သံသရာမှာအားကိုးရာသည် “ကုသိုလ်”။
စုတိပြတ်ကြွေသေခါနီးမှာ အားကိုးရာသည် “သမ္မာသတိ”။

မြစိမ်းတောင်တောရဆရာတော် အရှင်ဇာနေယျ
 

 
  ဆွမ်း အလှူရှင် လက်ခံဖြတ်ပိုင်း  
  (သာမန်အားဖြင့် ဆွမ်းအလှူရှင်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းကို တလနောက်ကျပြီးမှ website တွင် တင်ဆက်နိုင်ပါသည်။)  
     
  March 2018  
   
     
  ဲFebruary 2018  
   
     
  ဲJanuary 2018  
   
     
  Decemver 2017  
   
     
  November 2017  
   
     
  October 2017  
   
     
  September 2017  
   
     
  August 2017  
   
     
  July 2017  
   
     
  June 2017  
   
     
  May 2017  
   
     
  April 2017  
   
     
  March 2017  
   
     
  February 2017  
   
     
  January 2017  
     
     
  December 2016  
   
     
  November 2016  
   
     
  October 2016  
   
     
  September 2016  
     
     
  August 2016  
   
     
  July 2016  
   
     
  June 2016  
   
     
  May 2016  
   
     
  April 2016  
   
     
  March 2016  
   
     
  February 2016  
   
     
  January 2016  
   
     
  ီDecember 2015  
   
     
  November 2015  
   
     
  October 2015  
   
     
  Septmeber 2015  
   
     
  August 2015  
   
     
  July 2015  
   
     
  June 2015  
   
     
  May 2015  
   
     
  April 2015  
   
     
  March 2015  
   
     
  Feb 2015  
   
     
  Jan 2015  
   
     
     
  Dec 2014  
   
     
  Nov 2014  
   
     
  Oct 2014  
   
     
  Sep 2014  
   
     
  Aug 2014  
   
     
  Jul 2014  
   
     
  Jun 2014  
   
     
  May 2014  
   
     
  April 2014  
   
     
  March 2014  
   
     
  February 2014  
   
     
  January 2014  
   
     
  December 2013  
   
     
  November 2013  
   
     
  October 2013  
   
     
 

September 2013

 
   
     
  August 2013  
   
     
  July 2013  
   
     
  June 2013  
     
     
  May 2013  
   
     
  April 2013  
   
     
  March 2013  
   
     
  February 2013  
   
     
  January 2013  
   
     
  December 2012  
   
     
  November 2012  
   
     
  October 2012  
   
     
  September 2012  
   
     
  August 2012  
   
     
  July 2012  
   
     
  June 2012  
   
     
  May 2012  
   
     
  April 2012  
   
     
  March 2012  
   
     
  February 2012  
     
     
  January 2012  
   
     
  December 2011  
   
     
  November 2011  
   
     
  October 2011  
   
     
  September 2011  
   
     
  August 2011  
   
     
  July 2011  
   
     
  June 2011  
   
     
  May 2011  
   
     
  April 2011  
   
   
  March 2011  
   
   
  February 2011  
   
     
  January 2011  
   
     
     
  December 2010  
   
     
  Novemberr 2010  
   
     
  October 2010  
   
     
     
  Septmeber 2010  
   
   

August 2010

 
  June2010  
   

July 2010

 
  June2010  
   

June 2010

 
  June2010  
   

May 2010

 
  May2010  
   

April 2010

 
  April2010  
   

March 2010

 
  March 2010