သံသရာမွာအားကုိးရာသည္ “ကုသုိလ္”။
စုတိျပတ္ေႀကြေသခါနီးမွာ အားကုိးရာသည္ “သမၼာသတိ”။

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
 

 
  ဆြမ္းတနပ္စာ လွဴဒါန္းသူမ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း
( ျဖတ္ပုိင္းမ်ားကုိ ရက္စြဲအလုိက္ တင္ျပထားပါသည္။)
 
     
(၁၅၇) ၀၈-၀၃-၂၀၁၈ (ေန ့ဆြမ္း။ေဖ်ာ္ရည္) မေဆြေဆြျမင့္  
   
     
(၁၅၆) ၂၇-၀၂-၂၀၁၈ (မေဆြေဆြယု အာရုံဆြမ္း ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၁၅၅) ၂၂-၀၂-၂၀၁၈ (ေဖ်ာ္ရည္) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ) မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ အားအမႉးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)ေကာင္းမႈ။  
   
     
(၁၅၄) ၂၂-၀၂-၂၀၁၈ ( ေန ့ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ) မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ အားအမႉးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)ေကာင္းမႈ။  
   
     
(၁၅၃) ၂၂-၀၂-၂၀၁၈ (အာ႐ုုံ ့ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၆ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ) မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ အားအမႉးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)ေကာင္းမႈ။  
   
     
(၁၅၂) ၂၁-၀၂-၂၀၁၈ (အာရုံဆြမ္း) မဇင္ဇင္ခိုင္္  
   
     
(၁၅၁) ၂၁-၀၂-၂၀၁၈ (ေန ့ဆြမ္း။ေဖ်ာ္ရည္) မသက္သက္ခိုင္  
   
     
(၁၅၀) ၀၉-၀၂-၂၀၁၈ (အာရုံဆြမ္း)ဦးျမင့္ေဆြ+ေဒၚစန္စန္းေအး သမီး ယုဝတီးလင္း၊ထက္ယမင္းေအာင္ မိသားစု  
   
     
(၁၄၉) ၂၄-၁၂-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း) ကိုေသာ္ဇင္ထက္ မခင္စႏၵာ မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္အလႉ  
   
     
(၁၄၈) ္၀၆-၁၂-၂၀၁၇ (ေဖ်ာ္ရည္။ မေႏြးယုေအာင္ ၏ ေမြးေန႕အလႉ) ကိုျဖိဳးတင္သန္း + ေဒၚေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု  
   
     
(၁၄၇) ၀၆-၁၂-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း။ မေႏြးယုေအာင္ ၏ ေမြးေန႕အလႉ) ကိုျဖိဳးတင္သန္း + ေဒၚေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု  
   
     
(၁၄၆) ၂၃-၁၀-၂၀၁၇ အာရုံဆြမ္း။ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔ဦးေမြးေန႔အလႉ  
   
     
(၁၄၅) ၂၉-၀၉-၂၀၁၇(အာရုံဆြမ္း) မိခင္ႀကီး ေဒၚတင္တင္ျမင့္ အသက္ ၇၀ ျပည့္ ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးရဲမင္းထြန္း အားအမွဴးထား၍ ကိုမ်ဳိးမင္းသိန္း+မခင္စုစုေအာင္ သမီး မခင္မိုးသိန္း မိသားစု ေကာင္းမႈ  
   
     
(၁၄၄) ၂၉-၀၉-၂၀၁၇(ေန ့ဆြမ္း) မိခင္ႀကီး ေဒၚတင္တင္ျမင့္ အသက္ ၇၀ ျပည့္ ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးရဲမင္းထြန္း အားအမွဴးထား၍ ကိုမ်ဳိးမင္းသိန္း+မခင္စုစုေအာင္ သမီး မခင္မိုးသိန္း မိသားစု ေကာင္းမႈ  
   
     
(၁၄၃) ၁၉-၀၉-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း)ကြယ္လြန္သူဖခင္ျကီးဦးက်င္စန္း (၈နွစ္ျပည့္ရည္စူးအလွူ) က်န္ရစ္သူဇနီး ေဒၚေခ်ာႏွင့္ သားသမီးတစု ေကာင္းမႉ  
   
     
(၁၄၂) ၁၂-၀၇-၂၀၁၇ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္ အားရည္စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ေဒၚျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia ေကာင္းမႈ  
   
     
(၁၄၁) ၀၄-၀၇-၂၀၁၇(ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )မအိအိခုိင္  
   
     
(၁၄၀) ၀၄-၀၇-၂၀၁၇(ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )မအိအိခုိင္  
   
     
(၁၃၉) ၀၄-၀၇-၂၀၁၇(အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )မအိအိခုိင္
 
   
     
(၁၃၈) ၃၀-၀၄-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္းအလွဴ)မိဘ ဘိုးဘြားမ်ားအားအမွူးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)၊ ေဒၚသင္းသင္းလြင္္ ေမြးေန့ အလွဴ  
   
     
(၁၃၇) ၁၄-၀၄-၂၀၁၇ (အာရုံဆြမ္းအလွဴ) သၾကၤန္အက်ေန႔ မဇာၾကည္ေအး- ေမြးေန႔  
   
     
(၁၃၆) ၀၃-၀၃-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္းအလွဴ)မိဘ ဘိုးဘြားမ်ားအားအမွူးထား၍ ဦးေအာင္မိုး ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု (စကာၤပူ)၊ ေမာင္မင္းဟိန္းေအာင္ ေမြးေန့ အလွဴ  
   
     
(၁၃၅) မေဆြေဆြျမင့္၊ မခင္စပယ္၂၁-၀၃-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္းအလွဴ)  
   
     
(၁၃၄) မေဆြေဆြျမင့္၊ မခင္စပယ္၂၁-၀၃-၂၀၁၇ (အာရုံဆြမ္းအလွဴ)  
   
     
(၁၃၃) မရီရီလိႈင္ ေမြးေန ့အလွဴ၁၂-၀၃-၂၀၁၇ (အာရုံဆြမ္း ေမြးေန ့အလွဴ)  
     
     
(၁၃၂) ၂၇-၀၂-၂၀၁၇ (အာရုံဆြမ္း မေဆြေဆြယုေမြးေန႕အလႉ)  
   
     
(၁၃၁) မဝင္းမင္းသိန္း၂၄-၀၂-၂၀၁၇ (အာရုံဆြမ္းအလွဴ)  
     
     
(၁၃၀) ၂၂-၀၂-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း၅ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ  
     
     
(၁၂၉) ၂၂-၀၂-၂၀၁၇ (အာရုဏ္ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း၅ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ  
     
     
(၁၂၈) မသက္သက္ခိုင္ ေမြးေန႕အလႉ ၂၁-၀၂-၂၀၁၇ (ေန ့ဆြမ္း)  
     
     
(၁၂၇) ၀၉-၁၁-၂၀၁၆ (အာရုံဆြမ္း မအိအိခုိင္ ေမြးေန႕အလႉ)  
   
     
(၁၂၆) ၀၆-၀၈-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း။ မေႏြးယုေအာင္ ၏ ေမြးေန႕အလႉ) နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္  
   
     
(၁၂၅) ၀၆-၀၈-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း။ ကိုေကာင္းျမတ္ေအာင္ ေမြးေန႕အလႉ)  
   
     
(၁၂၄) ၀၆-၀၈-၂၀၁၆ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ကိုေကာင္းျမတ္ေအာင္ ေမြးေန႕အလႉ)  
   
     
(၁၂၃) ၁၂-၀၇-၂၀၁၆ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္
အားရည္စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ေဒၚျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia ေကာင္းမႈ
 
   
     
(၁၂၂) ၀၄-၀၇-၂၀၁၆(ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
     
(၁၂၁) ၀၄-၀၇-၂၀၁၆(ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
     
(၁၂၀) ၀၄-၀၇-၂၀၁၆(အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
     
(၁၁၉) ၀၆-၀၈-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း။ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး ၏ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕အလႉ)ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု  
   
     
(၁၁၈) ၂၄-၀၆-၂၀၁၆(အာရုံဆြမ္း) ကိုေစာကိုဦး + မမိုးေဝေက်ာ္  
   
     
(၁၁၇) မေအးစုမြန္၊ မဇင္မာ၀င္း ၂၁-၀၅-၂၀၁၆, ကဆုန္လျပည့္ ေန႕ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္း အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၅)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
     
(၁၁၆) ၂၇-၀၂-၂၀၁၆ (အာရုံဆြမ္း) ေဆြေဆြယုေမြးေန ့အလွဴ  
   
     
(၁၁၅) ၂၂-၀၂-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း၃ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ  
   
     
(၁၁၄) ၂၂-၀၂-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း၃ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ  
   
     
(၁၁၃) ၂၁-၀၂-၂၀၁၆ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) မသက္သက္ခုိင္  
   
     
(၁၁၂) ၂၁-၀၂-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ) မသက္သက္ခုိင္  
   
     
(၁၁၁) ၂၁-၀၂-၂၀၁၆ (အာရုံဆြမ္း ေမြးေန ့အလွဴ)ေက်ာ္ဝင္းလြင္+ခ်မ္းျမေအး မိသားစု  
   
     
(၁၁၀) ၁၈-၀၂-၂၀၁၆(အာရုံဆြမ္း )ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယမင္းထိုက္သား ေမာင္ဘုဏ္းထြဋ္ေခါင္၊ သမီး Charlotte Rain မိသားစုတို႔၏ ၄ ႏွစ္ျပည့္မဂၤလာအလွဴ  
   
     
(၁၀၉) ၁၈-၀၂-၂၀၁၆(ေန ့ဆြမ္း )ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယမင္းထိုက္သား ေမာင္ဘုဏ္းထြဋ္ေခါင္၊ သမီး Charlotte Rain မိသားစုတို႔၏ ၄ ႏွစ္ျပည့္မဂၤလာအလွဴ  
   
     
(၁၀၈) ၁၄-၀၁-၂၀၁၆ (ေန ့ဆြမ္း)ဦးတင္ေအာင္လင္း ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမ မိသားစုမွေဒၚယဥ္ယဥ္ျမေမြးေန ့အလွဴ  
   
     
(၁၀၇) ကိုျဖိဳးတင္သန္း + ေဒၚေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု ၀၆-၁၂-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္းး။ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး ၏ ၄ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕အလႉ) နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္  
   
     
(၁၀၆) ၀၉-၁၁-၂၀၁၅ (ညေန ေဖ်ာ္ရည္) မအိအိခုိင္ ေမြးေန႕အလႉ    
   
     
(၁၀၅) ၀၉-၁၁-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) မအိအိခုိင္ ေမြးေန႕အလႉ    
   
     
(၁၀၄) ၀၉-၁၁-၂၀၁၅ (အာရုံဆြမ္း) မအိအိခုိင္ ေမြးေန႕အလႉ    
   
     
(၁၀၃) ၀၇-၁၁-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) မိဘမ်ားအမႈးထားရ်ဳ္ မခင္ႏိုဝင္ဘာလတ္ ေမြးေန႔အလွဴ  
   
     
(၁၀၂) ၁၃-၁၀-၂၀၁၅ (အာရုံဆြမ္း) မခင္သက္သက္ျငိမ္း ေမြးေန႔အလွဴ  
   
     
(၁၀၁) ၀၆-၁၀-၂၀၁၅ (အာရုံဆြမ္း) ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ဦးၫြန္႔ရွိန္+မိခင္ေဒၚေအးၾကည္ အား အမွဴး ထား ၍ မယဥ္သြယ္လင္း ေမြးေန႔အလွဴ  
   
     
(၁၀၀) ၀၆-၁၀-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ဦးၫြန္႔ရွိန္+မိခင္ေဒၚေအးၾကည္ အား အမွဴး ထား ၍ မယဥ္သြယ္လင္း ေမြးေန႔အလွဴ  
   
     
(၉၉) ၂၁-၀၈-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) နွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအမႈးထားရ်ဳ္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ထိုက္+ မေရြွစင္ေအာင္ သမီးေမစင္ဒီထိုက္ သားေကာင္းေဇခန့္ မိသားစု  
   
     
(၉၈) ကိုျဖိဳးတင္သန္း + ေဒၚေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု ၀၆-၀၈-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္းေန ့ဆြမ္း။ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး ၏ ၄ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕အလႉ) နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္  
   
     
(၉၇) ၀၅-၀၈-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း)ကြယ္လြန္သူဘိုးဘြားမ်ားနွင့္ဖခင္ျကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ ဦးေအာင္မိုး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစုေကာင္းမွု  
   
     
(၉၆) ၀၂-၀၈-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း။ ေဒါက္တာ ရန္ျငိမ္းခ်မ္းေမြးေန႕အလႉ) နွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအမႈးထားရ်ဳ္ ဦးလွေ၀+ ေဒၚသိန္းသိန္း သား ေဒါက္တာ ရန္ျငိမ္းခ်မ္း သမီး အိေ၀သိန္း၊ အိငုံဖူး မိသားစုေကာင္းမွု  
   
     
(၉၅)
၃၁-၀၇-၂၀၁၅ (အာရုံဆြမ္း)ကြယ္လြန္သူဘိုးဘြားမ်ားနွင့္ဖခင္ျကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ ဦးေအာင္မိုး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစုေကာင္းမွု
 
   
     
(၉၄)

၁၃-၀၇-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) နွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအမႈးထားရ်ဳ္ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ထိုက္ + မေရြွစင္ေအာင္ သမီး ေမစင္ဒီထိုက္ သားေကာင္းေဇခန့္ မိသားစု ေန့ဆြမ္းအလႈ

 
   
     
(၉၃) ၁၂-၀၇-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္ အားရည္စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ေဒၚျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia ေကာင္းမႈ  
   
     
(၉၂) မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၅ (ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၂)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
     
(၉၁) မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၃)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
     
(၉၀) မအိအိခုိင္ ၀၄-၀၇-၂၀၁၅ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၃)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
     
(၈၉) ၁၅-၀၆-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၄)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )ေဒၚစန္းစန္းရီ မိသားစု  
   
     
(၈၈) ၃၁-၀၅-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း+ ေန ့ဆြမ္း) ဖခင္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြး အားရည္စူးျပီး ကိုစိုးမိုးဝင္း မိသားစုေကာင္းမႉ႕  
   
     
(၈၇) ၁၆-၀၄-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္း၊သဃၤန္း က်ြန္းၿမိဳ့နယ္ စီမံကိန္း (၂) မဖခင္ၾကီး ဦးေမာင္ေရွြ + မိခင္ၾကီးေဒၚ ၾကည္ညြန့္ ၊ ေမာင္ေလး ေမာင္စန္းေဌး ၊ ေမာင္စန္းလြင္တို့အား ရည္ စူး ၿပီးွ သမီး / အစ္မ မခင္ၿမ မွ ေမြးေန့ အလွဴ အၿဖစ္ နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္  
   
     
(၈၆) ၁၆-၀၄-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္း၊သဃၤန္း က်ြန္းၿမိဳ့နယ္ စီမံကိန္း (၂) မဖခင္ၾကီး ဦးေမာင္ေရွြ + မိခင္ၾကီးေဒၚ ၾကည္ညြန့္ ၊ ေမာင္ေလး ေမာင္စန္းေဌး ၊ ေမာင္စန္းလြင္တို့အား ရည္ စူး ၿပီးွ သမီး / အစ္မ မခင္ၿမ မွ ေမြးေန့ အလွဴ အၿဖစ္ နိဗၺာန္ကုိရည္မွန္း ၿပီးလွဴဒါန္းပါ သည္  
   
     
(၈၅) ၃၀-၀၃-၂၀၁၅  (အာရုဏ္ဆြမ္း) မလွလွေအး ေမြးေန ့ အလွဴ  
   
     
(၈၄) ၂၂-၀၂-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း၃ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ  
   
     
(၈၃) ၂၂-၀၂-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း) (ဖခင္ျကီးဦးျမင့္လြင္ ကြယ္လြန္ျခင္း၃ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ  
   
     
(၈၂) ၂၁-၀၂-၂၀၁၅ (ညေန ေဖ်ာ္ရည္) မသက္သက္ခုိင္ေမြးေန ့အလွဴ  
   
     
(၈၁) ၂၁-၀၂-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း)မသက္သက္ခုိင္ေမြးေန ့အလွဴ  
   
     
(၈၀) ၁၃-၀၂-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း)ျဖဴစင္ကုသိုလ္ ေမာင္နွမမ်ားအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႕ အထိန္းအမွတ္အလွဴ  
   
     
(၇၉) ၀၃-၀၂-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း)ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာဝင္း မဂၤလာဦးဆြမ္းေကြၽးအလွဴ  
   
     
(၇၈) ၃၀-၀၁-၂၀၁၅ (အာရုဏ္ဆြမ္း) သမီး မဆုပန္ထက္၏ ၁၉ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့ အလွဴ  
   
     
(၇၇) ၃၀-၀၁-၂၀၁၅ (ေန ့ဆြမ္း)သမီး မဆုပန္ထက္၏ ၁၉ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ  
   
     
(၇၆) ၀၅.၀၁.၂၀၁၅(ေန ့ဆြမ္း။ ကြယ္လြန္သူ အဖုိး၊ အဖြား မ်ားႏွင့္ ဖခင္ႀကီး ဦးစိန္၀င္း အားရည္စူးျပီး မိခင္ ေဒၚခင္သန္းႏြယ္အား အမႈးထား၍ ကုိေအာင္ခုိင္မင္း၊ ကုိေက်ာ္စုိးညႊန္ ့ ေကာင္းမႈ)  
   
     
(၇၅) ၁၉.၁၂.၂၀၁၄(ေန ့ဆြမ္း။ကြယ္ လြန္ သုူ အ ဘိုုး အ ဘြား မ်ား နွင့္ ဖခင္ ျကီး ဦး ျမင့္ လြင္ အား ရည္ စူး ျပီး မိ ခင္ ေဒါ္ ျကည္ ျကည္ ေဆြ အား အ မွူး ထား ရ်္ ဦး ေအာင္ မုုိး ေဒါ္ သင္း သင္း လြင္ သား မင္း ဟိန္း ေအာင္ ေဇာ္ ထြဋ္ ေအာင္ မိ သား စုု ေကာင္း မွုု  
   
     
(၇၄)

၂၈-၁၂-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း)ေဒၚခင္ခင္ ေကာင္းမႈ

 
   
     
(၇၃) ၂၂-၁၁-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဦးႀကည္လွဳိင္ ႏွင့္ မိခင္ေဒၚႏုႏုသိန္း တုိ ့အား ရည္စူး၍ သမီး မစႏၵာလွဳိင္ ေမြးေန ့အလွဴ  
   
     
(၇၂) ၈-၁၁-၂၀၁၄(အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူမိခင္ၾကီးအားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၂၂) ႏွစ္ေျမာက္ရည္စူးအလႉ မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႉ႕  
   
     
(၇၁) ၁၄-၁၀-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ (ဦးတိုက္+ ေဒၚရင္ျမ) ႏွင့္ ဇနီး၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာ (ဦးစံတင) ္အား ရည္စူး၍ ဦးေဇာ္ျမင့္ ေမြးေန ့အလွဴ   
   
     
(၇၀) ၁၄-၁၀-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ (ဦးတိုက္+ ေဒၚရင္ျမ) ႏွင့္ ဇနီး၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာ (ဦးစံတင္) အား ရည္စူး၍ ဦးေဇာ္ျမင့္ ေမြးေန ့အလွဴ  
   
     
(၆၉) ၁၀-၁၀-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ဦးသန္း၀င္း (၅၈) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့ အလွဴ  
   
     
(၆၈) ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ မင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၀၈-၁၀-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း) သား ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ ေမြးေန ့အလွဴ
 
   
     
(၆၇) ၀၈-၁၀-၂၀၁၄(အာရုဏ္ဆြမ္း) မျဖဴျဖဴလွဳိင္ ေမြးေန ့အလွဴ  
   
     
(၆၆) ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ မင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၀၈-၀၉-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း) မိခင္ႀကီး ေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြ ေမြးေန ့အလွဴ
 
   
(၆၅) မခင္ျမင့္ႀကည္
၂၄-၀၈-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း) မခင္ျမင့္ႀကည္၏ ၂၆-၀၈-၂၀၁၄ တြင္က်ေရာက္ေသာ ၄၆ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ
 
   
     
(၆၄)

ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ မင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၁၀-၀၈-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ အဖုိးအဖြားမ်ားႏွင့္ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး ဒါန

 
   
     
(၆၃) Cathy Teo
၀၃-၀၈-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း) Cathy Teo ၏ ၄-၀၈-၂၀၁၄ တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၁၄ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ
 
   
     
(၆၂) ေဒၚျမျမေဌး ၁၂-၀၇-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္
အားရည္စူး ၍ Alex Liu Aung Kyaw+ ေဒၚျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia ေကာင္းမႈ
 
   
     
(၆၁) ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ မင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၁၁-၀၇-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း) ကြယ္လြန္သူ အဖုိးအဖြားမ်ားႏွင့္ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး ဒါန
 
   
     
(၆၀) မအိအိခုိင္
၀၄-၀၇-၂၀၁၄ (ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )
 
   
     
(၅၉)

မအိအိခုိင္
၀၄-၀၇-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )

 
   
     
(၅၈) မအိအိခုိင္
၀၄-၀၇-၂၀၁၄ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ
 
   
     
(၅၇) ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၀၉-၀၆-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။ ကြယ္လြန္သူ အဖုိး၊ အဖြား မ်ားႏွင့္ ဖခင္ႀကီး ဦးစိန္၀င္း အားရည္စူးျပီး မိခင္ ေဒၚခင္သန္းႏြယ္အား အမႈးထား၍ ကုိေအာင္ခုိင္မင္း၊ ကုိေက်ာ္စုိးညႊန္ ့ ေကာင္းမႈ)
 
   
     
(၅၆) ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+ မေမသဥၨာဟန္ မိသားစု ေကာင္းမႈ
၁၂-၀၅-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ေဒါက္တာဦးဟန္ပို (၁၇ႏွစ္ ျပည့္ ရည္စူး အလွဴ )
 
   
     
(၅၅) မေအးစုမြန္၊ မဇင္မာ၀င္း
၀၈-၀၅-၂၀၁၄ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္း အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၃)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )
 
   
     
(၅၄) ၃၀-၀၄-၂၀၁၄ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ေမြးေန ့အလွဴ)
ဦးေအာင္မုုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္မိသားစုု ေကာင္းမႈ
 
   
     
(၅၃) မေဆြေဆြျမင့္၊ မခင္စပါယ္
၂၁-၀၃-၂၀၁၄ (သဒၶါဆြမ္း။)
 
   
     
(၅၂) မေဆြေဆြျမင့္၊ မခင္စပါယ္
၁၈-၀၃-၂၀၁၄ (သဒၶါဆြမ္း။)
 
   
     
(၅၁)

မေဆြေဆြျမင့္၊ မခင္စပါယ္
၁၇-၀၃-၂၀၁၄ (သဒၶါဆြမ္း။)

 
   
     
(၅၀) ကုိခုိင္ထူး+ မႀကည္အုန္း သမီးႀကီး ျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊ သားငယ္ ေအာင္ေငြျငိမ္း မိသားစု
သမီးမျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊ ၀၉-၀၃-၂၀၁၄ (အာရုံဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ)
 
   
     
(၄၉)

ဦးထြန္းညိဳ+ ေဒၚေအးႀကည္ မိသားစု
၀၈-၀၃-၂၀၁၄ (အာရုံဆြမ္း။ သဒၶါဆြမ္း)

 
     
(၄၈)  ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၅-၀၂-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း )
 
   
     
(၄၇) ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၂၂-၀၂-၂၀၁၄  (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ
 
   
     
(၄၆) ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၂၂-၀၂-၂၀၁၄  (ေန ့ဆြမ္း။ ကြယ္လြန္ျခင္း ၂ ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူးအလွဴ)
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္လြင္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚႀကည္ႀကည္ေဆြႏွင့္ သားသမီး ေျမးတစု ေကာင္းမႈ
 
   
     
(၄၅) မသက္သက္ခုိင္ ၂၁-၀၂-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။  ေမြးေန ့ အလွဴ)  
   
     
(၄၄) ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယမင္းထိုက္ ၁၈-၀၂-၂၀၁၄ (ေန ့ဆြမ္း။  မဂၤလာ၂ႏွစ္ျပည့္ အလွဴ)  
   
     
(၄၃) Lillian Kong and Kenny Kong ၀၁-၀၄-၂၀၁၄ (အာရုံဆြမ္း)  
     
     
(၄၂) မဆုမြန္ေအး  
   
   
   
(၄၁) ဦးတင့္ေဆြ+ ေဒၚခုိင္ခုိင္ထြန္း မိသားစု ၁၆-၁၂-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ေမြးေန ့ အလွဴ)  
   
   
(၄၀) ကုိမင္းေဇာ္ေထြး+ မမုိးကလ်ာေမြး - ၀၆-၁၂-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။  သား ေမာင္အာကာမင္းေဇာ္(၄) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြး ေန ့ အလွဴ)  
   
     
(၃၉) မအိအိခုိင္ ၀၉-၁၁-၂၀၁၃ (ညေန ေဖ်ာ္ရည္။  ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၃၈) မအိအိခုိင္ ၀၉-၁၁-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၃၇) မအိအိခုိင္ ၀၉-၁၁-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။  ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၃၆) မေေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္  ၀၁-၁၁-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၃၅) မေစာစႏၵာေအာင္ (ေလာ့စ္အိန္ဂ်လီ၊ U.S) ၂၅-၁၀-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၃၄) မခင္ျမ ၂၁-၁၀-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။)  
   
     
(၃၃) ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၁၉-၁၀-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ရည္စူးအလွဴ)  
   
     
(၃၂) ဦးေဇာ္ျမင့္ ၁၄-၁၀-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၃၁) ဦးေဇာ္ျမင့္ ၁၄-၁၀-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၃၀) ဦးေက်ာ္၀င္းတင့္+ ေဒၚျမသီ မျဖဴစင္ေက်ာ္မိသားစု  ၁၀-၁၀-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ သဒၶါဆြမ္း)  
   
     
(၂၉) ဦးေအာင္မုိး+ေဒၚသင္းသင္းလြင္ မင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု ၀၇-၁၀-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၂၈)  မေအးျမျဖဳိး ၂၄-၀၉-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၂၇) ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၁၉-၀၉-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ရည္စူးအလွဴ)  
   
     
(၂၆) မလွဳိင္လွဳိင္ႏြယ္ ၀၂-၀၉-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၂၅) ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၂၁-၀၈-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ သဒၵါဆြမ္းအလွဴ)  
   
     
(၂၄) ေဒၚသင္းသင္းလြင္ ၂၂-၀၇-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ သဒၵါဆြမ္းအလွဴ)  
   
     
(၂၃) ေဒၚခင္ႀကဴအုန္း ၂၁-၀၇-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၂၂) ကုိေအာင္ျပည္စုံေအး ၁၂-၀၇-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
 

 

 
(၂၁) မအိအိခုိင္ - ၀၄-၀၇-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
 

 

 
(၂၀) မအိအိခုိင္ - ၀၄-၀၇-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
   

 

 
(၁၉) မအိအိခုိင္ - ၀၄-၀၇-၂၀၁၃ (ေဖ်ာ္ရည္။ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္ေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
     
(၁၈) Flora Lee ၂၆-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း)  
   
     
(၁၇) မျမင့္ျမင့္သိန္း (L.A) ၂၅-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
   
(၁၆) Albert & Ma Mwe Mwe   (L.A) ၂၂-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
   
(၁၅) Edward & Mee Leong (L.A) ၂၀-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း)  
   
   
(၁၄) Daw Swan Tee & Kikuchi Yoko (L.A) ၁၄-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း)  
   
     
(၁၃) ကုိေဌးလွဳိင္ဦး ၀၁-၀၆-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)ု  
   
     
(၁၂) မခင္သက္ေဆြ - ၂၄-၀၅-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ မိခင္ ေဒၚစံသာႏု (၆၉ )ႏွစ္ ေမြးေန ့အလွဴ )  
   
   

 

 
(၁၁) မေဌးဆင့္ - ၁၁-၀၅-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ၂၅ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၁၀) မေဌးဆင့္ - ၁၁-၀၅-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ၂၅ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
     
(၉) မေအးခ်မ္းျမတ္ - ၀၈-၀၅-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ၂၅ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
   

 

 
(၈) မဇင္မာ၀င္း - ၀၈-၀၅-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္း အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၁၂)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
 

 
     
(၇) မခ်မ္းေျမ့စုိး - ၀၅-၀၅-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
 

 
     
(၆) မေအးေအးျမင့္ (ေလာ့အိန္ဂ်လီ၊ U.S) ၂၉-၀၄-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
  ( Receipt not available yet)

 

 
(၅) မေႏြးေႏြးေထြး - ၂၇-၀၄-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ဖခင္ႀကီး ဦးသန္းေရႊ အားရည္စူး၍ ကြယ္လြန္ျခင္း (၃)ႏွစ္ေျမာက္ ရည္စူး အလွဴ )  
   
   

 

 
(၄) မျဖဳိးနႏၵာေအး - ၁၀-၀၄-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
   

 

 
(၃) မဇင္မာ၀င္း - ၃၁-၀၃-၂၀၁၃ (အာရုဏ္ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
   

 

 
(၂) ေဒၚဥမၼာစံ -  ၀၄-၀၃-၂၀၁၃ (အာရုံဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)  
   
   

 

 
(၁) ေဒၚသက္သက္ခုိင္ - ၂၁-၀၂-၂၀၁၃ (ေန ့ဆြမ္း။ ေမြးေန ့အလွဴ)