"မိမိတုိ ့ရဲ ့ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာကုိ တရားရႈမွတ္တဲ့ အခါမွာ အစြမ္းကုန္အသုံးခ်ပါ။ အဲဒီလုိ အစြမ္းကုန္ အသုံးခ်မွ ဒီသံသရာခရီးခဲႀကီးက လြန္ေျမာက္ႏုိင္မွာေနာ္။တစ္သံသရာလုံး ေမာဟအားႀကီးခဲ့လုိ ့ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက ဘုရားေတြနဲ ့လြဲခဲ့ရတာ။"

 

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်  

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တရားစခန္း သတင္းႏွင့္ အလွဴရွင္စာရင္း

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာ (၁၀) ရက္ တရားစခန္း
(စကၤာပူ) ၂၀၁၄

ကမၼ႒ာနစရိယ ။      ။  ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်

ေန ့ရက္         ။      ။  ၀၂-၀၅-၂၀၁၄  မွ ၁၁-၀၅-၂၀၁၄ အထိ                             

ေနရာ            ။      ။   St. John's Island, Singapore (စိန္ဂၽြန္းကၽြန္း၊ စကၤာပူ)

၀င္ေႀကး         ။      ။   အခမဲ့

ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ ။       ။ ၂၂-၀၄-၂၀၁၄
 

တရားစခန္းရွိရာ Ferry အသြားအျပန္အခမဲ့ စီစဥ္ေပးပါမည္။ တရားစခန္းအတြက္ မည့္သည္အခေႀကး ေငြမွ မေကာက္ခံပါ။

တရားစခန္း အစမွအဆုံး အထိ (၁၀) ရက္လုံး၀င္ႏုိင္သူျဖစ္ရပါမည္။
 

ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္သူ၊ သီလရွင္၀တ္သူမ်ား ၀၁-၀၅-၂၀၁၄ (ေမေဒးေန ့) တြင္ တရားစခန္းသုိ ့ ၀င္ရန္လုိပါသည္။

တရားစခန္း ၀င္ရန္ အတြက္ ဒီေနရာမွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
( ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ား မွန္ကန္စြာ ျဖည့္မွသာ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  Firebox browser ကုိအသုံးျပဳပါက Date of Birth ျဖည့္ရာတြင္ year of birth ကုိ အရင္ျဖည့္ပါ။)
>>> Go to Registration Page Click here


Online registration တင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား ကုိခ်မ္းမင္း (၉၆၉၁၉၇၅၄)၊
မထက္ထက္ႏုိင္ (၉၄၈၈၉၇၅၂) မဇင္ဇင္ခုိင္ (၈၃၄၈၃၅၃၃) ႏွင့္ မအိအိေအာင္(၈၁၁၃၈၇၈၉) သုိ ့ဆက္သြယ္ အကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။
 

(သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္ပါက စာရင္းပိတ္ပါမည္။)
 

တျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားစခန္း၀င္ရန္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား အခက္အခဲရွိပါက

zawmoesan@yahoo.com.sg  သုိ ့ email ပုိ ့၍ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

                                          ______________________

စာရင္းေပးထားသူ ေယာဂီမ်ားလုိက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္စသည္မ်ား ႀကည့္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ Click ပါ။

 

______________________


 

တရားစခန္းကာလအတြင္း ကုသုိလ္ယူ ေ၀ယ်ာ၀စၥျပဳလုိသူမ်ား  Click here
(ေ၀ယ်ာ၀စၥ ျပဳလုိသူမ်ား အေသးစိတ္ဖတ္ရႈကာ စာရင္းေပးႏုိင္ႀကပါျပီ။)

 

______________________


တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ား

တရားစခန္းအတြက္ လုိအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ ေလယာဥ္ခ၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ကားခ၊ တရားထုိင္ခန္းမ စသည့့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေထြေထြ စရိတ္မ်ား အတြက္ ေအာက္ပါႏွဳန္းထားျဖင့္ လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါျပီ။

အာရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ  (တရက္စာ)                                                                   S$ ၆၀၀
ေန ့ဆြမ္းအလွဴ (တရက္ စာ)                                                                        S$ ၁၁၀၀
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာ ရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)
ဆရာေတာ္တပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴ                                            S$ ၄၈၅
ေယာဂီမ်ားႀကိဳ ပုိ ့ရန္ Chartered Bus တစီး                                                      S$  ၉၀
ေဖ်ာ္ရည္/ ေရ(တရက္စာ)                                                                            S$ ၂၀၀
သစ္သီး/ အခ်ဳိပြဲ                                                                                        S$ ၂၀၀
ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီေနထုိင္ရန္ တရားအားထုတ္ရန္ခန္းမအလွဴတရက္                 S$ ၅၅၀

လွဴဒါန္းရန္  Account No                                POSB Saving Account : 024-47034-2
 
ေက်းဇူးျပဳ၍ အလွဴေငြလႊဲျပီးပါက ေဖာ္ျပလုိေသာ
၁) အလွဴရွင္အမည္၊ 
၂) အလွဴေငြ ပမာဏ၊
၃) လွဴဒါန္းလုိသည့္အရာ
၄) (ေငြလြဲသူအမည္)  တုိ ့ကုိ SMS ျဖင့္ ပုိ ့ျပီးလည္း အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ- အမွတ္စဥ္-၄တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆရာေတာ္မ်ား န၀ကမၼႏွင့္ ဓမၼပူဇာအတြက္ အလွဴေငြ S$၁၀၀ လွဴဒါန္းလုိပါက

" U Hla+ Daw Mya Family transferred S$100 for item 4 (Your Name) "

ဟု ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာသူတဦးဦးထံ သုိ ့ SMS ျဖင့္အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
 email ျဖင့္ အေႀကာင္းႀကားႏုိင္သလုိ ဖုန္းျဖင့္လည္း တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ 
ေဇာ္မုိးစံ  (+65-91714350) zawmoesan@yahoo.com.sg
မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ (+65-98446120)
kyawtkk@gmail.com
ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္ (+65-93632862)
wtsint@gmail.com
ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး (+65-91197361)
aungpyisoneaye@gmail.com


__________________________________

ဤတရားစခန္းကုိ ေအာက္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကုသုိလ္ယူ ပံ့ပုိး ကူညီမႈမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
တရားစခန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းလွဴဒါန္း ႀကေသာ အလွဴရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ဤသုိ ့လွဴဒါန္းရသည့္ ျမတ္ေသာကုသုိလ္ေႀကာင့္ ဆင္းရဲကင္းရာ အမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ႀကပါေစ။
သာဓု....  သာဓု.... သာဓု....

တရားထုိင္ခန္းမတြင္သုံးရန္ ဖေယာင္းပုစုိးအလွဴရွင္မ်ား

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္းသည့္အရာ
အလွဴေငြ (S$)  
မခင္ျမ ဖေယာင္းပုစုိး၁လိပ္ S$ ၁၅၀
ႏွစ္ဖက္မိဘမ်ားအား အမွဴးထားျပီး ကိုမ်ိဳးမင္းဟန္ + မဇင္မာစိုး ဖေယာင္းပုစုိး၁လိပ္ S$ ၁၅၀
မခင္ဝင္းၾကည္ ဖေယာင္းပုစုိး၁လိပ္ S$ ၁၅၀
ကိုို့ျမင့္ေ႒း+ မတင္ဇာနီေက်ာ္ ဖေယာင္းပုစုိး၁လိပ္ S$ ၁၅၀
ကိုေနဦး+မတင္မာလာ သားလူမင္းဦး မိသားစုမွ ဖေယာင္းပုစုိး၁လိပ္ S$ ၁၄၉.၈၀
မရည္ရည္လိႈင္ထြန္း ဖေယာင္းပုစုိး၁လိပ္ S$ ၁၅၀
ေဒၚေအးေအးလြင္ မိသားစု ဖေယာင္းပုစုိး၁လိပ္ S$ ၁၅၀

 

၁- တရားစခန္းအတြက္အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ား (General Sponsors List)
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)
 

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္းသည့္အရာ
အလွဴေငြ(S$)
ကုိခ်မ္းမင္း + မမိမိေအာင္ သား ေမာင္ရွင္းသန္ ့ညီ မိသားစု အေထြေထြ S$ ၅၀၀
ျပဳံပန္းတရာ မိသားစု အေထြေထြ S$ ၁၀၀
ကိုေအာင္ခိုင္မင္း
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
မပုံ ့ပုံ ့ထူး
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း+ မခင္မ်ဳိးမ်ိဳးညြန္ ့သမီး ေမႏြယ္ဇင္မင္း မိသားစု* အေထြေထြ S$ ၅၀၀
ကုိလွမင္း+ မေဌးႏြယ္ေအာင္ သမီးယဥ္သူမင္း အေထြေထြ S$ ၅၄
ကုိျမင့္ေဇာ္+ မစုိးပပမြန္ အေထြေထြ S$ ၆၀
ဦးတင္အုန္း+ေဒၚခင္သန္း၀င္း သမီးမခင္ေအးလြင္ မိသားစ
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
(ျပဳံးတရာဆင့္) မိသားစု* အေထြေထြ S$ ၆၀၀
၁၀ ကုိသိန္းေက်ာ္+ မျဖဴျဖဴမာ သား ထင္လင္းေက်ာ္၊ သက္ထူးေက်ာ္၊ သမီး ဟန္ေႏြးဦးေက်ာ္
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၁၁ ကုိေအာင္ကုိျမင့္+ မထက္ထက္ႏုိင္ အေထြေထြ S$ ၅၀၀
၁၂ ကုိေစာလြင္ဦး + မသင္းသက္သက္ေဆြ အေထြေထြ S$ ၅၀
၁၃ ေဒၚေငြတင္၊ ေျမးရႊန္းျပည့္စုံခင္
အေထြေထြ
S$ ၁၀
၁၄ ဦးအုန္းသန္း+ ေဒၚခင္၀ုိင္းေရႊ မိသားစု အေထြေထြ S$ ၁၅၀
၁၅ ကုိစုိးစုိးစံ+ မတင္တင္ခိုင္
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၁၆ ကုိေက်ာ္ဇင္ဦး+ မမုိးမုိးေက်ာ္
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၁၇ မႏြယ္ႏြယ္သိန္း
အေထြေထြ
S$ ၃၀၀
၁၉ မျဖဴစင္ေက်ာ္ အေထြေထြ S$ ၆၀၀
၂၀ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္+ ေဒၚခင္စန္း၀င္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၂၁ ကုိေဇာ္လင္းဦး
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၂၂ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ညြန္႕ + Dr ႏြယ္နီေအာင္
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၂၃ ႈကြယ္လြန္သူ ဦးစံတင္အား အမႈးထား၍ ေဒၚတင္ျမ မိသားစု
အေထြေထြ
S$ ၃၀၀
၂၄ မခင္ေမေအး၊ ကုိခ်မ္းမင္း၊ ကုိဖုန္းေဇာ္လင္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$ ၁၂၀
၂၅ မလွလွေအးႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၂၆ ကုိေက်ာ္ဇင္ဦး+ မမုိးမုိးေက်ာ္ မိသားစု
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၂၇ Myanmar Group from Nippon Express
 (Singapore)
အေထြေထြ
S$ ၄၀၀
၂၈ ေမ၊ လင္းလင္း၊ ျဖဴစင္၊ လွႏု၊ သႏာၱ၊ စုမြန္၊ သင္းျမတ္၊ ေလးထူး၊ ၀ါေက်ာ္၊ ေသာမတ္စ္၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေကာင္းမႈ
အေထြေထြ
S$ ၃၅၀
၂၉ ဦးပုိင္စုိး+ ေဒၚခင္ျမသန္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$ ၂၀၀
၃၀ ဦးျမင့္ေအာင္+ေဒၚခင္ခင္ေဝ သမီးႏြယ္မြန္ေအာင္ႏွင့္ေဆြမြန္ေအာင္
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၃၁ ကိုေနထြန္းေအာင္+မတင္ေလးႏြယ္ သမီး ခိုင္ေနႏြယ္
အေထြေထြ
S$ ၅၀
၃၂ ဦးေအာင္သိန္း + ေဒၚက်င္လြမ္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၃၃ ကိုဘုန္းျမင့္ေက်ာ္
အေထြေထြ
S$ ၃၀၀
၃၄ ေဒၚလွျမင့္ သမီးခ်ိဳခ်ိဳဝင္းျမင့္
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၃၅ မသန္႕ေအး
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၃၆ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၃၇ ဦးခိုင္ + ေဒၚသႏၵာအိအိဝင္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
၃၈ မခင္ဝင္းၾကည္
အေထြေထြ
S$ ၅၀
၃၉ ကိုျဖိဳးေက်ာ္
အေထြေထြ
S$ ၁၅၀
၄၀ ကိုဘုန္းေဇာ္လင္း + မေအးေအးမာ သားရဲရင့္လင္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$ ၅၀
၄၁ ကိုသိန္းဆိုင္ + မတိုးတိုးမာ သမီး မိုးျပည့္ဦးခိုင္ သား ျပည့္ျဖိဳးပိုင္
အေထြေထြ
S$ ၂၀၀
၄၂ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သိန္းသန္း သမီး beatrice
အေထြေထြ
S$ ၂၀၀
၄၃ ေဒၚေငြတင္ ႏွင့္ေျမး ရႊန္းျပည့္စံုခင္
အေထြေထြ
ွS$ ၁၀
၄၄ ကြယ္လြန္သူ ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါး၊့ ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာမ်ားအားရည္စူး၍… ဦးေဇယ်ာဝင္း၊ ေဒၚခ်ိဳလင္းစံ၊ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္သူ၊ မေထြးႏုႏုယဥ္ ေမာင္ႏွမတစ္စုႏွင္႔ မိသားစုမ်ားေကာင္းမွဳ
အေထြေထြ
S$ ၁၀၀
   
 

(မွတ္ခ်က္။  ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)
 

၂- ဒုလႅဘရဟန္းခံပြဲ အလွဴရွင္မ်ား
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ (သုိ ့မဟုတ္) ဒုလႅဘရဟန္း တပါးလွ်င္ S$ 150 ႏွင့္ သီလရွင္ တပါးလွ်င္  S$100 ႏွဳန္းျဖင့္ သာသနာ ဒါယကာအျဖင့္ ခံယူႏုိင္ႀကပါသည္။ )
စုစုေပါင္း ရဟန္း (၁၁) ပါးရွိပါသည္။၊

သကၤန္းအလွဴ
သထုံဘုရား ငါးဆူေတာင္ ေ၀ဘူကမၼ႒ာန္းရိပ္သာ ဆရာေတာ္ အရွင္စႏိၵမာႏွင့္ တပည့္ သားသမီးမ်ား မွ ဒုလႅဘ ရဟန္းမ်ား အသုံးျပဳရန္အတြက္ သကၤန္း (၁၄) စုံကုိ လွဴဒါန္းပါသည္။ သာဓု.. သာဓု.. သာဓု..

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္းသည့္အရာ
အလွဴေငြ (S$)  
အယ္နီ ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀
မခ်ဳိေအးလြင္ ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀
TP ဆရာလုပ္သက္ (၁၅) နွစ္ျပည့္ (၀၃-၀၅-၁၉၉၉ မွ ၀၂-၀၅-၂၀၁၄) ဦးတင္လင္း+ေဒၚျမင့္ျမင္သိန္း သမီး- မအင္ၾကင္း၊ မကံ့ေကာ္ သား-ေမာင္အာကာ၊ ေမာင္ၾသဘာတို ့၏ အလွဴ ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀
ဦးျမင့္ေ၀+ ေဒၚခင္ညိဳမိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀
ဦးျမင့္ေ၀+ ေဒၚခင္ညိဳမိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀

ကုိသန္ ့ဇင္+ မသူဇာ၀င္း ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ညြန္႕ + Dr ႏြယ္နီေအာင္ ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀

မခင္ပပေအာင္ ေမြးေန ့ အထိမ္းအမွတ္အလွဴ
(မျမတ္သူဇာခုိင္၊ မခင္ပပေအာင္)
ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀
ကုိတင့္ေဆြ+ မခုိင္ခိုင္ထြန္း မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀
၁၀ သီရိေဂဟာ မိသားစု (စကၤာပူ) ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀
၁၁ ေက်းဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါးအား အမႈးထား၍ သမီးမယဥ္သြယ္လင္းႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႉ႕ ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀
၁၂ မထိုက္ (ရႊင္လန္း စတိုး) ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀
၁၃ ကိုျဖိဳးေက်ာ္ ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$ ၁၅၀

 

၃- သီလရွင္၀တ္ပြဲအတြက္အလွဴရွင္မ်ား
စုစုေပါင္း သီလရွင္ (၁၂) ပါးရွိပါသည္။၊

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္းသည့္အရာ
အလွဴေငြ (S$)  
မမြန္မြန္သင္း သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
 ၂ မခ်ဳိေအးလြင္ သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
TP ဆရာလုပ္သက္ (၁၅) နွစ္ျပည့္ (၀၃-၀၅-၁၉၉၉ မွ ၀၂-၀၅-၂၀၁၄) ဦးတင္လင္း+ေဒၚျမင့္ျမင္သိန္း သမီး- မအင္ၾကင္း၊ မကံ့ေကာ္ သား-ေမာင္အာကာ၊ ေမာင္ၾသဘာတို ့၏ အလွဴ သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ညြန္႕ + Dr ႏြယ္နီေအာင္ သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္လင္း+ နန္းေအးျငိမ္း သား
အဂၢမင္း၊ ဘုိဘုိမင္း မိသားစု
သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
မခင္ပပေအာင္ ေမြးေန ့ အထိမ္းအမွတ္အလွဴ
(မျမတ္သူဇာခုိင္၊ မခင္ပပေအာင္)
သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
 ၇ သူငယ္ခ်င္း မေကဇာလွဳိင္ အတြက္
(မဟန္နီျမင့္၊ မစုျမတ္စႏၵီေအာင္ အလွဴ)
သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
မေကဇာလွဳိင္၊ မႏွင္းယုေထြး သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
သီရိေဂဟာ မိသားစု (စကၤာပူ) * သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
၁၀ သီရိေဂဟာ မိသားစု (စကၤာပူ) * သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
၁၁ ေက်းဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါးအား အမႈးထား၍ သမီးမယဥ္သြယ္လင္းႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႉ သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀
၁၂ မထိုက္ (ရႊင္လန္း စတိုး) သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$ ၁၀၀

 

၄- ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ ဓမၼပူဇာ(န၀ကမၼ) အလွဴရွင္မ်ား
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)
 

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္းသည့္
အရာ
အလွဴေငြ (S$)  
ေဒၚေအးေအးတင့္ မိသားစု န၀ကမၼ S$ ၅၀၀
မအိအိေအာင္  န၀ကမၼ S$ ၁၀၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္ န၀ကမၼ S$ ၂၀၀
ဦးအုန္းသန္း+ ေဒၚခင္၀ုိင္းေရႊ မိသားစု န၀ကမၼ S$ ၁၅၀
မႏြယ္ႏြယ္သိန္း န၀ကမၼ S$ ၂၀၀
ကုိမ်ိဳးခန္ ့+ မသန္ ့သန္ ့ခုိင္မိသားစု န၀ကမၼ S$ ၁၀၀
မမြန္ရည္ေအာင္ န၀ကမၼ S$ ၅၀
မသက္ဆုစံ န၀ကမၼ S$ ၃၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ညြန္႕ + Dr ႏြယ္နီေအာင္ န၀ကမၼ S$ ၁၀၀
၁၀ မထားထားလွဳိင္ န၀ကမၼ S$ ၂၀၀
၁၁ သီရိေဂဟာ မိသားစု (စကၤာပူ)* န၀ကမၼ S$ ၃၅၀
၁၂  ဦးကၽင္စြမ္း+ေဒၚေအးေအးသန္း သမီး ျမသႏၱာေအး န၀ကမၼ S$ ၅၀
၁၃ မတင္ဇာေက်ာ္ န၀ကမၼ S$ ၁၀၀
၁၄ ဦးျမင့္ေအာင္+ေဒၚခင္ခင္ေဝ သမီးႏြယ္မြန္ေအာင္ႏွင့္ေဆြမြန္ေအာင္ န၀ကမၼ S$ ၁၀၀
၁၅ ဗိုလ္ၾကီးျဖိဳးေဇာ္+မေမသူထက္ န၀ကမၼ S$ ၁၀၀
၁၆ ေက်းဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါးအား အမႈးထား၍ သမီးမယဥ္သြယ္လင္းႏွင့္ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႉ႕ န၀ကမၼ S$ ၁၀၀
၁၇ မေကဇာလွဳိင္၊ မႏွင္းယုေထြး န၀ကမၼ S$ ၁၀၀
၁၈ ဦးခင္ေမာင္စန္း+ ေဒၚေအးနႏၵာဆန္း မိသားစု (ရန္ကုန္) န၀ကမၼ S$ ၃၀
၁၉ ကြယ္လြန္သူ ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါး၊့ ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာမ်ားအားရည္စူး၍… ဦးေဇယ်ာဝင္း၊ ေဒၚခ်ိဳလင္းစံ၊ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္သူ၊ မေထြးႏုႏုယဥ္ ေမာင္ႏွမတစ္စုႏွင္႔ မိသားစုမ်ားေကာင္းမွဳ န၀ကမၼ S$ ၁၀၀

(မွတ္ခ်က္။  ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

၅- ဆရာေတာ္(၄)ပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴရွင္မ်ား  (S$မႀကာမီေဖာ္ျပေပးပါမည္။)

(ဆရာေတာ္ ၄ ပါးႀကြပါမည္။)

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္းသည့္အရာ
အလွဴေငြ (S$)  
ကုိစုိးလင္းထြန္း+ မသႏၱာလြင္ မိသားစု ေလယာဥ္လက္မွတ္ S$ ၄၈၅
ကိုေဆြသက္ေမာင္+ မေမႊး သမီးေလး သံသာႏွင္းဆင့္ မိသားစု ေလယာဥ္လက္မွတ္ S$ ၄၈၅
ဦးလုံးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီ အားအမႉးထား၍
Dr ေဆြေဆြယု ႏွင ့္ေမာင္ႏွစ္မတစ္စုု ေကာင္းမႈ့
ေလယာဥ္လက္မွတ္ S$ ၄၈၅
ကိုမိုးသန္႕လြင္ ႏွင့္ မဇင္ဝါျမင့္ ေကာင္းမႈ့ ေလယာဥ္လက္မွတ္ S$ ၄၈၅

 

၆- တရားထုိင္ခန္းမမ်ားႏွင့္ ေယာဂီမ်ားေနထုိင္ရန္အေဆာင္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား

( S$ ၅၅၀။ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၏ တရက္စာပ်မ္းမ်ွျခင္း၊ ေရ၊ မီး၊ Gas အပါအ၀င္)
 

စဥ္
လွဴဒါန္းမည့္ေန ့
အလွဴရွင္အမည္
အလွဴေငြ(S$)  
၀၁-၀၅-၂၀၁၄*
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္

S$ ၅၅၀

 ၀၂-၀၅-၂၀၁၄ (ပထမေန ့)
မေမကလ်ာႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစု  S$ ၅၅၀
 ၀၃-၀၅-၂၀၁၄ (ဒုတိယေန ့) မခင္ဆန္းသစ္ ( မသစ္သစ္ )  S$ ၅၅၀
၀၄-၀၅-၂၀၁၄ (တတိယေန႔)
ႏွစ္ဘက္ေသာ မိဘမ်ားကုိ အမႈးထား၍
ကုိသူရ၀င္းထြဋ္+ မစုိးစုိးျငိမ္း သမီး
မအလကၤာထြဋ္ျမတ္ တႏွစ္ေျမာက္
ေမြးေန ့အလွဴ
S$ ၅၅၀
 ၀၅-၀၅-၂၀၁၄ (စတုတၳေန ့) မႏွင္းေဆြလိႈင္ ၊ မျဖိဳးနႏၵာေအး S$ ၅၅၀
 ၀၆-၀၅-၂၀၁၄ (ပဥၥမေန ့) ကိုမိုးသန္႕လြင္ ႏွင့္ မဇင္ဝါျမင့္ ေကာင္းမႈ့  S$ ၅၅၀
 ၀၇-၀၅-၂၀၁၄ (ဆ႒မေန ့)
ဦးဘေက်ာ္+ ေဒၚႀကည္ႀကည္ အား အမွဴးထား၍ ေဒၚမူမူေက်ာ္  S$ ၅၅၀
 ၀၈-၀၅-၂၀၁၄ (သတၱမေန ့)
ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားကုိ အမႈးထား၍
ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီး သက္ႏွင္းခင္ခင္ မိသားစု ( ကုိေက်ာ္စြာ ေမြးေန ့အလွဴ)
 S$ ၅၅၀
 ၀၉-၀၅-၂၀၁၄ (အ႒မေန ့)
ကြယ္လြန္သူ အဖုိး၊ အဖြားမ်ားႏွင့္ ဖခင္မ်ားးအား ရည္းစူး၍ ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု     S$ ၅၅၀
၁၀  ၁၀-၀၅-၂၀၁၄ (န၀မေန ့)
အဖိုးအဖြား မိဘ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား
ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအား အမွဴး ထား၍
မေမမြန္ဦး ေမြးေန႕အလွဴ
 
    S$ ၅၅၀
၁၁  ၁၁-၀၅-၂၀၁၄ (ေနာက္ဆုံးေန ့)

Check-out (လွဴဒါန္းရန္မလုိပါ)

 

* တရားစခန္းအတြက္ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ ့မ်ား ျပင္ဆင္မည့္ေန ့(ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဒုလႅဘရဟန္းမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ႀကိဳတင္ ေရာက္ရွိ သီတင္းသုံးႀကမည္။)

 

၇- ေယာဂီမ်ားအား နီးစပ္ရာ MRT မွ  သေဘၤာထြက္မည့္ Marina South
Pier သုိ ့ ပုိ ့ေဆာင္ေပးမည့္ Charter Bus ကားခ အလွဴရွင္မ်ာ

(တစ္စီး လွ်င္ S$90။
စုစုေပါင္း အသြားအျပန္ (၁၀)စီး ခန္ ့)

စဥ္
အလွဴရွင္အမည္
လွဴဒါန္းသည့္အရာ
အလွဴေငြ(S$)  
ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္  ကားခအလွဴ  S$ ၉၀
ကြယ္လြန္သူ အဖုိး၊ အဖြားမ်ားႏွင့္ ဖခင္မ်ားးအား ရည္းစူး၍ ဦးေအာင္မုိး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သားမင္းဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစု  ကားခအလွဴ  S$ ၉၀
ဦးအုန္းသန္း+ေဒၚၿမင့္ၿမင့္ သမီး မသိၤဂီၿမင့္ မိသားစု  ကားခအလွဴ  S$ ၉၀
ကိုမင္းေဇာ္ေထြး + မမိမိုးကလ်ာေမႊး သား
အာကာမင္းေဇာ္ သမီး မိမိုးပြင့္ရတီ မိသားစု
 ကားခအလွဴ  S$ ၉၀
ကုိျမင့္ေဇာ္+ မစုိးပပမြန္  ကားခအလွဴ  S$ ၉၀
မသိဂီ ၤထြန္း  ကားခအလွဴ  S$ ၉၀
ဦးဘိုေမာင္အားရည္စူး ေဒၚစိန္လွဟန္ သမီးအင္ႀကင္းခိုင္  ကားခအလွဴ  S$ ၉၀
ဖခင္ ဦး၀င္းျမင့္ဆန္း+ မိခင္ ေဒၚခင္ျမျမ တုိ ့အား အမွဴးထား၍ သမီးႀကီး Khin Thanda Sann@ Sandy ေမြးေန ့ အလွဴ  ကားခအလွဴ  S$ ၉၀
ကုိမ်ိဳးခန္ ့+ မသန္ ့သန္ ့ခုိင္မိသားစု  ကားခအလွဴ  S$ ၉၀
၁၀ ဦးရဲေအာင္+ ေဒၚျငိမ္းစုခုိင္ မိသားစု  ကားခအလွဴ  S$ ၉၀
၁၁ နန္းခင္ခင္စိုး ႏွင့္ နန္းမဥၨဴ bus to Ariena  S$ ၉၀
၁၂
ေက်းဇူးရွင္မိဘႏွစ္ပါးအား အမႈးထား၍ မၾကည္ၾကည္ေအာင္ႏွင့္ သမီးမဇင္ဝင္းထိုက္ ေကာင္းမႉ႕ bus to Ariena S$ ၉၀

 

၈- ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ မ်ား St. John's
Island သုိ ့သြားရန္ သေဘၤာခ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား
(ဆရာေတာ္မ်ား၊ တရားစခန္း ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသယ္ယူရန္ႏွင့္ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား အတြက္ အသြားအျပန္စုစုေပါင္း S$
၅၀၀၀ ခန္ ့ကုန္က်ပါသည္။)
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

စဥ္ အလွဴရွင္အမည္ လွဴဒါန္းသည့္အရာ အလွဴေငြ(S$)
မခင္သက္သက္ျငိမ္း သေဘၤာခ S$ ၅၀
မမြန္မြန္သင္း
သေဘၤာခ
S$ ၅၀
ဦးလုံးစိန္ + ေဒၚေဌးေဌးရီ အားအမႉးထား၍
Dr ေဆြေဆြယု ႏွင့္ေမာင္ႏွစ္မတစ္စုု ေကာင္းမႈ့
သေဘၤာခ
S$ ၉၀
ဦးဘေက်ာ္+ ေဒၚႀကည္ႀကည္ အား အမွဴးထား၍ ေဒၚမူမူေက်ာ္ သေဘၤာခ     S$ ၅၀
ကိုမင္းေဇာ္ေထြး + မမိမိုးကလ်ာေမႊး သား
အာကာမင္းေဇာ္ သမီး မိမိုးပြင့္ရတီ
သေဘၤာခ

S$ ၉၀

မသိဂီ ၤထြန္း
သေဘၤာခ

S$ ၅၀

မညိဳစိမ့္ေအာင္
သေဘၤာခ

S$ ၂၀၀

ေဒၚျမဦး၊ မျဖဴဇာခုိင္မိသားစု သေဘၤာခ   S$ ၅၀
ဦးသန္းျမင့္၊ မနီနီျမင့္မိသားစု သေဘၤာခ   S$ ၃၀
၁၀ ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္
သေဘၤာခ

S$ ၃၀၀

၁၁ ဖခင္ ဦး၀င္းျမင့္ဆန္း+ မိခင္ ေဒၚခင္ျမျမ တုိ ့အား အမွဴးထား၍ သမီးႀကီး Khin Thanda Sann@ Sandy ေမြးေန ့ အလွဴ 
သေဘၤာခ

S$ ၃၀၀

၁၂ ကုိမ်ိဳးခန္ ့+ မသန္ ့သန္ ့ခုိင္မိသားစု သေဘၤာခ   S$ ၅၀
၁၃ မျမတ္နန္းေအး
သေဘၤာခ

S$ ၅၀

၁၄ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ညြန္႕ + Dr ႏြယ္နီေအာင္ သေဘၤာခ S$ ၁၅၀
၁၅ မထားထားလွဳိင္ သေဘၤာခ S$ ၅၀၀
၁၆ မခင္ပပေအာင္ ေမြးေန ့ အထိမ္းအမွတ္အလွဴ
(မျမတ္သူဇာခုိင္၊ မခင္ပပေအာင္)
သေဘၤာခ S$ ၁၅၀
၁၇ ေဒၚသင္းသင္းလွဳိင္
သေဘၤာခ

S$ ၉၀

၁၈ သီရိေဂဟာ မိသားစု (စကၤာပူ) * သေဘၤာခ S$ ၅၀၀
၁၉ ဦးကၽင္စြမ္း+ေဒၚေအးေအးသန္း မိသားစု (ေကၽာက္တံခါး) သေဘၤာခ S$ ၃၀
၂၀ မခင္ဖုန္းႀကြယ သေဘၤာခ S$ ၃၀
၂၁ ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္ သေဘၤာခ  S$ ၅၀
၂၂ သူငယ္ခ်င္းတစု သေဘၤာခ S$ ၁၃၀
၂၃ ကြယ္လြန္သူ ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါး၊့ ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာမ်ားအားရည္စူး၍… ဦးေဇယ်ာဝင္း၊ ေဒၚခ်ိဳလင္းစံ၊ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္သူ၊ မေထြးႏုႏုယဥ္ ေမာင္ႏွမတစ္စုႏွင္႔ မိသားစုမ်ားေကာင္းမွဳ သေဘၤာခ S$ ၁၀၀
၂၄ ဦးခင္ေမာင္စန္း+ ေဒၚေအးနႏၵာဆန္း မိသားစု (ရန္ကုန္) သေဘၤာခ  S$ ၅၀
၂၅ ဦးသန္းဦး+ ေဒၚေသာင္းေသာင္းျမင့္ (မႏၱေလး) သေဘၤာခ  S$ ၂၅
၂၆ ဦးသိန္းဆန္း+ ေဒၚေအးေအးျမင့္ (ျပည္) သေဘၤာခ  S$ ၂၅၉- တရားစခန္းအတြက္ဆြမ္း၊ ေဖ်ာ္ရည္စသည္မ်ား လွဴဒါန္းႀကသူမ်ားစာရင္း
(Foods Sponsors List)

(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ဆြမ္းအလွဴမွာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ ့မ်ား အားလုံးအတြက္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။)

ကုိယ္တုိင္ ဆြမ္းကပ္လုိသူ ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သုိ ့မဟုတ္) ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ ေယာဂီ သည္ သက္ဆိုင္ရာေန ့မ်ားတြင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္း၀ုိင္းတြင္ ဆြမ္းမဆပ္ကပ္ခင္ ႀကိဳတင္၍ ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။ အာရုဏ္ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၇း၀၀ ႏွင့္ ေန ့ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၁၁း၀၀ မတိုင္မီ ႀကဳိတင္ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။

 

  အာရုဏ္ဆြမ္း
(S$၆၀၀)

ေန ့ဆြမ္း
(S$၅၅၀/၁၁၀၀)
သစ္သီး၊/ အခ်ိဳပြဲ (S$၂၀၀)
ေဖ်ာ္ရည္/ေရ
(S$၂၀၀)
၀၂.၀၅.၂၀၁၄
(ပထမေန ့)
(ဦးလွေအာင္)+
 ေဒၚႏုႏုႀကည္၊
မဇာဇာ၀င္း၊
မႏွင္းႏွင္းယု*
 
ဖခင္ ဦး၀င္းျမင့္ဆန္း+
မိခင္ ေဒၚခင္ျမျမ
တုိ ့အား အမွဴးထား
၍ သမီးႀကီး
Khin Thanda
Sann@ Sandy
ေမြးေန ့ အလွဴ
ဦးရဲ၀င္း+
ေဒၚေအးေအးမူ
 သား ကုိရဲႏုိင္ဦး
မိသားစု
ကိုေအာင္ေက်ာ္စိန
၀၃.၀၅.၂၀၁၄
(ဒုတိယေန ့)
မက်င္က်င္ရီ၊ မတင္တင္ခုိင္ ကုိ၀ဏၰတင့္ေ၀+ မေမသဥၥာဟန္ ကုိ၀ဏၰတင့္ေ၀+ မေမသဥၥာဟန္ ႏွစ္ဘက္ေသာ
မိဘမ်ားကုိအမႈး
ထား၍
ဦးေက်ာ္မင္း+
ေဒၚမြန္ႏွင္းထြန္း မိသားစုေကာင္းမႈ
၀၄.၀၅.၂၀၁၄
(တတိယေန ့)
Lotus Foundation
(၅ႏွစ္ေျမာက္
 ႏွစ္ပတ္လည္
 အထိမ္းအမွတ္)
Lotus Foundation
(၅ႏွစ္ေျမာက္
 ႏွစ္ပတ္လည္
 အထိမ္းအမွတ္)
Lotus Foundation
(၅ႏွစ္ေျမာက္
 ႏွစ္ပတ္လည္
 အထိမ္းအမွတ္)
 
Lotus Foundation
(၅ႏွစ္ေျမာက္
 ႏွစ္ပတ္လည္
 အထိမ္းအမွတ္)
၀၅.၀၅.၂၀၁၄
(စတုတၳေန ့)
ကုိခ်စ္ကုိကုိ+ မဇာျခည္ဦး
သားဟိန္းထက္ျဖိဳ
ကုိေနမ်ိဳး+
မခင္ေကာင္းဆက္
သားသား
ေကာင္းထက္
မိသားစု*
ဖခင္ ဦး၀င္းျမင့္ဆန္း+
မိခင္ ေဒၚခင္ျမျမ
တုိ ့အား အမွဴးထား
၍ သမီးႀကီး
Khin Thanda
Sann@ Sandy
ေမြးေန ့ အလွဴ
ဖခင္ ဦး၀င္းျမင့္ဆန္း+
မိခင္ ေဒၚခင္ျမျမ
တုိ ့အား အမွဴးထား
၍ သမီးႀကီး
Khin Thanda
Sann@ Sandy
ေမြးေန ့ အလွဴ
 
၀၆.၀၅.၂၀၁၄
(ပဥၥမေန ့)
ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္
(ေမြးေန ့အလွဴ)
ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္ႏွင့္
ေမာင္အားမာန္စစ္
ေမြးေန ့အမွတ္တရ
E4E Learning Group
ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္ႏွင့္
ေမာင္အားမာန္စစ္
ေမြးေန ့  အမွတ္တရ
E4E Learning Group
ကုိေအာင္စစ္+
မခ်ယ္ရီတင္ေရႊ
သား အားမာန္စစ္ (ေမြးေန ့အလွဴ)
၀၇.၀၅.၂၀၁၄
(ဆ႒မေန ့)
မသီတာေထြး၊ မသီတာလြင ကုိေက်ာ္မ်ဳိးထြ႗္+
မႏုႏုေအာင္ သမီး Bridget
ျပည့္ျပည့္ထြဋ္
ေမြးေန ့အလွဴ 
ကုိေက်ာ္မ်ဳိးထြ႗္+
မႏုႏုေအာင္ သမီး Bridget
ျပည့္ျပည့္ထြဋ္
ေမြးေန ့အလွဴ 
ကုိေက်ာ္မ်ဳိးထြ႗္+
မႏုႏုေအာင္ သမီး Bridget
ျပည့္ျပည့္ထြဋ္
ေမြးေန ့အလွဴ 
၀၈.၀၅.၂၀၁၄
(သတၱမေန ့)
ဦးဝင္းလြင္ + ေဒၚျပဳံး မိသားစု ဦးေဇာ္ျမင့္+
ေဒၚေအးေအးျမင့္
သမီး
မေအးခ်မ္းျမတ္၊
မဆုပန္ထက္
မိသားစု
 
ကုိမ်ိဳးခန္ ့+
မသန္ ့သန္ ့ခုိင္
 မိသားစု
  Mr Lee Tuck
King & Ma Thin
Thin Hlaing
Family
၀၉.၀၅.၂၀၁၄
(အ႒မေန ့)
  ႏွစ္ဖက္ဘိုးဘြား
မ်ားႏွင့္ဖခင္ၾကီး အားရည္စူး
ေဒၚစိန္လွဟန္
သမီး အင္ႀကင္းခိုင္
(i) ကြယ္လြန္သူ
အဖုိး၊ အဖြားမ်ားႏွင့္
 ဖခင္မ်ားးအား
ရည္းစူး၍ ဦးေအာင္မုိး+
ေဒၚသင္းသင္းလြင္
သားမင္းဟိန္းေအာင္၊
ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္
 မိသားစု

(ii)ကုိေက်ာ္ရဲေခါင္
+ မယမင္းထုိက္
 
ကုိမုိးေက်ာ္ေအာင္
+ မရည္ရည္မြန္
သား စုိးျမတ္ေအာင္၊
မင္းပုညမြန္ မိသားစု 
မလွလွေအးႏွင့္
ေမာင္ႏွမတစု 
.၀၅.၂၀၁၄
(န၀မေန ့)
ကိုထြန္းဦး၊
ကိုေအာင္ခိုင္ဦး၊
မေအးစုလိႈင္၊
မထိုက္ေဝလင္း၊
မသက္ျမတ္ခိုင္၊
မရဲေမေအာင္
ကိုထြန္းဦး၊
ကိုေအာင္ခိုင္ဦး၊
မေအးစုလိႈင္၊
မထိုက္ေဝလင္း၊
မသက္ျမတ္ခိုင္၊
မရဲေမေအာင္္
ကိုထြန္းဦး၊
ကိုေအာင္ခိုင္ဦး၊
မေအးစုလိႈင္၊
မထိုက္ေဝလင္း၊
မသက္ျမတ္ခိုင္၊
မရဲေမေအာင္
ကိုထြန္းဦး၊
ကိုေအာင္ခိုင္ဦး၊
မေအးစုလိႈင္၊
မထိုက္ေဝလင္း၊
မသက္ျမတ္ခိုင္၊
မရဲေမေအာင္္
၁၁.၀၅.၂၀၁၄
(ေနာက္ဆုံးေန ့ ့)
မေမကလ်ာႏွင့္
သူငယ္ခ်င္းတစု
လွဴဒါန္းရန္မလုိပါ။ လွဴဒါန္းရန္မလုိပါ။ ဦးတင္နြယ္+
ေဒၚသန္းသန္း
ေအး မိသားစု

(မွတ္ခ်က္။  ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)
 

တရားစခန္းအတြက္ ႀကြေရာက္လာမည့္ဆရာေတာ္မ်ား
(က) ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
(ခ) ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠ႒
(ဂ) ဦးဥာဏဓဇၨ
(ဃ) ဦးက၀ိန္
 

ပါရမီေျမာက္တဲ့
      အျမတ္စားကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ -
      ပစၥဳပၸန္မွာ ‘အမ်ားအက်ဳိး’ ကုိ ဦးတည္ရမယ္။
      သံသရာမွာ ‘ေဗာဓိဥာဏ္’ အတြက္ျဖစ္ရမယ္။
      ‘ကရုဏာ’ ေရာ၊ ‘ပညာ’ ေရာ ပါရမယ္။

      ‘ငါ’ ေကာင္းစားေရးအတြက္
      ဦးတည္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေစရဘူး။
      ‘ဒိ႒ိ၊ တဏွာ’ ကုိပယ္ျပီးေတာ့
      ‘သတိ၊ ပညာ’ ဦးစီးတဲ့
      ‘သဒၶါ၊ ပညာ’ ဦးစီးတဲ့
      ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ မ်ဳိးျဖစ္ရမယ္။

                              ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်

 

 

စတုတၳအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၃)

   ၂၀၁၃ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၃ တရားစခန္း)  

   မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား ( ၂၀၁၃ တရားစခန္း)


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္က်င္းပေသာ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ တရားစခန္း၊ တရားပြဲသတင္း (-၂၀၁၃)  Click

_________________________________
 

တတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၂)

   ၂၀၁၂ တရားစခန္း ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သဇင္မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

   ၂၀၁၂တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၂ တရားစခန္း)  

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား-၂၀၁၁)


   
တရားစခန္း အလွဴရွင္စာရင္း

   နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္ (ေရး... ဘေလာ့ဂါ ေရႊျပည္သူ -၂၀၁၁ ေယာဂီ)

   ၂၀၁၁ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ပထမအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား) ၂၀၁၀


     မဂၢင္ေဖာ္စီး ကုိးရက္ခရီး (ေရး.. ဘေလာ့ဂါခ်စ္ႀကည္ေအး -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ကုိတာတင္ဂီမွအျပန္ (ေရး.. ဘေလာ့ဂါဇြန္မုိးစက္ -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ၂၀၁၀ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာတရားစခန္း (လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့)

တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာရွိ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ တရားရိပ္သာတြင္ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာ ေတာ္ ဘုရား ကုိယ္တုိင္ တႏွစ္ပတ္လုံး တရားစခန္းဖြင့္ကာ တရားျပသ လ်ွက္ရွိပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရား ႀကီး ၏ ႀသ၀ါဒခံယူကာ ရက္တုိ၊ ရက္ရွည္ သြားေရာက္ တရားအားထုတ္လုိသူမ်ား အခ်ိန္မေရြး မိမိတုိ ့ အား ထုတ္ ႏုိင္သေရႊ ့(အခ်ိန္အကန္ ့သတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိ) စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနေရး၊ စားေရး အခမဲ့ စနစ္ျဖင့္ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွ စီစဥ္ေပးလ်ွက္ရွိေႀကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလုိက္ပါ သည္။

ဆက္သြယ္ရန္။
ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာရုံးခန္း
(သာမန္အားျဖင့္ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား ဖုန္းေျဖပါသည္။)
ဖုန္း ၀၉-၄၂၀၀၁၈၈၇၇
ဖုန္း ၀၉-၄၉၃၁၂၃၀၀
ဖုန္း ၀၅၅-၂၀၃၄၁
လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း

ဦးတူး
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္
ဦးေအာင္၀င္း
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္

 

             
  (Share this page on Facebook
)