ဘုန္းႀကီးတို႔ကေတာ့ ထိုင္ေနဆဲမွာ အထင္႐ွားဆံုးျဖစ္ၿပီး ႐ႈမွတ္လို႔လည္းလြယ္တဲ့ ဝမ္းဗိုက္ထဲက ေတြ႕ထိ လႈပ္ရွားမႈက စၿပီး ႐ႈမွတ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားေနပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္က ေတာင့္တင္းလႈပ္႐ွား တာဟာ ဝါေယာ ဓာတ္ပဲ။ အဲဒီ ဝါေယာဓာတ္ကို အရပ္သံုးစကားျဖင့္ ေဖာင္းတယ္ပိန္တယ္လို႔ မွတ္ဖို႔ ညႊန္ၾကား ေနပါ တယ္။
ညႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း ႐ိုေသစြာ ႐ႈမွတ္ၾကတဲ့ ေယာဂီေတြဟာ ခုနစ္ရက္ အတြင္းေလာက္မွာပင္ သမာဓိ အားရွိၿပီး စိတၱဝိသုဒိၶလည္း ျပည့္စံုသျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါးကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္ ဉာဏ္ျဖင့္ ပင္ ပိုင္းျခားသိသူ ေတြ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ ႐ွိေနပါၿပီ။
ဒါေလာက္တြင္လည္း မကေသးပါဘူး။ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ိဳးကို ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ ပိုင္းျခား သိၿပီး ေတာ့ အျဖစ္အပ်က္ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱသေဘာေတြကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ျဖင့္ပင္ ပိုင္းျခားသိသူေတြ ေထာင္ ေသာင္းမ်ားစြာ ႐ွိေနပါၿပီ။
ဝိပႆနာဉာဏ္ ရင့္သန္တဲ့အခါ ဒြါရ ေျခာက္ပါးက ထင္ရွားေပၚလာသမွ် ႐ုပ္နာမ္ေတြကို ျဖစ္စဥ္ အတိုင္း လိုက္၍ ႐ႈသိႏိုင္တဲ့အျပင္ ဝိပႆနာဉာဏ္ ျပည့္စံုလို႔ အရိယမဂ္ဖိုလ္ဉာဏ္ပါ ျပည့္ စံုၿပီလို႔ ယံုၾကည္စိတ္ ခ်ရေလာက္တဲ့ ေယာဂီေတြလည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါၿပီ။”

ေဖာင္းပိန္၀ါေယာမွ မဂ္ဖိုလ္သို႔
(ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၊ သကၠပဉွသုတ္ စာ ၄၆)

 


ဓမၼမွတ္စုမ်ား မွ်ေ၀ျခင္း

ဘာကုိ ဦးတည္မလဲ (မ်ွေ၀ျခင္း-၉) ဆရာေတာ္ဦးဥကၠ႒

"ဒုကၡကလြတ္ခ်င္ရင္ ဘာကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ရမလဲ။
(ဒုကၡကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ရပါမယ္ဘုရား။)

ဒါျဖင့္ ဒုကၡသစၥာဆိုတာ သိရမယ့္တရားလား၊ ပယ္ရမယ့္တရားလား။
(သိရမယ့္တရားပါဘုရား။)

ျပန္ေမးမယ္။ ဒုကၡသစၥာဆိုတာ သိရမယ့္တရားလား၊ ပယ္ရမယ့္တရားလား။
(သိရမယ့္တရားပါဘုရား။)

ဒါျဖင့္သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ဘာလို႔ပယ္ေနတာလဲ။
(မပယ္ပါဘူးဘုရား။)

အမယ္…။ ေညာင္းရင္ျပင္တယ္ေလ။ (ရယ္သံမ်ား)
ယားရင္ ကုတ္တယ္ေလ။ (ရယ္သံမ်ား)   
အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာမွာ Click ပါ။

 

ဘိကၡဳ....သတိ (မ်ွေ၀ျခင္း-၈)

"ပဋိပႏၷေကာ ဟိ ေဒေ၀ါ ၀ါ ေဟာတု မႏုေႆာ၀ါ ဘိကၡဴတိ သခ်ၤ ဂစၧတိ။" (သုတၱန္ ရဟန္း)

နတ္ပဲၿဖစ္ေစ၊ လူပဲၿဖစ္ေစ သံသရာ ေဘးကို ေၿမာ္ၿမင္ၿပီးေတာ့ သံသရာက လြတ္ေၿမာက္ရေအာင္လို႕ တရားက်င့္သံုးေနရင္ အဲဒီ ပုဂိၢဳလ္ဟာ "ဘိကၡဳ" မည္ပါတယ္တဲ့၊ တနည္းအားၿဖင့္ေတာ့ "ကိေလေသ ဘိႏၵတီဘိ ဘိကၡဳ" ကိေလသာေတြကို ဖ်က္ဆီးတတ္ရင္ ဘိကၡဳ မည္ပါတယ္တဲ့။

“ဣဓဘိကၡေ၀ ဘိကၡဳ သတာရေကၡန ေစတသာ သမႏၷာဂေတာ ေဟာတိ။”
ရဟန္းတို႕ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ သံသရာေဘးကို ရႈၿမင္ေသာပုဂိၢဳလ္သည္ ကိေလသာကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္သည္ သတိအေစာင့္အေရွာက္ရွိေသာ စိတ္ႏွင့္ ၿပည့္စံုသည္ၿဖစ္၏။

သတိဆိုတဲ့ အေစာင့္အေရွာက္တရားဟာ
အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာမွာ Click ပါ။

 

၀ိမုတၱိပရိပါစနီယတရား၁၅ပါး (မ်ွေ၀ျခင္း-၇)

မရင့္က်က္ေသးေသာ၊ မိမိသႏၲာန္မွာ မျဖစ္ေပၚလာေသးေသာ အရဟတၱဖိုလ္ တည္းဟူေသာ ဝိမုတၱိ ရင့္က်က္ဖို႔ရန္ ျဖစ္ေပၚဖို႔ရန္ ဝိမုတၱိပရိပါစနီယေခၚတဲ့ တရား တစ္ဆယ့္ငါးပါး ႐ွိတယ္။ တစ္ဆယ့္ငါးပါးက ဘာလဲ။

သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ဒီဣေျႏၵ ငါးပါးကို မူတည္ထားရမယ္။

(၁) သဒၶါတရားမ႐ွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
(၂) သဒၶါတရား႐ွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို မွီဝဲျခင္း
(၃) သဒၶါတရား ျဖစ္ပြားေစတတ္တဲ့ သုတၱန္တို႔ကို နာယူျခင္း၊ ေလ့လာေဆြးေႏြးျခင္း၊ သဒၶါနဲ႔ ပတ္သက္၍ သံုးမ်ိဳး။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာမွာ Click ပါ။

 

ဓါတ္ခံအားေလ်ာ္စြာ အနိစၥ၊ဒုကၡ၊အနတၱျမင္ၾကပါ (မ်ွေ၀ျခင္း-၆)


ယခုေခတ္အခါသည္ ဝိပႆနာတရား ထြန္းကားလာေသာအခါ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အခိ်န္ရသမွ် ဝိပႆနာတရားကို ပြားမ်ားအားထုတ္လ်က္ ရိွၾကေပသည္။

ဤကဲ့သို႔ ဝိပႆနာတရား ပြားမ်ားအားထုတ္ၾကေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ေရွးအတိတ္ဘဝမ်ားက ပါလာၾကေသာ ဓါတ္ခံအားေလ်ာ္စြာ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱတို႔ကို ထင္ရွားစြာ သိျမင္ၾကရေပသည္။ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး သိျမင္ပံုျခင္းမတူၾကေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက အနိစၥကို သိျမင္ၾကေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဒုကၡကိုပို၍သိျမင္ၾကေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အနတၱကိုပို၍ သိျမင္ၾကေပသည္။
ဝိပႆနာတရား ရႈမွတ္ပြားမ်ားၾကေသာ အခ်ဳိ႕ေသာေယာဂီတို႔သည္ အနိစၥကိုသာ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕သိ ၾကရေပသည္။ ဒုကၡႏွင့္ အနတၱတို႔ကို ထင္ရွားစြာေတြ႕သိျခင္းမရိွၾကေပ။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာမွာ Click ပါ။


မဟာစည္ဆရာေတာ္ႏွင့္ ယေန႔ေခတ္၀ိပႆနာရႈနည္းမ်ား (မ်ွေ၀ျခင္း-၅)
 

၀ိပႆနာလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္ျပီး ေဟာေျပာေရးသားခ်က္ ေတြထဲမွာ တခ်ဳိ ့ ေဟာေျပာ ေရးသားခ်က္ ေတြ ဟာ အမွန္အျဖစ္လက္ခံရဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါေတြကုိ လက္ခံေန ေက်နပ္ေနၾကသူေတြကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရပါတယ္။ ပိဋကတ္စာေပ အေထာက္ အထားနဲ႔အညီ အမွန္ကုိ ညႊန္ျပထားတဲ့ ညႊန္ျပ ခ်က္ေတြကုိ သိလုိပါတယ္။

မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီးကုိ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္ စြယ္စုံပညာရွင္ၾကီးအျဖစ္ ထိပ္တန္းပိဋကတ္ ပညာရွင္ ေတြက လက္ခံထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ႕ ေဟာေျပာ ေရးသားခ်က္ေတြကုိ ဖတ္ရႈေလ့လာၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ယခုေခတ္မွာ ၾကားသိေနရတဲ့ ၀ိပႆနာနဲ႔ စပ္တဲ့ အဖုအထစ္ ေတြကုိ မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး ရွင္းျပထားတာကုိ ေတြ႔ရ ပါတယ္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာမွာ Click ပါ။

 

ဘဂၤဥာဏ္ အက်ဳိး (၈) ပါး  (မ်ွေ၀ျခင္း-၄)

ယခု ေခတ္အခါသည္ ဝိပႆနာတရား ထြန္းကားလာေသာ ေခတ္အခါ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္တို႔သည္ ဝိပႆနာတရားကို အခ်ိန္ရသမွ် အားထုတ္လ်က္ ရိွၾကေပသည္။ ဝိပႆနာ တရား အားထုတ္ၾကေသာ သူတို႔သည္ မိိမိတို႔ ေရာက္ရိွေနေသာ ဥာဏ္မ်ား၏ အက်ဳိးတရားမ်ားကို သိထား သင့္ ၾကေပသည္။ အက်ဳိးတရားမ်ားကို သိထားၾကေသာ ေယာဂီတို႔သည္ မိမိတို႔ အားထုတ္ဆဲ တရား အေပၚ၌ ယံုၾကည္ခ်က္ သဒၶါ တရားမ်ားထက္သန္လာၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သဒၶါတရားထက္သန္ အားေကာင္း သည္ ႏွင့္ အမွ် မျပတ္မလပ္ အားထုတ္ႏိုင္ျခင္း ဝီရိယအား ပို၍ ေကာင္းလာၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဝီရိယ အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်
အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာမွာ
Click ပါ။
 

အထက္တန္းစား​ဗုဒၶဘာသာဝင (မ်ွေ၀ျခင္း-၃)

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို့သည္ ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃတည္းဟူေသာ အၿမတ္ဆံုးေသာရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ ၾကသူမ်ား ၿဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ အၿမတ္ဆံုးရတနာသံုးပါးကလည္း ကိုးကြယ္သူတို့အား အၿမတ္ဆံုးေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ရေစႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။သို့ေသာ္ ရတနာသံုးပါးကို ကိုးကြယ္ၾကသူခ်င္း တူေစကာမူ၊ အက်ိဳးေပးမႈအနည္း၊ အမ်ားကြာဟတဲ့အေလ်ာက္ ကိုးကြယ္သူတို့ရဲ့ ဘဝအနိမ့္အၿမင့္ ၿခားနားလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ “ကိုးကြယ္ပံု” ၿခင္း၊ ရတနာသံုးပါးကို “ၾကည္ညိဳပံု” ၿခင္း မတူညီၾကလို့သာ ၿဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားၿဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အၿဖစ္ ခံယူပံုနညး္လမ္းၿခင္း ကြဲၿပားေနလို့သာၿဖစ္ပါတယ္…

စင္စစ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဟူသည္မွာ
အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာမွာ
Click ပါ။
 

၀ါသနာကိုယ္စီ စရုိက္ကိုယ္စီ ကမၼ႒ာန္းကိုယ္စ (မ်ွေ၀ျခင္း-၂)

သံသရာတြင္ က်င္လည္ရသည္ရွိေသာ္ လူ႔ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နတ္ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တိရိစၧာန္ဘ၀အမ်ိဳးမ်ိဳး အား ျဖင့္ ေအာက္ဆုံး ငရဲဘုံမ်ားစြာမွ အျမင့္ဆုံး ျဗဟၼာ့ဘုံအထိ မေရာက္ဖူးသူ၊ မက်င္လည္ဖူးသူ မရွိခဲ့ ဟူ၍ ျမတ္ဘုရား ေဟာၾကား ထား ခဲ့ဖူးသည္။ ထုိသုိ႔ က်င္လည္ေနစဥ္ဘ၀မ်ားစြာ အတြင္း တိရိစၧာန္ ျဖစ္ေနလ်င္ တိရိစၧာန္သဘာ၀အားျဖင့္၊ လူျဖစ္လာ လ်င္ လူ႔သဘာ၀ လူ႔စိတ္ ပင္ကုိယ္ ဗီဇအားျဖင့္ စရုိက္မ်ား ကိုယ္စီပါလာတတ္ၾကသည္။ ထုိ၀ါသနာအထုံမ်ား ေကာင္းခဲ့လ်င္ ေကာင္းခဲ့သေလာက္၊ ဆုိးခဲ့ လ်င္ ဆုိးခဲ့သေလာက္ ကိုယ့္အနာဂါတ္ကို ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးမိၾကျပန္၏၊

ေအာက္ဆင္းၿပီးရင္ ျပန္တက္ဖို႔ မလြယ္က

လူတစ္ေယာက္ ဒီဘ၀မွာ မေကာင္းမႈေတြ လုပ္ၿပီး အပါယ္ငရဲကုိ ေရာက္သြားပါၿပီ၊ ငရဲမွာ မိမိရဲ႕ အကုသိုလ္အားႀကီးလ်င္ ႀကီးသေလာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံရအုံးမယ္၊ ငရဲဘုံမွာ တိတိက်က် သက္တမ္း ဆိုတာမရွိပါ၊ မိမိရဲဲ႕ အကုသိုလ္အရွိန္အဟုန္သည္ပင္ သက္တမ္းျဖစ္သည္၊ အကုသိုလ္ကံ ကုန္ေသာေန႔ သည္ ငရဲက လြတ္ေသာေန႔ပင္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာမွာ Click ပါ။          

 

အံ့ဖြယ္ (၈)ျဖာ သာသနာ (မ်ွေ၀ျခင္း-၁)

တခ်ိန္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နေဠ႐ုမည္ေသာ တမာပင္ရင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။ အဲဒီအခ်ိန္ခါမွာ ပဟာရာဒလို႔ေခၚသည့္ အသူရိန္ကျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ေရာက္လာၿပီး “ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္မွာ ရဟန္းေတာ္ေတြေမြ႔ေလ်ာ္ေနၾကတာ အဘယ္အံ့ဖြယ္ေတြရွိေနလုိ႔ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾက တာ လဲ” ဟု သိလို၍ေမးလို၍ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ပါေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားထံသုိ႔ ေရာက္လာသည့္အခါၾကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ေတြ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘုန္းကံႀကီးမားပုံေတြကို ေတြ႔ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ေရွးဦးစြာ ေမးခြန္း မ်ားကို မေလွ်ာက္ထား၀့ံေပဘူး။ အဲဒါကို ျမတ္စြာဘုရားသိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ေရွးဦး စြာ ေမးေတာ္မူပါတယ္။
“ပဟာရာဒ အသူရိန္ …အသူရာတို႔သည္ သမုဒၵရာ၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကသည္။ ဘာအံ့ဘြယ္ေတြရွိ၍ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကတာလဲ” ဟု ျမတ္စြာဘုရားက ေရွးဦးစြာ ေမးေတာ္မူတဲ့အခါက်မွ ပဟာရာဒ အသူရိန္က
“သမုဒၵရာမွာ အံ့ဖြယ္ (၈)မ်ိဳးရွိပါတယ္” ဟု ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။
 

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ ဒီေနရာမွာ Click ပါ။