ေ၀ဒနာကို ေပ်ာက္ခ်င္စိတ္နဲ႔မ႐ႈပါနဲ႔။ အဲဒီစိတ္နဲ႔႐ႈရင္ မွတ္ခ်က္တိုင္းမွာ ေ၀ဒနာေပ်ာက္ခ်င္တဲ့ ေလာဘပါေနတယ္။
နာတဲ့ဟာကို အၿပဳတ္တိုက္မယ္ ဆိုတဲ့ေဒါသႀကီးနဲ႔ လည္း မ႐ႈပါနဲ႔တဲ့။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔႐ႈရမလဲဆိုရင္- ေ၀ဒနာကို သိေအာင္႐ႈရပါမယ္။ ၀ိပႆနာဆိုတာ ရုပ္ေတြ နာမ္ ေတြ ရဲ႕သေဘာကို သိေအာင္လုပ္တာ။ လႈပ္ရွားေနတာေတြ၊ မာတာ ေပ်ာ့တာေတြ၊ ပူတာ ေအးတာေတြက ရုပ္တရား။ အခုခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာေတြကနာမ္တရားေတြ။ အဲ့ဒီ နာမ္တရား ျဖစ္တဲ့ေ၀ဒနာတို႔ ၊ စိတ္တို႕ရဲ႕ သေဘာကို၀ိပႆနာဥာဏ္နဲ႕ရႈမွတ္ေနရတာ။

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
 

 

ေ၀ဒနာကုိ သိေအာင္႐ႈရမယ္ (ဓမၼမွတ္စုမ်ား-၁၆)

ေ၀ဒနာကို ႐ႈတဲ့အခါမွာ-

၁။ ေပ်ာက္သြားေအာင္ဆိုတဲ့ ရည္႔ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ႐ႈတာရယ္။
၂။ ေ၀ဒနာကို အၿပဳတ္တိုက္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ၾကမ္းႀကီးနဲ႔႐ႈတာရယ္။
၃။ ေ၀ဒနာကို သိေအာင္႐ႈတာရယ္ ဆိုၿပီးရွိတယ္။

ပထမနည္းနဲ႔ ဒုတိယနည္းက ပယ္ရမယ့္နည္းပါ။ ေ၀ဒနာကို ေပ်ာက္ခ်င္စိတ္နဲ႔မ႐ႈပါနဲ႔။ သူမ်ားေတြ ေ၀ဒနာေက်ာ္သြားတယ္၊ ေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္လဲေပ်ာက္ခ်င္၊ ခ်ဳပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီစိတ္နဲ႔႐ႈရင္ မွတ္ခ်က္တိုင္းမွာ ေ၀ဒနာေပ်ာက္ခ်င္တဲ့ ေလာဘပါေနတယ္။ ဒီေ၀ဒနာ ေပ်ာက္ခ်င္စိတ္ႀကီးနဲ႔ ႐ႈေနေတာ့ ေလာဘၿဖစ္မေနဘူးလား။

တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ေဒါသ သမားက ရွိေသးတယ္။ ဒီေလာက္ေတာင္ နာတဲ့ဟာကို အၿပဳတ္တိုက္မယ္ ဆိုတဲ့ေဒါသႀကီးနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေဒါသႀကီးနဲ႔လည္း မ႐ႈပါနဲ႔တဲ့။
၀ိပႆနာ႐ႈတယ္ဆိုတာေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟကုန္ေအာင္၊ ပါးေအာင္ လုပ္တာမဟုတ္လား။  အဲဒါ ေၾကာင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသႀကီးနဲ႔႐ႈရင္ ႐ႈနည္းမွားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေပ်ာက္ခ်င္စိတ္ႀကီးနဲ႔ မ႐ႈပါနဲ႔တဲ့။ အၿပဳတ္တုိက္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ႀကီးနဲ႔မ႐ႈပါနဲ႔တဲ့။

ဘယ္လိုနည္းနဲ႔႐ႈရမလဲဆိုရင္- ေ၀ဒနာကို သိေအာင္႐ႈရပါမယ္။ ၀ိပႆနာဆိုတာရုပ္ေတြ နာမ္ေတြ ရဲ႕သေဘာကိုသိေအာင္လုပ္တာ။ လႈပ္ရွားေနတာေတြ၊ မာတာ ေပ်ာ့တာေတြ၊ ပူတာ ေအးတာေတြက ရုပ္တရား။ အခုခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာေတြကနာမ္တရားေတြ။ အဲ့ဒီ နာမ္တရားျဖစ္တဲ့ေ၀ဒနာတို႔ ၊ စိတ္တို႕ရဲ႕ သေဘာကို၀ိပႆနာဥာဏ္နဲ႕ရႈမွတ္ေနရတာ။

ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ေ၀ဒနာရႈနည္း သုံးနည္းရွိတယ္။
၁။ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္နည္း၊
၂။ ခ်ဳံခို တိုက္ခိုက္နည္း။
၃။ ရန္သူကိုေခ်ာ႕သတ္နည္း။

လူငယ္လူရြယ္ ေတြကေတာ့- ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္နည္းက ေကာင္းတယ္။

ႏွလုံးေရာဂါရွိတဲ့သူဆိုရင္ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္နည္းကေကာင္းတယ္။ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္နည္းက
ကိုယ့္ရဲ့ကမၼ႒ာန္းကိုမ်ားမ်ားမွတ္ျပီးေနာက္မွေ၀ဒနာကိုျပန္ရႈတာ။

အင္မတန္အသက္ႀကီးတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကေတာ့ပင္တိုင္ကမၼ႒ာန္းကို အႀကာႀကီး မွတ္ျပီးေတာ့ ေနာက္မွ ေ၀ဒနာ ကိုရႈ။ အဲ့ဒါေခ်ာ့သတ္နည္းေပါ့။

ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္နည္းဆိုတာ ေ၀ဒနာအေပၚစိတ္ကို တည့္တည့္မွတ္မွတ္ထားျပီး၊ နာတဲ့အေပၚ စိတ္ကို တည့္တည့္ ထားျပီး ထိုင္တယ္၊ ထိတယ္၊ နာတယ္၊ ထိုင္တယ္၊ ထိတယ္၊ နာတယ္ လို႕ စူးစူး စိုက္စိုက္မွတ္။ နာတာ က်ဥ္တာေတြကိုစိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ သည္းညည္းခံျပီး မွတ္တာပါ။

ေပၚလာတဲ့ေ၀ဒနာေတြက ဒုကၡသစၥာ။ ျဖစ္တဲ့အတိုင္းမွတ္ေနတာကမဂၢသစၥာ။ အပါယ္ေလးပါး မက် ေအာင္လို ့ ဒုကၡသစၥာ ကိုသိဖို႔ရာေ၀ဒနာကအမ်ားဆုံးသိႏိုင္တယ္။

ေ၀ဒနာ၊ သတိ ဆိုတာနာရင္ နာတယ္လို႕မွတ္တာ။ သတိအားေကာင္း လာေတာ့ ေ၀ဒနာ၊ သမာဓိ ျဖစ္လာတယ္။ ေ၀ဒနာနဲ႕သမာဓိေဘာင္ခ်ိန္လိုက္ရင္ပညာေပၚလာတယ္။

ဒုကၡေ၀ဒနာကို ေက်ာ္လြန္ေအာင္ မမွတ္ႏိုင္လို႕ရွိရင္ ေရွ႔ေလ်ာက္တရားေတြရဖို႕မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္နည္းေတာ့ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တရားသေဘာေတြသိႏိုင္ပါတယ္။


(ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ေ၀ဒနာရႈနည္းတရားေတာ္မွ)

 

မူရင္းစာအုပ္ဖတ္ရန္ ဒီေနရာ Click ပါ။
 

            
   (Share this page on Facebook
)


 
KyawkyawSan Facebook မွကူးယူးေဖာ္ျပပါသည္။