နဝမအႀကိမ္္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ (၉) ရက္ တရားစခန္း (၂၀၁၈)၊ စကၤာပူ
 

ဤwebpage မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နဝမအႀကိမ္္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ (၉)ရက္ တရားစခန္း၀င္ ႀကမည့္ ေယာဂီမ်ား အတြက္ သီးသန္ ့ စီစဥ္ထားေသာ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ပါသည္။

Online Registration ကုိေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ျပီးပါက မိမိတုိ ့၏ အမည္ကုိ ေအာက္ဖက္ရွိ သက္ဆုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ ့ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စာရင္းေပးသြင္းထားႀကေသာ ေယာဂီစာရင္းကုိ ေအာက္ဘက္ရွိ အမွတ္စဥ္  4 & 5  တြင္ႀကည့္ပါ။

တရားစခန္း၀င္ႀကမည့္ ေယာဂီမ်ားအေနႏွင့္ ဤစာမ်က္ႏွာကုိ မွတ္သားထားျပီး လုိအပ္သည္မ်ားကုိ အသိေပး ႏုိင္ရန္အတြက္ 
မႀကာခဏ ၀င္ေရာက္ႀကည့္ရႈ ့ေပးပါရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။  ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ေနာက္ပုိင္း လုိအပ္သည့္
အခ်က္အလက္   အျပည့္အစုံ အသိေပးထားမည္ျဖစ္ရာ တရားစခန္း သုိ ့ မလာေရာက္မီ ဤစာမ်က္ႏွာကုိ   ၀င္ေရာက္ႀၾကည့္႐ႈ႕ ေပးႀကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


တရားစခန္းသုိ ့မလာမီ ေယာဂီမ်ားအားလုံး ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ ေဟာႀကားထားတဲ့ ျမန္ျမန္တရားရေစဖို႔ အေထာက္အကူေပးတဲ့ အခ်က္(၆)ခ်ကကုိ ေအာက္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လင့္မွာ ေသခ်ာစြာဖတ္ျပီး တတ္ႏုိင္သမွ် လုိက္နာႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားေစခ်င္ပါတယ္။
 http://www.myaseintaung.net/Dhamma/N018.html
 
1. တရားစခန္းအတြက္ Check list (ယူေဆာင္လာရမည့္ ပစၥည္းမ်ား)

(၁) စကၤာပူအစုိးရမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ ( IC, EP , SPass Card, Social Visit Pass မ်ား အတြက္ White Card စသည္) မူရင္းႏွင့္
(၂) ထုိေနထုိင္ခြင့္ကတ္ မိတၱဴ တစ္ေစာင္
(၃) တရားစခန္းအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ အ၀တ္အစား၊ ခ်မ္းတတ္သူမ်ားအတြက္ အေႏြးထည္
(၄) မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ၊ လက္ကုိင္ပု၀ါ စသည္
(၅) သြားတုိက္ေဆး၊ သြားပြတ္တံ၊ mouth washing liquid (Listerine, Oral B etc; ကုိယ္တုိက္ ဆပ္ျပာ၊ မ်က္ႏွာသစ္ဆပ္ျပာ၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊)
(၆) အ၀တ္ေလွ်ာ္လွ်င္ သုံးရန္ ဆပ္ျပာမႈန္ ့အနည္းငယ္
(၇) အ၀တ္လွန္းရန္ ခ်ိတ္ (hanger) အနည္းငယ္
(၈) တရားပြဲတြင္ ေရးမွတ္ရန္ မွတ္စု စာအုပ္ငယ္ ႏွင့္ ေဘာလ္ပင္
(၉) ေသာက္ေရ အလြယ္တကူ ထည့္ထားႏုိင္ရန္ ေရဗူး
(၁၀) မုိးရြာလ်ွင္ေဆာင္းႏုိင္ရန္ထီး
(၁၁) တရားစခန္းအတြင္းစီးရန္ Comfortable ျဖစ္မည့္ ေျခညွပ္ဖိနပ္ (သုိ ့မဟုတ္) ဂြင္းထုိးဖိနပ္
(၁၂) မုတ္ဆိတ္ရိတ္ Shaver ( အမိ်ဳးသားမ်ား)
(၁၃) က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ သုံးစြဲေနသည့္ ေဆး၀ါးမ်ား (ရွိပါက)
(၁၄) ေရခ်ိဳးခန္းရွိ ေရပန္းမ်ားသည္ အေပၚဖက္တြင္ အေသတပ္ဆင္ထားေသာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ရာ အထူး သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေခါင္းေရ မစိုေစလုိပါက ပလပ္စတစ္ ေခါင္းစြပ္ (shower cap) မ်ား ယူေဆာင္လာသင့္ပါသည္။
(ေရခ်ဳိးခန္းမ်ားတြင္ Water Heater မရွိပါ။)
(၁၅) ေစာင္၊ ေခါင္းအုံး ေခါင္းအံုးစြပ္ႏွင့္ အိပ္ရာခင္း
(၁၆) မိမိတို႕၏ အိတ္မ်ားတြင္ နာမည္၊ေယာဂီနံပါတ္၊ဖုံးနံပါတ ႏွင့္္ ေယာဂီ အေဆာင္နံပါတ္ ပါေသာ label မ်ား တပ္လာရန္

အဖုိးတန္ ပစၥည္းမ်ား အေရးႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ား မယူေဆာင္လာရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။


2. တရားစခန္းကာလအတြင္း ဆက္သြယ္ရန္ ျပန္ႀကားေရးတာ၀န္ခံ
၁)မျဖဴစင္ေက်ာ္ - 900 766 20
၂)မသစ္သစ္ - 83313976
၃)ကိုေအာင္ျပည္႕စုံေအး - 91197361  

3. အေထြေထြ
(၁) တရားရႈမွတ္မႈ အခ်ိန္စာရင္း

 

တရားစခန္းအတြက္ ေနေရး၊ စားေရး၊ ခရီးစရိတ္ အားလုံးအခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ အခေႀကးေငြမွ ေပးရန္မလုိပါ။ သဒၶါတရားအေလွ်ာက္လွဴဒါန္းေသာ လွဴဒါန္းေငြကုိသာ လက္ခံပါမည္။ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါ။ တရားစခန္းတြင္ အလွဴခံပုံး ႏွင့္ စာအိတ္မ်ား ထားရွိေပး မည္ျဖစ္ျပီး မိမိ အမည္ ႏွင့္ အလွဴေငြ ပမာဏကုိေရးသားကာ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
(တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိသာ ၀ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး တရားစခန္း ကာလအတြင္း လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။)

 
တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား  ဤေနရာတြင္ ႀကည့္ရႈျပီးလွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
 
 

 4.အမ်ိဳးသားေယာဂီ စာရင္း

 

 5.အမ်ိဳးသမီးေယာဂီ စာရင္း

   
   6. အထူးအႀကံျပဳခ်က္

တရားစခန္း၀င္မည့္ေယာဂီအားလုံး အထူးသျဖင့္ေယာဂီသစ္မ်ား ျပီး ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀၊၂၀၁၁ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ စကၤာပူ တရားစခန္းတြင္ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရား ေဟာ ႀကား ေတာ္မူေသာ အလုပ္ေပး တရား ေတာ္ မ်ားကုိ ႀကိဳတင္နာႀကားထားဖုိ ့ အႀကံဳျပဳ လုိပါသည္။ တရားေတာ္မ်ားကုိ  မွတ္မွတ္ သားသား နာႀကားခဲ့သူမ်ားသည္  တရားစခန္းကာအတြင္း ထားသင့္ေသာ စိတ္ေန စိတ္ထား၊ ရွိသင့္ ေသာ ႏွလုံးသြင္းမႈ၊ ရႈနည္း၊ မွတ္နည္းမ်ား ဆရာေတာ္ မ်ား၏ ႀသ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး အေတာ္အသင့္ နားလည္ ေနေပလိမ့္မည္။

ျပီး ခဲ့ေသာ စကၤာပူတရားစခန္းမ်ား တြင္ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရား ေဟာႀကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ားနားေထာင္ရန္  ဒီေနရာကုိ Click ပါ။

http://www.myaseintaung.net/video/audio.html  တြင္လည္း တျခားတရားေတာ္မ်ားကုိ  Download လုပ္၍ နာႀကားႏုိင္ႀကပါသည္။

တရားစခန္းေရာက္မွ တရားစတင္ အားထုတ္ျခင္းထက္ တရားစခန္းမတုိင္ခင္ မိမိအိမ္မွာကတည္းက အခ်ိန္ရ လွ်င္ ရသလုိ ေန ့စဥ္ နာရီ၀က္၊ တနာရီ အစရွိသည္ျဖင့္ ႀကိဳတင္ အားထုတ္လာခဲ့ပါက တရား စခန္းတြင္ ပုိမုိထိေရာက္မႈရွိျပီး တရားတုိးတတ္မႈရွိပါလိမ့္မည္။

ထုိ ့အျပင္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ ဣရိယာပုဒ္ တြင္မဆို အေရးတႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ မဟုတ္ ပါက ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ ႀကိဳးစားျပီး မိမိ၏ ကုိယ္အမူအရာ၊ စိတ္အမူအရာ အစရွိသည္မ်ားကုိ သြားရင္းလာရင္း လုပ္ရင္း ကုိင္ရင္း ရႈမွတ္ႏုိင္ႀကပါသည္။

လျပည့္၊ လကြယ္ႏွင့္ (၈)ရက္ ဥပုဒ္ေန ့မ်ားတြင္ (၈)ပါးသီလ ေစာင့္ထိမ္းရန္ ႀကိဳတင္ျပီး အေလ့ အက်င့္ ျပဳလုပ္လာပါက ပုိေကာင္းပါသည္။ အကယ္၍ ဥပုဒ္ေန ့မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရ၍ ေစာင့္ထိမ္းရန္ အဆင္မေျပပါက စေန၊ တနဂၤေႏြေန ့မ်ား၊ (သုိ ့မဟုတ္) အျခားအားလပ္ရက္မ်ားတြင္လည္း (၈)ပါးသီလ ေစာင့္ထိမ္းႏုိင္ႀကပါသည္။

တရားစခန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားလုိလားသူ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား တရား တုိးတတ္ေရး ျဖစ္သည့္ အတြက္ ရႈမွတ္၊ အားထုတ္ဆဲ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ပုိမိုအားထုတ္ျဖစ္ရန္၊ အားမထုတ္ျဖစ္ေသးသူမ်ား အားထုတ္ျဖစ္ေစရန္ အႀကဳံျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 

7. တရားတိုးတက္မႈေရွးရႈ၍ ေယာဂီမ်ားလိုက္နာရန္စည္းကမ္းမ်ား

(၁) ေယာဂီမ်ား (၈) ပါးသီလေစာင့္ထိန္းရပါမည္။ 

(၂) အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ အေႀကာင္းကိစၥမွအပ တရားစခန္းျပီးခိ်န္အထိ စကားလံုးဝမေျပာရပါ။

(၃) ထိုင္တရားမွတ္ျခင္း၊ စႀကၤန္ေလွ်ာက္မွတ္ျခင္း တို ့အျပင္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈ (အထိုင္၊ အထ၊ တံခါး အဖြင့္အပိတ္၊ အဝတ္လဲ၊ ဆြမ္းစား စသည္) မဆုိ ရႈမွတ္မႈ ျဖင့္သာေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ 

(၄) သြားလာရာ၌ နွစ္ေယာက္ယွဥ္၍ မသြားလာရပါ။ ေရွ ့ေနာက္စဥ္လွ်က္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး မထိေစဘဲ သြားလာရပါမည္။ 

(၅) ေယာဂီမ်ားတရားထိုင္ခိ်န္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ တရားထိုင္ခန္းမတြင္သာ တရားထိုင္ရပါမည္။ 

(၆) တရားစခန္းအတြင္း ဟန္းဖုန္း၊ ကင္မရာ စသည္မ်ား လံုးဝ သံုးစဲြခြင့္မရိွပါ။ (ဆက္သြယ္ရန္ရွိေသာ ကိစၥမ်ားကုိ တရားစခန္းမတုိင္ခင္ တခါတည္းရွင္းခဲ့ေစလုိပါသည္။ ဟန္းဖုန္းမ်ား ကုိ သက္ဆုိင္ရာ အမည္၊ ေယာဂီ Badge No နံပါတ္မ်ားႏွင့္အတူ သိမ္းစည္းထားမည္ျဖစ္ျပီး တရားစခန္း ျပီးမွသာ ျပန္လည္ ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။ တရားစခန္းကာလအတြင္း ကင္မရာမ်ား၊ ဗီဒီယုိ ကင္မရာ မ်ား Table PC  Laptop အစရွိသည့္ တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ မသတ္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲ ခြင့္မရွိ ပါ။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ ရုိက္ကူးေပးမည္ျဖစ္ျပီး အားလုံးကုိ ျပန္လည္ ျဖန္ ့ေ၀ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးေန ့ တရားစခန္းျပီးမွသာ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

(၇) ေယာဂီမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္သာ အိပ္ရပါမည္။ သတ္မွတ္ေနရာမွအပ အျခားေနရာသို ့ သြားေရာက္ အိပ္စက္ျခင္းခြင့္မျပဳပါ။  

(၈) ေယာဂီမ်ားသည္ မသက္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ားသုိ ့ သြားလာခြင့္၊ စႀကၤန္ေလွွ်ာက္ခြင့္ မရွိပါ။ အမ်ဳိးသား ေယာဂီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးေယာဂီေဆာင္ ဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးေယာဂီမ်ားသည္ အမ်ိဳး သား ေယာဂီေဆာင္ ဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း သြားလာခြင့္၊ စႀကၤန္ေလွွ်ာက္ခြင့္ အျခင္းျခင္း ဆက္သြယ္ ခြင့္ မရွိပါ။

(၉) အိပ္ရာခင္း၊ အဝတ္စသည္ မ်ားကို သပ္ရပ္စြာ ထားရပါမည္။

(၁၀) အမ်ဳိးသမီးေယာဂီမ်ား လက္ပါ(လက္တုိ၊ လက္ရွည္) အက်ႌ ၊ ေယာဂီလံုခ်ည္ (သို ့မဟုတ္)အေရာင္ေဖ်ာ့ေျပာင္ အက်ႌနွင့္ အျခား သင့္ေတာ္ သည္ ့လံုခ်ည္ဝတ္ဆင္နိုင္သည္။ တရားစခန္းနွွင့္ မသင့္ေတာ္ေသာ က်ပ္လြန္း တိုလြန္းေသာ အဝတ္အစားမ်ား မဝတ္ဆင္သင့္ပါ။  သင့္ေတာ္မည့္ တီရွပ္အျဖဴု (သုိ ့မဟုတ္)  ပုိလုိတီရွပ္အျဖဴကုိ ေယာဂီသဘတ္ ပတ္ျပီး ဝတ္ဆင္နိုင္ပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာအေပၚဘက္တြင္ ေယာဂီလုံခ်ည္ မွာရန္ဖတ္ပါ။)

(၁၁) အားလုံး တညီတည္း ျဖစ္ေစရန္ ေယာဂီသဘတ္ကုိ ဘယ္ဘက္ပုခုံးေပၚ တြင္ တင္ထားရပါမည္။ (ေယာဂီလံုခ်ည္ နွင့္ ေယာဂီသဘက္လိုအပ္သူမ်ား အတြက္ စာမ်က္ႏွာေအာက္ဆုံးဘက္တြင္ ေဖာ္ျပ ထား ေပးပါမည္။) 

(၁၁) အမ်ဳိးသားေယာဂီမ်ား အျဖဴ(သိုု ့)အေရာင္ေဖ်ာ့အက်ႌ ေျပာင္တီရွပ္ နွင္ ့ပုဆိုး (သို ့)အျခား comfortable  ျဖစ္မည္ ့ေဘာင္းဘီရွည္ ဝတ္ဆင္နိုင္ပါသည္။ (လက္ျပတ္စြပ္က်ယ္ဝတ္ဆင္ခြင့္မျပဳပါ။)

(၁၂) တရားစခန္း ျပင္ပသို ့အေရးေပၚကိစၥႏွင့္ မလဲြမေရွာင္သာေသာကိစၥမွအပ တရားစခန္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ားသုိ ့ထြက္ခြာခြင့္မရိွပါ။ လိုအပ္ပါက တာဝန္ရိွသူထံ အေႀကာင္းႀကားရမည္။ 

(၁၃) ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္း စသည္တို ့ကိုခြင့္မျပဳပါ။ 

(၁၄) အခိ်န္ျပည္ ့တရားရူမွတ္မႈျဖင့္သာေနရမည္ျဖစ္သျဖင့္ စာဖတ္ျခင္း၊ တရားေခြနားေထာင္ျခင္း တရားေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ခြင့္မျပဳပါ။ 

(၁၅) တရားစခန္းကာလအတြင္း ဖ်ားနာျခင္း သို ့မဟုတ္ အျခားျပႆနာ တစံုတရာရိွပါက အေဆာင္မွဴး ထံ ခ်က္ခ်င္း အေႀကာင္းႀကားးရမည္။ 

မွတ္ခ်က္။   ။ျဖစ္ႏုိင္ပါက တရားစခန္းကာလအတြင္း အျဖဴေရာင္အက်ႌ  တမ်ိဳးတည္းသာ ၀တ္ေစ လုိပါသည္။

8. အထူးပန္ႀကားခ်က္ 

ေယာဂီမ်ား အခ်င္းခ်င္းစကားေျပာျခင္း၊ တရားေဆြးေႏြးျခင္း လံုးဝ မျပဳလုပ္ရပါ။ စကားေျပာျခင္းျဖင့္ မိမိနွင့္ သူတပါးအား တရားအမွတ္ ပ်က္ေစသည္ ့အျပင္ အျခားတရားအားထုတ္ေနသူမ်ားကို အေနွာက္ အယွက္္ႀကီးစြာျဖစ္ေစသည္။

တရားအားထုတ္မႈနွင့္ ပတ္သတ္၍ သိလို၊ ေမးျမန္းလိုပါက ဆရာေတာ္မ်ားထံ ေလွ်ာက္ထား နိုင္ပါသည္။ တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ရုိးသားစြာ သိလုိ၍ေမးေသာ ေမးခြန္းမ်ဳိးသာျဖစ္ရပါမည္။ တရားအားထုတ္မႈႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ အေႀကာင္း အရာမ်ား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားျခင္း ခြင့္မျပဳပါ။ 

မိမိေႀကာင့္ သူတပါး အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ စကားေျပာျခင္း၊ မ်က္ရိပ္ကဲျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း ကုိယ္အမူအယာျဖင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား လုံး၀မျပဳလုပ္ရပါ။

ေယာဂီမ်ားအေနျဖင့္ အေဆာင္မႈးႏွင့္ အျခား တာ၀န္ရွိေ၀ယ်ာ၀စၥပုဂိၢဳလ္မ်ား ကုိသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါက ေျပာႀကားနုိင္သည္။

(တရားစခန္း ၉-ရက္ အတြင္း အမွန္တကယ္ မလိုအပ္လွ်င္ လံုးဝစကားမေျပာဟု မိမိဘာသာ အဓိဌာန္ ထားနိုင္လွ်င္ ေကာင္းပါသည္။) 

ေယာဂီမ်ားအေနအျဖင့္ ကိုယ္အမူအရာ၊ မ်က္စိအမူအရာမွအစ လႈပ္ရွားမႈ ့အမူအရာမွန္သမွ်ရႈမွတ္ မႈျဖင့္ သတိႀကီးစြာထားျပီး ေယာဂီပီသေအာင္ တတ္နိုင္သေရြ ့အခိ်န္ျပည့္ေနရပါမည္။  

တရားစခန္းအတြင္း ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ ႀကြပ္ႀကြပ္အိတ္မ်ားသည္ အသံျမည္ေစျပီး တျခား ေယာဂီမ်ားကုိ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ အ၀တ္နဲ ့ အသုံးအေဆာင္မ်ား ထည့္ရန္ ပိတ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာအိတ္မ်ား သာ သုံးစြဲႀကပါရန္။

9. ေဆာင္ရြက္ရန္ 

(၁) ျခင္မရွိသေလာက္နည္းပါသည္။ mosquito repellent ေခၚျခင္မကိုက္ရန္ လိမ္းသည့္ေဆး သံုးစဲြလိုပါကဝယ္ယူလာနိုင္သည္။ Guardian, Seven Eleven ႏွင့္ Pharmacy စေသာ  ဆိုင္မ်ား တြင္ရနိုင္ပါသည္။ အမ်ားစု မသုံးစြဲပဲ ေနႏုိင္ႀကပါသည္။

(၂) ေယာဂီမ်ား  မနက္ ၉ ထက္ေနာက္မက်ပဲ Camp Challenge သုိ ့ေရာက္ရွိရမည္။ အခ်ိန္မီေရာက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

(၃) (၀၈-၁၂-၂ဝ၁၈)  အတြက္ ေန ့ဆြမ္းကို ရိပ္သာတြင္စီစဥ္ေပးပါမည္။ ထိုေန ့အတြက္ နံနက္စာ စီစဥ္ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။  

(၄) တရားစခန္းအတြက္ အခိ်န္ဇယားကို တရားစခန္းရွိ ျမင္သာေသာေနရာမ်ားတြင္ ကပ္ထား ေပးပါမည္။ တရားထုိင္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ တရားပြဲအခ်ိန္မ်ားတြင္ ၁၀ မိနစ္ခန္ ့ ႀကိဳတင္ျပီး အခ်က္ေပး ေခါက္မည္ျဖစ္ျပီး တရားခန္းမသုိ ့ အခ်ိန္မီ လာေရာက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

(၅) တရားစခန္းသိမ္းမည္ ့ရက္ (၁၆-၁၂-၂ဝ၁၈) မနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ တရားစခန္းမွ ထြက္ခြာပါမည္။ 

(၆) တရားစခန္းအတြက္ အလႈေငြထည္ ့လိုသူေယာဂီမ်ားအတြက္ တရားထိုင္ခန္းမ ဘုရားခန္းတြင္ အလႈခံပံုး နွင့္ စာအိတ္ ထားရိွေပးမည္ ျဖစ္သည္။  မိမိအမည္၊ ေငြပမာဏ၊ လႈဒါန္းလိုေသာအရာ (ဆရာ ေတာ္အတြက္ နဝကမၼ၊ ဆြမ္း၊ အေအးနွင့္ေရ၊ ခရီးစရိတ္၊ အေထြေထြ ကုန္က် စရိတ္္)၊ တို ့ကို စာအိတ္ေပၚတြင္ ေရးသားျပီး အလႈခံပံုးထဲထည္ ့၍ လႈဒါန္းနိုင္ပါသည္။