"ထိထိေရာက္ေရာက္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱတရားေတြ သိထားေတာ့
တဏွာေလ်ာ့တယ္၊ မာနေလ်ာ့တယ္၊ ဒိ႒ိေတြ ေလ်ာ့တယ္။
ဒီေတာ့ တဖက္မွာ ဒါနေတြ၊ သီလေတြ၊ ဘာ၀နာေတြ တုိးလာတယ္။
မျမဲတာကုိ ျမင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဟာ လွဴခ်င္လာတယ္။
ဒုကၡျမင္တဲ့အခါက်ေတာ့ သီလေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တယ္။
အနတၱတရားေတြပဲ၊ အစုိးမရဘူးလုိ ့သိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ တရားအားမထုတ္ဘဲနဲ ့ကုိ
မေနႏုိင္ဘူး"
ျမစိမ္းေတာင္ေတာရဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
 

ေဆာက္လုပ္ျပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးေယာဂီေဆာင္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍

(အလွဴရွင္အားလုံး ျပည့္သြားပါျပီ။)

 
အမ်ဳိးသမီး ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသြား ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ တတ္လမ္း ေဆာက္လုပ္ေရးသုိ ့ ေပးေခ်ရန္ က်န္ရိွေနပါသည္။
 
ျမစိမ္းေတာင္ေတာရရိပ္သာတြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးသြားေသာ အမ်ိဳးသမီးေယာဂီေဆာင္၏  ကုန္က် စရိတ္နွင့္ တတ္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသို ့ ေပးေခ်ရန္ ေငြပမာဏ မွာ သိန္း (၁၃ဝဝ)ျဖစ္ပါသည္။ ထို အမ်ဳိးသမီး ေယာဂီေဆာင္အတြက္ စကၤာပူႏွင့္ တျခားနိုင္ငံမ်ားမွ ေကာက္ခံရရိွေငြမွာ သိန္း ၁၁၉၁သိန္း ၄ေသာင္း ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္မွ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ ၏ ဒကာအရင္းျဖစ္သူ ဦးတူး ေဒၚဝင္းမိသားစုမွ သိန္း ၁၂ဝဝ ျပည့္ေစရန္ ၈သိန္း ၆ေသာင္း * လွဴဒါန္းထားပါသည္။ သို ့အတြက္ ေပးေခ်ရန္ က်န္ရိွေသာ ေငြမွာ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ တိတိ ျဖစ္ပါသည္။  
(* ယခင္ေယာဂီမ်ားကုိ ေပးပုိ ့ေသာ email တြင္ ၈သိန္း ခြဲျဖစ္ေနပါသည္။)
 
ေယာဂီေဆာင္ ကုန္က်စရိတ္ အတြက္ တတ္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသို ့
ေပးေခ်ရမည့္ ေငြ                                                                           သိန္း ၁၃ဝဝ
ေယာဂီေဆာင္ ကုန္က်စရိတ္ အတြက္ ရရိွသည့္ လွဴဒါန္းေငြစုစုေပါင္း             သိန္း ၁၂ဝဝ
 --------------------------------------------------------------------------------------------
တတ္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသို ့ေပးေခ်ရန္ က်န္ရိွေငြ                                  သိန္း ၁ဝဝ

ထိုအမ်ဳိးသမီးေယာဂီေဆာင္အတြက္ ဝိုင္းဝန္း လွဴဒါန္းႀကသည့္ အလွဴေငြမ်ားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္ ထက္ ပုိမုိေကာက္ခံရရိွခဲ့ပါသည္။။ သို ့ပါေသာ္လည္း  ဤကဲ့သို ့ ေပးေခ်ရန္အတြက္ အလွဴေငြမ်ား က်န္ရိွေနရျခင္း အေႀကာင္း အရင္းမွာ

(i)     အေဆာက္အဦ စတင္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္သည့္အခိ်န္တြင္ စကၤာပူေဒၚလာ လဲွနွုန္းသည့္ ၇၅ဝက်ပ္ ဝန္းက်င္ရိွေနေသာ္လည္း တကယ္ေငြေပးေခ်ရေသာအခါ ေငြလဲွလွယ္နွုန္းမ်ားမွာ  ၆၃၂၊ ၆၅၀၊ ၆၈၃၊ ၆၉၇က်ပ္ စသည့္ ႏွဳန္းမ်ား  အထိ က်ဆင္းသြားျခင္း

(ii)     ေယာဂီေဆာင္ အိပ္ခန္း နွင့္ တျခား လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ားအတြက္  အလွဴေငြမ်ား သတ္မွတ္ ရာတြင္ အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းနိုင္ရန္ အဓိက ထားစီစဥ္ခဲ့သျဖင့္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္ထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္း

(iii)    ဝန္ခံရလွ်င္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာျပည္ဘက္တြင္  ေဆာင္ရြက္ရသည္ျဖစ္သျဖင့္ အေတြ   ့အႀကဳံ အားနည္းသည့္အေလွ်ာက္  ျဖစ္ေပၚလာနိုင္မည့္ အေျခအေနကို ႀကိဳတင္တြက္ဆႏုိင္မႈႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အားလံုး ျခံဳငံုမိေအာင္ စီစဥ္ထားရိွမွု အားနည္းျခင္း၊ 

(iv)    စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကိစၥမ်ားျပားျပီး အခိ်န္ေပးစဥ္းစား စီစဥ္နိုင္မွု အားနည္းမႈ တို ေႀကာင့္ ျဖစ္ရေႀကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

 
တတ္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးအေန ျဖင့္လည္း ထိုအေျခအေနမ်ားကို နားလည္သိရိွသည္အညီ က်န္ရိွ ေနေသးေသာ ကုန္က် ေငြက်ပ္သိန္း ၁ဝဝကို အဆင္ေျပသည့္အခိ်န္မွာ ေပးေခ်ရန္ ကမ္းလွမ္း ထားပါသည္။ 
မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစ စတင္ခဲ့ျပီးေသာအလုပ္တခု ျပီးေျမာက္ရန္အတြက္ မည္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မွ် မယူပဲ ကုသိုလ္ယူ ကူညီေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ တတ္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး သို ့ ေငြေပးေခ်ရန္ အခိ်န္မဆဲြသင့္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ထုိ ့အတြက္ အလွဴေငြ လိုအပ္လွ်က္ရွိေနေသးေသာထုိေယာဂီေဆာင္အတြက္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားလည္း ထုိ ့အေျခအေနကုိ သိရွိပါက တတ္ႏုိင္သေလာက္ ၀ုိင္း၀န္းလွဴဒါန္းမည္ဟု ယုံႀကည္မိပါသျဖင့္ ထုိအေျခအေနကုိ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိေသာ သိန္း ၁၀၀ ကုိ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတုိင္း လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္။
(က) ေယာဂီေဆာင္ဘုရားခန္း (၂၅) သိန္း/(S$ 3330)         (၁) ဦး
(ခ) ၁၀ သိန္း အလွဴရွင္/ (S$ 1330)                               (၂) ဦး၊
(ဂ) ၅ သိန္း အလွဴရွင္/ (S$ 660)                                   (၃) ဦး၊
(ဃ) ၃ သိန္းအလွဴရွင္ / (S$ 400)                                 (၄) ဦး၊
(င) ၂ သိန္း အလွဴရွင္/ (S$ 260)                                   (၆) ဦး
(စ) ၁ သိန္းအလွဴရွင္/ (S$ 130)                                    (၁၆) ဦး လွဴဒါန္းႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားပါတယ္။

 

လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား ေဇာ္မုိးစံ (91714350)၊ မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ (98446120)၊  သုိ ့ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။

POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂


(က) အမ်ိဳးသမီးေယာဂီေဆာင္ ဘုရားခန္းအလွဴရွင္ (၁) ဦး*
(အလွဴရွင္ျပည့္သြားပါျပီ။)
(၂၅) သိန္း/(S$ 3330)   
 

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

ေဖေဖာ္၀ါရီ
လွဴဒါန္းျပီးေငြ

လွဴဒါန္းျပီးေငြ
 စုစုေပါင္း

က်င္က်င္ရီ၊ မတင္တင္ခုိင္

S$400

S$3300


(ခ) ၁၀သိန္း/S$1330 အလွဴရွင္ (၂) ဦး
(အလွဴရွင္(၂)ဦး က်န္ရွိပါတယ္။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

စက္တင္ဘာလ
လွဴဒါန္းျပီးေငြ

လွဴဒါန္းျပီးေငြ
 စုစုေပါင္း

     

(*၁၀ သိန္း အလွဴရွင္ မရွိသည့္အတြက္ စုစုေပါင္း ၅ သိန္းအလွဴရွင္ ၃ဦး၊ ၃သိန္းအလွဴရွင္  ၄ ဦး ၂သိန္းအလွဴရွင္  ၆ ဦးႏွင့္ ၁ သိိန္းအလွဴရွင္  ၃၆ ဦး ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။)


(ဂ) ၅သိန္း
/S$660 အလွဴရွင္ (၃) ဦး
(အလွဴရွင္ျပည့္သြားပါျပီ။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

ႏုိ၀င္ဘာလ
လွဴဒါန္းျပီးေငြ

လွဴဒါန္းျပီးေငြ
 စုစုေပါင္း

မစႏၵာ၀င္းရွိန္

S$ 460

S$ 660
ေဒၚခင္မာရီ    
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု S$ 660 S$ 660


(ဃ) ၃သိန္
/S$400 အလွဴရွင္ (၄) ဦး
(အလွဴရွင္ျပည့္သြားပါျပီ။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

စက္တင္ဘာလ
လွဴဒါန္းျပီးေငြ

လွဴဒါန္းျပီးေငြ
 စုစုေပါင္း

ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica) (US$300)

US$300

ကုိျမင့္ႀကိဳင္+ မျဖဴသဲထုိက္ မိသားစု S$400 S$400
ကုိသက္ႏုိင္+ မစန္းစန္းရီ မိသားစု

S$400

S$400

ကုိခင္ေမာင္လတ္+ မႀကဴႀကဴခုိင္ သမီး လဲ့ရူပါေမာင္ မိသားစု ေကာင္းမႈ S$400 S$400

 

(င) ၂သိန္း/S$260 အလွဴရွင္ (၆) ဦး
အလွဴရွင္ျပည့္သြားပါျပီ။

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

စက္တင္ဘာလ
လွဴဒါန္းျပီးေငြ

လွဴဒါန္းျပီးေငြ
 စုစုေပါင္း

ဗုိလ္မႈး ျမတ္ေနထြန္း+ မေအးဇာလီ မဂၤလာဦး
အလွဴ
   
ဦးေက်ာ္၀င္းတင့္+ ေဒၚျမသီ မျဖဴစင္ေက်ာ္မိသားစု  

S$ 260

ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္ မိသားစု  

S$ 260

ဦးအုန္းသန္း+ ေဒၚခင္၀ုိင္းေရ   S$ 260
ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးစံသိန္း+ ေဒၚေအးျမင့္တုိ ့ အားရည္စူး၍ သမီး မခင္ေလးႏြယ္ ေကာင္းမႈ   S$ 260
ဦးထြန္းညဳိ+ ေဒၚေအးႀကည္  

S$ 260

 

(စ) ၁သိန္းအလွဴရွင္/S$130 (၃၆) ဦး
အလွဴရွင္ျပည့္သြားပါျပီ။

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

စက္တင္ဘာလ
လွဴဒါန္းျပီးေငြ

လွဴဒါန္းျပီးေငြ
 စုစုေပါင္း

ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးေအး+
ေဒၚစန္းစန္းလြင္ အားရည္စူး၍ သား ေမာင္ေအာင္ ျပည့္စံုေအး ေကာင္းမႈ

S$130

S$130

ေဒၚမူမူေက်ာ္

S$130

S$130

ဦးခင္ေဇာ္ေအာင္+ ေဒၚညီညီျမင့္ မိသားစု

S$130

S$130

မခင္ဆန္းသစ္

S$130

S$130

ဦးေအာင္ထြန္းလိႈိိင္+ ေဒၚစံေအာင္ခိုင္ မိသားစုေကာင္းမႈ

S$130

S$130

ဦးတင့္ေဆြ+ ေဒၚခုိင္ခုိင္ထြန္း မိသားစု

S$130

S$130

ဦးေက်ာ္ညြန္+ ေဒၚတုိးရီမိသားစု

S$130

S$130

ကြယ္လြန္သူမိခင္ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ဝင္း (ခ) ေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕ ဝင္း အား ရည္စူး လွဴဒါန္းပါသည္။

S$130

S$130

ကိုထိန္လင္းေနာင္၊ မညိမ္းအိမြန္ ေကာင္းမႈ

S$130

S$130

၁၀ မေမသူူသူထြန္း၊ မဇင္မုိး၀င့္

S$130

S$130

၁၁ ကုိေအာင္ဆန္းျမင့္+ မေအးျမတ္ေထြး

S$130

S$130

၁၂ ကုိ၀ဏၰတုိး+ မေအာင္ျဖဴျဖဴ

S$130

S$130

၁၃ ကြယ္လြန္သူ ဦးေက်ာ္လူအားရည္စူး၍
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူေကာင္းမႈ

S$130

S$130

၁၄ ဦးသန္းျမင့္+ ေဒၚသန္းသန္းႏု မိသားစု

S$130

S$130

၁၅ ဦးသင္+ ေဒၚခင္ညိဳညိဳ မိသားစု

S$130

S$130

၁၆ ကုိခ်စ္ကုိကုိ+ မဇာျခည္ဦး သား ဟိန္းထက္ျဖိဳး မိသားစု

S$130

S$130

၁၇ ကုိညီညီထြန္း+ မေအးစုခုိင္

S$130

S$130

၁၈ ဖခင္ႀကီး ဦးဗုိလ္နီ၊ မိခင္ႀကီး ေဒၚႀကင္၀ုိင္၊ အကုိႀကီး
ကုိမင္းလြင္ အားရည္စုး၍ က်န္ရစ္သူမိသားစု
ေကာင္းမႈ

S$130

S$130

၁၉ ေဒၚခင္သန္းျမင့္ မိသားစုေကာင္းမႈ (မေလးရွား)   ၁သိန္း
၂၀ မိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ မနီလာ၀င္း ေကာင္းမႈ  (မေလးရွား)   ၁သိန္း
၂၁ ဦးေဌးလြင္+ ေဒၚေအးေအးလြင္ မိသားစု

S$130

S$130

၂၂ ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းသန္း+ မအိအိေအး မိသားစု

S$130

S$130

၂၃ ကုိဟန္မင္းထြန္း+ မေအးျမတ္ႏြယ္ မိသားစု

S$130

S$130

၂၄ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ( စကၤာပူ)

S$130

S$130

၂၅ မႏုႏုေထြး၊ မေခ်ာေခ်ာစု

S$130

S$130

၂၆ ကုိစုိးမုိးႏုိင္+ မျဖဴသက္ေက်ာ္ သမီး ယြန္းနဒီႏုိင္

S$130

S$130

၂၇ ဦးညႊန္ ့၀င္း+ ေဒၚစႏၵာျပဳံး သား ပုိင္ျပည့္ကုိ၊ ပုိင္ဟိန္းထက္ မိသားစု

S$130

S$130

၂၈ ဦးသန္းစိန္+ ေဒၚသန္းသန္းေအး သမီး ျမတ္ဆုလွိဳင္၊ ျမတ္ဆုမြန္ သား ရဲမ်ိဳးသန္ ့ မိသားစု

S$130

S$130

၂၉ ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီးမ်ားႏွင္ မိခင္ႀကီးအား ရည္စူး၍
ကုိမ်ိဳး ေမာင္ေမာင္ေဇာ္+ မလဲ့လဲ့ထြန္း မိသားစု ေကာင္းမႈ

S$130

S$130

၃၀ ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိမ်ိဳးသန္ ့+ မျမင့္ျမင့္ေအး သမီး ညႊန္းအိမ္စည္မ်ိဳး မိသားစု ေကာင္းမႈ

S$130

S$130

၃၁ မိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ မခုိင္ခုိင္ေက်ာ္ သမီး ယြန္း၀တီေမာင္ မိသားစု ေကာင္းမႈ

S$130

S$130

၃၂ ဦးေက်ာ္သန္း၀င္း+ ေဒၚစုစုေအာင္ သား
ဟိန္းထြဋ္၀င္း၊ သမီး ထက္ထက္၀င္း၊ စုစႏၵာ၀င္း မိသားစု

S$130

S$130

၃၃ ကြယ္လြန္သူ အဖုိးအဖြားမ်ားႏွင့္ ဖခင္ ဦးမ်ဳိးမင္း၊ မိခင္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိ အားရည္စူး၍ ဦးေဇယ်ာ၀င္း၊ ေဒၚခ်ိဳလင္းစံ၊ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္သူ၊ ေဒၚေထြးႏုႏုယဥ္ မိသားစု ေကာင္းမႈ

S$130

S$130

၃၄ ကိုေအာင္ေက်ာ္စိန္+ မစိန္စိန္ရီ

S$130

S$130

၃၅ မေဆြေဆြျမင့္

S$130

S$130

၃၆ ေဒၚက်င္အိန္၊ မခင္စပါယ္

S$130

S$130


 လွဴဒါန္းမႈအားလုံးအတြက္ အလွဴေငြေပးေခ်မႈကုိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္လည္း အဆင္ေျပသလုိ ၃၀-၀၄-၂၀၁၄ မတုိင္မီေပးေခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလွဴရွင္ျပည့္သည့္အခါ အမ်ိဳးသမီး ေယာဂီေဆာင္အတြက္ အလွဴခံျခင္းကုိ ရပ္ဆဲပါမယ္။ သုိ ့အတြက္ လွဴဒါန္းရန္ က်န္ရွိေနေသာ ေယာဂီေဆာင္အတြက္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအတြက္ အခြင့္ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ (8446120)၊ ေဇာ္မုိးစံ (91714350) သုိ ့ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။

POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂

အခန္းအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကဗ်ည္းထုိးထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ဒီေနရာမွာ Click  ျပီးႀကည့္ႏုိင္ပါသည္။ (မႀကာမီ website တြင္တင္ေပးပါမည္။)

 

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ
ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္မႈမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ားကုိ
ဤေနရာတြင္ ႀကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အခန္းအလွဴရွင္မ်ား မိမိတို ့လွဴဒါန္းထားသည့္ အခန္းေနရာမ်ားကုိ ဤေနရာတြင ႀကည္ရႈ ့ ့ႏုိင္ပါသည္။ (အခန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ဆုိင္ရာအလွဴရွင္နာမည္မ်ား၏ ေရွ ့ဘက္တြင္ႀကည့္ပါ။)

ပရိေဘာဂ အသုံးအေဆာင္မ်ား အလွဴရွင္ ဤေနရာတြင္ ႀကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အ႒မအႀကိမ္ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းျခင္း

၂၃-၀၃-၂၀၁၂ တြင္ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္အတြက္ ျမန္မာ ေငြက်ပ္၈သိန္း ၆ ေသာင္းကုိ ဦးတူးမိသားစုမွ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသုိ ့ ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းပါသည္။
သာဓု... သာဓု... သာဓု..
 
ျမန္မာျပည္မွအလွဴလက္ခံျဖတ္ပုိင္း ကုိ  ဒီမွာႀကည့္ နုိင္ႀကပါသည္။

 

စုစုေပါင္း = ၁၀၈၅ သိန္း ၁ ေသာင္း လွဴဒါန္းျပီးပါျပီ။
{၁၀၃၃သိန္း၅ေသာင္း= သိန္း၄၀၀(ပ-ႀကိမ္)+၂၀၀(ဒု-ႀကိမ္)+၁၀၈.၅(တ-ႀကိမ္)+ ၂၀၀ (စ-ႀကိမ္) +၁၀၀ (ပဥၥမ-ႀကိမ္) + ၂၅ (ဆဌမ-ႀကိမ္) + ၅၁.၆ (သတၱမ-ႀကိမ္)}

သတၱမအႀကိမ္ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းျခင္း

၁၉-၀၃-၂၀၁၂ တြင္ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္အတြက္ သတၱမအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာေငြက်ပ္၅၁သိန္း ၆ ေသာင္းကုိ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွတဆင့္ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသုိ ့ ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းပါသည္။
သာဓု... သာဓု... သာဓု..
 
ျမန္မာျပည္မွအလွဴလက္ခံျဖတ္ပုိင္း (သတၱမ အႀကိမ္) ကုိ  ဒီမွာႀကည့္ နုိင္ႀကပါသည္။ 

ဆဌမအႀကိမ္ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းျခင္း

၂၆-၁၁-၂၀၁၁ တြင္ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္အတြက္ ဆဌမအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၂၅  ကုိ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွတဆင့္ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသုိ ့ ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းပါသည္။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...

ျမန္မာျပည္မွအလွဴလက္ခံျဖတ္ပုိင္း (ဆဌမ အႀကိမ္) ကုိ  ဒီမွာႀကည့္ နုိင္ႀကပါသည္။ 


ပဥၥမအႀကိမ္ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းျခင္း

၂၈-၁၀-၂၀၁၁ တြင္ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္အတြက္ ပဥၥမ အႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀((၆၃၂ က်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္) ကုိ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွတဆင့္ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသုိ ့ ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းပါသည္။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...

ျမန္မာျပည္မွအလွဴလက္ခံျဖတ္ပုိင္း (ပဥၥမ အႀကိမ္) ကုိ  ဒီမွာႀကည့္ နုိင္ႀကပါသည္။ 

စတုတၳ
အႀကိမ္ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းျခင္း

၂၃-၀၆-၂၀၁၁ တြင္ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္အတြက္ စတုတၳအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀ ကုိ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွတဆင့္ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသုိ ့ ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းပါသည္။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...

အခန္းအတြက္ အရစ္က်လွဴဒါန္းမႈမ်ားမွ              သိန္း ၁၀၀   (S$၁၅၃၈၄.၆x ၆၅၀ႏွဳန္း)
ကုိေဇာ္မုိးစံ + မသန္းသန္းေဌးမွ မတည္ေငြ         သိန္း   ၅၀
ဦးတူးမိသားစုမွ ေခတၱ စုိက္ထားေငြ                  သိန္း   ၅၀
                                                     ------------------
                                                  စုစုေပါင္း သိန္း  ၂၀၀

ျမန္မာျပည္မွအလွဴလက္ခံျဖတ္ပုိင္း (စတုတၳအႀကိမ္) ကုိ  ဒီမွာႀကည့္ နုိင္ႀကပါသည္။ 

တတိယအႀကိမ္ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းျခင္း
္ရန္ကုန္တြင္ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းေသာေအာက္ေဖာ္ျပပါ အလွဴရွင္မ်ားရဲ ့ အလွဴေငြမ်ားကုိ ျမစိမ္းေတာင္ ရိပ္သာမွတဆင့္ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသုိ ့ ၁၁-၀၅-၂၀၁၁ တြင္ ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းသူမ်ားစာရင္း
(၁) ခ်မ္းေျမ ့ဆရာေတာ္ဦးေရ၀တ                                                    ၁  သိန္း
(၂) မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ (မ တည္ေငြ)                            က်ပ္  ၅၀  သိန္း
(၃) မလွမ်ိဳးသန္း(၂ေယာက္ခန္း -အမွတ္ ၃၁)                                    ၁၂  သိန္း
(၄) ဦးခင္ေမာင္၀င္း+ ေဒၚသန္းသန္း (၂ေယာက္ခန္း -အမွတ္၁၄)           ၁၂  သိန္း
(၅) ဦးသန္းလြင္+ ေဒၚယဥ္ယဥ္စန္း (၂ေယာက္ခန္း-အမွတ္၁၃)              ၁၂  သိန္း
(၆) မနန္းမုိးမုိးျဖဴ  (၃ေယာက္ခန္းS$၂၅၉၀-အမွတ္၄)                            ၈  သိန္း (၁၀သိန္းက်န္)
(၇) ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ မိသားစု                                        ၃  သိန္း ၅ ေသာင္း
(၈) ျပဳံးတရာဆင့္မိသားစု                                                             ၁၀ သိန္း                  
                                                                                  ------------------
                                           စုစုေပါင္း                            က်ပ္ ၁၀၈ သိန္း ၅ ေသာင္း

ျမန္မာျပည္မွအလွဴလက္ခံျဖတ္ပုိင္း (တတိယအႀကိမ္) ကုိ  ဒီမွာႀကည့္ နုိင္ႀကပါသည္။ 

                                                          

ဒုတိယအႀကိမ္ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းျခင္း

၂၄-၀၃-၂၀၁၁ တြင္ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀ (၆၉၇.၅ က်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၈၆၇၃.၈၀) ကုိ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွတဆင့္ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသုိ ့ ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းပါသည္။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...

ျမန္မာျပည္မွအလွဴလက္ခံျဖတ္ပုိင္း (ဒုတိယအႀကိမ္)ကို ဒီမွာၾကည့္ ႏုိင္ပါသည္္။

ပထမအႀကိမ္ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းျခင္း

၂၆-၁၂-၂၀၁၀ တြင္ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရန္အတြက္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၄၀၀ (၆၈၃က်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္ စကၤာပူေဒၚလာ ၅၈၅၆၅.၁၅) ကုိ ျမစိမ္းေတာင္ ရိပ္သာမွတဆင့္ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးသုိ ့ ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းပါသည္။
သာဓု... သာဓု... သာဓု...
ျမန္မာျပည္မွအလွဴလက္ခံျဖတ္ပုိင္း (ပထမအႀကိမ္)ကို ဒီမွာၾကည့္ႏုိင္ပါသည္္။

လက္က်န္ေငြရွင္းတမ္း

၂၄-၀၈-၂၀၁၁ အထိ ေကာက္ခံျပီးေငြေပါင္း (S$)                         ၁၀၇၈၃၅.၀၀ 

၂၄-၀၈-၂၀၁၁ အထိ ျမန္မာျပည္သုိ ့ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းျပီးေငြေပါင္း(S$)    ၁၀၂၇၁၃.၅၅ 
                                                                                    ------------------
လက္က်န္ေငြစုစုေပါင္း (၂၄-၀၈-၂၀၁၁အထိ)(S$)                           ၅၁၂၁.၄၅

 

ေပးပုိ ့လွဴဒါန္းျပီးေငြေပါင္း (S$) = ၅၈၅၆၅.၁၅(ပထမအႀကိမ္)+ ၂၈၆၇၃.၈၀(ဒုတိယအႀကိမ္)
                                        =
၈၇၂၃၈.၉၅ 

ေကာက္ခံျပီးေငြေပါင္း
(Updated on 9-10-2013)

လွဴဒါန္းသည့္ အရာ (S$)
မ တည္ေငြ ႏွင့္ အေထြေထြ အလွဴေငြေပါင္း ၁၆၄၀၀
စတုရန္းေပျဖင့္လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြေပါင္း ၁၄၃၇၀
ေရစည္ အလွဴေငြေပါင္း ၅၉၈၀
ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း ေရအိမ္ ေငြေပါင္း ၇၁၀၀
သုံးေယာက္ခန္းအလွဴေငြေပါင္း ၁၃၀၀၀
ႏွစ္ေယာက္ခန္းအလွဴေငြေပါင္း ၅၉၈၂၀
ေလွခါးအလွဴေငြ ၂၈၈၀
၂၄-၀၈-၂၀၁၁ အထိ ေကာက္ခံျပီးေငြေပါင္း ၁၂၇၃၂၀


သီးျခားေဖာ္ျပထားေသာ အလွဴရွင္မ်ားမွလြဲ၍ က်န္အလွဴရွင္အားလုံးမွာ စကၤာပူမွ ျဖစ္ပါသည္။

ျမစိမ္းေတာင္တြင္ တုိက္ရုိက္လွဴဒါန္းသူ အလွဴရွင္ စာရင္းကို ဒီမွာၾကည့္ပါ။

မ တည္ေငြ ႏွင့္ အေထြေထြ အလွဴရွင္မ်ား

 
စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္းေငြ
S$
က်ပ္
အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ) ခမည္းေတာ္ႀကီး ဦးစိန္၀င္းႏွင့္ မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚသိန္းသိန္း မိသားစု(ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္)*
၂၀၀
 
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
 
သိန္း ၅၀
ကိုေဇာ္မုိးစံ + မသန္းသန္းေဌး*
 
သိန္း ၅၀
မခင္လွ
၂၅၀
 
မသူဇာေအာင္
၁၀၀
 
မနီတာႏြယ္
၂၀
 
ကုိေနလင္းထြန္းေအာင္+ မတင္ေလးႏြယ္ သမီး ခုိင္ေနႏြယ္
၂၀
 
မသီတာစံ (ဂ်ပန္)*
၄၂၀
 
ဦးဟန္ႏြယ္+ ေဒၚစန္း သမီးေဒၚႏြဲ ့ႏြဲ ့ေအး(၀ုိင္း၀ုိင္းေအာင္) မိသားစု*
၁၀၀
 
၁၀
မသက္သက္ခုိင္*
၈၀
 
၁၁
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၂၀
 
၁၂
ေဒၚခင္မာမာ
၅၀
 
၁၃
ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း + မခင္မ်ိဳးမ်ိဳးညြန္႕ မိသားစု*
၃၅၀
 
၁၄
ဦးျမတ္ေဌးလင္း + ေဒၚစုစုကို မိသားစု (ရန္ကုန္)*
၇၀၀
 
၁၅
ကိုရန္မင္းေအာင္ မိသားစု
၂၀
 
၁၆
မသီတာ
၂၀
 
၁၇
မေအာင္ေမလြင္
၅၀
 
၁၈
မတင္ဇာေက်ာ္
၁၀၀
 
၁၉
ခိုင္ဝင္းတီ(ခ)ခြန္းခြန္း
၅၀
 
၂၀
ကိုေက်ာ္ေတဇ + မနန္းေရႊဝါဝင္း (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)
၁၄၀
 
၂၁
ဦးတက္တုိး+ ေဒၚနီ သမီး မဇင္မ်ဳိးႏြယ္ မိသားစု*
၂၀
 
၂၂
ဖခင္ဦးသန္းေအာင္+ မိခင္ေဒၚခင္ေမ သမီးမမာလာႏွင့္ သားသမီး ေျမးျမစ္ တစ္စုေကာင္းမႈ
၂၅၀
 
၂၃
ကိုေပၚဦး
၂၀
 
၂၄
ဦးယုခင္*
၁၀၀
 
၂၅
ကုိခုိင္ထူး+ မႀကည္အုန္း သမီးႀကီး ျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊
သားငယ္ ေအာင္ေငြျငိမ္း မိသားစု (ဆြီဒင္)*
၆၀၀
 
၂၆
ကုိထြန္းျမင့္ခုိင္+ မဇင္ႀကည္ဦး သမီးႀကည္စင္လင္းထြန္း၊
အိလဲ့ရည္ထြန္း မိသားစု*
၅၀
 
၂၇
ကုိခင္ေဇာ္+ မခင္ႀကဴႀကဴ မိသားစု*
၅၀၀
 
၂၈
ကိုေက်ာ္သက္ + မယဥ္သက္ဦး
၃၀၀
 
၂၉
မေခ်ာစုလြင္ (Wai Chai)
၁၀၀
 
၃၀
မခင္သက္ေဆြ*
၂၀၀
 
၃၁
ဦးရဲ၀င္း+ ေဒၚေအးမူ သား ေမာင္ရဲႏုိင္ဦးမိသားစု*
၀၀
 
၃၂
ကုိေအးျမတ္ေငြ*
၁၀၀
 
၃၃
ကုိျပည္ႀကီးမြန္+ မခုိင္ႏြယ္၀င္းမိသားစု*
၄၀
 
၃၄
ေဒါက္တာပီတာတင္ဟန္+ မအာယု(မေလးးရွား)*
၁၄၀
 
၃၅
ကုိေကာင္းစိန္(မေလးရွား) မိသားစု*
၂၅
 
၃၆
ေက်းဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါအားရည္စူး၍ ေဒၚေအးေအးသိန္း
ေကာင္းမႈ*
၅၀
 
၃၇
မိဘႏွစ္ပါးအားအမႈးထား၍ မေအးျမသီတာသြင္*
၅၀၀
 
၃၈
ေဒၚခင္သန္ ့*
၁၀၀
 
၃၉
ကိုသိန္းေက်ာ္ + မျဖဴျဖဴမာ သား ထင္လင္းေက်ာ္၊
သက္ထူးေက်ာ္ သမီး ဟန္ေႏြဦးေက်ာ္ မိသားစု*
၂၀၀
 
၄၀
ဖခင္(ဦးတင္ႏြယ္)+ မိခင္ေဒၚခင္သိန္းအား အမွဴးထား သမီးေဒါက္တာ ျမစုိးႏြယ္ေကာင္းမွဳ*
၃၀၀
 
၄၁
မိဘႏွစ္ပါး အားဦးထိပ္ထား၍ မစီမာ ႏွင့္ေမာင္ႏွမတစ္စု
ေကာင္းမူ႕
၁၀၀
 
၄၂
ဦးေက်ာ္သိန္း+ ေဒၚခင္လွ မိသားစု
၁၅၀
 
၄၃
ဦးျမင့္ေသာင္း + ေဒၚမူမူေအာင္ မိသားစု
၂၀၀
 
၄၄
ကိုသန္းထိုက္ + မသင္းယုေဆြ မိသားစု
၃၀၀
 
၄၅
မျမသဲျဖဴ၊ လဲ့လဲ့ခုိင္
၃၅
 
၄၆
မေအးစုမြန္၊ မဇင္မာ၀င္း
၁၀၀
 
၄၇
ဦးဟုတ္စိန္(ခ)ဦးေမာင္ေမာင္ ေရႊငါးေမာင္ေမာင္ မိသားစု
(လသာ)
 
       ၅သိန္း
၄၈
ကုိခ်မ္းမင္း + မမိမိေအာင္ သား ေမာင္ရွင္းသန္ ့ညီ မိသားစု*
၂၀၀
     
၄၉
ဦးေက်ာ္၀င္း + (ေဒၚႀကည္ႀကည္) မိသားစု*
၃၀၀
     
၅၀
ကိုဉာဏ္လင္း + မခိုင္သဇင္ေအး
၅၀
 
၅၁
ကိုကုိႏုိင္
၂၀
 
၅၂
ဦးေရႊ+ ေဒၚျမႀကင္
၁၀
 
၅၃
ကြယ္လြန္သူ ခင္ပြန္း ဦးစံတင္ အားရည္းစူး၍ ဇနီး ေဒၚခင္ရီ
ေကာင္းမႈ (နိဗၺာနသပစၥေယာေဟာတု)
၂၀၀
 
၅၄
ဦးေဇာ္ျမင့္ + ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္ ႏွင့္
မဆုပန္ထက္ ေကာင္းမႈ
(နိဗၺာနသပစၥေယာေဟာတု)
၅၀၀
 
၅၅
ကိုေက်ာ္ေဇယ်
၁၀၀
 
၅၆
ကိုရဲႏုိင္ဦး
၁၀၀
 
၅၇
ကိုတုိးႀကြယ္ေအာင္+ မေအးျငိမ္းသူ
၂၀၀
 
၅၈
ကိုထက္စံေ၀
၂၀၀
 
၅၉ ဦးလွေရႊ+ ေဒၚသန္းသန္းေ၀ မိသားစု
၂၀၀
 
၆၀ ဦးသန္းေမာင္ + ေဒၚတင္ၾကည္ တို႕ အားအမွဴးထား၍
ေဒၚတင္လွ မိသားစုေကာင္းမွဳ
၅၀၀
၆၁ ကိုသန္႕ဇင္ေအာင္ + မမိုးသႏၲာကို သမီး
သြန္းေသာ္တာေအာင္
၄၅၀
၆၂ ဦးႏိုင္စိုး + ေဒၚဝင္းၾကည္ သမီး မမင္းပပစိုး
၂၀၀
၆၃ ေဒါက္တာေဌးႏိုင္ + ေဒၚေဝေဝေအာင္ မိသားစု
၂၀၀
၆၄ ဦးထြားေအာင္ + ေဒၚလွျမင့္ သမီးျမတ္နန္းေအး
၂၀၀
၆၅ ေဒါက္တာ ဗညားေအာင္ + ေဒါက္တာယုယုစိမ္း သမီးမေခ်ာယုေအာင္
၂၀၀
၆၆ ကိုေက်ာ္လြင္ + မေဆြေဆြၾကိဳင္ (Dhamma Download မိသားစု)
၅၀၀
 
၆၇ လူဒုအတြက္ အသက္ေပးသြားႀကကုန္ေသာ အာဇာနည္တုိ ့၏ ေကာင္းမႈ*(ဒုတိယအႀကိမ္)
၂၀၀၀
 
၆၈ Mr.Paul Tan+ မ၀င္းပပစုိး @ Diane Win*
၂၀၀
 
၆၉ ဖခင္ၾကီး ဦးတင္ျမင့္အား ရည္စူး၍ ဇနီး ေဒၚခင္လွ၀င္း ၊ သမီး
မေ၀ေ၀လြင္ ၊ သား ေမာင္ထူးေမာင္ေမာင္ မိသားစု ေကာင္းမႈ
၂၀၀
 
၇၀ ကိုတုိးႀကြယ္ေအာင္+ မေအးျငိမ္းသူ*(ဒုတိယအႀကိမ္)
၃၀၀
 
၇၁ ဦးစိန္မင္း+ ေဒၚႏုႏု သမီး မႏုယဥ္ေထြး (ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ့)
၂၀
 
၇၂ ကုိေဇာ္၀င္းဟန္+ မစုိးစုိးေအး မိသားစု (S$400+U$100)

          ၅၃၀

 
၇၃ ကြယ္လြန္သူ ဦးထြန္းေအး(အုန္းျခံ-ျခံမန္ေနဂ်ာေဟာင္း)အား
ရည္စူး ကုိရဲမြန္ေထြး + မခင္ေမာ္ေမာ္
၂၀၀
 
၇၄ ခ်မ္းေ၀ေဆးဆုိင္ (ရန္ကုန္)
၁၀၀
 
၇၅ ဦး၀င္းႏုိင္ဦး

၁၀၀

 
၇၆ ကုိဟိန္းလင္း
၁၀၀
 
၇၇ ကုိသူရ၀င္းထြဋ္+ မစုိးစုိးျငိမ္း

၁၀၀

 
၇၈ ဦးရဲျမင့္+ ေဒါက္တာေမရင္ရင္သန္း
၅၀
 
၇၉ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းႏွင့္ မိခင္ႀကီး  ေဒၚတင္ႀကည္အား
ရည္စူး၍
မလွလွေအးႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စု ေကာင္းမႈ
၂၀၀
 
၈၀
Captainဦးရဲေအာင္+ ေဒၚသဇင္ျမင့္ မိသားစု
(ပုဇြန္ေတာင္၊ ရန္ကုန္) 
 
၂၅သိန္း
၈၁ ဦးသိန္းလြင္+ေဒၚရင္ျမ မိသားစုု(မႏၲေလး)
၂၀၀
 
စုစုေပါင္းအလွဴေငြ
၁၆၃၆၀
သိန္း ၁၃၀

အထက္ပါစာရင္းမွအလွဴရွင္မ်ားထပ္မံလွဴဒါန္းလုိပါကတေပါင္းတည္းစာရင္းသြင္းေပးပါမည္။ လစဥ္လည္း ပုံမွန္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။S$200 (က်ပ္၁၅၀၀၀၀) ႏွင့္အထက္လွဴဒါန္းသူမ်ားကုိ ကဗ်ည္းထုိုးေပးပါမည္။

 

စတုရန္းေပျဖင့္လွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား

(*လွဴဒါန္းရန္ စတုရန္းေပ ၁၇၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိပါသည္။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

စတုရန္းေပ

ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ (S$)

ကိုေနာင္ေနာင္ခ်မ္း + မႏွင္းႏွင္းျမတ္ သား ေဝမင္းအိမ္ ၊သမီး အင္္ၾကင္းေနာင္*

၁၀၀

ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း + မခင္မ်ိဳးမ်ိဳးညြန္႕ မိသားစု*

၄၀

 

ကိုေဇာ္မုိးစံ + မသန္းသန္းေဌး မိသားစု*

၁၀

၂၀၀

Dr Tan GH+ Mdm Oh Chiew Choon Family [SysEng (S) Pte Ltd ]*

၁၀

၂၀၀

ဦးျမတ္စုိး+ ေဒၚတင့္တင့္ရီ သမီး မျမတ္ယမင္းႏြယ္ မိသားစု*

၁၅၀

၃၀၀၀

ေဒၚတင္တင္၀င္း မိသားစု*

၂၀

ဦးေက်ာ္ညြန္ ့+ (ေဒၚခင္ခ်ဳိဆက္)၊ သား(ကုိေက်ာ္ဦးဆက္)၊ သမီး မခင္ေကာင္း ဆက္ မိသားစု*

၁၀

၂၀၀

(ဦးတင္လွိဳင္)+ ေဒၚျမတင္၊ သမီး မေ၀ေ၀ႏုိင္ (ထြန္းမင္းစုိးမိသားစု၊ ပဲခူး)*
၁၀
၂၀၀
ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္ + ေဒၚလွႏု အားအမႈးထား၍ သမီးမခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)ေကာင္းမႈ
၁၀
၂၀၀
၁၀
ကိုသိန္းႏိုင္(ေခၚ)ကိုဘိုေလး + မခင္ေအးသန္႕*
၁၀
၂၀၀
၁၁
ွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍  ကိုေအာင္ေက်ာ္သုိက္ + မျမင့္စႏၵာ သမီး ရႊန္းလင္းလဲ့ စႏၵာ ဧကရီသုိက္ မိသားစု
၅၀
၁၀၀၀
၁၂
ကြယ္လြန္သူမိခင္ႀကီး ေဒၚလွစုအား ရည္စူး၍ သား ကုိသက္ေမာင္ေအး ေကာင္းမႈ*
၂၅
၅၀၀
၁၃
ကြယ္လြန္သူ ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား ရည္စူး၍ ကိုရဲထြဋ္+ မေအးသီတာ
၁၀
၂၀၀
၁၄
ကြယ္လြန္သူ မိခင္ၾကီး ေဒၚျဖဴျဖဴ၀င္းအား ရည္စူး၍ မေမမိုးလွိဳင္
၁၀၀
၁၅
မဇင္မာျမင့္
၁၀၀
၁၆
ဖခင္ (ဦးေအးေအးေမာင္)၊ အစ္ကို (ဦးရဲျမင့္) တို႕အား ရည္စူး၍ မစိမ္းစိမ္းမိုး ေကာင္းမႈ
၁၀
၂၀၀
၁၇
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဦးေအာင္ျမင့္ အားရည္စူး၍ Alex Liu ေအာင္ေက်ာ္+ မျမျမေဌး ႏွင့္ သမီး Liu Bao Xia ေကာင္းမႈ
၁၀
၂၀၀
၁၈
ကိုေအာင္သူရ+ မသႏၲာလွိဳင္မိသားစု
၁၅
၃၀၀
၁၉
ဦးျမင့္စုိး မိသားစု (ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္)*
၆၀
၂၀
မစိမ္းစိမ္းမုိး (ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္)*
၂၀
၂၁
မိဘႏွစ္ပါးအား အမႈးထား၍ သမီးေဒၚျမင့္ျမင့္မုိး ေကာင္းမႈ*
၁၀၀
၂၀၀၀
၂၂
မယဥ္ႏြယ္ဦး(ခ) မေခ်ာစုေမြးေန ့အလွဴ
၈၀
၂၃
ဦးဗိုလ္ေမာင္+ ေဒၚသန္းျမ အားအမႈးထား၍ ဦးေအးေက်ာ္+ ေဒၚတင္တင္ျမ၊ သမီး မသက္ခုိင္ဇင္မိသားစု ေကာင္းမႈ*
၅၀
၁၀၀၀
၂၄
ဦးသန္းညြန္ ့+ ေဒၚသန္းညြန္ ့သမီးမပပ၀င္း မိသားစု*
၁၂.၅
၂၅၀
၂၅ ဦးေမာင္ထြန္း + ေဒၚထင္ညိဳ သမီးမေဆြေဆြဝင္း (ေပါက္ေခါင္း)
၁၀
၂၀၀
၂၆ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၅၀
၁၀၀၀
၂၇ ဦးေဌးလြင္+ ေဒၚေအးေအးလြင္ သားသမီးေျမးတစ္စုေကာင္းမႈ
၁၀
၂၀၀
၂၈ ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု
၁၀
၂၀၀
၂၉ ကြယ္လြန္သူဖခင္ ဦးျမေမာင္အားရည္စူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး၊ သမီး မေအးမဥၹဴေမာင္၊ မပန္းမဥၹဴေမာင္ မိသားစု
၂၀
၄၀၀
၃၀ Management And Staffs of Krislite Pte Ltd (Singapore)
၁၅
၃၀၀
၃၁ ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၁၀
၂၀၀
၃၂ ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမွဴးထား၍ ေမာင္ေဇယ်ာေအာင္ + မထက္ထက္ ေကာင္းမွဳ
၁၀
၂၀၀
၃၃ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးကုိေခြး+ (ေဒၚေကာက္ပုိ) ႏွင့္ ဦးသိန္း + ေဒၚေအးေအးမူ တုိ ့အား အမွဴးထား ရည္စူး၍ ဦးျမင့္ေဆြ+ ေဒၚယဥ္ယဥ္သိန္း (သမီးခ်စ္ေလး Sandra Low) မိသားစု ေကာင္းမႈ
၁၅
၀၀
၃၄ ဦးသိန္းေရႊ + ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၁၃
၂၆၀
၃၅ ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး
၁၀၀
၃၆ မေဟမာဝင္း
၄၀
၃၇ ဦးျမင့္စိုး + မိုးျမတ္ေဆာင္း ၁၀ ၂၀၀
၃၈ ဖခင္ဦးစုိင္းဆုိဆင္ႏွင့္ မိခင္ေဒၚနန္းခမ္းယုန္အားအမႈးထား၍ သမီး နန္းေအးေအးႏြယ္ မိသားစု*
၁၀
၂၀၀
၃၉ ုႏွစ္ဘက္ေသာ အဖုိးအဖြားမ်ားႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းႏွင့္ မိခင္ႀကီး  ေဒၚတင္ႀကည္ အားရည္စူး၍ မလွလွေအးႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စု ေကာင္းမႈ
၁၀
၂၀၀

ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာ ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ၁ စတုရန္းေပကုိ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀ ႏွဳန္းျဖင့္
မည္သူမဆုိ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါျပီ။ ၁၀ စတုန္းေပ ႏွင့္အထက္အလွဴရွင္မ်ားကုိ ကဗ်ည္းထုိး ေပးပါမည္။
(အဆင္ေျပသလုိ အရစ္က်လည္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။) *() အတြင္းရွိ အေရအတြက္မွာ လွဴဒါန္းမည့္ စတုရန္းေပ/ေငြပမာဏ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေရကုသုိလ္အတြက္ (Stainless Steel)ေရစည္ အလွဴရွင္မ်ား
(ကဗ်ည္းထုိးေပးပါမည္။)
ေရစည္ (၁) လုံး  - S$ ၉၈၀ (တပ္ဆင္ခႏွင့္ ပုိက္သြယ္တန္းမႈအပါအ၀င္)
(ေရစည္အတြက္ အလွဴရွင္ (၆) ဦးျပည့္သြားပါျပီ )

စဥ္ အလွဴရွင္အမည္
အလွဴေငြ
(S$)
မခင္လွ၊ မသိမ့္သိမ့္သူ
          ၉၈၀
ကိုလွမင္း + မေ႒းႏြဲ႕ေအာင္ သမီးယဥ္သူမင္း (ေရစည္အေထြေထြ)
၁၀၀
ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးေအး + ေဒၚစန္းစန္းလြင္
ႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ-ညီအကိုျဖစ္သူေမာင္မင္းခ်မ္းေျမ့ေအးတို႔အားရည္စူး၍
သားၾကီး-ကိုဝင္းထြန္းလင္း ႏွင့္
သားငယ္-ကိုေအာင္ျပည္႔စံုေအး(ေခတၱစကၤာပူ) တို႕ ေကာင္းမႈ
၉၈၀
ကိုသိန္းေအာင္၊ ကိုေက်ာ္စြာဝဏၰ၊ မေမဝါဝါဘို၊ မယဥ္မင္းထြန္း
၉၈၀
ေဖေဖဦးစုိးတင္ + ေမေမေဒၚစိန္သန္း အားအမႈးထား၍ သမီး
ေဒၚစမ္းႀကည္၀င္း ႏွင့္ ေမာင္ႏွမ တစ္စု ေကာင္းမႈ*
         ၉၈၀
ကြယ္လြန္သူ အဖြား ေဒၚစိန္ပုန္ ့အားရည္စူး၍ ေျမး မနန္ ့ဘီသန္းေကာင္းမႈ           ၉၈၀
ဦးအုန္းဘူး+ ေဒၚရွင္ညႊန္ ့ သမီးမနန္ ့ဘီသန္း မိသားတစ္စု ေကာင္းမႈ           ၉၈၀

 

အျခားလွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား
(ကဗ်ည္းထုိးေပးပါမည္)

ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း - s$ ၄၅၀
(အလွဴရွင္ျပည့္သြားပါျပီ။)

ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္) - s$ ၄၅၀
(အလွဴရွင္ျပည့္သြားပါျပီ။)

ေရအိမ္ (၁) ခန္း (ရုိးရုိး) - s$ ၃၅၀
(အလွဴရွင္ျပည့္သြားပါျပီ။)

စဥ္ အလွဴရွင္အမည္ လွဴဒါန္းသည့္
အရာ
ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ
(S$)

ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ ေကာင္းမႈ

ေရခ်ဳိးခန္း(၁)ခန္း

၄၅၀

စုိင္းလွိဳင္ဦး၊ စုိင္းသိန္းထြဋ္ဦး၊ စုိင္းထြန္းမင္းလတ္(မေလးရွား)*

ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ဘုိထုိင္)

၄၅

မနန္းစိန္အုန္း၊ မသိမ့္သိမ့္သူ၊ မခင္လွ

ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ဘုိထုိင္)

၄၅၀

ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး

ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ဘုိထုိင္)

၄၅၀

ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး

ေရခ်ဳိးခန္း(၁)ခန္း

၄၅၀
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးသန္းေရႊ အားရည္စူး၍ မေႏြးေႏြးေထြး မိသားစု ေကာင္းမူ႕
ေရခ်ဳိးခန္း(၁)ခန္း
၄၅၀

စိုင္းေက်ာ္မင္းဦး + နန္းလွသန္းၾကည္ (မေလးရွား)*

ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ဘုိထုိင္)

၄၅

ဦးမ်ိဳးျမင့္ေဆြ + ေဒၚဝင္းဝင္းေ႒း သမီးမျမျမသြင္ ေကာင္းမူ႕
ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ရုိးရုိး)
၃၅၀
မနန္းယု ေမြးေန႕ေကာင္းမူ႕
ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ရုိးရုိး)
၃၅၀
၁၀
ကြယ္လြန္သူ ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားအားရည္စူး၍ ဦးေရႊ+ေဒၚရင္လွ မိသားစု
ေရခ်ဳိးခန္း(၁)ခန္း
၂၅၀
၁၁
ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါးအားရည္စူး၍ ဝိုင္းေအာင္ + ဆုရည္မြန္ မိသားစု
ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ရုိးရုိး)
၂၅၀
၁၂
ဦးသန္းေအာင္+ ေဒၚသိန္းေအး သား ကုိထြန္း၀င္း မိသားစု(မေလးရွား)*
ေရခ်ဳိးခန္း(၁)ခန္း
၄၅
၁၃
ကိုဉာဏ္လင္း + မခိုင္သဇင္ေအး
ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ရုိးရုိး)
၃၅၀
၁၄
ကိုေအာင္သူရ+ မသႏၲာလွိဳင္မိသားစု
ေရခ်ဳိးခန္း(၁)ခန္း
၄၅၀
၁၅
ကိုေအာင္သူရ+ မသႏၲာလွိဳင္မိသားစု
ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ရုိးရုိး)
၃၅၀
၁၆
ကြယ္လြန္သူမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဖခင္ဦးေမာင္ေရႊ၊
မိခင္ ေဒၚႀကည္ညႊန္ ့၊ ေမာင္ေလး ေမာင္စန္းေဌးႏွင့္
ေမာင္စန္းလြင္ အားရည္စူး၍ သမီးမခင္ျမ ေကာင္းမႈ
ေရခ်ဳိးခန္း(၁)ခန္း
၄၅၀
၁၇
ဦးပ႑ိ၊ ေဒၚအုန္းညႊန္ ့ ေျမး စုိင္းေအာင္ေအာင္
(မေလးရွား)*
ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ရုိးရုိး)
၃၅၀
၁၈
ဦးဗိုလ္ေမာင္+ ေဒၚသန္းျမ အားအမႈးထား၍
ဦးေအးေက်ာ္+ ေဒၚတင္တင္ျမ၊ သမီး
မသက္ခုိင္ဇင္မိသားစု ေကာင္းမႈ*
ေရအိမ္(၁)ခန္း
(ရုိးရုိး)
၃၅၀

 

သုံးေယာက္ခန္း (တခန္း S$၃၂၅၀)( WC attached ) အလွဴရွင္မ်ား
(*အလွဴရွင္ ၄ ဦး ျပည့္သြားပါျပီ။)

ခန္းအလွဴရွင္မ်ား မိမိတို ့လွဴဒါန္းထားသည့္ အခန္းေနရာမ်ားကုိ ဤေနရာတြင္ ႀကည္ရႈ ့ ့ႏုိင္ပါသည္။ (အခန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ဆုိင္ရာအလွဴရွင္နာမည္မ်ား၏ ေရွ ့ဘက္တြင္ႀကည့္ပါ။)

ပရိေဘာဂ အသုံးအေဆာင္မ်ား အလွဴရွင္မ်ားကုိ ဤေနရာတြင္ ႀကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အခန္း No.

အလွဴရွင္အမည္

ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ (S$)

၁၁၂

(ဦးအုန္းဘူး)+ ေဒၚရွင္ညႊန္ ့ အား အမႈးထား၍
နန္ ့တင္တင္ျပဳံး၊ သားေက်ာ္ဇင္ထြန္း၊ သမီးလြင္မာျငိမ္း မိသားစု*

၃၂၅၀

၁၁၄

ဦးအုန္းဘူး+ ေဒၚရွင္ညႊန္ ့ သမီး မနန္ ့ဘီသန္း မိသားစု*

၃၂၅၀

၂၁၂

ဦးျမေအး + ေဒၚမုိ ့မုိ ့ခုိင္မိသားစု

၃၂၅၀

၂၁၄

ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါးကုိရည္စူး၍
ေဒၚမိေစာတင္(ခ) ေဒၚေမရီ ေကာင္းမႈ*

၃၂၅၀

 

သုံးေယာက္ခန္း (တခန္း S$၂၅၉၀) အလွဴရွင္မ်ား
(*အလွဴရွင္ ၄ ဦး ျပည့္သြားပါျပီ။)

အခန္းအလွဴရွင္မ်ား မိမိတို ့လွဴဒါန္းထားသည့္ အခန္းေနရာမ်ားကုိ ဤေနရာတြင ႀကည္ရႈ ့ ့ႏုိင္ပါသည္။ (အခန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ဆုိင္ရာအလွဴရွင္နာမည္မ်ား၏ ေရွ ့ဘက္တြင္ႀကည့္ပါ။)

ပရိေဘာဂ အသုံးအေဆာင္မ်ား အလွဴရွင္မ်ားကုိ ဤေနရာတြင္ ႀကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အခန္း No.

အလွဴရွင္အမည္

ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ
(S$)

၁၁၁

ဦးပုိင္စုိး+ ေဒၚခင္ျမသန္း သမီး ေဆြေဆြသက္ပုိင္၊ သက္ဆုပုိင္၊ သားေ၀ျဖိဳးပုိင္ မိသားစု*

၂၅၉၀

၁၁၃

မိခင္ႀကီးေဒၚေအာင္ႏုႏွင့္ သမီးမခင္မာရီ မိသားစုေကာင္းမႈ*

၂၅၉၀

၂၁၁

မသန္းသန္းေ၀ မိသားစုႏွင့္ ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီး ဦးမင္းႏုိင္ အားရည္စူး၍ သမီး မျဖဴျဖဴသန္ ့၊ မခ်ဳိခ်ဳိသန္ ့ေကာင္းမႈ*

၂၅၉၀

၂၁၃

ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီး ဦးတင္ေအာင္ အားရည္စူး၍ ေဒၚနန္းျမစိန္ သမီး မနန္းမုိးမုိးျဖဴ ေကာင္းမႈ(ထုိင္းႏုိင္ငံ) ရန္ကုန္တြင္ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းပါသည္

(၁၈သိန္း)

 

ႏွစ္ထပ္ေယာဂီေဆာင္အတြက္ တခုတည္းေသာ (S$၂၈၈၀)ေလွခါးအလွဴရွင္

စဥ္ အလွဴရွင္အမည္ လွဴဒါန္းသည့္အရာ
လွဴဒါန္းျပီး
ေငြ(S$)
လူဒုအတြက္ အသက္ေပးသြားႀကကုန္ေသာ အာဇာနည္တုိ ့၏ ေကာင္းမႈ*
ေလွခါးတေဆာင္လုံး
၂၈၈၀


အလွဴရွင္တဦးမွ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္ ့အနစ္နာခံကာ အသက္ေပး သြားႀကတဲ့ အာဇာနည္မ်ားအား ရည္စူးကာ ထုိအလွဴကုိ ျပဳပါသည္။ ထုိျပဳေသာ ကုသုိလ္အဖုိ ့ဘာဂကုိ အထူးသျဖင့္ ထုိအာဇာနည္မ်ားအား အမွ်ေပးေ၀ပါသည္။
အမွ်..... အမွ်......အမွ်....... ယူေတာ္မူႀကပါကုန္ေလာ့....... 
သာဓု...... သာဓု...... သာဓု.......။

ႏွစ္ေယာက္ခန္း (တခန္း S$၁၆၂၀) အလွဴရွင္မ်ား
(*အလွဴရွင္ျပည့္သြားပါျပီ။)

အခန္းအလွဴရွင္မ်ား မိမိတို ့လွဴဒါန္းထားသည့္ အခန္းေနရာမ်ားကုိ ဤေနရာတြင ႀကည္ရႈ ့ ့ႏုိင္ပါသည္။ (အခန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ဆုိင္ရာအလွဴရွင္နာမည္မ်ား၏ ေရွ ့ဘက္တြင္ႀကည့္ပါ။)

ပရိေဘာဂ အသုံးအေဆာင္မ်ား အလွဴရွင္မ်ားကုိ ဤေနရာတြင္ ႀကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

အခန္း No.  

အလွဴရွင္အမည္

ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ
(S$)

၁၀၁

ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီး မေဘးေဘး မိသားစု*

၁၆၂၀

၁၀၂

ဦးစံတင္+ ေဒၚယဥ္ေမ သမီး ေဒၚဥမၼာစံမိသားစု*

၁၆၂၀

၁၀၃

ေဒၚညိဳညိဳ၀င္း*

၁၆၂၀

၁၀၄

မခင္သက္ေဆြ၊ ကိုထြန္းျမတ္မိုး+ မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း မိသားစု၊
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္  ေကာင္းမႈ

၁၆၂၀

၁၀၅

ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+ မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ ေကာင္းမႈ

၁၆၂၀

၁၀၆

ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+ မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္ ေကာင္းမႈ

၁၆၂၀

၁၀၇

ကြယ္လြန္သူမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဖခင္ ဦးေမာင္ေရႊ၊ မိခင္ ေဒၚႀကည္ညႊန္ ့၊ ေမာင္ေလး ေမာင္စန္းေဌးႏွင့္ ေမာင္စန္းလြင္အား
ရည္စူး၍ သမီးမခင္ျမ ေကာင္းမႈ

၁၆၂၀

၁၀၈

ကြယ္လြန္သူ ဦးေက်ာ္ျမင့္အားရည္စူး၍
ေဒၚခင္ျမင့္ရီႏွင့္ သမီးမ်ားေကာင္းမွဳ*

၁၆၂၀

၁၀၉

ကုိသိန္းစုိး + မစိမ္းစိမ္း သမီး မစုျငိမ္းခ်မ္း၊
မထက္ေဝစိုး မိသားစု

၁၆၂၀

၁၁၀

ဦးျမင့္ေဆြ+ ေဒၚေဌးေဌး အားအမႈးထား၍ ကုိေက်ာ္စြာ၀င္း+ မဝင္းလဲ့ေရႊရည္ ေကာင္းမႈ*

၁၆၂၀

၁၁၅

(ဦးလီေရွာင္ဖု)+ ေဒၚရွီပင္းဖြမ္း သမီး
ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ (အားကြ်မ္း) ေကာင္းမႈ*

၁၆၂၀

၁၁၆

ဦးတင္ေမာင္+ ေဒၚျမလုံ သမီး မခင္လွမိသားစု

၁၆၂၀

၁၁၇

ဦးသန္းလြင္+ ေဒၚယဥ္ယဥ္စန္း မိသားစု

(၁၂သိန္း) 

၁၁၈

ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း မိသားစု

(၁၂သိန္း) 

၁၁၉

ဦးလွေထြး+ ေဒၚတင္ဥ သားကိုစုိင္းလွိဳင္ဦး (မေလးရွား)မိသားစု*

၁၆၂၀

၁၂၀

ဦးစုိး၀င္း + ေဒၚခင္ၾကဴအုန္း သမီး မေအးျမျဖိဳး၊ မခ်မ္းေျမ့စုိး မိသားစု

၁၆၂၀

၁၂၁

ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအားရည္စူး၍ ဦးသန္းထြန္း + ေဒၚအုံးျမင့္ မိသားစုေကာင္းမႈ*

၁၆၂၀

၁၂၂

မိဘမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေသာင္းညြန္႕+
ေဒၚနီနီသန္း ႏွင့္ ဦးေက်ာ္တင့္+ ေဒၚျမေမ တို႕အား အမွဴးထား၍
ကို္ေနလင္း+ မနန္းၾကဴၾကဴခိုင္ ေကာင္းမႈ*

၁၆၂၀

၁၂၃

ဦးေဌးေအာင္ + ေဒၚခင္ခင္ဝင္း မိသားစု

၁၆၂၀

၁၂၄

ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကိုသီဟထြန္း+ မသဲစုမြန္ တို႔၏ မဂၤလာဦး အလႈဴ

၁၆၂၀

၂၀၁

ကိုဇာနည္မြန္ + မယဥ္မင္းညြန္႕ မိသားစု

၁၆၂၀

၂၀၂

ႏွစ္ဘက္ မိဘမ်ား ၿဖစ္ႀကေသာ (ဦးဥာဏ္ေအာင္)+ ေဒၚပုလဲရီ ႏွင့္ ဦးသိန္းလြင္+ေဒၚသန္ ့ဇင္  တုိ ့ကုိ အမွဴး ထား၍ ကုိယဥ္ေအာင္ေထြး+ မၿမရည္လြင္
ေကာင္းမွဴ

၁၆၂၀

၂၀၃

ဖခင္ဦးေက်ာ္ခင္၊ မိခင္ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး တို႕အား အမႈးထား၍ သမီး မဝင္းေမာ္ေအး မွ လွဴဒါန္းပါသည္

၁၆၂၀

၂၀၄

ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု

၁၆၂၀

၂၀၅

(ဦးထြန္းေအာင္)+ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္း သား ေဌးမင္းခိုင္ သမီး ယဥ္မင္းသူ၊ခိုင္မင္းမြန္၊ခိုင္ပြင့္သူ မိသားစု

၁၆၂၀

၂၀၆

မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း၊ မခင္ခ်ိဳထြန္း၊ ေစာနီလာဝင္း

၁၆၂၀

၂၀၇

ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားကိုအမႈးထား၍ ဦးမ်ဳိးမင္းေဆြ+ ေဒၚ၀င္း၀င္းေဌး မိသားစု၊ မဘိႏုႏွင့္ေမာင္ႏွမတစ္စု ေကာင္းမႈ

၁၆၂၀

၂၀၈

ဦးေအာင္သင္း + ေဒၚထြန္းထြန္း အား အမႈးထား၍ သားေမာင္သက္ထြန္း

၁၆၂၀

၂၀၉

ဦးေအာင္ေဖ + ေဒၚခင္ဝင္း သမီး မသိမ့္သိမ့္သူ မိသားစု

၁၆၂၀

၂၁၀

ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး
ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး

၁၆၂၀

၂၁၅

မိခင္ၾကီး ေဒၚခင္လွအား ရည္းစူး၍
မလွမ်ိဳးသန္း မိသားစု (ရန္ကုန္တြင္လွဴဒါန္းျပီး)**

(၁၂သိန္း)

၂၁၆

William Wu Bing Huang &amp+ Stella Lee Yu Sheng,
daughter Emily Wu Mei Chang,
son Kenneth Wu Rong Jie*

၁၆၂၀

၂၁၇

မခင္ေလးရီ၊ မစမ္းစုစုေထြး၊ မနန္းျမဝင္းစိန္

၁၆၂၀

၂၁၈

ဦးေက်ာ္ညြန္ ့+ (ေဒၚခင္ခ်ဳိဆက္) သမီး မခင္ေကာင္းဆက္ မိသားစု*

၁၆၂၀

၂၁၉

ဦးလွထြန္း+ ေဒၚခင္ေထြး သမီး မသိန္းသိန္းလြင္ မိသားစု

၁၅၀၀

၂၂၀

မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးႀကင္ေဆြ+
 ေဒၚတင္တင္၀င္း အားအမႈးထား၍
သား ေသာင္းထုိက္၀င္း၊ သမီး ေကခုိင္၀င္း ေမာင္ႏွမ ေကာင္းမွဳ*

၁၆၂၀
၂၂၁
ကြယ္လြန္သူမိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ (ဦးေကာက္ပုိ ့+ ေဒၚက်င္သီ) အား
ရည္စူး၍ မက်င္က်င္ရီ ေကာင္းမႈ
၁၆၂၀
၂၂၂
ဦးတင္ေငြ+ ေဒၚေအးလွိဳင္ အားအမႈးထား၍သမီး
မတင္တင္လတ္၊ မတင္တင္ခုိင္၊
သားေမာင္ ခုိင္ေဇာ္ထက္ မိသားစု
၁၆၂၀
၂၂၃
ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္+ မယမင္းထုိက္* ၁၆၂၀
၂၂၄
ကုိေအာင္ကုိျမင့္ + မထက္ထက္ႏုိင္ ၁၆၂၀

အရစ္က် ေပးသြင္းလုိသူမ်ား မိမိတုိ ့အဆင္ေျပသည့္လမွ စတင္ျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။ သင့္ေတာ္သည့္ ေငြပမာဏျဖင့္ လစဥ္လွဴဒါန္းႏုိင္ျပီး ေနာက္ဆုံးအရစ္ ေပးသြင္းရမည့္ရက္ကုိ (၃၁-၁၂-၂၀၁၁) ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ထားပါသည္။

( အေႀကာင္းေႀကာင္းေႀကာင့္ သတ္မွတ္ေငြပမာဏ အျပည့္မသြင္းျဖစ္ပါက အေဆာက္အဦး အတြက္ အေထြေထြ မ တည္ေငြ(သို ့) စတုရန္းေပျဖင့္လွဴဒါန္းသူမ်ား အျဖစ္ ႏွစ္သက္ရာ အလွဴရွင္စာရင္းကို ေျပာင္းလဲ ထည့္သြင္းေပးပါမည္။)

ႏွစ္ေယာက္ခန္း (၃) ခန္းတြင္ ရန္ကုန္ဟုေဖာ္ျပထားေသာ အလွဴရွင္မ်ား(စဥ္၁၃၊၁၄၊၃၁)မွာ ရန္ကုန္တြင္ လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ခံႏုိင္သည့္ အခန္း (၄၀) ထက္မေက်ာ္လြန္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီတုိ ့လွဴဒါန္းသည့္ သိန္း ၅၀ ႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခန္း (၃)ခန္းဖုိးမွ အပ က်န္အလွဴေငြမ်ားမွာ စကၤာပူတြင္ ရွိပါသည္။ ေငြစတင္လြဲပုိ႕ သည့္ အခ်ိန္မွစျပီး လွဴဒါန္းျပီးေငြႏွင့္ ေကာက္ခံရရွိျပီးေငြ တုိ ့ကုိ အလွဴျဖတ္ပုိင္းႏွင့္ တကြ website တြင္ တင္ထားေပးပါမည္။

ပါရမီေျမာက္တဲ့
      အျမတ္စားကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ -
      ပစၥဳပၸန္မွာ ‘အမ်ားအက်ဳိး’ ကုိ ဦးတည္ရမယ္။
      သံသရာမွာ ‘ေဗာဓိဥာဏ္’ အတြက္ျဖစ္ရမယ္။
      ‘ကရုဏာ’ ေရာ၊ ‘ပညာ’ ေရာ ပါရမယ္။

      ‘ငါ’ ေကာင္းစားေရးအတြက္
      ဦးတည္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရဘူး။
      ‘ဒိ႒ိ၊ တဏွာ’ ကုိပယ္ျပီးေတာ့
      ‘သတိ၊ ပညာ’ ဦးစီးတဲ့
      ‘သဒၶါ၊ ပညာ’ ဦးစီးတဲ့
      ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ မ်ဳိးျဖစ္ရမယ္။

                              ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်