀
ကိုႏုိင္လင္းေအာင္ (မေလးရွား)
၂၅
၂၁
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၂၂
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၂၃
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၂၄
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
၂၅
မေခ်ာစုလြင္
၂၀
၂၆
ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၇
မေဆြေဆြဝင္း
၂၀
၂၈
မသႏၲာဝင္း
၁၅
၂၉
မသြယ္သြယ္ထိုက္
၃၀
၃၀
မနီနီညြန္႕
၁၀
၃၁
မနႏၵာလင္းယုေဝ မိသားစု
၁၀
၃၂
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္( ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္အလွဴ)
၃၀
၃၃
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၃၄
မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၉၀
၃၅
မတင္တင္ခိုင္
၁၀
၃၆
မသက္သက္ခုိင္
၃၀
၃၇
မပပဝင္း
၁၀
၃၈
ဦးလွဝင္း၊ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၂၅
၃၉
ကိုရဲမင္းသန္႕+ မႏွင္းႏွင္းဝင့္ (ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္အလွဴ)
၅၀
၄၀
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၄၁
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၄၂
မေအာင္ေမ
၁၀
၄၃
မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၄၄
မေအးျမျဖဳိး
၁၀
၄၅
ကုိျဖိဳးဟိန္းေက်ာ္+ မ၀င့္ျဖဴျဖဴသင္း
၂၀
၄၆
မခင္လွ
၂၀
၄၇
မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၄၈
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၄၉
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၅၀
မမာမာဦး
၅၀
၅၁
မပပ၀င္း
၂၀
၅၂
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၅၃
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၁၀
   
၁၂၀၅

   

 

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(February 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၁၀၀x၇၀၀(rate)) ၇၇၀၀၀၀ က်ပ္ကို ၀၃/၀၃/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္ေကာင္းဆက္
၁၀
၁၁
မတင္တင္ရီ
၁၀
၁၂
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
၁၃
မယမင္းထုိက္
၁၀
၁၄
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၃၀
၁၅
မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၁၆
မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၄၀
၁၇
မတင္တင္ခိုင္
၁၀
၁၈
ဦးလွဝင္း၊ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၂၅
၁၉
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၂၀
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၂၁
မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၂၂
မသႏၲာဝင္း
၅၀
၂၃
မခင္မာရီ
၃၀
၂၄
မေဆြေဆြဝင္း
၂၀
၂၅
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၂၀
၂၆
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၂၇
မပပ၀င္း
၁၀
၂၈
မမ်ိဳးနီနီေက်ာ္
၁၀
၂၉
မသြယ္သြယ္ထိုက္
၃၀
၃၀
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၃၁
မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၃၂
မသက္သက္ခုိင္ ( ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္အလွဴ)
၅၀
၃၃
ကုိျဖိဳးဟိန္းေက်ာ္+ မ၀င့္ျဖဴျဖဴသင္း
၂၀
၃၄
မခင္ျမ
၂၀
၃၅
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၃၆
ကိုႏုိင္လင္းေအာင္ (မေလးရွား)
၂၅
၃၇
မမာမာဦး
၅၀
၃၈
ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၂၀
၃၉
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၄၀
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၄၁
မခင္လွ
၂၀
၄၂
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၄၃
မေအးျမျဖဳိး
၁၀
၄၄
မပပဝင္း
၂၅
၄၅
ကိုေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သီတာစိုး မိသားစု
၃၀
၄၆
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၄၀
၄၈
မေခ်ာစုလြင္
၂၀
၄၈
ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
   
၁၁၀၀
   

 

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(January 2011)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၇၅၀x၆၇၃(rate)) ၅၀၄၇၅၀ က်ပ္ကို ၂၈/၀၁/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးစံတင္+ေဒၚယဥ္ေမ(ရန္ကုန္)
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၀
မခင္ေကာင္းဆက္
၁၀
၁၁
မတင္တင္ရီ
၁၀
၁၂
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
၁၃
မယမင္းထုိက္
၁၀
၁၄
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၁၀
၁၅
မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၁၆
မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၄၀
၁၇
မတင္တင္ခိုင္
၁၀
၁ဂ
မပပ၀င္း
၁၀
၁၉
စိုးသူရဝင္း
၂၅
၂၀
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၂၁
မခင္လွ
၂၀
၂၂
မသိမ့္သိမ့္သူ
၃၀
၂၃
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၂၄
မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၂၅
ျဖိဳးဟိန္းေက်ာ္္ + ဝင့္ျဖဴျဖဴသင္း
၂၀
၂၆
မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၇
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၂၈
မသက္သက္ခုိင္
၂၀
၂၉
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၃၀
မခင္ျမ
၂၀
၃၁
ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၃၂
မသႏၲာဝင္း
၅၀
၃၃
မခင္သက္သက္ျငိမ္း
၁၅
၃၄
မေဆြေဆြဝင္း
၂၀
၃၅
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၃၆
မေအးျမျဖဳိး
၁၀
   
၇၅၀