"ဆြမ္းက်ဳိးတုံ ့ျပန္၊ ျမတ္ေမြခံ၊ ရႈရန္ျမတ္ဆရာ"
ဆြမ္းအလွဴရွင္ေတြရဲ ့ေက်းဇူးကုိ တရားနဲ ့ေက်းဇူးဆပ္ရမွာ။
၀ိပႆနာတရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အက်င့္ေတြက်င့္ျပီး ေက်းဇူး ဆပ္တာပဲ။
ျမတ္ေမြခံ၊ တရားကုိ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္မွ တရားအေမြခံလုိ ့ရမွာေပါ့။
ရႈရန္ျမတ္ဆရာ၊ ေက်းဇူးအမ်ားဆုံး ဆရာကေတာ့ ဘုရားပဲ။
ဘုရားေဟာလုိ ့သာ အသိမွန္၊ အက်င့္မွန္တာေလ။

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်။
 

လစဥ္ဆြမ္းစရိတ္အလွဴ (2010)

 

 
 
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(December 2010)
 
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၆၅၅x၆၅၂(rate)) ၄၂၇၀၆၀ က်ပ္ကို ၀၅/၀၁/၂၀၁၁ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၁၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၁
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၁၂
မခင္ေကာင္းဆက္
၁၀
၁၃
မတင္တင္ရီ
၁၀
၁၄
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
၁၅
မယမင္းထုိက္
၁၀
၁၆
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၁၀
၁၇
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၂၀
၁၈
မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၁၉
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၂၀
မခင္လွ
၂၀
၂၁
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၂၂
ဦးလွဝင္း, ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၂၅
၂၃
မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၄၀
၂၄
မတင္တင္ခိုင္
၁၀
၂၅
မသက္သက္ခုိင္
၂၀
၂၆
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၂၇
မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၈
မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၂၉
မခင္ျမ
၂၀
၃၀
မေအးျမျဖဳိး
၂၀
၃၁
ကိုထြန္းလင္း+ မလြင္မာ
၁၀
၃၂
ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
   
၆၅၅
 
   

 

 
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(November 2010)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၈၈၅x၆၈၆(rate)) ၆၀၇၁၁၀ က်ပ္ကို ၀၄/၁၂/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၀
၁၀
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၁
မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၁၂
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၁၃
မခင္ေကာင္းဆက္
၁၀
၁၄
မခင္ျမ
၂၀
၁၅
မတင္တင္ရီ
၁၀
၁၆
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၁၀
၁၇
မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၄၀
၁၈
မတင္တင္ခိုင္
၁၀
၁၉
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
၂၀
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၂၁
ဦးလွဝင္း, ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၂၅
၂၂
မအိပပေခ်ာ
၂၀
၂၃
မသက္သက္မာ
၂၀
၂၄
မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၂၅
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၂၆
မယမင္းထုိက္
၁၀
၂၇
မဝင္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၈
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၂၉
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၃၀
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၃၁
ကိုထြန္းလင္းစုိး + မလြင္မာ သား ေအာင္ဘုန္းျမတ္မိသားစု
၁၀
၃၂
မခင္လွ
၂၀
၃၃
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၃၄
ႏွစ္ဘက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိခုိင္ထူး+ မႀကည္အုန္း သမီးႀကီး ျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊ သားငယ္ ေအာင္ေငြျငိမ္း မိသားစုဆြမ္းအလွဴ (ဆြီဒင္)
၂၁၀
၃၅
ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၃၆
မယဥ္မင္းထြန္း
၁၀
 
 
၈၈၅
 
 

 

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(October 2010)

 
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၇၂၅x၆၈၉(rate)) ၅၀၁၅၉၂ က်ပ္ကို ၃၁/၁၀/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ   
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
မယမင္းထိုက္
၁၀
၁၀
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး  မိသားစု
၃၀
၁၁
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၂
မခင္လွ
၂၀
၁၃
မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၁၄
မအိပပေခ်ာ
၂၀
၁၅
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၁၆
မယုယုေအး
၁၀
၁၇
မေအာင္ေမလြင္
၁၀
၁၈
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၁၉
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၁၀
၂၀
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၅
၂၁
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
၂၂
ဦးလွဝင္း, ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၂၅
၂၃
မခင္ေကာင္းဆက္
၁၀
၂၄
မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၂၅
မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၄၀
၂၆
မတင္တင္ခိုင္
၁၀
၂၇
ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၈
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၃၀
၂၉
မခင္ျမ
၂၀
၃၀
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၃၁
ကုိထြန္းလင္းစုိး+ မလြင္မာ သား ေအာင္ဘုန္းျမတ္ မိသားစု (ကုိထြန္းလင္းစုိး ေမြးေန ့အလွဴ)
၂၈
၃၂
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၃၃
မဝင္းေမာ္ေအး
၁၀
၃၄
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၃၅
မတင္တင္ရီ
၁၀
၃၆
မယဥ္မင္းထြန္း
၁၀
 
 
၇၂၈
 
    

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(September 2010)

 
 

Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၇၈၅x၇၀၈(rate)) ၅၅၅၇၈၀ က်ပ္ကို ၁/၀၉/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ   
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
မသီတာေထြး
၂၀
မသီတာလြင္
၂၀
၁၀
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
၁၁
မယမင္းထိုက္
၁၀
၁၂
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၁၃
ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ေအာင္+မမြန္မြန္ျမင့္
၂၀
၁၄
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး  မိသားစု
၃၀
၁၅
မခင္ျမ
၂၀
၁၆
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၁၇
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၁၈
ေဒၚခင္သန္း
၃၀
၁၉
မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၂၀
မအိပပေခ်ာ
၂၀
၂၁
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၁၀
၂၂
ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၃
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၂၄
မယုယုေအး  
၁၀
၂၅
မေအာင္ေမလြင္
၁၀
၂၆
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၂၇
ေဒၚညိဳညိဳဝင္း
၃၀
၂၈
ဦးလွဝင္း, ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၂၅
၂၉
မခင္လွ
၂၀
၃၀
မဝင္းေမာ္ေအး
၁၀
၃၁
မျမင့္ျမင့္ခိုင္
၄၀
၃၂
မတင္တင္ခိုင္
၁၀
၃၃
မေႏြးေႏြးေထြး
၁၀၀
၃၄
မသန္းသန္းလြင္
၂၀
၃၅
မတင္ဇာေက်ာ္
၁၀
၃၆
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
၃၇
မယဥ္မင္းထြန္း
၁၀
 
 
၇၈၅

 

 
   

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(August 2010)

 
 

Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၇၉၀x၇၃၃(rate)) ၅၇၉၀၇၀ က်ပ္ကို ၃၁/၀၈/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

စဥ္
အမည္
အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ   
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
မသီတာေထြး
၂၀
မသီတာလြင္
၂၀
၁၀
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
၁၁
မယမင္းထိုက္
၁၀
၁၂
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၁၃
ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ေအာင္+မမြန္မြန္ျမင့္
၂၀
၁၄
မခင္လွ
၂၀
၁၅
မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၁၆
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၁၇
မယုယုေအး  
၁၀
၁၈
မေအာင္ေမလြင္
၁၀
၁၉
ကိုစိုင္းလိႈင္ဦး၊ကိုစိုင္းသိန္းထြဋ္ဦး၊ကိုထြန္းဝင္း -(မေလးရွား)
၈၀
၂၀
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၁၀
၂၁
ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
၂၂
ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၃
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၂၄
ေမာင္ၾကည္လွဝင္း
၂၀
၂၅
မျမင့္ျမင့္ခိုင္   
၅၀
၂၆
မခင္ျမ
၂၀
၂၇
သင္းစုစုေအာင္   
၅၀
၂၈
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး  မိသားစု
၃၀
၂၉
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၃၀
မဝင္းေမာ္ေအး
၁၀
၃၁
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၃၂
မတင္ဇာေက်ာ္
၁၀
၃၃
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၃၄
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
၃၅
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ
၅၀
 
 
၇၉၀

 

 
 
 
     
   လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(July 2010)  
 

(updated on 22/07/2010 at 03:50 pm)

Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၈၂၅x၇၄၆(rate)) ၆၁၅၄၅၀ က်ပ္ကို ၀၂/၀၈/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

စဥ္
အမည္
အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ   
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
မသီတာေထြး
၂၀
မသီတာလြင္
၂၀
၁၀
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
၁၁
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၁၀
၁၂
ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယဥ္မင္းထိုက္
၁၀
၁၃
မခင္ျမ
၂၀
၁၄
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၁၅
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၂၀
၁၆
မခင္လွ
၁၅
၁၇
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၁၈
မယဥ္မင္းသူ
၁၀
၁၉
မယုယုေအး  
၁၀
၂၀
မေအာင္ေမလြင္
၁၀
၂၁
ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၂၂
ဦးလွဝင္း + ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၃၀
၂၃
ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ေအာင္+မမြန္မြန္ျမင့္
၂၀
၂၄
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး  မိသားစု
၃၀
၂၅
မဝင္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၆
မယဥ္မင္းထြန္း
၁၀
၂၇
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၂၈
ကိုစုိင္းလွိဳင္ဦး (မေလးရွား)
၃၀
၂၉
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၃၀
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၃၁
ဦးေအးေမာင္+(ေဒၚျမသိန္း), ေဒၚခင္အုန္းျမင့္(Japan)
၃၀
၃၂
မသူဇာေအာင္
၅၀
၃၃
အိမ္ရွင္မမ်ား(Ex-RIT, Mech)
၁၀၀
၃၄
မတင္ဇာေက်ာ္
၁၀
၃၅
မျမင့္ျမင့္ခိုင္, မတင္တင္ခိုင္
၅၀
၃၆
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
 
 
၈၂၅
 
   

 

 
   လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(June 2010)  
 

Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၆၁၅x၇၁၂(rate)) ၄၃၇၈၈၀ က်ပ္ကို ၀၁/၀၇/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

စဥ္
အမည္ အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ   
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
မသီတာေထြး
၂၀
မသီတာလြင္
၂၀
၁၀
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
၁၁
မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၁၂
ဦးေအးေမာင္+(ေဒၚျမသိန္း), ေဒၚခင္အုန္းျမင့္(Japan)
၃၀
၁၃
မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)
၁၀
၁၄
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၁၅
မခင္လွ
၁၅
၁၆
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၁၇
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၁၈
ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၀
၁၉
ေမာင္ဖုန္းျမင့္ေအာင္
၂၀
၂၀
မဝင္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၁
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၂၂
မျမင့္ျမင့္ခိုင္, မမိုးသူဇာ, မတင္တင္ခိုင္
၅၀
၂၃
မယဥ္မင္းထြန္း
၁၀
၂၄
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး  မိသားစု
၂၀
၂၅
ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယဥ္မင္းထိုက္
၁၀
၂၆
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၂၇
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၂၈
မခင္ျမ
၂၀
၂၉
သင္းစုစုေအာင္   
၂၀
၃၀
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
၃၁
မယုယုေအး၊ မေအာင္ေမလြင္
၂၀
 
၆၁၅
 
   

 

 
   လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(May 2010)  
 

(updated on 01/06/2010 at 9:10 am)

Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၇၀၀x၇၁၀(rate)) ၄၉၇၀၀၀ က်ပ္ကို ၀၁/၀၆/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

စဥ္
အမည္
အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ   
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
မခင္ျမ
၂၀
သင္းစုစုေအာင္   
၂၅
၁၀
မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၁၁
မခင္လွ
၁၅
၁၂
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၁၃
မဥမၼာစံ
၂၀
၁၄
မခ်မ္းေျမ့စုိး
၁၀
၁၅
ကိုျမတ္မိုး + မတင္မိုးလိႈင္
၃၀
၁၆
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၁၀
၁၇
မယဥ္မင္းထြန္း
၁၀
၁၈
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၁၉
မဝင္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၀
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၂၀
၂၁
ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္,ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၂၀
၂၂
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး  မိသားစု
၃၀
၂၃
စိုးသူရဝင္း
၂၅
၂၄
မျမင့္ျမင့္ခိုင္, မမိုးသူဇာ, မတင္တင္ခိုင္
၆၅
၂၅
ဦးေအးေမာင္+(ေဒၚျမသိန္း), ေဒၚခင္အုန္းျမင့္(Japan)
၃၀
၂၆
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၂၇
မတင္ဇာေက်ာ္
၁၀
၂၈
မသီတာေထြး
၂၀
၂၉
မသီတာလြင္
၂၀
၃၀
ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယဥ္မင္းထိုက္
၃၀
၃၁
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္
၃၀
 
 
၇၀၀
 
   

 

 
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(April 2010)  
 

Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၆၉၀x၇၂၄) ၄၉၉၅၆၀ က်ပ္ကို ၂၉/၀၄/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

စဥ္
အမည္
အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ   
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ဦးလွဝင္း +ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု
၂၀
မျမင့္ျမင့္ခိုင္, မမိုးသူဇာ, မတင္တင္ခိုင္, ကိုစိုးစိုးစန္း
၅၀
မယဥ္မင္းသူ
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ + မသန္းသန္းေ႒း
၃၀
၁၀
ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္
၂၀
၁၁
မသူဇာေအာင္
၅၀
၁၂
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
၁၃
မခင္လွ
၁၅
၁၄
မသိမ့္သိမ့္သူ
၂၀
၁၅
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၁၆
မဥမၼာစံ
၂၀
၁၇
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း, သမီး မေဘေဘ မိသားစု
၃၀
၁၈
ကိုျမတ္မိုး + မတင္မိုးလိႈင္
၃၀
၁၉
ဦးျမင့္လြင္ + ေဒၚသန္းၾကည္ သမီး ေခ်ာစုလြင္ မိသားစု
၃၀
၂၀
ဦးေအးေက်ာ္  + ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
၂၁
မဝင္းေမာ္ေအး
၁၀
၂၂
မေအးျမျဖိဳး
၃၀
၂၃
မတင္ဇာေက်ာ္
၁၀
၂၄
မသီတာေထြး
၂၀
၂၅
မသီတာလြင္
၂၀
၂၆
မႏွင္းထက္ထက္စုိး၊ မေအးသက္သက္စုိး
၃၀
၂၇
မနန္းသႏၲာစိုး
၁၀
၂၈
မခင္ျမ
၂၀
၂၉
သင္းစုစုေအာင္   
၂၅
 
 
၆၉၀
 
   

 

 
   လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(March 2010)  
 

update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၇၀x၇၁၅) ၁၂၁၅၅၀ က်ပ္ကို ၃၀/၀၃/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

စဥ္
အမည္
အလႉေငြ(S$)
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
မခင္သက္ေဆြ   
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္
၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မသက္ရီဝင္း
၁၅
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+ ေမသဥၨာဟန္
၂၀
မခင္လွ
၁၅
မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္
၁၀
 
 
၁၇၀