"မိမိတုိ ့ရဲ ့ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာကုိ တရားရႈမွတ္တဲ့ အခါမွာ
အစြမ္းကုန္အသုံးခ်ပါ။ အဲဒီလုိ အစြမ္းကုန္ အသုံးခ်မွ ဒီသံသရာခရီးခဲႀကီးက
လြန္ေျမာက္ႏုိင္မွာေနာ္။တစ္သံသရာလုံး ေမာဟအားႀကီးခဲ့လုိ ့ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက
ဘုရားေတြနဲ ့လြဲခဲ့ရတာ။"

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တရားစခန္း သတင္းႏွင့္ အလွဴရွင္စာရင္း

န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာ (၉) ရက္ တရားစခန္း (စကၤာပူ) ၂၀၁၈

ကမၼ႒ာနစရိယ ။ ။ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
ေန ့ရက္ ။ ။ ၀၈-၁၂-၂၀၁၈ မွ ၁၆-၁၂-၂၀၁၈ အထိ 
ေနရာ ။ ။Camp Challenge  8 Admiralty Rd E, Singapore 759991

၀င္ေႀကး ။ ။ အခမဲ့

ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ ။ ။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ (ေသာႀကာေန ့)

တရားစခန္းအတြက္ မည့္သည္အခေႀကး ေငြမွ မေကာက္ခံပါ။

တရားစခန္း ၀င္ရန္ အတြက္ ဒီေနရာမွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
( ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အီးေမးလ္ မ်ား မွန္ကန္စြာ ျဖည့္မွသာ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ )

>>> တရားစခန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

>>> တရားစခန္း၀င္မည့္သူမ်ား သိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားဖတ္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

Online registration တင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္(98446120), သစ္သစ္(83313976)

မထက္ထက္ႏုိင္ (81611435), မျဖဴစင္ေက်ာ္(90076620) သုိ ့ဆက္သြယ္ အကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။

(သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္ပါက စာရင္းပိတ္ပါမည္။)

တျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားစခန္း၀င္ရန္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား အခက္အခဲရွိပါက

zawmoesan123@gmail.com သုိ ့ email ပုိ ့၍ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

 

တရားစခန္းအတြက္ ႀကြေရာက္လာမည့္ဆရာေတာ္မ်ား

(က) ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
(ခ) ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠ႒
(ဂ) ဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵရ
(ဃ) ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ

စာရင္းေပးထားသူ ေယာဂီမ်ားလုိက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္စသည္မ်ား ႀကည့္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ Click ပါ။

 

တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ား

တရားစခန္းအတြက္လုိအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ ေလယာဥ္ခ၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ကားခ၊ တရားထုိင္ခန္းမစသည့့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေထြေထြ စရိတ္မ်ား အတြက္ ေအာက္ပါႏွဳန္းထားျဖင့္ လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါျပီ။

၁) အာရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ (တရက္စာ) S$ ၆၀၀
၂) ေန ့ဆြမ္းအလွဴ (တရက္ စာ) S$ ၁၁၀၀
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာ ရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)
၃) ဆရာေတာ္တပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴ 
၄) ေဖ်ာ္ရည္/ ေရ(တရက္စာ) S$ ၂၀၀
၅) သစ္သီး/ အခ်ဳိပြဲ S$ ၂၀၀
၆) ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီေနထုိင္ရန္ တရားအားထုတ္ရန္ခန္းမအလွဴ စုစုေပါင္း တရက္စာ-  S$ ၃၃၀၀
     ၁) ဆရာေတာ္မ်ားအေဆာင္ တရက္ S$ ၂၀၀
     ၂) တရားအားထုတ္ရန္ခန္းမ တရက္ S$ ၁၂၀၀
     ၃) ေယာဂီေဆာင္ ၁ တရက္ S$ ၅၀၀
     ၄) ေယာဂီေဆာင္ ၂ တရက္ S$ ၃၅၀
     ၅) ေယာဂီေဆာင္ ၃ တရက္ S$ ၃၅၀
     ၆) ေယာဂီေဆာင္ ၄ တရက္ S$ ၃၅၀
     ၇) ေယာဂီေဆာင္ ၅ တရက္ S$ ၃၅၀

လွဴဒါန္းရန္ Account No POSB Saving Account : 024-47034-2

ေက်းဇူးျပဳ၍ အလွဴေငြလႊဲျပီးပါက ေဖာ္ျပလုိေသာ
၁) အလွဴရွင္အမည္၊ 
၂) အလွဴေငြ ပမာဏ၊
၃) လွဴဒါန္းလုိသည့္အရာ၊
၄) (ေငြလြဲသူအမည္) တုိ ့ကုိ SMS ျဖင့္ ပုိ ့ျပီးလည္း အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ- လွဴဒါန္းရန္ အမွတ္စဥ္-၄တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆရာေတာ္မ်ား န၀ကမၼႏွင့္ ဓမၼပူဇာအတြက္ အလွဴေငြ S$၁၀၀ လွဴဒါန္းလုိပါက

" U Hla+ Daw Mya Family transferred S$100 for item 4 (Your Name) "

ဟု ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာသူတဦးဦးထံ သုိ ့ SMS ျဖင့္အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
email ျဖင့္ အေႀကာင္းႀကားႏုိင္သလုိ ဖုန္းျဖင့္လည္း တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ 

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္
(+65-98446120) kyawtkk@gmail.com
 ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္
(+95 9770731716 -Viber) pcchocholay@gmail.com
ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး
(+65-91197361) aungpyisoneaye@gmail.com
မျဖဴစင္ေက်ာ္
(+65-90076620)

လွဴဒါန္းရန္Account
POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
________________________

ဤတရားစခန္းကုိ ေအာက္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကုသုိလ္ယူ ပံ့ပုိး ကူညီမႈမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
တရားစခန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းလွဴဒါန္း ႀကေသာ အလွဴရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ဤသုိ ့လွဴဒါန္းရသည့္ ျမတ္ေသာကုသုိလ္ေႀကာင့္ ဆင္းရဲကင္းရာ အမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ
မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ႀကပါေစ။
သာဓု.... သာဓု.... သာဓု...
.

၁- တရားစခန္းအတြက္အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ား (General Sponsors List)
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴ ေငြ(S$)

1
ဦးျမင့္ဦး + ေဒၚသိန္းေဌး သမီး မသင္းဂ်ဴလိုင္ မိသားစု
အေထြေထြ
150
2
ကိုသန့္ဇင္ထြန္း + မခိုင္ဇင္ေထြး မိသားစု
အေထြေထြ
50
3
ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ မိသားစု
အေထြေထြ
50
4
မေဆြေဆြျမင့္
အေထြေထြ
200
5
ဦးပိုင္စိုး+ေဒၚခင္ျမသန္း မိသားစု
အေထြေထြ
100
6
ဦးခ်မ္းမင္း+ေဒၚမိမိေအာင္ သား ရွင္းသန္႕ညီ မိသားစု
အေထြေထြ
600
7
မသီရိခ်ဳိ 
အေထြေထြ
100
8
ကိုဇာနည္မြန္ မိသားစု
အေထြေထြ
10
9
ဦးဘသန္း + ေဒၚခင္မိမိ မိသားစု
အေထြေထြ
100
10 ဦးျမင့္ေဆြ + ေဒၚယဥ္ယဥ္သိန္း ( သမီး Ma Sandra Low) မိသားစု
အေထြေထြ
100
11 ကိုသိန္းေက်ာ္+မျဖဴျဖဴမာ မိသားစု
အေထြေထြ
100
12 ကိုစိုးစိုးထြန္း
အေထြေထြ
50
 

(မွတ္ခ်က္။ ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

 

 

၂- ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ ဓမၼပူဇာ(န၀ကမၼ) အလွဴရွင္မ်ား
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

 

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီမိသားစု နဝကမၼ
100
       

(မွတ္ခ်က္။ ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

 

၃- ဆရာေတာ္(၄)ပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴရွင္မ်ား (S$)
(ဆရာေတာ္ ၄ ပါးႀကြပါမည္။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

မခင္စံပယ္ ေလယာဥ္လက္မွတ္

(ဖခင္ ဦးထြန္းျမင့္) အားရည္စူး ၍ မိခင္ ေဒၚရင္ရင္ေရႊ မိသားစုေကာင္းမႈ ေလယာဥ္လက္မွတ္

ကိုသက္ႏိုင္ဦး + မေမာ္ဇင္
ေလယာဥ္လက္မွတ္

ေဒါက္တာ ျမစိုးႏြယ္
ေလယာဥ္လက္မွတ္

 

၄- တရားထုိင္ခန္းမမ်ားႏွင့္ ေယာဂီမ်ားေနထုိင္ရန္အေဆာင္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား( S$ ၃၃၀၀။ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၏ တရက္စာပ်မ္းမ်ွျခင္း၊ ေရ၊ မီး အပါအ၀င္)

  တရက္စာ  (3300S$)
  ဆရာေတာ္မ်ားအေဆာင္        (200S$) တရားထိုင္ဓမၼာ႐ုံ (1200S$) ေယာဂီေဆာင္ ၁    (500S$) ေယာဂီေဆာင္ ၂   (S$350) ေယာဂီေဆာင္ ၃   (S$350) ေယာဂီေဆာင္ ၄   (S$350) ေယာဂီေဆာင္ ၅   (S$350)
၀၈-၁၂-၂၀၁၈ မဇာနည္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေကာင္းမႈ     မဇာနည္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေကာင္းမႈ ကိုေက်ာ္စြာ, မသီသီေအာင္, သမီးဇင္ မိသားစု, မညိဳမီတင္, မယဥ္မင္းခ်ိဳ, မ႐ွဴမဝ, မျမတ္သက္ခိုင္    
၀၉-၁၂-၂၀၁၈

ကိုေဇာ္မင္း -100S$
ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါးႏွင့္အစ္မႀကီး အားရည္စူး၍ Hendri + ခြာညိဳသင္း ေကာင္းမႈ -100S$

U Swe Win and Daw Yin Yin San အားအမႉးထားၿပီး Thant Zaw Lwin and Yin Myint Swe မိသားစု ေကာင္းမႉ          
၁၀-၁၂-၂၀၁၈ (ဦးလွေအာင္)+ေဒၚႏုႏုၾကည္
ကိုေက်ာ္ဇင္ဝင္း+မဇာဇာဝင္း (သမီးေလး)ရွင္းသန္႔သန္႔ျဖဴ 
မႏွင္းႏွင္းယု မိသားစု
           
၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ကိုေအာင္သက္လင္း+ မယဥ္ယဥ္ႏု မညြန္႕ေမ + ကိုမင္း မိသားစု          
၁၂-၁၂-၂၀၁၈ ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘႏွစ္ပါး ဦးထိပ္ထားလွ်က္
ဦးေက်ာ္သူဝင္း+ေဒၚသင္းသင္းစိုး
မိသားစု
ကြယ္လြန္သူမိခင္ၾကီးေဒၚရီရီ ႏွင့္ဘိုးဘြာ းမ်ားအားရည္စူး၍ ကိုထြန္းႏိုင္လင္း + မႏြဲ႕ေလးရီ သားျမတ္ထက္လင္း --S$700 သူရေက်ာ္၊ခိုင္ဇင္ေက်ာ္ မိသားစု --S$100 ဦးေအာင္သိမ္း+ ေဒၚျမင့္ျမင့္ဦးမိသားစု--S$100 ဦးေက်ာ္ညြန္႕+ ေဒၚတိုးရီ မိသားစု--S$100 မိဘမ်ားအားအမႉးထား၍ ကိုထြန္းထြန္း + မနီနီေအာင္ မိသားစု--S$200          
၁၃-၁၂-၂၀၁၈ ကိုခ်စ္​ကိုကို+မဇာျခည္​ဦး (သား) ဟိန္​းထက္​ၿဖိဳး၊ဟိန္​းသန္​႔ညီ မိသားစု            
၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ကြယ္လြန္သူ မိဘ ၂ ပါးအားရည္စူး၍ သား- ေမာင္ေအာင္ျပည့္စံုေအး            
၁၅-၁၂-၂၀၁၈ ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီမိသားစု ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားကိုအမႉးထား၍ ကိုၿဖိဳးတင္သန္း+မေႏြးယုေအာင္ သမီးထူးျမတ္ႏိုးမိသားစု          

 

 

၅- တရားစခန္းအတြက္ဆြမ္း၊ ေဖ်ာ္ရည္စသည္မ်ား လွဴဒါန္းႀကသူမ်ားစာရင္း

(Foods Sponsors List)
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ
အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
 ေဖာ္ျပပါ ဆြမ္းအလွဴမွာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ ့မ်ား အားလုံးအတြက္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။)

ကုိယ္တုိင္ ဆြမ္းကပ္လုိသူ ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သုိ ့မဟုတ္) ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ ေယာဂီ သည္
သက္ဆိုင္ရာေန ့မ်ားတြင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္း၀ုိင္းတြင္ ဆြမ္းမဆပ္ကပ္ခင္ ႀကိဳတင္၍
  ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။ အာရုဏ္ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၇း၀၀ ႏွင့္ ေန ့ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၁၁း၀၀ မတိုင္မီ
ႀကဳိတင္ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။

 

 
အာရုဏ္ဆြမ္း
(S$၆၀၀)
ေန ့ဆြမ္း
(S$၅၅၀/၁၁၀၀)
သစ္သီး၊/ အခ်ိဳပြဲ
(S$၂၀၀)
ေဖ်ာ္ရည္/ေရ
(S$၂၀၀)
၀၈-၁၂-၂၀၁၈
(ပထမေန ့)
NEX GLOBAL ENGINEERING မိသားစု
ဦးရဲဝင္း + ေဒၚေအးေအးမူ သားရဲႏိုင္ဦး
၀၉-၁၂-၂၀၁၈
(ဒုတိယေန ့)
မထိုက္ေဝလင္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
၁၀-၁၂-၂၀၁၈
(တတိယေန ့)
ဦးေက်ာ္ ျမင့္ + ေဒၚ က်င္ၾကဳး သမီး မတင္ဇာေက်ာ္ မိသားစု 
ကိုေစာလြင္ဦး + မသင္းသက္သက္ေဆြ သား ဉာဏ္ဖုန္းစံ-550$
  ေကခိုင္ျမင့္၊ ၾကဴၾကဴျမင့္
၁၁-၁၂-၂၀၁၈
(စတုတၳေန ့)
ဦးခင္ေမာင္ေရႊ + ေဒၚစန္းေဌး
ဦးေအာင္မိုး ႏွင့္ သင္းသင္းလြင္မိသားစု မင္းဇာနည္ ႏွင့္ၿဖိဳးစုစုေမႊးမိသားစု စိုးသူရ ႏွင့္ မခ်ိဴဦး မိသားစု သိန္းေဇာ္ ႏွင့္ နန္းဆိုင္ဟြမ္ မိသားစု
 
၁၂-၁၂-၂၀၁၈
(ပဥၥမေန ့)
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအားအမႉးထား၍ ကိုထြန္းထြန္း +မနီနီေအာင္ သား ထြန္းေအာင္ႏိုင္၊ေကာင္းေက်ာ္လင္း မိသားစု
၁၃-၁၂-၂၀၁၈
(ဆ႒မေန ့)
ကိုစံလင္း+မနႏၵာလင္း, သမီး ဆိုဖီယာလင္း
၁၄-၁၂-၂၀၁၈
(သတၱမေန ့)
မခင္သက္သက္ျငိမ္း ႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး ေဒါက္တာသက္ခိုင္ဇင္
ရရ ႏွင့္ ထက္ထက္
၁၅-၁၂-၂၀၁၈
(အ႒မေန ့)
မဇာဇာေအာင္
Kachin Family ( MIT) (550$)
၁) ကိုထြန္းျမတ္ဦး + မေနဇာလိႈင္မိသားစု
၂) မျမဝတ္ရည္မင္း
၃) ကိုေက်ာ္ေဇာလင္း+ မျဖဴျဖဴမိသားစု
၄) မေခ်ာစုလိႈင္
၅) မဝင္းေမာ္ေအး
၆) မေအးဝင္းေဌး
၇) မသိမ့္ပပေအး
၈) မအိလိႈင္မြန္ (550$)
၁) ကိုထြန္းျမတ္ဦး + မေနဇာလိႈင္မိသားစု ၂) မျမဝတ္ရည္မင္း ၃) ကိုေက်ာ္ေဇာလင္း+ မျဖဴျဖဴမိသားစု ၄) မေခ်ာစုလိႈင္ ၅) မဝင္းေမာ္ေအး ၆) မေအးဝင္းေဌး ၇) မသိမ့္ပပေအး ၈) မအိလိႈင္မြန္
ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီမိသားစု
၁၆-၁၂-၂၀၁၈
(ေနာက္ဆုံးေန ့ ့)
ဦးေအာင္စိန္ကီး + ေဒၚေစာေအး မိသားစု ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း + မဝင့္သူေအး မိသားစု ေဝျဖိဳးလိႈင္ , မလဲ့လဲ့ျမင့္
 

 

အ႒မႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၇
)
   ၂၀၁၇ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
 

သတၱမႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၆
)
   ၂၀၁၆ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
 

ဆ႒မႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၅
)
   ၂၀၁၅ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
  
အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း
 

 

ပဥၥမႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၄)
   ၂၀၁၄ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
  
အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း
 

စတုတၳအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၃)

   ၂၀၁၃ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၃ တရားစခန္း)  

   မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား ( ၂၀၁၃ တရားစခန္း)


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္က်င္းပေသာ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ တရားစခန္း၊ တရားပြဲသတင္း (-၂၀၁၃)  Click

_________________________________
 

တတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၂)

   ၂၀၁၂ တရားစခန္း ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သဇင္မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

   ၂၀၁၂တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၂ တရားစခန္း)  

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား-၂၀၁၁)


   
တရားစခန္း အလွဴရွင္စာရင္း

   နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္ (ေရး... ဘေလာ့ဂါ ေရႊျပည္သူ -၂၀၁၁ ေယာဂီ)

   ၂၀၁၁ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ပထမအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား) ၂၀၁၀


     မဂၢင္ေဖာ္စီး ကုိးရက္ခရီး (ေရး.. ဘေလာ့ဂါခ်စ္ႀကည္ေအး -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ကုိတာတင္ဂီမွအျပန္ (ေရး.. ဘေလာ့ဂါဇြန္မုိးစက္ -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ၂၀၁၀ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာတရားစခန္း (လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့)

တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာရွိ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ တရားရိပ္သာတြင္ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာ ေတာ္ ဘုရား ကုိယ္တုိင္ တႏွစ္ပတ္လုံး တရားစခန္းဖြင့္ကာ တရားျပသ လ်ွက္ရွိပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရား ႀကီး ၏ ႀသ၀ါဒခံယူကာ ရက္တုိ၊ ရက္ရွည္ သြားေရာက္ တရားအားထုတ္လုိသူမ်ား အခ်ိန္မေရြး မိမိတုိ ့ အား ထုတ္ ႏုိင္သေရႊ ့(အခ်ိန္အကန္ ့သတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိ) စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနေရး၊ စားေရး အခမဲ့ စနစ္ျဖင့္ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွ စီစဥ္ေပးလ်ွက္ရွိေႀကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလုိက္ပါ သည္။

ဆက္သြယ္ရန္။
ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာရုံးခန္း
(သာမန္အားျဖင့္ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား ဖုန္းေျဖပါသည္။)
ဖုန္း ၀၉-၄၂၀၀၁၈၈၇၇
ဖုန္း ၀၉-၄၉၃၁၂၃၀၀
ဖုန္း ၀၅၅-၂၀၃၄၁
လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း

ဦးတူး
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္
ဦးေအာင္၀င္း
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္

 

             
  (Share this page on Facebook
)