"မိမိတုိ ့ရဲ ့ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာကုိ တရားရႈမွတ္တဲ့ အခါမွာ
အစြမ္းကုန္အသုံးခ်ပါ။ အဲဒီလုိ အစြမ္းကုန္ အသုံးခ်မွ ဒီသံသရာခရီးခဲႀကီးက
လြန္ေျမာက္ႏုိင္မွာေနာ္။တစ္သံသရာလုံး ေမာဟအားႀကီးခဲ့လုိ ့ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက
ဘုရားေတြနဲ ့လြဲခဲ့ရတာ။"

 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တရားစခန္း သတင္းႏွင့္ အလွဴရွင္စာရင္း

န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာ (၉) ရက္ တရားစခန္း (စကၤာပူ) ၂၀၁၈

ကမၼ႒ာနစရိယ ။ ။ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
ေန ့ရက္ ။ ။ ၀၈-၁၂-၂၀၁၈ မွ ၁၆-၁၂-၂၀၁၈ အထိ 
ေနရာ ။ ။Camp Challenge  8 Admiralty Rd E, Singapore 759991

၀င္ေႀကး ။ ။ အခမဲ့

ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ ။ ။ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ (ေသာႀကာေန ့)

တရားစခန္းအတြက္ မည့္သည္အခေႀကး ေငြမွ မေကာက္ခံပါ။

တရားစခန္း ၀င္ရန္ အတြက္ ဒီေနရာမွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
( ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အီးေမးလ္ မ်ား မွန္ကန္စြာ ျဖည့္မွသာ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ )

>>> တရားစခန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

>>> တရားစခန္း၀င္မည့္သူမ်ား သိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားဖတ္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

Online registration တင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္(98446120), သစ္သစ္(83313976)

မထက္ထက္ႏုိင္ (81611435), မျဖဴစင္ေက်ာ္(90076620) သုိ ့ဆက္သြယ္ အကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။

(သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္ပါက စာရင္းပိတ္ပါမည္။)

တျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားစခန္း၀င္ရန္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား အခက္အခဲရွိပါက

zawmoesan123@gmail.com သုိ ့ email ပုိ ့၍ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

 

တရားစခန္းအတြက္ ႀကြေရာက္လာမည့္ဆရာေတာ္မ်ား

(က) ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
(ခ) ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠ႒
(ဂ) ဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵရ
(ဃ) ဆရာေတာ္ ဦးဉာဏ

စာရင္းေပးထားသူ ေယာဂီမ်ားလုိက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္စသည္မ်ား ႀကည့္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ Click ပါ။

 

တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ား

တရားစခန္းအတြက္လုိအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ ေလယာဥ္ခ၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ကားခ၊ တရားထုိင္ခန္းမစသည့့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေထြေထြ စရိတ္မ်ား အတြက္ ေအာက္ပါႏွဳန္းထားျဖင့္ လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါျပီ။

၁) အာရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ (တရက္စာ) S$ ၆၀၀
၂) ေန ့ဆြမ္းအလွဴ (တရက္ စာ) S$ ၁၁၀၀
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာ ရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)
၃) ဆရာေတာ္တပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴ 
၄) ေဖ်ာ္ရည္/ ေရ(တရက္စာ) S$ ၂၀၀
၅) သစ္သီး/ အခ်ဳိပြဲ S$ ၂၀၀
၆) ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီေနထုိင္ရန္ တရားအားထုတ္ရန္ခန္းမအလွဴ စုစုေပါင္း တရက္စာ-  S$ ၃၃၀၀
     ၁) ဆရာေတာ္မ်ားအေဆာင္ တရက္ S$ ၂၀၀
     ၂) တရားအားထုတ္ရန္ခန္းမ တရက္ S$ ၁၂၀၀
     ၃) ေယာဂီေဆာင္ ၁ တရက္ S$ ၅၀၀
     ၄) ေယာဂီေဆာင္ ၂ တရက္ S$ ၃၅၀
     ၅) ေယာဂီေဆာင္ ၃ တရက္ S$ ၃၅၀
     ၆) ေယာဂီေဆာင္ ၄ တရက္ S$ ၃၅၀
     ၇) ေယာဂီေဆာင္ ၅ တရက္ S$ ၃၅၀

လွဴဒါန္းရန္ Account No POSB Saving Account : 024-47034-2

ေက်းဇူးျပဳ၍ အလွဴေငြလႊဲျပီးပါက ေဖာ္ျပလုိေသာ
၁) အလွဴရွင္အမည္၊ 
၂) အလွဴေငြ ပမာဏ၊
၃) လွဴဒါန္းလုိသည့္အရာ၊
၄) (ေငြလြဲသူအမည္) တုိ ့ကုိ SMS ျဖင့္ ပုိ ့ျပီးလည္း အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ- လွဴဒါန္းရန္ အမွတ္စဥ္-၄တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆရာေတာ္မ်ား န၀ကမၼႏွင့္ ဓမၼပူဇာအတြက္ အလွဴေငြ S$၁၀၀ လွဴဒါန္းလုိပါက

" U Hla+ Daw Mya Family transferred S$100 for item 4 (Your Name) "

ဟု ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာသူတဦးဦးထံ သုိ ့ SMS ျဖင့္အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
email ျဖင့္ အေႀကာင္းႀကားႏုိင္သလုိ ဖုန္းျဖင့္လည္း တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ 

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္
(+65-98446120) kyawtkk@gmail.com
 ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္
(+95 9770731716 -Viber) pcchocholay@gmail.com
ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး
(+65-91197361) aungpyisoneaye@gmail.com
မျဖဴစင္ေက်ာ္
(+65-90076620)

လွဴဒါန္းရန္Account
POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
________________________

ဤတရားစခန္းကုိ ေအာက္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကုသုိလ္ယူ ပံ့ပုိး ကူညီမႈမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
တရားစခန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းလွဴဒါန္း ႀကေသာ အလွဴရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ဤသုိ ့လွဴဒါန္းရသည့္ ျမတ္ေသာကုသုိလ္ေႀကာင့္ ဆင္းရဲကင္းရာ အမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ
မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ႀကပါေစ။
သာဓု.... သာဓု.... သာဓု...
.

၁- တရားစခန္းအတြက္အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ား (General Sponsors List)
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴ ေငြ(S$)

1
ဦးျမင့္ဦး + ေဒၚသိန္းေဌး သမီး မသင္းဂ်ဴလိုင္ မိသားစု
အေထြေထြ
150
2
ကိုသန့္ဇင္ထြန္း + မခိုင္ဇင္ေထြး မိသားစု
အေထြေထြ
50
3
ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ မိသားစု
အေထြေထြ
50
4
မေဆြေဆြျမင့္
အေထြေထြ
200
5
ဦးပိုင္စိုး+ေဒၚခင္ျမသန္း မိသားစု
အေထြေထြ
100
6
ဦးခ်မ္းမင္း+ေဒၚမိမိေအာင္ သား ရွင္းသန္႕ညီ မိသားစု
အေထြေထြ
600
7
မသီရိခ်ဳိ 
အေထြေထြ
100
8
ကိုဇာနည္မြန္ မိသားစု
အေထြေထြ
10
9
ဦးဘသန္း + ေဒၚခင္မိမိ မိသားစု
အေထြေထြ
100
10 ဦးျမင့္ေဆြ + ေဒၚယဥ္ယဥ္သိန္း ( သမီး Ma Sandra Low) မိသားစု
အေထြေထြ
100
11 ကိုသိန္းေက်ာ္+မျဖဴျဖဴမာ မိသားစု
အေထြေထြ
100
12 ကိုစိုးစိုးထြန္း
အေထြေထြ
50
13 မဝင္းဝင္းျမင့္
အေထြေထြ
100
14 ကိုဝင္းႏိုင္ + မစြဲ႕လန္းခိုင္
အေထြေထြ
100
15 ၿငိမ္းေတဇ နဲ႔ ခင္သႏၲာ သားသွ်ားထက္ဝန္း
အေထြေထြ
50
16 ကိုေဇာ္မ်ိဳးလြင္+မ႐ူပါထြန္း
အေထြေထြ
50
17 မသိဂႌျမင့္
အေထြေထြ
50
18 မေမသြယ္ခင္ ေမြးေန႔အလွဴ
အေထြေထြ
50
19 ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္+ ေဒၚၾကင္စိန္ သမီးနႏၵာလင္းယုေဝ မိသားစု
အေထြေထြ
100
20 ကိုေဇာ္မင္း
အေထြေထြ
20
21 မ်ိဳးနီနီေက်ာ္, ျဖဴျပာေရႊကိုး, ခင္ခ်ိဳလြင္, အိအိၿဖိဳး, ေအးျမတ္သူ, ယဥ္ယဥ္ျမတ္, ထိုက္သဥၨာဝင္း, လွယမင္,း မ်ိဳးဟန္စုေက်ာ္, ခိုင္ေက်ာ့ေက်ာ့ဇင္
အေထြေထြ
150
22 ကိုျမင့္ကို၊ မတင္တင္ႏိုင္ သား သန္ ့လင္းထက္၊ျဖိဳးေသာ္ခန္ ့ မိသားစု
အေထြေထြ
100
23 ကိုေဇာ္လင္းထိုက္+မခိုင္မြန္ေအာင္ မိသားစု
အေထြေထြ
50
24 ကိုစိုးစိုးစံ၊ မတင္တင္ခိုင္ မိသားစု
အေထြေထြ
200
25 ဦးခင္ေမာင္+ေဒၚလွယဥ္ မိသားစု
အေထြေထြ
100
26 ဦးဟုတ္ၾကိဳင္+ေဒၚတိုးတိုးခိုင္ မိသားစုု
အေထြေထြ
50
27 ကိုေအာင္ေက်ာ္ျမင့္+မယဥ္မင္းသြယ္ မိသားစု
အေထြေထြ
50
28 မိခင္ ေဒၚခင္ေအး အား အမွဴးထား၍ မသင္းသင္းေထြး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမ မိသားစု
အေထြေထြ
50
29 ကိုေနာ္ေအာင္၊ မရည္မြန္၊ သားေလး ေဒါမနစ္ၾကယ္စင္ မိသားစုု
အေထြေထြ
150
30 ကြယ္လြန္သူဖခင္ ဦးသိမ္းျမင့္ႏွင့္မိခင္ေဒၚခ်ိဳ တို႕အားရည္စူး၍ ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ ေျမး ေကာင္းမင္းခန္ ့ မိသားစု
အေထြေထြ
100
31 ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဦးၾကည္စိန္ မိခင္ ေဒၚကင္ တို႔အား ရည္စူး၍ ဦးသိန္းထြန္း ေဒၚေငြလွိဳင္ မိသားစု
အေထြေထြ
200
32 ေဒါက္တာျမစိုးႏြယ္
အေထြေထြ
160
33 မဇာနီေအာင္
အေထြေထြ
100
34 ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အမႈထား၍ ကိုေက်ာ္စည္သူ၊မမို႔မို႔ေအး သမီး မျခဴးသံလြင္ေအး မိသားစု (USA)
အေထြေထြ
868.08
35 ေအာင္မ်ိဳးသူ ခိုင္ခိုင္သိန္း၊ဗညားေအာင္ ယင္းမာခင္၊တင္မိုးခိုင္၊နီနီေထြး၊ခင္ယုေဆြ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ႏွင့္ ေအာင္ေဇာ္မိုး၊ ခင္ျမမိုး၊ သန္းလဲ့ခိုင္၊ ဇင္မာ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု
အေထြေထြ
10
36 ေဒၚေအးေအးလြင္ မိသားစု
အေထြေထြ
50
37 ကိုဇင္ကို+မသႏာၱ မိသားစု
အေထြေထြ
50
38 ကိုုျငိမ္းခ်မ္းသူ+မ၀င္းလဲ့လဲ့ေအာင္ မိသားစု
အေထြေထြ
200
39 ကိုမင္းေဇာ္ခိုင္၊မျမင့္စိန္၊မျမင့္ရီ၊မမို႔မို႔ေအာင္၊မျမသဲျဖဴ၊မသဇင္ႏြယ္၊မနန္းအုန္းၾကည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ေကာင္းမႈ
အေထြေထြ
50
40 ကုိေက်ာ္ဇင္မင္း+ မခင္မ်ိဳးမ်ိဳးညြန္ ့ သမီး ေမႏြယ္ဇင္မင္း မိသားစု
အေထြေထြ
500
41 ကုိတင္ထြန္းတုိး+ မေမာ္ေမာ္၀င္း
အေထြေထြ
500
42 ကုိမင္းဇင္ဦး
အေထြေထြ
100
43 ကုိျမင့္ေဇာ္+ မစုိးပပမြန္
အေထြေထြ
100
44 ကုိညိဳေအာင္ခင္+ မေဆြေဆြျမင့္ မိသားစု
အေထြေထြ
200
45 မအိမြန္သိန္း
အေထြေထြ
100
46 ကိုေဇာ္မင္း
အေထြေထြ
100
47 ကိုညီညီလြင္
အေထြေထြ
100
48 ဦး၀င္းေဇာ္+ေဒၚယုယုျမိဳင္ သား ေမာင္ေကာင္းျမတ္ မိသားစု
အေထြေထြ
100
49 Ko Kyaw Thet + Ma Yin Thet မိသားစု
အေထြေထြ
350
50 ကိုသစ္လြင္ထြန္း+မယဥ္ေသာ္တာ သား ေသာ္ေဇထြန္းု
အေထြေထြ
100
51 မိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ကိုေက်ာ္လြင္သန္႕ + မသႏၲာေဆြ မိသားစု
အေထြေထြ
100
52 ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မခင္သိန္းသန္း သမီး Beatrice မိသားစု
အေထြေထြ
100
53 ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘႏွစ္ပါးအား အမွဴးထား၍ ကိုစိုးလင္းထြန္း ႏွင့္မသႏၲာလြင္ မိသားစု
အေထြေထြ
50
54 ဦးသြန္းလိႈင္+ေဒၚလွလွပံု မိသားစု
အေထြေထြ
200
55 ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ ကိုမ်ိဳးမင္း+မေက်ာ့ခိုင္စံ (သား) ေကာင္းမင္းထက္မိသားစုု
အေထြေထြ
100
56 ဆရာေလး ၀ိေမကၡ ညဏီ
အေထြေထြ
50
57 ကိုဇင္မင္းဦး+မရင္ရင္ေထြး မိသားစု
အေထြေထြ
50
58 မသြယ္သြယ္ထိုက္
အေထြေထြ
100
59 မၾကည္မာ
အေထြေထြ
100
60 မျမသဲစု
အေထြေထြ
50
61 မနန္းဧကရီသိန္းု
အေထြေထြ
50
62 ကိုေက်ာ္သူု
အေထြေထြ
50
 

(မွတ္ခ်က္။ ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

 

 

၂- ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ ဓမၼပူဇာ(န၀ကမၼ) အလွဴရွင္မ်ား
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

 

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီမိသားစု နဝကမၼ
100
မဝင္းဝင္းျမင့္ နဝကမၼ
100
ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အမႈထား၍ ကိုေက်ာ္စည္သူ၊မမို႔မို႔ေအး သမီး မျခဴးသံလြင္ေအး မိသားစု (USA) နဝကမၼ
500
ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားအား ရည္စူး၍ ကိုျဖိဳးေဇာ္+မေမသူထက္ မိသားစု နဝကမၼ
100
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု (Jamaica) နဝကမၼ
100
ေဒၚမူမူေက်ာ္ နဝကမၼ
100
ေဒၚနန္း၀င္းစႏၵာ-သမီး နန္းယြန္းသစၥာ နဝကမၼ
50
ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘႏွစ္ပါးအား အမွဴးထား၍ ကိုစိုးလင္းထြန္း ႏွင့္မသႏၲာလြင္ မိသားစု နဝကမၼ
50
ဦးသြန္းလိႈင္+ေဒၚလွလွပံု မိသားစု နဝကမၼ
200
၁၀ ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားကိုရည္စူး၍ ဦး ေအာင္ ဝင္း ဦး + ေဒၚ ႏြဲ႕ႏြဲ႕ ရီ မိသားစု နဝကမၼ
100
       

(မွတ္ခ်က္။ ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

 

၃- ဆရာေတာ္(၄)ပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴရွင္မ်ား (S$)
(ဆရာေတာ္ ၄ ပါးႀကြပါမည္။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

မခင္စံပယ္ ေလယာဥ္လက္မွတ္
340

(ဖခင္ ဦးထြန္းျမင့္) အားရည္စူး ၍ မိခင္ ေဒၚရင္ရင္ေရႊ မိသားစုေကာင္းမႈ ေလယာဥ္လက္မွတ္
340

ကိုသက္ႏိုင္ဦး + မေမာ္ဇင္
ေလယာဥ္လက္မွတ္
340

ေဒါက္တာ ျမစိုးႏြယ္
ေလယာဥ္လက္မွတ္
340

 

၄- တရားထုိင္ခန္းမမ်ားႏွင့္ ေယာဂီမ်ားေနထုိင္ရန္အေဆာင္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား( S$ ၃၃၀၀။ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၏ တရက္စာပ်မ္းမ်ွျခင္း၊ ေရ၊ မီး အပါအ၀င္)

၁၂-၁၂-၂၀၁၈
  တရက္စာ  (3300S$)
  ဆရာေတာ္မ်ားအေဆာင္        (200S$) တရားထိုင္ဓမၼာ႐ုံ (1200S$) အမ်ိဳးသား ေယာဂီေဆာင္    (500S$) အမ်ိဳးသမီး ေယာဂီေဆာင္ ၁   (S$350) အမ်ိဳးသမီး ေယာဂီေဆာင္ ၂   (S$350) အမ်ိဳးသမီး ေယာဂီေဆာင္ ၃   (S$350) အမ်ိဳးသမီး ေယာဂီေဆာင္ ၄  (S$350)
၀၈-၁၂-၂၀၁၈ မဇာနည္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေကာင္းမႈ 1) ဦးပိုင္စိုး ေဒၚခင္ျမသန္း မိသားစု -S$200
2) မခင္ေလးမြန္ -S$200
3) ကိုသူရေအာင္+မေခ်ာယုေအာင္ မိသားစု-S$200
4) မေခ်ာစုလြင္ S$200
5)ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘမ်ားကိုအမွဴးထား၍ ကိုသန္းထိုက္+မသင္းယုေဆြ ၊ သား ေမာင္ထက္ေအာင္မိသားစု S$100
6) ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးက်င္သိန္း အား ရည္စူး၍ မသင္းသင္းေထြး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမ မိသားစု S$150
7) မိခင္ ေဒၚခင္ေအး အား အမွဴးထား၍ မသင္းသင္းေထြး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမ မိသားစု S$150
ကိုဉာဏ္ဝင္းပိုင္ + နန္းစိန္ဝါ မိသားစု မဇာနည္ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေကာင္းမႈ ကိုေက်ာ္စြာ, မသီသီေအာင္, သမီးဇင္ မိသားစု, မညိဳမီတင္, မယဥ္မင္းခ်ိဳ, မ႐ွဴမဝ, မျမတ္သက္ခိုင္ ကိုထင္ေက်ာ္+ မေမသက္ဝင္း မိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ မျမတ္နန္းေအး
၀၉-၁၂-၂၀၁၈

ကိုေဇာ္မင္း -100S$
ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါးႏွင့္အစ္မႀကီး အားရည္စူး၍ Hendri + ခြာညိဳသင္း ေကာင္းမႈ -100S$

U Swe Win and Daw Yin Yin San အားအမႉးထားၿပီး သားThant Zaw Lwin +သမီး Yin Myint Swe ေျမး Zheng Rong Hui မိသားစု ေကာင္းမႉ ဦးေဇာ္ထြန္း + ေဒၚၾကဴၾကဴလိႈင္ မိသားစု ၁. သဇင္စိုး၊သဇင္စိုး
၂. မိုးငယ္
၃. အိခိုင္ၿဖိဳး
၄. ကိုစံလင္း+မနႏၵာ
၅. သူဇာဝင္း
၆. ျဖဴႏွင္းေဝ
၇. ျဖဴသက္
၈. ပုလဲ
၉. လင္းအိ
၁၀. ငယ္ေလး၊ သီတာေအာင္
ဦးလွျမင့္ဦး + ေဒၚခင္စိုး 
ခိုင္ခိုင္ထြန္း
ယဥ္ယဥ္ဝင္း
ခင္ခင္ဝင္း 
ထက္ထက္ 
ခင္ခင္ေလး 
ကြယ္လြန္သူ မိခင္ ေဒၚရႈေလ ႏွင့္ ဘိုးဘြားမ်ားအား ရည္စူး၍ ခင္ပြန္း ဦးေက်ာ္စိုး သား ဟန္ဝင္းထြန္း သမီး သဉာၨဦး ေကာင္းမႈ ကိုရဲျမင့္ဦး + မသင္းသင္းေမာ္ သမီး JING ROU
၁၀-၁၂-၂၀၁၈ (ဦးလွေအာင္)+ေဒၚႏုႏုၾကည္
ကိုေက်ာ္ဇင္ဝင္း+မဇာဇာဝင္း (သမီးေလး)ရွင္းသန္႔သန္႔ျဖဴ 
မႏွင္းႏွင္းယု မိသားစု
U Swe Win and Daw Yin Yin San အားအမႉးထားၿပီး သားThant Zaw Lwin +သမီး Yin Myint Swe ေျမး Zheng Rong Hui မိသားစု ေကာင္းမႉ ကုိေက်ာ္ရဲေခါင္+ မယမမင္းထုိက္ သား ေမာင္ဘုဏ္းျပည့္ထြဋ္ေခါင္၊ သမီး မျပည့္စုံထြဋ္ေခါင္ မိသားစု
ကိုျမင့္ေသာ္ဉာဏ္+ မဇာလီျပံဳး မိသားစု
ကြယ္လြန္သူ အဖြား ေဒၚၾကည္ၾကည္ ႏွင့္ ဖခင္ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္ အားရည္စူး၍ ေဒါက္တာယဥ္ျမတ္သူ ၁။ မ်ိဳးနီနီေက်ာ္
၂။ ျဖဴျပာေရႊကိုး
၃။ ခင္ခ်ိဳလြင္
၄။ အိအိၿဖိဳး
၅။ ေအးျမတ္သူ ၆။ ယဥ္ယဥ္ျမတ္ ၇။ ထိုက္သဥၨာဝင္း ၈။ လွယမင္း
၉။ မ်ိဳးဟန္စုေက်ာ္ ၁၀။ ခိုင္ေက်ာ့ေက်ာ့ဇင္
ဦးခင္ေမာင္ေအး+ေဒၚခင္ခင္မ်ိဳး
သမီး ၾကည္စင္ေ၀ မိသားစု
၁၁-၁၂-၂၀၁၈ ကိုေအာင္သက္လင္း+ မယဥ္ယဥ္ႏု မညြန္႕ေမ + ကိုမင္း မိသားစု ကိုေက်ာ္ေဇာလင္း+မယုသင္းခ်ဳိ မိသားစု $100
ဦးအုန္းၾကိဳင္+ေဒၚခင္သိန္း သမီး မဇင္မာ သား ေမာင္ေ၀လင္း၊ေမာင္ထူးေက်ာ္+မေဟမာန္ မိသားစု S$100
ေဒၚစန္းၾကည္ မိသားစု S$100 မိခင္ ေဒၚရီျပံဳး ႏွင့္ သမီး အိန္သူႏိုင္ မိသားစု S$100
မခင္ေဇယ်ာထြန္း၊မခင္မာလာထြန္း $100

ကိုျမင့္ေသာ္ဉာဏ္+ မဇာလီျပံဳး မိသားစု
ဦထြန္းခင္+ေဒၚခင္ၾကည္ သားေအာင္ျမင္ထြန္း သမိီးခင္ဝတ္ရည္ထြန္း ခင္ဇာနည္ထြန္း မိသားစု ဦးေအာင္သိန္း+ေဒၚၾကင္လြမ္ မိသားစု ေမာင္သက္ခိုင္ထြန္းအား ရည္စူး၍ မရီရီလႈိင္ထြန္း ေကာင္းမႈ
ႏွစ္ဖက္ေသာ မိဘႏွစ္ပါး ဦးထိပ္ထားလွ်က္
ဦးေက်ာ္သူဝင္း+ေဒၚသင္းသင္းစိုး
မိသားစု
ကြယ္လြန္သူမိခင္ၾကီးေဒၚရီရီ ႏွင့္ဘိုးဘြာ းမ်ားအားရည္စူး၍ ကိုထြန္းႏိုင္လင္း + မႏြဲ႕ေလးရီ သားျမတ္ထက္လင္း --S$700 သူရေက်ာ္၊ခိုင္ဇင္ေက်ာ္ မိသားစု --S$100 ဦးေအာင္သိမ္း+ ေဒၚျမင့္ျမင့္ဦးမိသားစု--S$100 ဦးေက်ာ္ညြန္႕+ ေဒၚတိုးရီ မိသားစု--S$100 မိဘမ်ားအားအမႉးထား၍ ကိုထြန္းထြန္း + မနီနီေအာင္ မိသားစု--S$200 ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ သမီး မခင္စႏၵီေဆြ မိသားစု ႏွင့္ ဦးသန္းဝင္းမိသားစု
ကိုျမင့္ေသာ္ဉာဏ္+ မဇာလီျပံဳး မိသားစု
ေဒၚျမဦး ၊ မျဖဴဇာခိုင္ မိသားစု ေဒၚက်င္က်င္ရီ၊ ေဒၚတင္တင္ခုိင္ ေအာင္မ်ိဳးသူ ခိုင္ခိုင္သိန္း၊ဗညားေအာင္ ယင္းမာခင္၊ တင္မိုးခိုင္၊ နီနီေထြး၊ခင္ယုေဆြ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ႏွင့္ ေအာင္ေဇာ္မိုး၊ ခင္ျမမိုး၊ သန္းလဲ့ခိုင္၊ ဇင္မာ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု
၁၃-၁၂-၂၀၁၈ ကိုခ်စ္​ကိုကို+မဇာျခည္​ဦး (သား) ဟိန္​းထက္​ၿဖိဳး၊ဟိန္​းသန္​႔ညီ မိသားစု ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဦးခင္ေမာင္ေအး အားရည္စူး၍ မိခင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ မိသားစု မျငိမ္းေဌးစံ ေမြးေန႕အလႉ ႏွစ္ဘက္ မိဘမ်ားအား အမွဴးထား/ရည္စူး၍ Capt. ၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္ မိသားစု ေဒၚခင္ခင္ မိသားစု Ngu Wa & Zin Wa ဘိုးဘြားမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ သမီးေလး ေ၀ႏွင္းျဖဴ ၁၀ လျပည့္ေမြးေန႕အလွဴ-s$100
ကိုဇင္ကို+မသႏာၱ-SS50
မေက်ာ ့သူဇာႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစုမွ မစုခိုင္ေက်ာ္ ေမြးေန႔အလွဴအျဖစ္-$50
ကိုေက်ာ္ေဇာလင္း+မယုသင္းခ်ဳိ မိသားစု $100
မိဘ ႏွစ္ပါး ကို ဦးထိပ္ထား ၿပီး သမီး ခင္ျပည့္ ျပည့္ထြန္း S$50
ကိုမင္းေဇာ္ခိုင္၊မျမင့္စိန္၊မျမင့္ရီ၊မမို႔မို႔ေအာင္၊ မျမသဲျဖဴ၊ မသဇင္ႏြယ္၊မနန္းအုန္းၾကည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္စု ေကာင္းမွ
၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ကြယ္လြန္သူ မိဘ ၂ ပါးအားရည္စူး၍ သား- ေမာင္ေအာင္ျပည့္စံုေအး

1)ဦးတိုးလြင္ +ေဒၚေကသီခိုင္ သားလြင္ကိုဦး မိသားစု မွ ဦးတိုးလြင္ေမြးေန႕ အလႉ -S$300
2)ကိုေအာင္ၾကည္စန္း+မေဌးေဌးေအာင္ (သမီး) အိမ့္သီရိေအာင္ -S$100 3)ကိုမင္းထြဋ္ဝင္း+မခ်ိဳႏွင္းေအး--S$100
4)ဦးေအာင္စိန္ကီး+ ေဒၚေစာေအးမိသားစု --S$100
5)ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားကုိ ရည္စူးအမႉးထား၍ ကုိျမင့္ေဌး + မတင္ဇာနီေက်ာ္ မိသားစု ေကာင္းမႈ --S$150
6) ျမင့္ျမင့္လြင္ & ေအးေအးခ်ိဳ --S$200

7)မိဘႏွစ္ပါးအားအမွဴးထား၍ မယဥ္ယဥ္မြန္ တို႕ ေမာင္ႏွမေကာင္းမႈ --S$100

8)ကြယ္လြန္သူမိခင္ႀကီး ေဒၚေကာက္ပို (၁၀)ႏွစ္ျပည့္အားရည္စူး၍ ဖခင္ႀကီး ဦးကိုေခြး အား အမႉးထားကာ ဦးျမင့္ေဆြ + ေဒၚယဥ္ယဥ္သိန္း (သမီး) Ma Sandra Low မိသားစုေကာင္းမႈ႕ --S$100

9)ကိုေက်ာ္မင္း+မမြန္ႏွင္းထြန္း မိသားစု--S$50

 မိခင္ႀကီးေဒၚေအာင္ႏုကို အမႉးျပဳၿပီး ေဒၚခင္မာရီ ေမာင္ႏွမမ်ား (ေရႊျပည္သာ)ေကာင္းမႈ  မိခင္ႀကီးေဒၚေအာင္ႏုကို အမႉးျပဳၿပီး ေဒၚခင္မာရီ ေမာင္ႏွမမ်ား (ေရႊျပည္သာ)ေကာင္းမႈ မခ်ိဳႏြယ္စိုး-S$100
မေနာ္ၾကည္ၾကည္၀င္း-S$250
မိဘ ဘုိးဘြားမ်ားအား အမွဴးထား၍ ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု လူဘုန္းသစ္
၁၅-၁၂-၂၀၁၈ ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီမိသားစု ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားကိုအမႉးထား၍ ကိုၿဖိဳးတင္သန္း+မေႏြးယုေအာင္ သမီးထူးျမတ္ႏိုးမိသားစု ၁) Thiha Zaw & Minzary -$250 ၂) ကိုမင္းသက္ေဇာ္ဝင္း+မေဌးေဌးခိုင္ $50 ၃)မလဲ့လဲ့ထြန္း $50 ၄)ကိုရဲေက်ာ္ထြန္း $50 ၅)မစုဝါထြန္း. $100 ၁။ ကိုေအာင္စိုးမိုး+မေအးျမတ္သီရိေအာင္၊ သား ထက္ေအာင္ရိႈင္း သမီးေလး ခြန္းဆင့္သံသာ မိသားစု ( မေအးျမတ္သီရိေအာင္ ေမြးေန႕အလွဴ)
၂။ ေမာင္မ်ဳိးသန္႕+မခင္ေစာျဖဴ
၃။ မစုျမတ္စႏၵီေအာင္
၄။ မဆုမြန္မြန္
၅။ ကိုစည္သူ၀င္း
၆။မနန္းေခ်ာစုရင္
၇။ မဟန္နီျမင့္
1)ကိုသက္၀င္းေမာင္+မဇင္မ်ဳိးေဌး S$50
2)မခ်ိဳခ်ိဳဝင္း -S$50
3) ေအးသဥၨာ -S$100
4)ေဒၚခင္ေမညြန္႕ -S$100
မိခင္ ေဒၚက်င္ျမိဳင္အားရည္စူး၍ မရီရီျမိဳင္ ေကာင္းမႈ S$50
ကိုလင္းေ၀၊မနႏၵာထက္ ၊ကိုေအာင္ျဖိဳးသန္႕ ၊ မမိုးသူသူ၀င္း ကိုေအာင္ခန္႔+မေဆြတီဦး မိသားစု

 

 

၅- တရားစခန္းအတြက္ဆြမ္း၊ ေဖ်ာ္ရည္စသည္မ်ား လွဴဒါန္းႀကသူမ်ားစာရင္း

(Foods Sponsors List)
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ
အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
 ေဖာ္ျပပါ ဆြမ္းအလွဴမွာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ ့မ်ား အားလုံးအတြက္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။)

ကုိယ္တုိင္ ဆြမ္းကပ္လုိသူ ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သုိ ့မဟုတ္) ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ ေယာဂီ သည္
သက္ဆိုင္ရာေန ့မ်ားတြင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္း၀ုိင္းတြင္ ဆြမ္းမဆပ္ကပ္ခင္ ႀကိဳတင္၍
  ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။ အာရုဏ္ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၇း၀၀ ႏွင့္ ေန ့ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၁၁း၀၀ မတိုင္မီ
ႀကဳိတင္ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။

 

 
အာရုဏ္ဆြမ္း
(S$၆၀၀)
ေန ့ဆြမ္း
(S$၅၅၀/၁၁၀၀)
သစ္သီး၊/ အခ်ိဳပြဲ
(S$၂၀၀)
ေဖ်ာ္ရည္/ေရ
(S$၂၀၀)
၀၈-၁၂-၂၀၁၈
(ပထမေန ့)

မခင္စံပယ္၊ မေဆြေဆြျမင့္ -550S$

ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အမႈထား၍ ကိုေက်ာ္စည္သူ၊မမို႔မို႔ေအး သမီး မျခဴးသံလြင္ေအး မိသားစု (USA) -550S$

NEX GLOBAL ENGINEERING မိသားစု
ဦးရဲဝင္း + ေဒၚေအးေအးမူ မိသားစု
၀၉-၁၂-၂၀၁၈
(ဒုတိယေန ့)
မထိုက္ေဝလင္းႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
၁၀-၁၂-၂၀၁၈
(တတိယေန ့)
ဦးေက်ာ္ ျမင့္ + ေဒၚ က်င္ၾကဳး သမီး မတင္ဇာေက်ာ္ မိသားစု 

ကိုေစာလြင္ဦး + မသင္းသက္သက္ေဆြ သား ဉာဏ္ဖုန္းစံ-550S$

ေဒၚက်င္က်င္ရီ၊ ေဒၚတင္တင္ခုိင္ -550S$

ဦးေက်ာ္ေဇာ+ေဒၚသိဂႌ မိသားစု ေကခိုင္ျမင့္၊ ၾကဴၾကဴျမင့္
၁၁-၁၂-၂၀၁၈
(စတုတၳေန ့)
ဦးခင္ေမာင္ေရႊ + ေဒၚစန္းေဌး
ဦးေအာင္မိုး ႏွင့္ သင္းသင္းလြင္မိသားစု မင္းဇာနည္ ႏွင့္ၿဖိဳးစုစုေမႊးမိသားစု စိုးသူရ ႏွင့္ မခ်ိဴဦး မိသားစု သိန္းေဇာ္ ႏွင့္ နန္းဆိုင္ဟြမ္ မိသားစု
ကိုမ်ဳိးမင္းသိန္း+မခင္စုစု သမီး Nicole KHIN မိသားစု
ကိုေက်ာ္မင္းထြန္း+ မႏြယ္ဝါလြင္
၁၂-၁၂-၂၀၁၈
(ပဥၥမေန ့)
ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီး ဦးဂုဏၰသိန္းအားရည္စူး၍
ခြန္ေမာင္ေဗြ + နန္းခ်ိခ်ိဳဝင္း

1)ကိုေဇာ္သက္ထြန္း+မျမင့္ျမင့္ၾကည္
မွ သမီးေလး ဆုထက္ရည္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႕ အတြက္ -S$550

2)Eric Chiang Kok Tiong & San San Yee သမီး Florence Chiang Siu Sia, Michelle Chiang Siu Mei 25th Wedding anniversary -S$550

ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအားအမႉးထား၍ ကိုထြန္းထြန္း +မနီနီေအာင္ သား ထြန္းေအာင္ႏိုင္၊ေကာင္းေက်ာ္လင္း မိသားစု
၁၃-၁၂-၂၀၁၈
(ဆ႒မေန ့)
ကိုစံလင္း+မနႏၵာလင္း, သမီး ဆိုဖီယာလင္း
Eric Chiang Kok Tiong & San San Yee သမီး Florence Chiang Siu Sia, Michelle Chiang Siu Mei 25th Wedding anniversary -S$550
ဦးေရာဘတ္+မျပံဳး သား Chow Ming Xuan and Chow Yu Xuan မိသားစု S$550
ကိုေက်ာ္မင္း+မမြန္ႏွင္းထြန္း မိသားစု
ဦးသိန္းလြင္+ ေဒၚခင္ေသာ္တာမိသားစု
၁၄-၁၂-၂၀၁၈
(သတၱမေန ့)
မခင္သက္သက္ျငိမ္း တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း ႏွင့္ တူ ေအာင္ျမင့္ျမတ္ ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး ေဒါက္တာသက္ခိုင္ဇင္
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားကုိ ရည္စူးအမႉးထား၍ ကုိျမင့္ေဌး + မတင္ဇာနီေက်ာ္ မိသားစု
ရရ ႏွင့္ ထက္ထက္
၁၅-၁၂-၂၀၁၈
(အ႒မေန ့)
မဇာဇာေအာင္
Kachin Family ( MIT) (550S$)
၁) ကိုထြန္းျမတ္ဦး + မေနဇာလိႈင္မိသားစု
၂) မျမဝတ္ရည္မင္း
၃) ကိုေက်ာ္ေဇာလင္း+ မျဖဴျဖဴမိသားစု
၄) မေခ်ာစုလိႈင္
၅) မဝင္းေမာ္ေအး
၆) မေအးဝင္းေဌး
၇) မသိမ့္ပပေအး
၈) မအိလိႈင္မြန္ (550S$)
၁) ကိုထြန္းျမတ္ဦး + မေနဇာလိႈင္မိသားစု ၂) မျမဝတ္ရည္မင္း ၃) ကိုေက်ာ္ေဇာလင္း+ မျဖဴျဖဴမိသားစု ၄) မေခ်ာစုလိႈင္ ၅) မဝင္းေမာ္ေအး ၆) မေအးဝင္းေဌး ၇) မသိမ့္ပပေအး ၈) မအိလိႈင္မြန္
ဦးလံုးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီမိသားစု
၁၆-၁၂-၂၀၁၈
(ေနာက္ဆုံးေန ့ ့)
ဦးေအာင္စိန္ကီး + ေဒၚေစာေအး မိသားစု ကိုေဇာ္ေဇာ္မင္း + မဝင့္သူေအး မိသားစု ေဝျဖိဳးလိႈင္ , မလဲ့လဲ့ျမင့္
 

 

အ႒မႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၇
)
   ၂၀၁၇ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
 

သတၱမႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၆
)
   ၂၀၁၆ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
 

ဆ႒မႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၅
)
   ၂၀၁၅ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
  
အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း
 

 

ပဥၥမႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၄)
   ၂၀၁၄ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
  
အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း
 

စတုတၳအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၃)

   ၂၀၁၃ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၃ တရားစခန္း)  

   မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား ( ၂၀၁၃ တရားစခန္း)


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္က်င္းပေသာ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ တရားစခန္း၊ တရားပြဲသတင္း (-၂၀၁၃)  Click

_________________________________
 

တတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၂)

   ၂၀၁၂ တရားစခန္း ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သဇင္မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

   ၂၀၁၂တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၂ တရားစခန္း)  

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား-၂၀၁၁)


   
တရားစခန္း အလွဴရွင္စာရင္း

   နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္ (ေရး... ဘေလာ့ဂါ ေရႊျပည္သူ -၂၀၁၁ ေယာဂီ)

   ၂၀၁၁ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ပထမအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား) ၂၀၁၀


     မဂၢင္ေဖာ္စီး ကုိးရက္ခရီး (ေရး.. ဘေလာ့ဂါခ်စ္ႀကည္ေအး -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ကုိတာတင္ဂီမွအျပန္ (ေရး.. ဘေလာ့ဂါဇြန္မုိးစက္ -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ၂၀၁၀ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာတရားစခန္း (လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့)

တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာရွိ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ တရားရိပ္သာတြင္ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာ ေတာ္ ဘုရား ကုိယ္တုိင္ တႏွစ္ပတ္လုံး တရားစခန္းဖြင့္ကာ တရားျပသ လ်ွက္ရွိပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရား ႀကီး ၏ ႀသ၀ါဒခံယူကာ ရက္တုိ၊ ရက္ရွည္ သြားေရာက္ တရားအားထုတ္လုိသူမ်ား အခ်ိန္မေရြး မိမိတုိ ့ အား ထုတ္ ႏုိင္သေရႊ ့(အခ်ိန္အကန္ ့သတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိ) စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနေရး၊ စားေရး အခမဲ့ စနစ္ျဖင့္ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွ စီစဥ္ေပးလ်ွက္ရွိေႀကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလုိက္ပါ သည္။

ဆက္သြယ္ရန္။
ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာရုံးခန္း
(သာမန္အားျဖင့္ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား ဖုန္းေျဖပါသည္။)
ဖုန္း ၀၉-၄၂၀၀၁၈၈၇၇
ဖုန္း ၀၉-၄၉၃၁၂၃၀၀
ဖုန္း ၀၅၅-၂၀၃၄၁
လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း

ဦးတူး
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္
ဦးေအာင္၀င္း
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္

 

             
  (Share this page on Facebook
)