"ဆြမ္းက်ဳိးတုံ ့ျပန္၊ ျမတ္ေမြခံ၊ ရႈရန္ျမတ္ဆရာ"
ဆြမ္းအလွဴရွင္ေတြရဲ ့ေက်းဇူးကုိ တရားနဲ ့ေက်းဇူးဆပ္ရမွာ။
၀ိပႆနာတရားအားထုတ္တယ္ဆုိတာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အက်င့္ေတြက်င့္ျပီး ေက်းဇူး ဆပ္တာပဲ။
ျမတ္ေမြခံ၊ တရားကုိ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတ္မွ တရားအေမြခံလုိ ့ရမွာေပါ့။
ရႈရန္ျမတ္ဆရာ၊ ေက်းဇူးအမ်ားဆုံး ဆရာကေတာ့ ဘုရားပဲ။
ဘုရားေဟာလုိ ့သာ အသိမွန္၊ အက်င့္မွန္တာေလ။

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်။

 
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (December 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၂၆၁၁x ၉၀၇ (rate)) = ၂၃၆၈၀၀၀ က်ပ္ကို ၀၆/၀၁/၂၀၁၆ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
၁၀
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၁
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္+မခ်မ္းျမေအး သမီး မံႈနံ ့သာေရႊရည္ေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၁၂
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၃
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၄
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၁၅
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၁၆
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၁၇
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
၁၈
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၁၉
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၂၀
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၂၁
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၂၂
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၂၃
ကိုေအာင္ခင္ေသာ္+မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၂၄
ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚျမင့္ျမင့္တင္ မိသားစု
၁၀၀
၂၅
ဦးဆြန္ဆီဟုန္ + ေဒၚတင္ျကည္ သမီးမေကသူလင္း
၂၀
၂၆
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊ ကိုခိုင္ေဇာ္ထက္
၆၀
၂၇
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ
၂၀
၂၈
ကုိသက္ေနာင္ + မေဆြဇင္ဆန္း မိသားစု
၃၀
၂၉
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
၃၀
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၃၀
၃၁
ကိုေဌးလိႈင္ဦး + မၾကဴၾကဴသင္း သား ရဲႏိုင္ဦး
၂၀
၃၂
ေဒၚျမဦး, မျဖဴဇာခိုင္ မိသားစု
၂၀
၃၃
ဦးေက်ာ္ခင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး သမီး မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၃၄
ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မ ေႏြးယု ေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု
၃၀
၃၅
Capt.ေမာင္ႀကိဳင္၀ွက္
၅၀
၃၆
ကုိေအာင္ခုိင္ဦး
၅၀
၃၇
ကိုမင္းသူရပို
၃၀
၃၈
ကိုခင္္ေဇာ္လြင္
၁၀
၃၉
ထိုက္ေဝလင္း
၅၀
၄၀
မသက္ျမတ္ခိုင္
၃၀
၄၁
မခင္သႏၵာလြင္
၁၀
၄၂
မရဲေမေအာင္
၃၀
၄၃
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၄၄
ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္မိသားစု
၂၅
၄၅
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၃၀
၄၆
အင္ၾကင္ပြင့္ခိုင္ မိသားစု
၁၀
၄၇
ျခ ူးသံလြင္ေအး
၁၀၀
၄၈
မယဥ္သြယ္လင္း
၂၀
၄၉
မေကဇာလင္း
၂၀
၅၀
မျဖဴႏွင္းေအး
၂၀
၅၁
မတင္ဇာဇာထြန္း
၂၀
၅၂
Suriya Sun Pte. Ltd.
၃၀
၅၃
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၅၄
မအိအိခုိင္
၂၀
၅၅
ေက်းဇူးရွင္ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ ကိုဇာနည္စိုး +မဇာၿခည္သိမ့္သိမ့္ သားသမီး ေၿမးတစ္စု ေကာင္းမွဳ
၂၀
၅၆
ကြယ္လြန္သူ မိဘ ၂ ပါးအားရည္စူး၍ သား- ေမာင္ေအာင္ျပည့္စံုေအး
၂၀
၅၇
ခြန္းခြန္း
၃၀
၅၈
ဦးေစာဝင္းပိန္ + ေဒၚဝင္း
၂၀
၅၉
ကိုမင္းထြဋ္ ဝင္း + မခ်ိဳႏွင္းေအး
၃၀
၆၀
ဦးသန္းဝင္း ႏွင့္ မိသားစု
၅၀
၆၁
ကိုတင္ထြန္း + မသိမ့္သိမ့္သူ သမီးေလး ျမတ္သီရိေအာင္
၂၀
၆၂
မေအာင္ေမ
၁၀
၆၃
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၆၄
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၆၅
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၆၆
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၆၇
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၄၀
၆၈
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၅
၆၉
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၅၀
၇၀
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၁၀
၇၁
ကုိေဌးႏုိင္+ မေနာ္ေလးရည္မြန္ေထြး သားသား ဖိုးေရႊေသြး
၅၀
၇၂
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၇၃
ကိုထင္​​ေအာင္​​ေက်ာ္​- မခင္​သက္​ထား -သား​ေလး ခန္​႔ခန္​႔
၅၀
၇၄
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၇၅
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၇၆
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၇၇
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၇၈
ေနေဇာ္ေအာင္
၁၀
၇၉
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၈၀
မဇာယုဝင္း
၂၀
၈၁
ကိုေအာင္သြင္မင္း + မေဆြလင္းမူ
၂၀၀
၈၂
မစုခိုင္ေက်ာ္
၃၀
 
၂၆၁၁
 
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (November 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၂၄၄၁x ၉၁၅ (rate)) = ၂၂၃၃၅၀၀ က်ပ္ကို ၀၁/၁၂/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
၁၀
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၁
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္+မခ်မ္းျမေအး သမီး မံႈနံ ့သာေရႊရည္ေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၁၂
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၃
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၄
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၁၅
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၁၆
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၁၇
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
၁၈
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၁၉
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၂၀
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၂၁
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၂၂
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၂၃
ကိုေအာင္ခင္ေသာ္+မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၂၄
ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚျမင့္ျမင့္တင္ မိသားစု
၁၀၀
၂၅
ဦးဆြန္ဆီဟုန္ + ေဒၚတင္ျကည္ သမီးမေကသူလင္း
၂၀
၂၆
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊ ကိုခိုင္ေဇာ္ထက္
၆၀
၂၇
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ
၂၀
၂၈
ကုိသက္ေနာင္ + မေဆြဇင္ဆန္း မိသားစု
၃၀
၂၉
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
၃၀
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၃၀
၃၁
ကိုေဌးလိႈင္ဦး + မၾကဴၾကဴသင္း သား ရဲႏိုင္ဦး
၂၀
၃၂
ေဒၚျမဦး, မျဖဴဇာခိုင္ မိသားစု
၂၀
၃၃
ဦးေက်ာ္ခင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး သမီး မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၃၄
ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မ ေႏြးယု ေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု
၃၀
၃၅
Capt.ေမာင္ႀကိဳင္၀ွက္
၅၀
၃၆
ကုိေအာင္ခုိင္ဦး
၅၀
၃၇
ကိုမင္းသူရပို
၃၀
၃၈
ကိုခင္္ေဇာ္လြင္
၁၀
၃၉
ထိုက္ေဝလင္း
၅၀
၄၀
မသက္ျမတ္ခိုင္
၃၀
၄၁
မခင္သႏၵာလြင္
၁၀
၄၂
မရဲေမေအာင္
၃၀
၄၃
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၄၄
ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္မိသားစု
၂၅
၄၅
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၃၀
၄၆
အင္ၾကင္ပြင့္ခိုင္ မိသားစု
၁၀
၄၇
ျခ ူးသံလြင္ေအး
၁၀၀
၄၈
မယဥ္သြယ္လင္း
၂၀
၄၉
မေကဇာလင္း
၂၀
၅၀
မျဖဴႏွင္းေအး
၂၀
၅၁
မတင္ဇာဇာထြန္း
၂၀
၅၂
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၅၃
Suriya Sun Pte. Ltd.
၃၀
၅၄
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၅၅
မအိအိခုိင္
၂၀
၅၆
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၅၇
ကိုရာျပည့္
၅၀
၅၈
ေက်းဇူးရွင္ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ ကိုဇာနည္စိုး +မဇာၿခည္သိမ့္သိမ့္ သားသမီး ေၿမးတစ္စု ေကာင္းမွဳ
၂၀
၅၉
ကြယ္လြန္သူ မိဘ ၂ ပါးအားရည္စူး၍ သား- ေမာင္ေအာင္ျပည့္စံုေအး
၂၀
၆၀
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၆၁
ခြန္းခြန္း
၃၀
၆၂
ဦးေစာဝင္းပိန္ + ေဒၚဝင္း
၂၀
၆၃
အန္တီႏြယ္
၅၀
၆၄
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၆၅
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၆၆
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၄၀
၆၇
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၅
၆၈
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၅၀
၆၉
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၁၀
၇၀
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၇၁
ေနေဇာ္ေအာင္
၁၀
၇၂
မေအာင္ေမ
၁၀
၇၃
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၇၄
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၇၅
ဦးေက်ာ္စိန္ + ေဒၚခင္ခင္ထြန္း မိသားစု
၅၀
၇၆
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၇၇
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၇၈
မဇာယုဝင္း
၂၀
၇၉
မစုခိုင္ေက်ာ္
၃၀
၈၀
ကိုမင္းထြဋ္ ဝင္း + မခ်ိဳႏွင္းေအး
၃၀
၈၁
ကုိေဌးႏုိင္+ မေနာ္ေလးရည္မြန္ေထြး သားသား ဖိုးေရႊေသြး
၅၀
 
၂၄၄၁
 
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (October 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၂၃၇၆x ၉၁၁ (rate)) = ၂၁၆၄၅၀၀ က်ပ္ကို ၀၂/၁၁/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
၁၀
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၁
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္+မခ်မ္းျမေအး သမီး မံႈနံ ့သာေရႊရည္ေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၁၂
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၃
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၄
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၁၅
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၁၆
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၁၇
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
၁၈
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၁၉
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၂၀
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၂၁
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၂၂
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၂၃
ကိုေအာင္ခင္ေသာ္+မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၂၄
ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚျမင့္ျမင့္တင္ မိသားစု
၁၀၀
၂၅
ဦးဆြန္ဆီဟုန္ + ေဒၚတင္ျကည္ သမီးမေကသူလင္း
၂၀
၂၆
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊ ကိုခိုင္ေဇာ္ထက္
၆၀
၂၇
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ
၂၀
၂၈
ကုိသက္ေနာင္ + မေဆြဇင္ဆန္း မိသားစု
၃၀
၂၉
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
၃၀
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၃၀
၃၁
ကိုေဌးလိႈင္ဦး + မၾကဴၾကဴသင္း သား ရဲႏိုင္ဦး
၂၀
၃၂
ေဒၚျမဦး, မျဖဴဇာခိုင္ မိသားစု
၂၀
၃၃
ဦးေက်ာ္ခင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး သမီး မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၃၄
ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မ ေႏြးယု ေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု
၃၀
၃၅
မရဲေမေအာင္
၃၀
၃၆
ထိုက္ေဝလင္း
၃၀
၃၇
Capt.ေမာင္ႀကိဳင္၀ွက္
၅၀
၃၈
ကိုမင္းသူရပို
၃၀
၃၉
ကိုခင္္ေဇာ္လြင္
၁၀
၄၀
မသက္ျမတ္ခိုင္
၃၀
၄၁
မခင္သႏၵာလြင္
၁၀
၄၂
ကိုမင္းထြဋ္ ဝင္း + မခ်ိဳႏွင္းေအး
၆၀
၄၃
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၄၄
ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္မိသားစု
၂၅
၄၅
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၂၀
၄၆
အင္ၾကင္ပြင့္ခိုင္ မိသားစု
၁၀
၄၇
မမာမာဦး
၅၀
၄၈
ျခ ူးသံလြင္ေအး
၁၀၀
၄၉
မယဥ္သြယ္လင္း
၂၀
၅၀
မေကဇာလင္း
၂၀
၅၁
မျဖဴႏွင္းေအး
၂၀
၅၂
မတင္ဇာဇာထြန္း
၂၀
၅၃
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၁၀
၅၄
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၅၅
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၅၀
၅၆
Suriya Sun Pte. Ltd.
၃၀
၅၇
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၅၈
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၅၉
မအိအိခုိင္
၂၀
၆၀
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၆၁
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၆၂
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၆၃
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၆၄
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၆၅
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၄၀
၆၆
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၀
၆၇
မေအာင္ေမ
၁၀
၆၈
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၆၉
ကိုရာျပည့္
၅၀
၇၀
ကုိေအာင္ခုိင္ဦး
၅၀
ရ၁
ေက်းဇူးရွင္ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ ကိုဇာနည္စိုး +မဇာၿခည္သိမ့္သိမ့္ သားသမီး ေၿမးတစ္စု ေကာင္းမွဳ
၂၀
ရ၂
ကြယ္လြန္သူ မိဘ ၂ ပါးအားရည္စူး၍ သား- ေမာင္ေအာင္ျပည့္စံုေအး
၂၀
၇၃
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၇၄
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၇၅
မစုခိုင္ေက်ာ္
၃၀
၇၆
ခြန္းခြန္း
၃၀
၇၇
ဦးေစာဝင္းပိန္ + ေဒၚဝင္း
၂၀
၇၈
မဇာယုဝင္း
၂၀
၇၉
ကုိေဌးႏုိင္+ မေနာ္ေလးရည္မြန္ေထြး သားသား ဖိုးေရႊေသြး
၅၀
 
၂၃၇၆
 
     
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (September 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၂၁၉၆x ၉၀၀ (rate)) = ၁၉၇၆၄၀၀ က်ပ္ကို ၃၀/၀၉/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
၁၀
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၁
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္+မခ်မ္းျမေအး သမီး မံႈနံ ့သာေရႊရည္ေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၁၂
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၃
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၄
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၁၅
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၁၆
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၁၇
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
၁၈
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၁၉
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၂၀
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၂၁
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၂၂
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၂၃
ကိုေအာင္ခင္ေသာ္+မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၂၄
ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚျမင့္ျမင့္တင္ မိသားစု
၁၀၀
၂၅
ဦးဆြန္ဆီဟုန္ + ေဒၚတင္ျကည္ သမီးမေကသူလင္း
၂၀
၂၆
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊ ကိုခိုင္ေဇာ္ထက္
၆၀
၂၇
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၂၈
မအိအိခုိင္
၂၀
၂၉
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ
၂၀
၃၀
ကုိသက္ေနာင္ + မေဆြဇင္ဆန္း မိသားစု
၃၀
၃၁
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
၃၂
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၃၀
၃၃
ကိုေဌးလိႈင္ဦး + မၾကဴၾကဴသင္း သား ရဲႏိုင္ဦး
၂၀
၃၄
ေဒၚျမဦး, မျဖဴဇာခိုင္ မိသားစု
၂၀
၃၅
မစုခိုင္ေက်ာ္
၃၀
၃၆
ဦးေက်ာ္ခင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး သမီး မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၃၇
ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မ ေႏြးယု ေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု
၃၀
၃၈
အန္တီႏြယ္
၅၀
၃၉
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၄၀
မရဲေမေအာင္
၃၀
၄၁
ထိုက္ေဝလင္း
၃၀
၄၂
Capt.ေမာင္ႀကိဳင္၀ွက္
၅၀
၄၃
ကိုမင္းသူရပို
၃၀
၄၄
ကိုခင္္ေဇာ္လြင္
၁၀
၄၅
မသက္ျမတ္ခိုင္
၃၀
၄၆
မခင္သႏၵာလြင္
၁၀
၄၇
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၄၈
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၅၀
၄၉
ကိုမင္းထြဋ္ ဝင္း + မခ်ိဳႏွင္းေအး
၆၀
၅၀
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၅၁
ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္မိသားစု
၂၅
၅၂
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၂၀
၅၃
အင္ၾကင္ပြင့္ခိုင္ မိသားစု
၁၀
၅၄
ေနေဇာ္ေအာင္
၁၀
၅၅
မေအာင္ေမ
၁၀
၅၆
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၅၇
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၅၈
မမာမာဦး
၃၀
၅၉
ျခ ူးသံလြင္ေအး
၁၀၀
၆၀
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၆၁
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၆၂
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၄၀
၆၃
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၀
၆၄
ေက်းဇူးရွင္ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ ကိုဇာနည္စိုး + မဇာၿခည္သိမ့္သိမ့္ သားသမီးေၿမးတစ္စုေကာင္းမွဳ
၂၀
၆၅
ကြယ္လြန္သူ မိဘ ၂ ပါးအားရည္စူး၍ သား- ေမာင္ေအာင္ျပည့္စံုေအး
၂၀
၆၆
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၆၇
မျဖဴျဖဴသြင္
၁၀
၆၈
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၆၉
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၁၀
၇၀
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၇၁
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၇၂
မဇာယုဝင္း
၂၀
၇၃
မယဥ္သြယ္လင္း
၂၀
၇၄
မေကဇာလင္း
၂၀
၇၅
မျဖဴႏွင္းေအး
၂၀
၇၆
မတင္ဇာဇာထြန္း
၂၀
 
၂၁၉၆
 
   
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (August 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၂၀၉၆x ၈၉၇ (rate)) = ၁၈၈၀၂၀၀ က်ပ္ကို ၀၁/၀၉/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
၁၀
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၁
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္+မခ်မ္းျမေအး သမီး မံႈနံ ့သာေရႊရည္ေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၁၂
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၃
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၄
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၁၅
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၁၆
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၁၇
မရဲေမေအာင္
၃၀
၁၈
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၁၉
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၂၀
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၂၁
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၂၂
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၂၃
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၂၄
ကိုေအာင္ခင္ေသာ္+မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၂၅
ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္မိသားစု
၂၅
၂၆
ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚျမင့္ျမင့္တင္ မိသားစု
၁၀၀
၂၇
ဦးဆြန္ဆီဟုန္ + ေဒၚတင္ျကည္ သမီးမေကသူလင္း
၂၀
၂၈
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊ ကိုခိုင္ေဇာ္ထက္
၆၀
၂၉
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၃၀
မအိအိခုိင္
၂၀
၃၁
Suriya Sun Pte. Ltd.
၃၀
၃၂
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ
၂၀
၃၃
ကိုမင္းသူရပို
၃၀
၃၄
ကိုခင္္ေဇာ္လြင္
၁၀
၃၅
မသက္ျမတ္ခိုင္
၃၀
၃၆
မခင္သႏၵာလြင္
၁၀
၃၇
ကုိသက္ေနာင္ + မေဆြဇင္ဆန္း မိသားစု
၃၀
၃၈
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
၃၉
ွCapt. ကုိႀကိဳင္၀ွက္
၅၀
၄၀
ထိုက္ေဝလင္း
၃၀
၄၁
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၃၀
၄၂
ကိုေဌးလိႈင္ဦး + မၾကဴၾကဴသင္း သား ရဲႏိုင္ဦး
၂၀
၄၃
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၄၄
မျဖဴျဖဴသြင္
၁၀
၄၅
ေက်းဇူးရွင္ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအားအမွဴးထား၍ကိုဇာနည္စိုး+မဇာၿခည္သိမ့္သိမ့္ သားသမီးေၿမးတစ္စု ေကာင္းမွဳ
၂၀
၄၆
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၅၀
၄၇
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၂၀
၄၈
အင္ၾကင္ပြင့္ခိုင္ မိသားစု
၁၀
၄၉
ကိုေမာင္ေမာင္သိန္း
၅၀
၅၀
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၅၁
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၅၂
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၄၀
၅၃
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၀
၅၄
ေဒၚျမဦး, မျဖဴဇာခိုင္ မိသားစု
၂၀
၅၅
မမာမာဦး
၅၀
၅၆
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၅၇
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၁၀
၅၈
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၅၉
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၆၀
မေအာင္ေမ
၁၀
၆၁
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၆၂
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၆၃
မမူမူညြန္႕
၄၀
၆၄
ကိုေစာရန္ႏိုင္
၂၀
၆၅
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၆၆
ေနေဇာ္ေအာင္
၁၀
၆၇
မဇာယုဝင္း
၂၀
၆၈
မစုခိုင္ေက်ာ္
၃၀
၆၉
ဦးေက်ာ္ခင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး သမီး မ၀င္းေမာ္ေအး
၁၀
၇၀
ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မ ေႏြးယု ေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု
၃၀
၇၁
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၇၂
ကုိေဌးႏုိင္+ မေနာ္ေလးရည္မြန္ေထြး သားသား ဖိုးေရႊေသြး
၅၀
၇၃
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
 
၂၀၉၆
 
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (July 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၂၁၀၆x ၈၉၀ (rate)) = ၁၈၇၅၀၀၀ က်ပ္ကို ၀၅/၀၈/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
၁၀
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၁
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္+မခ်မ္းျမေအး သမီး မံႈနံ ့သာေရႊရည္ေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၁၂
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၃
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၄
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၁၅
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၁၆
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၁၇
မရဲေမေအာင္
၃၀
၁၈
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၁၉
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၂၀
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၂၁
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၂၂
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၂၃
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၂၄
ကိုေအာင္ခင္ေသာ္+မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၂၅
ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္မိသားစု
၂၅
၂၆
ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚျမင့္ျမင့္တင္ မိသားစု
၁၀၀
၂၇
ဦးဆြန္ဆီဟုန္ + ေဒၚတင္ျကည္ သမီးမေကသူလင္း
၂၀
၂၈
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊ ကိုခိုင္ေဇာ္ထက္
၆၀
၂၉
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၃၀
မအိအိခုိင္
၂၀
၃၁
Suriya Sun Pte. Ltd.
၃၀
၃၂
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ
၂၀
၃၃
ကိုမင္းသူရပို
၃၀
၃၄
ကိုခင္္ေဇာ္လြင္
၁၀
၃၅
မသက္ျမတ္ခိုင္
၃၀
၃၆
မခင္သႏၵာလြင္
၁၀
၃၇
ကုိသက္ေနာင္ + မေဆြဇင္ဆန္း မိသားစု
၃၀
၃၈
ဦးေက်ာ္စိန္ + ေဒၚခင္ခင္ထြန္း မိသားစု
၅၀
၃၉
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၂၀
၄၀
အင္ၾကင္ပြင့္ခိုင္ မိသားစု
၁၀
၄၁
ကိုမင္းထြဋ္ဝင္း + မခ်ိဳႏွင္းေအး
၃၀
၄၂
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
၄၃
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
၄၄
ွCapt. ကုိႀကိဳင္၀ွက္
၅၀
၄၅
ထိုက္ေဝလင္း
၃၀
၄၆
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၂၀
၄၇
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၄၈
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၄၉
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၄၀
၅၀
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၀
၅၁
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၃၀
၅၂
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၅၀
၅၃
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၅၄
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၅၅
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၅၆
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၅၇
ျခ ူးသံလြင္ေအး
၁၀၀
၅၈
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၅၉
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၆၀
မျဖဴျဖဴသြင္
၁၀
၆၁
မဇာယုဝင္း
၂၀
၆၂
ေနေဇာ္ေအာင္
၁၀
၆၃
မေအာင္ေမ
၁၀
၆၄
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၆၅
မမာမာဦး
၅၀
၆၆
ကုိေဌးႏုိင္+ မေနာ္ေလးရည္မြန္ေထြး သားသား ဖိုးေရႊေသြး
၅၀
၆၇
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၆၈
ကိုထင္ေအာင္ေက်ာ္+မခင္သက္ထား သား ခန္႔ခန္႔
၃၀
၆၉
ကိုေဌးလိႈင္ဦး + မၾကဴၾကဴသင္း သား ရဲႏိုင္ဦး
၂၀
၇၀
ေဒၚျမဦး, မျဖဴဇာခိုင္ မိသားစု
၂၀
 
၂၁၀၆
 
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (June 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၁၉၆၆x ၈၇၂ (rate)) = ၁၇၁၄၃၅၂ က်ပ္ကို ၀၂/၀၇/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး+ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းေအး သမီး ေဒၚခင္ေခ်ာစု၊ သမီး ေဒၚခင္သႏၱာ မိသားစု (ဘရူႏုိင္း)
၂၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
၁၀
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
၁၁
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၂
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္+မခ်မ္းျမေအး သမီး မံႈနံ ့သာေရႊရည္ေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၁၃
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၄
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၅
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၁၆
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၁၇
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၁၈
ႏြယ္ႏြယ္သိန္း
၃၀
၂၉
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၂၀
မရဲေမေအာင္
၂၀
၂၁
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၂၂
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၂၃
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၂၄
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၂၅
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၂၆
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၃၀
၂၇
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၀
၂၈
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၂၉
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၃၀
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၃၁
ကိုေအာင္ခင္ေသာ္+မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၃၂
ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္မိသားစု
၂၅
၃၃
ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚျမင့္ျမင့္တင္ မိသားစု
၁၀၀
၃၄
ဦးဆြန္ဆီဟုန္ + ေဒၚတင္ျကည္ သမီးမေကသူလင္း
၂၀
၃၅
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၃၀
၃၆
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊ ကိုခိုင္ေဇာ္ထက္
၆၀
၃၇
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၃၈
မအိအိခုိင္
၂၀
၃၉
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၂၀
၄၀
Suriya Sun Pte. Ltd.
၃၀
၄၁
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၅၀
၄၂
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၄၃
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ
၂၀
၄၄
ကိုမင္းသူရပို
၃၀
၄၅
ကိုခင္္ေဇာ္လြင္
၁၀
၄၆
မသက္ျမတ္ခိုင္
၃၀
၄၇
မခင္သႏၵာလြင္
၁၀
၄၈
ကုိသက္ေနာင္ + မေဆြဇင္ဆန္း မိသားစု
၃၀
၄၉
ဦးေက်ာ္စိန္ + ေဒၚခင္ခင္ထြန္း မိသားစု
၅၀
၅၀
ျခ ူးသံလြင္ေအး
၁၀၀
၅၁
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၂၀
၅၂
အင္ၾကင္ပြင့္ခိုင္ မိသားစု
၁၀
၅၃
ကိုမင္းထြဋ္ဝင္း + မခ်ိဳႏွင္းေအး
၃၀
၅၄
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၅၅
မေအာင္ေမ
၁၀
၅၆
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၅၇
မမာမာဦး
၅၀
၅၈
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
၅၉
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၆၀
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၆၁
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၆၂
ေနေဇာ္ေအာင္
၁၀
၆၃
မဇာယုဝင္း
၂၀
၆၄
မစုခိုင္ေက်ာ္
၃၀
၆၅
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
၆၆
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၆၇
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
 
၁၉၆၆
 
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (May 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၂၂၅၇x ၈၃၇ (rate)) = ၁၈၈၉၁၀၁ က်ပ္ကို ၀၂/၀၆/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၅၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး+ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းေအး သမီး ေဒၚခင္ေခ်ာစု၊ သမီး ေဒၚခင္သႏၱာ မိသားစု (ဘရူႏုိင္း)
၂၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
၁၂
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၃
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၂၀
၁၄
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၅
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၆
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၁၇
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၁၈
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၁၉
ႏြယ္ႏြယ္သိန္း
၃၀
၂၀
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၂၁
မရဲေမေအာင္
၂၀
၂၂
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၂၃
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၂၄
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၂၅
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၂၆
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၂၇
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၂၀
၂၈
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၀
၂၉
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၃၀
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၃၁
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၃၂
ကိုေအာင္ခင္ေသာ္+မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၃၃
ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္မိသားစု
၂၅
၃၄
ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚျမင့္ျမင့္တင္ မိသားစု
၁၀၀
၃၅
ဦးဆြန္ဆီဟုန္ + ေဒၚတင္ျကည္ သမီးမေကသူလင္း
၂၀
၃၆
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၃၀
၃၇
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊ ကိုခိုင္ေဇာ္ထက္
၆၀
၃၈
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
၃၉
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၄၀
မအိအိခုိင္
၂၀
၄၁
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၂၀
၄၂
Suriya Sun Pte. Ltd.
၃၀
၄၃
မမာမာဦး
၅၀
၄၄
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၄၅
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၄၆
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၄၇
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၅၀
၄၈
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၂၀
၄၉
အင္ၾကင္ပြင့္ခိုင္ မိသားစု
၁၀
၅၀
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၅၁
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၅၂
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၅၃
မေအာင္ေမ
၁၀
၅၄
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၅၅
မသႏၲာဝင္္း
၃၁
၅၆
ျခ ူးသံလြင္ေအး
၄၀၀
၅၇
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ
၂၀
၅၈
ကိုမင္းသူရပို
၃၀
၅၉
ကိုခင္္ေဇာ္လြင္္
၁၀
၆၀
မသက္ျမတ္ခိုင္
၃၀
၆၁
မခင္သႏၵာလြင္
၁၀
၆၂
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၆၃
ေနေဇာ္ေအာင္
၁၀
၆၄
မစုခိုင္ေက်ာ္
၃၀
၆၅
ကုိသက္ေနာင္ + မေဆြဇင္ဆန္း မိသားစု
၃၀
၆၆
မျဖဴျဖဴသြင္
၁၀
၆၇
မဇာယုဝင္း
၂၀
 
၂၂၅၇
 
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (April 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၁၇၃၁x ၈၁၄ (rate)) = ၁၄၀၉၀၃၄ က်ပ္ကို ၀၆/၀၅/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး+ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းေအး သမီး ေဒၚခင္ေခ်ာစု၊ သမီး ေဒၚခင္သႏၱာ မိသားစု (ဘရူႏုိင္း)
၂၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
၁၂
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၃
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၂၀
၁၄
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၅
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၆
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၁၇
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၁၈
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၁၉
ႏြယ္ႏြယ္သိန္း
၃၀
၂၀
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၂၁
မရဲေမေအာင္
၂၀
၂၂
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၂၃
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၂၄
ဦးေရခ်မ္း + ေဒၚျမေလး သမီး ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း
၁၀
၂၅
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၂၆
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၂၇
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၂၈
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၂၀
၂၉
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၀
၃၀
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၃၁
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၃၂
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၃၃
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၂၀
၃၄
အင္ၾကင္ပြင့္ခိုင္ မိသားစု
၁၀
၃၅
ကိုေအာင္ခင္ေသာ္+မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၃၆
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၃၇
ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္မိသားစု
၂၅
၃၈
ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ + ေဒၚျမင့္ျမင့္တင္ မိသားစု
၁၀၀
၃၉
ဦးဆြန္ဆီဟုန္ + ေဒၚတင္ျကည္ သမီးမေကသူလင္း
၂၀
၄၀
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၆၀
၄၁
မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊ ကိုခိုင္ေဇာ္ထက္
၆၀
၄၂
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
၄၃
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၄၄
မအိအိခုိင္
၂၀
၄၅
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၁၅
၄၆
Suriya Sun Pte. Ltd.
၃၀
၄၇
မမာမာဦး
၅၀
၄၈
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၄၉
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၅၀
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၅၁
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၅၂
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၅၃
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၅၄
မေအာင္ေမ
၁၀
၅၅
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၅၆
မဇာယုဝင္း
၄၀
၅၇
မသႏၲာဝင္း, မသက္သက္စိုး, မမို႕မို႕ေအး, မအိမြန္ျငိမ္း တို႕ ေကာင္းမႉ႕
၇၀
၅၈
ေနေဇာ္ေအာင္
၁၀
၅၉
မစုခိုင္ေက်ာ္
၃၀
 
၁၇၃၁
 
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (March 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၁၈၂၆x ၇၈၇ (rate)) = ၁၄၃၇၀၆၂ က်ပ္ကို ၀၁/၀၄/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး+ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းေအး သမီး ေဒၚခင္ေခ်ာစု၊ သမီး ေဒၚခင္သႏၱာ မိသားစု (ဘရူႏုိင္း)
၂၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
၁၂
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၃
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၂၀
၁၄
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၅
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၆
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၁၇
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၁၈
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၁၉
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၅၀
၂၀
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၂၁
ႏြယ္ႏြယ္သိန္း
၃၀
၂၂
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၂၃
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၂၄
မရဲေမေအာင္
၂၀
၂၅
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၂၆
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၂၇
ဦးေရခ်မ္း + ေဒၚျမေလး သမီး ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း
၁၀
၂၈
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၂၉
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၃၀
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၃၁
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၂၀
၃၂
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၀
၃၃
ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
၂၀
၃၄
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၃၅
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၃၆
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၂၀
၃၇
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၃၈
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၃၉
ကြယ္လြန္သူ မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ဖခင္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္ေရႊ + မိခင္ၾကီး ေဒၚၾကည္ညြန္႕ ေမာင္ေလး မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေမာင္စန္းေဌး၊ေမာင္စန္းလြင္ တို႕အား ၇ည္စူး ျပီး ဖခင္ၾကီးကြယ္လြန္ၿခင္း ၃၄ႏွစ္
(၁၅-၂-၂၀၁၅ ) ေၿမာက္အတြက္ သမီး/ အစ္မ မခင္ၿမ
၁၅၀
၄၀
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၄၁
မအိအိခုိင္
၂၀
၄၂
မေအာင္ေမ
၁၀
၄၃
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၄၄ Suriya Sun Pte. Ltd.
၃၀
၄၅ မမာမာဦး
၅၀
၄၆ မရဲေမေအာင္
၁၀
၄၇ ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၂၀
၄၈ အင္ၾကင္ပြင့္ခိုင္ မိသားစု
၁၀
၄၉ ေနေဇာ္ေအာင္
၂၀
၅၀ ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၅၁ မသႏၲာဝင္း, မသက္သက္စိုး, မမို႕မို႕ေအး, မအိမြန္ျငိမ္း တို႕ ေကာင္းမႉ႕
၇၀
၅၂ ကိုေအာင္ခင္ေသာ္+မယဥ္မင္းသူ
၂၀
၅၃ မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၅၄ ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၅၅ မဇာယုဝင္း
၂၀
၅၆ မစုခိုင္ေက်ာ္
၃၀
၅၇ ကုိေနလင္း+ မနန္းႀကဴႀကဴခုိင္မိသားစု
၂၅
၅၈ မျဖဴျဖဴသြင္
၁၀
၅၉ မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၊ ကိုခိုင္ေဇာ္ထက္
၁၈၀
 
၁၈၂၆
 
     
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (February 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၁၄၈၁ x ၇၆၄ (rate)) = ၁၁၃၁၄၈၄ က်ပ္ကို ၀၂/၀၃/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး+ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းေအး သမီး ေဒၚခင္ေခ်ာစု၊ သမီး ေဒၚခင္သႏၱာ မိသားစု (ဘရူႏုိင္း)
၂၀
၁၀
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၄
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၂၀
၁၅
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၆
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၃၀
၁၇
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၈
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၁၉
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၂၀
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၂၁
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၅၀
၂၂
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၂၃
ႏြယ္ႏြယ္သိန္း
၃၀
၂၄
မမာမာဦး
၅၀
၂၅
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၂၆
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၂၇
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၂၈
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၂၉
မအိအိခုိင္
၂၀
၃၀
မရဲေမေအာင္
၂၀
၃၁
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၃၂
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၃၃
ဦးေရခ်မ္း + ေဒၚျမေလး သမီး ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း
၁၀
၃၄
ကုိေအာင္ခုိင္မင္း
၅၀
၃၅
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း+မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၃၆
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၃၇
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၂၀
၃၈
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၀
၃၉
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၂၀
၄၀
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၄၁
မေအာင္ေမ
၁၀
၄၂
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၄၃
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၄၄
Suriya Sun Pte. Ltd. & Family
၃၀
၄၅
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၄၆
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၄၇
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၂၀
၄၈
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
၄၉
ကိုဉာဏ္္ထြန္း
၅၀
၅၀
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၅၁
မသႏၲာဝင္း, မသက္သက္စိုး, မမို႕မို႕ေအး, မအိမြန္ျငိမ္း တို႕ ေကာင္းမႉ႕
၇၀
၅၂
မျဖဴျဖဴသြင္
၁၀
 
၁၄၈၁
 
     
     
  လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (January 2015)  
  Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (S$၁၅၃၆ x ၇၅၇ (rate)) =၁၁၆၂၇၅၂ က်ပ္ကို ၀၂/၀၂/၂၀၁၅ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု  
 
စဥ္
အမည္
အလႉေငြ (S$)
မခင္သက္ေဆြ
၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီယာ
၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း
၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေဌး
၅၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
၂၀
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္
၂၀
မခင္မာရီ
၃၀
ခ်မ္းေဝ ေဆးဆိုင္ မိသားစု
၅၀
၁၀
ေဒါက္တာ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး+ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းသန္းေအး သမီး ေဒၚခင္ေခ်ာစု၊ သမီး ေဒၚခင္သႏၱာ မိသားစု (ဘရူႏုိင္း)
၂၀
၁၁
ကို၀င္းလွဳိင္ + မမဥၨဴအုန္း မိသားစု
၂၀
ေဒါက္တာမင္းထြဋ္+ေဒါက္တာခိုင္ႏြယ္ဦး မိသားစု(Jamaica)
၂၆
ေဒၚမူမူေက်ာ္
၂၀
ဦးေဇာ္ျမင့္+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ သမီး မေအးခ်မ္းျမတ္၊ မဆုပန္ထက္ မိသားစု
၅၀
၁၅
ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး
၂၀
၁၆
မခင္သက္သက္ျငိမ္းႏွင့္ တူမ မႏြယ္ရည္မြန္လင္း
၁၅
၁၇
မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
၃၀
၁၈
ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကုိထြန္းလြင္+ မေအးေအးျမင့္၊ သမီး ႏွင္းနႏၵာလြင္၊ ေအးသီတာလြင္ မိသားစု
၂၀
၁၉
ကိုတင့္ေဇာ္လင္း + မေမႊးေမႊးေအာင္
၅၀
၂၀
မေအးျမျဖိဳး
၁၀
၂၁
Alex Liu Aung Kyaw+ မျမျမေဌး သမီး Liu Bao Xia
၃၀
၂၂
ဦးစန္းျမင့္ + ေဒၚေအးျမ သမီး မလိႈင္လိႈင္ႏြယ္ မိသာစု
၃၀
၂၃
မဆက္ဆက္ေက်ာ္လူ
၁၅
၂၄
ႏြယ္ႏြယ္သိန္း
၃၀
၂၅
ဦးသိန္းေရႊ+ ေဒၚစန္းစန္းေငြ မိသားစု
၅၀
၂၆
ကိုဉာဏ္္ထြန္း
၅၀
၂၇
Suriya Sun Pte. Ltd. & Family
၃၀
၂၈
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္
၁၀
၂၉
ကုိထြန္းဦး
၁၅
၃၀
မေအးစုလွဳိင္
၁၅
၃၁
မဇင္မာ၀င္း
၃၀
၃၂
ကိုမ်ဳိးခုိင္စုိး+ မေအးစုမြန္ သား ေကာင္းဉာဏ္ဟိန္း မိသားစု
၃၀
၃၃
ဦးစိုးျမင့္ + ေဒၚျမေငြ မိသားစု
၂၀
၃၄
ကိုမ်ိဳးမင္းဝင္း
၁၅
၃၅
ကိုေက်ာ္ေရႊေအာင္ + မလင္းလဲ ့ျဖဴေအာင္ခ်ိဳ သား ဟိန္းဒီပါေအာင္
၁၀
၃၆
မျဖဴျဖဴသြင္
၁၀
၃၇
မမာမာဦး
၅၀
၃၈
ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့
၃၀
၃၉
ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
၃၀
၄၀
အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးဦးထိပ္ ထားလွ်က္ကုိေဇာ္ယုခိုင္ + မျမတ္ယမင္း လိူ င္ ၊ သမီးAngela Wu Si Xian မိသားစု ေကာင္းမႉ႕ (စကၤာပူႏုိင္ငံ )
၃၀
၄၁
မေအာင္ေမ
၁၀
၄၂
မသင္းသင္းေအး
၁၀
၄၃
ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု
၅၀
၄၄
မေႏြးေႏြးေထြး
၅၀
၄၅
မသႏၲာဝင္း, မသက္သက္စိုး, မမို႕မို႕ေအး, မအိမြန္ျငိမ္း တို႕ ေကာင္းမႉ႕
၇၀
၄၆
မနႏၵာလင္းယုေ၀ မိသားစု
၂၀
၄၇
မဇင္မ်ိဳးေဌး
၂၀
၄၈
မအိအိခုိင္
၂၀
၄၉
မရဲေမေအာင္
၂၀
၅၀
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၀
၅၁
မဇာယုဝင္း
၂၀
၅၂
မိခင္ ေဒၚဝင္းၾကည္ အား အမွဳးထား၍ မေကဇာခိုင္ ႏွင့္ မေကဇာလိႈင္ ေကာင္းမႈ
၂၅
၅၃
ေဒၚေအးေအးလိႈင္ သားေဇာ္ဝင္းပိုင္
၂၀
၅၄
မေဌးေဌး+ မတင္ျမင့္ဝင္း
၂၀
၅၅
မစုခိုင္ေက်ာ္
၃၀
၅၆
ဦးစိုးျမင့္ဦး+ ေဒၚၾကဴၾကဴမာသိမ္း သား မင္းသစ္သူ(Bryan)၊ မင္းသန္႕ေက်ာ္(William)
၅၀
၅၇
ဦးေရခ်မ္း + ေဒၚျမေလး သမီး ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း
၁၀
 
၁၅၃၆