"မိမိတုိ ့ရဲ ့ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာကုိ တရားရႈမွတ္တဲ့ အခါမွာ
အစြမ္းကုန္အသုံးခ်ပါ။ အဲဒီလုိ အစြမ္းကုန္ အသုံးခ်မွ ဒီသံသရာခရီးခဲႀကီးက
လြန္ေျမာက္ႏုိင္မွာေနာ္။တစ္သံသရာလုံး ေမာဟအားႀကီးခဲ့လုိ ့ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက
ဘုရားေတြနဲ ့လြဲခဲ့ရတာ။"

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တရားစခန္း သတင္းႏွင့္ အလွဴရွင္စာရင္း

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာ (၉) ရက္ တရားစခန္း (စကၤာပူ) ၂၀၁၅

ကမၼ႒ာနစရိယ ။ ။ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
ေန ့ရက္ ။ ။ ၀၇-၀၂-၂၀၁၅ မွ ၁၅-၀၂-၂၀၁၅ အထိ 
ေနရာ ။ ။ St. John's Island, Singapore (စိန္ဂၽြန္းကၽြန္း၊ စကၤာပူ)

၀င္ေႀကး ။ ။ အခမဲ့

ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ ။ ။ ၃၀-၀၁-၂၀၁၅ (ေသာႀကာေန ့)

တရားစခန္းရွိရာ Ferry အသြားအျပန္အခမဲ့ စီစဥ္ေပးပါမည္။ တရားစခန္းအတြက္ မည့္သည္အခေႀကး ေငြမွ
မေကာက္ခံပါ။

တဆက္တည္း အနည္းဆုံး (၄) ရက္ တရားအားထုတ္လုိသူမ်ားလည္း စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါျပီ။ အခ်ိန္ျပည့္ (၉)ရက္စလုံး ရက္ျပည့္ မ၀င္ႏုိင္ပါက အမည္၏ေနာက္တြင္ (PT) ဟု ထည့္ရုိက္ေပးပါ။)

တရားစခန္း၀င္ႏုိင္မည့္ ရက္မ်ားကုိ မထက္ထက္ႏုိင္ (94889752) သုိ ့မဟုတ္ မသစ္သစ္ ( 91882829) သုိ ့ SMS ပုိ ့ေပးပါ။
ဥပမာ ၀၇-၀၂-၂၀၁၅ မွ ၁၀-၀၂-၂၀၁၅ အထိ တရားစခန္း၀င္ႏုိင္ပါက YOUR NAME (PT) 07 TO 10 Jan ဟု SMS ပုိ ့ႏုိင္ပါသည္။

ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္သူ၊ သီလရွင္၀တ္သူမ်ား ၀၆-၀၂-၂၀၁၅ ေန ့လည္ တြင္ တရားစခန္းသုိ ့ ၀င္ရန္လုိပါသည္။

တရားစခန္း ၀င္ရန္ အတြက္ ဒီေနရာမွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
( ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ား မွန္ကန္စြာ ျဖည့္မွသာ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Firebox browser ကုိအသုံးျပဳပါက Date of Birth ျဖည့္ရာတြင္ year of birth ကုိ အရင္ျဖည့္ပါ။)


>>> Go to Registration Page Click here
(တဆက္တည္း ၄ရက္အနည္းဆုံး တရားစခန္း၀င္လုိမ်ား Registration လုပ္ရာတြင္ အမည္၏ေနာက္တြင္ (PT) ဟု ထည့္ ရုိက္ေပးပါ။)
>>> တရားစခန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

>>> တရားစခန္း၀င္မည့္သူမ်ား သိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားဖတ္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

Online registration တင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား ကုိခ်မ္းမင္း (၉၆၉၁၉၇၅၄)၊
မထက္ထက္ႏုိင္ (၉၄၈၈၉၇၅၂) မဇင္ဇင္ခုိင္ (၈၃၄၈၃၅၃၃) ႏွင့္ မအိအိေအာင္(၈၁၁၃၈၇၈၉) သုိ ့ ့ဆက္သြယ္
အကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။ သို ့မဟုတ္ Peninsula plaza ရွိ ျပဳံးတရာဆင့္ (#03-40) တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ
ထုတ္ယူ၍ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ႏုိင္ပါသည္။

(သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္ပါက စာရင္းပိတ္ပါမည္။)

တျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားစခန္း၀င္ရန္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား အခက္အခဲရွိပါက

zawmoesan123@gmail.com သုိ ့ email ပုိ ့၍ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

______________________

တရားစခန္းအတြက္ ႀကြေရာက္လာမည့္ဆရာေတာ္မ်ား

(က) ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
(ခ) ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠ႒
(ဂ) ဦးဥာဏဓဇၨ
(ဃ) ဦးသိဒၶိပုည

စာရင္းေပးထားသူ ေယာဂီမ်ားလုိက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္စသည္မ်ား ႀကည့္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ Click ပါ။

 

တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ား

တရားစခန္းအတြက္လုိအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ ေလယာဥ္ခ၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ကားခ၊ တရားထုိင္ခန္းမစသည့့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေထြေထြ စရိတ္မ်ား အတြက္ ေအာက္ပါႏွဳန္းထားျဖင့္ လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါျပီ။

၁) အာရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ (တရက္စာ) S$ ၆၀၀
၂) ေန ့ဆြမ္းအလွဴ (တရက္ စာ) S$ ၁၁၀၀
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာ ရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)
၃) ဆရာေတာ္တပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴ S$ ၄၈၅
၄) ေဖ်ာ္ရည္/ ေရ(တရက္စာ) S$ ၂၀၀
၅) သစ္သီး/ အခ်ဳိပြဲ S$ ၂၀၀
၆) ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီေနထုိင္ရန္ တရားအားထုတ္ရန္ခန္းမအလွဴတရက္ S$ ၅၅၀

လွဴဒါန္းရန္ Account No POSB Saving Account : 024-47034-2

ေက်းဇူးျပဳ၍ အလွဴေငြလႊဲျပီးပါက ေဖာ္ျပလုိေသာ
၁) အလွဴရွင္အမည္၊ 
၂) အလွဴေငြ ပမာဏ၊
၃) လွဴဒါန္းလုိသည့္အရာ၊
၄) (ေငြလြဲသူအမည္) တုိ ့ကုိ SMS ျဖင့္ ပုိ ့ျပီးလည္း အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ- လွဴဒါန္းရန္ အမွတ္စဥ္-၄တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆရာေတာ္မ်ား န၀ကမၼႏွင့္ ဓမၼပူဇာအတြက္ အလွဴေငြ S$၁၀၀ လွဴဒါန္းလုိပါက

" U Hla+ Daw Mya Family transferred S$100 for item 4 (Your Name) "

ဟု ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာသူတဦးဦးထံ သုိ ့ SMS ျဖင့္အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
email ျဖင့္ အေႀကာင္းႀကားႏုိင္သလုိ ဖုန္းျဖင့္လည္း တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ 

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္
(+65-98446120) kyawtkk@gmail.com
  ေဇာ္မုိးစံ 
(+65-91714350) zawmoesan123@gmail.com
ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္
(+65-87226714) wtsint@gmail.com
ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး
(+65-91197361) aungpyisoneaye@gmail.com
မျဖဴစင္ေက်ာ္
(+65-90076620)

လွဴဒါန္းရန္Account
POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
________________________

ဤတရားစခန္းကုိ ေအာက္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကုသုိလ္ယူ ပံ့ပုိး ကူညီမႈမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
တရားစခန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းလွဴဒါန္း ႀကေသာ အလွဴရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ဤသုိ ့လွဴဒါန္းရသည့္ ျမတ္ေသာကုသုိလ္ေႀကာင့္ ဆင္းရဲကင္းရာ အမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ
မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ႀကပါေစ။
သာဓု.... သာဓု.... သာဓု...
.

၁- တရားစခန္းအတြက္အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ား (General Sponsors List)
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

မ၀ါ၀ါခုိင္ အေထြေထြ  S$300

ကိုခ်မ္းမင္း+ မမိမိေအာင္ သားရွင္းသန္ ့ညီ မိသားစု အေထြေထြ  S$500

ကိုသန္႕ေဇာ္ႏိုင္ + မနီတာခင္စိုး
အေထြေထြ
 S$100

ရီမြန္ႏိုင္
အေထြေထြ
S$50

ကိုစိုင္းမြဏ္ဏ+ မမိုးစိမ့္စိမ့္ေအး အေထြေထြ S$50

ကိုေဆြ + မေမႊး အေထြေထြ S$30

ကိုစိုးစိုးစံ + မတင္တင္ခိုင္ အေထြေထြ S$100

ကိုေအာင္ေက်ာ္ျမင့္ + မယဥ္မင္းသြယ္
အေထြေထြ
S$50

မနန္းမိုမိုေသာ္ အေထြေထြ S$50
၁၀ ကိုရာဇာလတ္+Dr.နႏၵာခင္ဝင္း သမီးခ်မ္းေျမ့ရာဇာ
အေထြေထြ
S$100
၁၁  ဦးကၽင္စြမ္း+ေဒၚေအးေအးသန္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$50
၁၂ ွကုိႀကိဳင္၀ွက္ (SSC Ship Management Pte Ltd )
အေထြေထြ
S$2000
၁၃ ဦးေအာင္္ေရ + ေဒၚတင္တင္ႏြယ္ မိသားစု
အေထြေထြ
S$100
၁၄ ၁၈. ၀၁.၂၀၁၅ ရက္တြင္က်ေရာက္ေသာဦးေက်ာ္စိန္ ကြယ္လြန္ျခင္း၁၂ ႏွစ္ ေျမာက္အားရည္ စူး၍ မပုံ ့ပုံ ့ထူး
အေထြေထြ
ွS$100
၁၅ ေဒၚေအးေအးတင့္ ႏွင့္ မခ်ိဳေအးလြင္ မိသားစု
အေထြေထြ
ွS$600
၁၆ ကိုဝင္းကို
အေထြေထြ
S$100
၁၇ ဦးသန္းဝင္း
အေထြေထြ
S$100
၁၈ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္+[ေဒၚသင္းသင္းေဆြ] သၼီး ခင္စႏၵီေဆြ မိသားစု
အေထြေထြ
S$100
၁၉ ကြယ္လြန္သူ ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ႀကီး ဦးမ်ိဳးမင္း မိခင္ႀကီးေဒၚခိ်ဳခ်ိဳ၊ အဖိုးအဖြား၊ ဆရာသမားမ်ားအားရည္စူး၍ ဦးေဇယ်ာဝင္း၊ ေဒၚခ်ိဳလင္းစံ၊ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္သူ၊ မေထြးႏုႏုယဥ္ ေမာင္ႏွမ မိသားစုမ်ားေကာင္းမွဳ
အေထြေထြ
S$100
၂၀ ကိုခ်စ္​ကိုကို + မဇာျခည္​ဦး သား ဟိန္​းထက္​ၿဖိဳး၊ ဟိန္​းသန္​႔ညီ မိသားစု သားငယ္​​ေလးရက္​၁၀၀ျပည္​့
အေထြေထြ
S$300
၂၁ ေဇယ်ာလြင္ ႏွင့္ ျပည့္ ျဖိဳးထြန္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$200
၂၂ ဦးေအာင္နိဳင္ေဌး + ေဒၚခိုင္ခိုင္ဇံ
အေထြေထြ
S$100
၂၃ မရည္မြန္စိုးခင္,မမင္းမင္းစိုး
အေထြေထြ
S$130
၂၄ ျဖိဳးနႏၵာေအး
အေထြေထြ
S$150
၂၅ ေက်းဇူးရွင္ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္ေမာင္ + ေဒၚက်င္၀င္း အား အမွဴထား၍၊ သမီး မသဇင္ထိုက္ ေကာင္းမွဴ
အေထြေထြ
S$100
၂၆ ကုိမုိးဟိန္း+ မေမမီသိန္း သား လင္းထက္မုိးဟိန္း၊ မင္းဆက္မုိးဟိန္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$100
၂၇ ဦးဆန္း၀င္း+ ေဒၚေအးေအးမင္း သား ရဲမင္းဆန္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$50
၂၈ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးဟုတ္ႀကိဳင္အား ရည္စူး၍ သမီး မမုိးမုိးႀကိဳင္ ေကာင္းမႈ
အေထြေထြ
S$100
၂၉ မဇင္မာ၊ ကိုေဇာ္၊ ကိုရာျပည့္၊ကိုခ်မ္း၊ ေအာင္ျဖိဳးဦး၊ ေရႊစင္ ေမာင္ႏွမတစ္စု
အေထြေထြ
S$50
၃၀ မေကသူလင္း
အေထြေထြ
S$300
၃၁ ကိုေစာထြန္း
အေထြေထြ
S$300
၃၂ ဦးေအးေက်ာ္+ ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခုိင္ဇင္
အေထြေထြ
S$200
၃၃ ကုိေက်ာ္မင္းထြန္း+ မႏြယ္၀ါလြင္
အေထြေထြ
S$200
၃၄ ကုိ၀င္းလွိဳင္+ မမဥၥဴအုန္း သားမင္းသုလွိဳင္ သမီး စုသဒၵါလွိဳင္ မိသားစု
အေထြေထြ
S$50
၃၅ ကုိခုိင္ခန္ ့ေက်ာ္+ မေဆြဇင္ျမတ္
အေထြေထြ
S$50
၃၆၃၇ ကုိသန္းထုိက္ေအာင္+ မRajေဟမာ သား သူရိန္ထုိက္
အေထြေထြ
S$50
၃၇ ကုိထြန္းထြန္းႏုိင္+ မယု၀ါမုိး
အေထြေထြ
S$150

၃၈

 ကုိေနယု

အေထြေထြ
S$100
၃၉ ဦးစန္းျမင့္+ ေဒၚေအးျမ သမီးမလွိဳင္လွိဳင္ႏြယ္ မိသားစု
အေထြေထြ
S$50
၄၀ မသူဇာ၀င္း ေမြးေန ့အလွဴ
အေထြေထြ
S$50
၄၁ ေဒၚျမင့္ျမင့္လြင္
အေထြေထြ
S$100
၄၂ ေဒၚလွျမင့္ သမီး မခ်ိဳခ်ဳိ၀င္း  မိသားစု
ဆြမ္းအေထြေထြ
S$100
၄၃ ေဒၚက်င္ျမိဳင္၏ ၈၆ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့အလွဴ
အေထြေထြ
S$150
၄၄ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့အလွဴ
အေထြေထြ
S$150
၄၅ ကြယ္လြန္သူ အဖုိး၊ အဖြားမ်ားအား ရည္စူး၍ ဦးေက်ာ္ျမင့္ မိသားစု
အေထြေထြ
S$100
၄၆ ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားႏွင့္  ဦးဘုိးေမာင္အား ရည္စူး၍ ေဒၚစိန္လွဟန္ သမီး အင္ႀကင္းခုိင္ေကာင္းမႈ
အေထြေထြ
S$100
၄၇ ကုိ၀င္းစုိးခုိင္+ မ၀င္း၀င္းသန္ ့
အေထြေထြ
S$50
၄၈ မမုိးမုိးသန္ ့
အေထြေထြ
S$50
၄၉ ဦးေန၀င္း+ ေဒၚစန္းစန္းညႊန္ ့ မိသားစု
အေထြေထြ
S$50
၅၀ မသက္မြန္တင့္
အေထြေထြ
S$50
၅၁ ကုိေက်ာ္ေတဇာလင္း+ မခင္လျပည့္ေဆြ
အေထြေထြ
S$50
၅၂ ဦးတင္ေမာင္ဆန္း+ ေဒၚျမတ္သူဇာေအာင္ သမီး ရႊန္းလဲ့ ၀သုန္ သားခန္ ့ျပည္ဦး
အေထြေထြ
S$100
၅၃ ဦးတင္ထြန္း+ ေဒၚသိဂီ ၤခင္ မိသားစု
အေထြေထြ
S$200
၅၄ ကုိေအာင္ကုိျမင့္+ မထက္ထက္ႏုိင္
အေထြေထြ
S$500
၅၅ ကုိတင္ႏုိင္ထြန္း
အေထြေထြ
S$51
၅၆ ကုိညိဳေအာင္ခင္+ မေဆြေဆြျမင့္
အေထြေထြ
S$100
၅၇ Mr Soh Leng Tong family ( Soh Tong Heng Marine Pte Ltd.)
အေထြေထြ
S$100
၅၈ မျမတ္နန္းေအး
အေထြေထြ
S$100
၅၉ ဦးေက်ာ္ေ၀+ ေဒၚခင္ေဆြ၀င္း သမီး စုေ၀တရာ သား သီဟန္ေက်ာ္
အေထြေထြ
S$100
၆၀ ဦးအုန္းသန္း+ ေဒၚခင္၀ုိင္းေရႊ
အေထြေထြ
S$50
၆၁ ကို​စိုးမင္​းထိုက္​ + မ​ေခ်ာအိစံ
အေထြေထြ
S$50
၆၂ ကိုခင္ေမာင္ဝင္း မိသားစု
အေထြေထြ
S$100
၆၃ ဦးေဇာ္မင္း + ေဒၚခင္ဖုန္းႂကြယ္
အေထြေထြ
S$50
၆၄ မင္​း​ေဇာ္​လင္​း ၊ ညီဝင္​း​ေမာင္​ ၊ ၾကည္​ျဖဴၿဖိဳး​ေဝ ၊ ​ေနထြန္​းဦး ၊ ​ေဝယံထူး
အေထြေထြ
ွS$120
၆၅ မခင္ခင္ဝင္း
အေထြေထြ
S$50
၆၆ မထက္ထက္
အေထြေထြ
S$50
၆၇ မဂ်ဴဂ်ဴ
အေထြေထြ
S$10
၆၈ Lee Seet Khaing+ lee Po Lein
အေထြေထြ
S$30
၆၉ ေသာ္တာဟန္ + ခ်မ္းေျမ့ေဇာ္
အေထြေထြ
S$20
၇၀ ႏိုင္ႏိုင္ေအး
အေထြေထြ
S$10
၇၁ Shao Fan
အေထြေထြ
S$10
၇၂ ဦးတင္ဝင္း + ေဒၚေစာ ေရႊရီ မိသားစုႏွင့္ ဦးေအးမင္း + ေဒၚေဌးေဌး ေမာ္ မိသားစုတို႔ စုေပါင္း အလႈဴေငြ
အေထြေထြ
S$150
၇၃ ကိုေအာင္သြင္မင္း + မေဆြလင္းမူ
အေထြေထြ
S$100
၇၄ ကိုေဇာ္သန္႕
အေထြေထြ
S$50
၇၅ မနီနီျမင့္
အေထြေထြ
S$40
၇၆ ေစတနာရွင္ မိသားစု
အေထြေထြ
S$100
၇၇ ကိုတင္ထြန္း + မသိမ့္သိမ့္သူ သမီးျမတ္သီရိေအာင္
အေထြေထြ
S$100
၇၈ ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားကို အမွဴးထား၍ ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီး သက္ႏွင္းခင္ခင္ မိသားစု အလွဴ
အေထြေထြ
S$100
၇၉ ေက်းဇူးရွင္ မိခင္ႀကီးေဒၚဝင္းထိန္ (၇၂ ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန့)အား အမွဴးထား၍ သား ဦးသက္ဦးေက်ာ္မိသားစုေကာင္းမွဳ
အေထြေထြ
S$100
၈၀ မခင္ေအးလြင္
အေထြေထြ
S$30

(မွတ္ခ်က္။ ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

၂- ဒုလႅဘရဟန္းခံပြဲ အလွဴရွင္မ်ား

(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ (သုိ ့မဟုတ္) ဒုလႅဘရဟန္း တပါးလွ်င္ S$ 150 ႏွင့္ သီလရွင္ တပါးလွ်င္ S$100 ႏွဳန္းျဖင့္ သာသနာ ဒါယကာအျဖင့္ ခံယူႏုိင္ႀကပါသည္။ )
စုစုေပါင္း ရဟန္း (၁၁) ပါးရွိပါသည္။၊ (အလွဴရွင္ ၁၁ ဦး ျပည့္သြားပါျပီ။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ဦးသန္းထြန္း + မေအးျငိမ္းေအာင္ မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္  S$150

ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္ ၊ ေမယုစံ ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္  S$150

ကြယ္လြန္သူမိခင္ ဖခင္ ႏွင့္ေမာင္ေလး၂ဦးတို့အား ၇ည္စူးလွ်က္၁၅-၂-၂၀၁၅ ၇က္ေန့တြင္က်ေ၇ာက္ေသာ ဖခင္ၾကီးကြယ္လြန္ၿခင္း ၃၄ႏွစ္ေၿမာက္အတြက္ သမီးမခင္ၿမ
ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္
 S$150

ကြယ္လြန္သူ မိခင္ၾကီး ေဒၚၿမင္႔ၿမင္႔ၾကည္အားရည္စူး သမီးအယ္နီ
ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္
 S$150

ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မ ေႏြးယု ေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$150

ကိုရဲမ်ိဳးေက်ာ္ + Dr.နန္းေထြးခမ္း မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$150

ကြယ္လြန္သူဖခင္ၾကီး ဦးျမင့္ခ်ိဳအားရည္စူး၍သမီး မသဥၥာေအာင္ ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္ S$150

မဇင္မာ၊ ကိုေဇာ္၊ ကိုရာျပည့္၊ကိုခ်မ္း၊ ေအာင္ျဖိဳးဦး၊ ေရႊစင္ ေမာင္ႏွမတစ္စု
ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္
S$150

မဇင္မာ၊ ကိုေဇာ္၊ ကိုရာျပည့္၊ကိုခ်မ္း၊ ေအာင္ျဖိဳးဦး၊ ေရႊစင္ ေမာင္ႏွမတစ္စု
ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္
S$150
၁၀ ကြယ္လြန္သူ ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ႀကီး ဦးမ်ိဳးမင္း မိခင္ႀကီးေဒၚခိ်ဳခ်ိဳ၊ အဖိုးအဖြား၊ ဆရာသမားမ်ားအားရည္စူး၍ ဦးေဇယ်ာဝင္း၊ ေဒၚခ်ိဳလင္းစံ၊ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္သူ၊ မေထြးႏုႏုယဥ္ ေမာင္ႏွမ မိသားစုမ်ားေကာင္းမွဳ
ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္
S$150
၁၁ ဦးစန္းျမင့္+ ေဒၚေအးျမ သမီးမလွိဳင္လွိဳင္ႏြယ္ မိသားစု
ဒုလႅဘရဟန္း တပါးအတြက္
S$150

 

 

 

 

၃- သီလရွင္၀တ္ပြဲအတြက္အလွဴရွင္မ်ား

စုစုေပါင္း သီလရွင္ (၆) ပါးရွိပါသည္။၊

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ဦးသန္းထြန္း + မေအးျငိမ္းေအာင္ မိသားစု သီလရွင္ တပါးအတြက္  S$100

ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္ ၊ ေမယုစံ သီလရွင္ တပါးအတြက္  S$100

ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္ ၊ ေမယုစံ
သီလရွင္ တပါးအတြက္
 S$100

ျပဳံးတရာဆင့္ မိသားစု
သီလရွင္ တပါးအတြက္
S$100

မေကသူလင္း သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$100

ႏွစ္ဘက္ မိဘမ်ားကုိ အမႈးထား၍ ကုိသန္းထုိက္+ မသင္းယုေဆြ သား ေမာင္ဟိန္းထက္ေအာင္ မိသားစု သီလရွင္ တပါးအတြက္ S$100

 

 

၄- ဒုလၡဘရဟန္းေယာဂီမ်ားႏွင့္ သီလရွင္ေယာဂီမ်ား သေဘၤာဆိပ္သုိ ့ ႀကြေရာက္ရန္
ကားအလွဴရွင္

(ဒုလႅရဟန္းမ်ား ႀကြရန္ ကားခမွာ S$90 (45 Seaters) ျဖစ္ျပီး သီလရွင္ေယာဂီမ်ား ႀကြရန္ ကားခမွာ S$70 (19 Seaters) ျဖစ္ပါသည္။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးေက်ာ္အား ရည္စူးျပီး မိခင္ ေဒၚလွရီ အား အမႈးထား၍ သမီး မအိအိေက်ာ္ေကာင္းမႈ 45 Seaters Bus S$90

ႏွစ္ဘက္ မိဘမ်ားကုိ အမႈးထား၍ ကုိသန္းထုိက္+ မသင္းယုေဆြ သား ေမာင္ဟိန္းထက္ေအာင္ မိသားစု 19 Seaters Bus S$70

 


၅- ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ ဓမၼပူဇာ(န၀ကမၼ) အလွဴရွင္မ်ား
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

 

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

မတင္ဇာေက်ာ္ န၀ကမၼ  S$100

ကြယ္လြန္သူမိခင္ ဖခင္ ႏွင့္ေမာင္ေလး၂ဦးတို့အား ၇ည္စူးလွ်က္၁၅-၂-၂၀၁၅ ၇က္ေန့တြင္က်ေ၇ာက္ေသာ ဖခင္ၾကီးကြယ္လြန္ၿခင္း ၃၄ႏွစ္ေၿမာက္အတြက္ သမီးမခင္ၿမ န၀ကမၼ  S$100

ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား ရည္စူး အမႈးထား၍ ကိုဝင္းလိႈင္ + မခင္ခ်ိဳခ်ိဳသြင္ သမီး မယြန္းနႏၵီဦး မိသားစု
္န၀ကမၼ
 S$70

ကုိေဌးႏုိင္+ မေနာ္ေလးရည္မြန္ေထြး သားသား ဖိုးေရႊေသြး
န၀ကမၼ
S$100

မထားထားလိႈင္ န၀ကမၼ S$500

ဦးဆန္း၀င္း+ ေဒၚေအးေအးမင္း သား ရဲမင္းဆန္း မိသားစု
္န၀ကမၼ
 S$50

ဗိုလ္ၾကီးျဖိဳးေဇာ္+မေမသူထက္ န၀ကမၼ  S$100

မဇင္မာ၊ ကိုေဇာ္၊ ကိုရာျပည့္၊ကိုခ်မ္း၊ ေအာင္ျဖိဳးဦး၊ ေရႊစင္ ေမာင္ႏွမတစ္စု
္န၀ကမၼ
 S$50

မဇင္မာ၊ ကိုေဇာ္၊ ကိုရာျပည့္၊ကိုခ်မ္း၊ ေအာင္ျဖိဳးဦး၊ ေရႊစင္ ေမာင္ႏွမတစ္န၀ကမၼ စု န၀ကမၼ
(ျမစိမ္းေတာင္
ဆရာေတာ္)
S$50
၁၀ မလွလွေအး
န၀ကမၼ
S$100
၁၁ မေမမီ
န၀ကမၼ
S$100
၁၂ ေဒၚက်င္ျမိဳင္၏ ၈၆ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့အလွဴ
္န၀ကမၼ
S$150
၁၃ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ၆၈ ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန ့အလွဴ န၀ကမၼ S$150

၁၄

ကြယ္လြန္သူ အဖုိး၊ အဖြားမ်ားအား ရည္စူး၍ ဦးေက်ာ္ျမင့္ မိသားစု
္န၀ကမၼ
S$200
၁၅ ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားႏွင့္  ဦးဘုိးေမာင္အား ရည္စူး၍ ေဒၚစိန္လွဟန္ သမီး အင္ႀကင္းခုိင္ေကာင္းမႈ
န၀ကမၼ
S$100
၁၆ ဦးတင္ထြန္း+ ေဒၚသိဂီ ၤခင္ မိသားစု
န၀ကမၼ
S$100
၁၇ ဦးအုန္းသန္း+ ေဒၚခင္၀ုိင္းေရႊ
န၀ကမၼ
S$100
၁၈ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးအတြက္အဖြားေဒၚခင္ရီမွ နိဗၺာန္ကိုရည္စူး၍န၀ကမၼအလႉေတာ္ေငြ
န၀ကမၼ
S$100
၁၉ ဦးဆြန္ဆီဟုန္ + ေဒၚတင္ျကည္
န၀ကမၼ
ွS$100
၂၀ ကိုေအာင္သြင္မင္း + မေဆြလင္းမူ
န၀ကမၼ
S$100
၂၁ ကိုတင္ထြန္း + မသိမ့္သိမ့္သူ သမီးျမတ္သီရိေအာင္
န၀ကမၼ
S$100
၂၂ ကိုေက်ာ္ဇင္ဦး + မမိုးမိုးေက်ာ္ မိသားစု
န၀ကမၼ
S$50
       
       

(မွတ္ခ်က္။ ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

 

၆- ဆရာေတာ္(၄)ပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴရွင္မ်ား (S$485)
(ဆရာေတာ္ ၄ ပါးႀကြပါမည္။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ညြန္႕ +Dr ႏြယ္နီေအာင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္  S$485

ကြယ္လြန္သူမိခင္ ေဒၚက်င္ဦး အားရည္စူး၍ ဦးသန္းဝင္း မိသားစ ေလယာဥ္လက္မွတ္  S$485

ထက္ႏိုင္စိုး
္ေလယာဥ္လက္မွတ္
 S$485

မသိဂီ ၤထြန္း
ေလယာဥ္လက္မွတ္
S$485

 

၇- တရားထုိင္ခန္းမမ်ားႏွင့္ ေယာဂီမ်ားေနထုိင္ရန္အေဆာင္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား
( S$ ၅၅၀။ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၏ တရက္စာပ်မ္းမ်ွျခင္း၊ ေရ၊ မီး၊ Gas အပါအ၀င္)

စဥ္

လွဴဒါန္းမည့္ေန ့

အလွဴရွင္အမည္

အလွဴေငြ(S$)

၀၆-၀၂-၂၀၁၅* ကိုျမင့္ေဌး + မတင္ဇာနီေက်ာ္  S$550
၀၇-၀၂-၂၀၁၅ (ပထမေန ့) Myanmar Janpan Software Company မွသူငယ္ခ်င္းတစ္စုေကာင္းမႉ႕  S$550

၀၈-၀၂-၂၀၁၅ (ဒုတိယေန ့) ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္  S$550

၀၉-၀၂-၂၀၁၅ (တတိယေန႔)
္ကြယ္လြန္သူ အဘြားေဒၚေငြထိန္း,အဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး
အား ရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူ အမိ ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ႏွင့္ မိသားစု
S$550

၁၀-၀၂-၂၀၁၅ (စတုတၳေန ့)
ကြယ္လြန္သူ ဦးဝင္းျမင့္၊ကြယ္လြန္သူေဒၚျဖဴျဖဴသြယ္ တို႕အားရည္းစူးႏွင့္ ဦးက်င္ဝမ္း + ေဒၚျမစိန္ သမီးခင္ႏြဲ႕ႏြဲ႕ဝင္း၊ခင္ဥမၼာျမင့္၊သားေမာင္ေက်ာ္သူရမိသားစု
S$550

၁၁-၀၂-၂၀၁၅ (ပဥၥမေန ့) ကုိေအာင္ခုိင္မင္း  S$550

၁၂-၀၂-၂၀၁၅ (ဆ႒မေန ့) ကြယ္လြန္သူဘိုးဘြားမ်ားနွင့္ဖခင္ျကီးတို့အားရည္စူး၍ ဦးေက်ာ္မိုး+ ေဒၚအိအိတင္ သား ေက်ာ္စည္သူဟိန္း မိသားစုု( မေလးရွား) S$550

၁၃-၀၂-၂၀၁၅ (သတၱမေန ့) ေစတနာရွင္အလႉရွင္ မိသားစု S$550

၁၄-၀၂-၂၀၁၅ (အ႒မေန ့)
ကြယ္လြန္သူဘိုးဘြားမ်ားနွင့္ဖခင္ျကီးတို့အားရည္စူး၍ ဦးေအာင္မိုး+ ေဒၚသင္းသင္းလြင္ သား မင္းဟိန္းေအာင္ ေဇာ္ထြဋ္ေအာင္ မိသားစုေကာင္းမွု
S$550

၁၀

၁၅-၀၂-၂၀၁၅ (ေနာက္ဆုံးေန ့) Check-out (လွဴဒါန္းရန္မလုိပါ)  

 

 

 

 

* တရားစခန္းအတြက္ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ ့မ်ား ျပင္ဆင္မည့္ေန ့(ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဒုလႅဘရဟန္းမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႀကိဳတင္ေရာက္ရွိ သီတင္းသုံးႀကမည္။)

 

၈- ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ မ်ား St. John's
Island သုိ ့သြားရန္ သေဘၤာခ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား 
(ဆရာေတာ္မ်ား၊ တရားစခန္း ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသယ္ယူရန္ႏွင့္ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား အတြက္ အသြားအျပန္စုစုေပါင္း S$ ၅၀၀၀ ခန္ ့ကုန္က်ပါသည္။)
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏျဖင့္ နည္းမ်ားမဆုိ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါသည္။)

 

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ေဒၚခုိင္ခုိင္ေအာင္ သေဘၤာခ S$100

ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယု ေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု သေဘၤာခ S$150

ႏွစ္ဖက္ေသာမိဘမ်ားအား အမႈးထား၍ ကိုသန္႕ေဇာ္ႏိုင္ + မနီတာခင္စိုး
သေဘၤာခ
S$200
မေကဇာလိႈင္၊ ေမာင္ညီလင္းျဖိဳး၊ ေမာင္ဟန္ေဇာ္လင္း၊ ေမာင္ေအာင္ေဇယ်၊ ေမာင္ေက်ာ္လြင္ +မခင္စႏၵာထြန္း @TPC8AB project
သေဘၤာခ
S$150
 ဦးကၽင္စြမ္း+ေဒၚေအးေအးသန္း မိသားစု
သေဘၤာခ
S$20
ကြယ္လြန္သူဖခင္ၾကီး ဦးျမင့္ခ်ိဳအားရည္စူး၍သမီး မသဥၥာေအာင္
သေဘၤာခ
S$50
ျပဳံးတရာဆင့္ မိသားစု
သေဘၤာခ
ွS$600
မထားထားလိႈင္
သေဘၤာခ
S$500
ကိုေဝစိုး
သေဘၤာခ
S$300
၁၀ ဲ့မလဲ့လဲ့ ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
သေဘၤာခ
S$105
၁၁ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ + မလိႈင္ေမဇင္
သေဘၤာခ
ွS$200
၁၂ ဦးကံျမင့္ + ေဒၚေအးျမသန္း
သေဘၤာခ
S$30
၁၃ မေမမြန္ဦး
သေဘၤာခ
S$150
၁၄ Myanmar Janpan Software Company မွသူငယ္ခ်င္းတစ္စုေကာင္းမႉ႕
သေဘၤာခ
S$200
၁၅ မေဆြေဆြျမင့္
သေဘၤာခ
S$500
၁၆ မခင္စံပယ္
သေဘၤာခ
S$100
၁၇ ကုိေက်ာ္စြာ၀ဏၰ+ မယဥ္မင္းထြန္း ေကာင္းမႈ
သေဘၤာခ
S$100
၁၈ မဇင္မာ၊ ကိုေဇာ္၊ ကိုရာျပည့္၊ကိုခ်မ္း၊ ေအာင္ျဖိဳးဦး၊ ေရႊစင္ ေမာင္ႏွမတစ္စု
သေဘၤာခ
S$100
၁၉ ကြယ္လြန္သူ အဖုိး၊ အဖြားမ်ားအား ရည္စူး၍ ဦးေက်ာ္ျမင့္ မိသားစု
သေဘၤာခ
S$100
၂၀ ကုိ ကုိကိုႀကီး ဦးေဇယ်ာ၀င္း၊ မမႀကီး ေဒၚခ်ိဳလင္းစံ၊ ကုိကုိေလး ဦးမ်ိဳးေက်ာ္သူ ႏွင့္ မိသားစုအား အမႈးထား၍ မေထြးႏုႏုယဥ္ ေကာင္းမႈ
သေဘၤာခ
S$50
၂၁ ကုိတင္မုိး+ မေႏြမာ ႏွင့္ သမီး အိမ့္သူကုိ မိသားစု
သေဘၤာခ
S$100
၂၂ မတင္ေမလင္း၊ မအိအိေဆြ
သေဘၤာခ
S$100
၂၃ မေမစႏၵာစုိး
သေဘၤာခ
S$50
၂၄ ဦးေက်ာ္ညႊန္ ့+ ေဒၚတုိးရီ မိသားစု
သေဘၤာခ
S$100
၂၅ မင္​း​ေဇာ္​လင္​း ၊ ညီဝင္​း​ေမာင္​ ၊ ၾကည္​ျဖဴၿဖိဳး​ေဝ ၊ ​ေနထြန္​းဦး ၊ ​ေဝယံထူး
သေဘၤာခ
S$50

 

     

 

၉- တရားစခန္းအတြက္ဆြမ္း၊ ေဖ်ာ္ရည္စသည္မ်ား လွဴဒါန္းႀကသူမ်ားစာရင္း
(Foods Sponsors List)
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ
အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
 ေဖာ္ျပပါ ဆြမ္းအလွဴမွာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ ့မ်ား အားလုံးအတြက္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။)

ကုိယ္တုိင္ ဆြမ္းကပ္လုိသူ ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သုိ ့မဟုတ္) ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ ေယာဂီ သည္
သက္ဆိုင္ရာေန ့မ်ားတြင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္း၀ုိင္းတြင္ ဆြမ္းမဆပ္ကပ္ခင္ ႀကိဳတင္၍
  ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။ အာရုဏ္ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၇း၀၀ ႏွင့္ ေန ့ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၁၁း၀၀ မတိုင္မီ
ႀကဳိတင္ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။

 

 
အာရုဏ္ဆြမ္း
(S$၆၀၀)
ေန ့ဆြမ္း
(S$၅၅၀/၁၁၀၀)
သစ္သီး၊/ အခ်ိဳပြဲ
(S$၂၀၀)
ေဖ်ာ္ရည္/ေရ
(S$၂၀၀)
၀၇-၀၂-၂၀၁၅
(ပထမေန ့)
ကိုရဲမ်ိဳးေက်ာ္ + Dr.နန္းေထြးခမ္း မိသားစု

ကိုမင္းဇာနည္ +
မျဖိဳးစုစုေမႊး သမီး မိဆုျမတ္ဇာနည္ ႏွင့္ မိရႊန္းလက္ဇာနည္
မိသားစု၊

ကိုသိန္းေဇာ္ + နန္းဆိုင္ဟြမ္မိသားစု

ဦးေဇာ္ျမင့္ + ေဒၚညိဳညိဳခင္ မိသားစု
ေဒၚသြယ္သြယ္ထြန္း
ႏွင့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ဦး
၀၈-၀၂-၂၀၁၅
(ဒုတိယေန ့)

ကိုခင္ေမာင္ေက်ာ္ +
Dr. ေနၾကည္ျမင့္
မိသားစု

ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္+
မယမင္းထိုက္
သား ႏွစ္ဦးသၾကၤန္
မိသားစု
ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မ ေႏြးယု ေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု
ထက္လင္းေအာင္
+လတ္လတ္အိ ၊
ေအာင္ေအာင္ဦး +
ဇင္ မာအိ သား
ေကာင္ခန္႕ဦ
း 
၀၉-၀၂-၂၀၁၅
(တတိယေန ့)
ဦးခင္ေမာင္ေရႊ + ေဒၚစန္းေဌး
မိသားစု
ကိုေနမ်ိဳးေဆြ + မခင္ေကာင္းဆက္ သားသားေကာင္းထက္ မိသားစု
ကိုေနမ်ိဳးေဆြ + မခင္ေကာင္းဆက္ သားသားေကာင္းထက္
မိသားစု
ကြယ္လြန္သူမိဘႏွစ္ပါး
ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္သန္း + ေဒၚသန္းျမင့္ တို႕
အားရည္စူး၍ သမီး မနန္းညိဳမီေအာင္
ေကာင္းမႉ
၁၀-၀၂-၂၀၁၅
(စတုတၳေန ့)
 William +Stella သမီး Emily သား Kenneth
ဦးေဇာ္ျမင့္+
ေဒၚေအးေအးျမင့္
သမီး
မေအးခ်မ္းျမတ္၊
မဆုပန္ထက္
မိသားစု 
ဦး၀င္းလြင္-ေဒၚျပံဳးမိသားစု  
ေမာင္ျဖိဳးသန္႕ +
မမိုးသူသူ 
၁၁.၀၂-၂၀၁၅
(ပဥၥမေန ့)
ျပည့္ေကာင္းလင္း (ခ) Edward
၏ (၂၇)ႏွစ္ျပည့္
ေမြးေန႔အလွဴ 

ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား အမႉးထား၍
ကုိ၀ဏၰတင့္ေ၀ + မေမသဥၥာဟန္
မဂၤလာ ႏွစ္ပတ္လည္
အလွဴ
ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား အမႉးထား၍
ကုိ၀ဏၰတင့္ေ၀ + မေမသဥၥာဟန္
မဂၤလာ ႏွစ္ပတ္လည္
အလွဴ

ကြယ္လြန္သူမိခင္
ဖခင္ ႏွင့္ေမာင္ေလး
၂ဦးတို့အား
၇ည္စူးလွ်က္
၁၅-၂-၂၀၁၅
၇က္ေန့တြင္က်
ေ၇ာက္ေသာ ဖခင္ၾကီးကြယ္လြန္ၿခင္း ၃၄ႏွစ္ေၿမာက္အတြက္
သမီးမခင္ၿမ

၁၂.၀၂-၂၀၁၅
(ဆ႒မေန ့)
မိေအးေအးခ်ိန္
ႏွင့္
မခင္သက္သက္ျငိမ္း

ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား အမႉးထား၍ မခင္စိုးစိုး ႏွင့္မခင္မာေဌး
မိဘမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးခင္ေမာင္ေထြး + ေဒၚသန္းတင္ႏွင့္ အစ္မ အစ္ကို မ်ားအား
အမႉးထား၍
သမီးေအးျဖဴခိုင္
မေသာင္းေသာင္း
၁၃.၀၂-၂၀၁၅
(သတၱမေန ့)
မခင္သႏၲာဆန္း
(ခ)စႏၵီ ႏွင့္
မေအးမဥၨဴေမာင္ တို႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦး
ေကာင္းမႈ
မခင္သႏၲာဆန္း
(ခ)စႏၵီ ႏွင့္
မေအးမဥၨဴေမာင္ တို႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦး
ေကာင္းမႈ
မခင္သႏၲာဆန္း
(ခ)စႏၵီ ႏွင့္
မေအးမဥၨဴေမာင္ တို႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦး
ေကာင္းမႈ
မခင္သႏၲာဆန္း
(ခ)စႏၵီ ႏွင့္
မေအးမဥၨဴေမာင္ တို႔သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦး
ေကာင္းမႈ
၁၄.၀၂-၂၀၁၅
(အ႒မေန ့)
မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္
Group
မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္
Group
မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္
Group
မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္
Group
၁၅.၀၂-၂၀၁၅
(ေနာက္ဆုံးေန ့ ့)
  ဦးစိန္လင္း + ေဒၚေစာမိုးမိုး
မိသားစု
လွဴဒါန္းရန္မလုိပါ။
 ကိုခင္ေဇာ္ေအာင္
 

 

ပဥၥမႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၄)
   ၂၀၁၄ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
  
အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း
 

စတုတၳအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၃)

   ၂၀၁၃ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၃ တရားစခန္း)  

   မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား ( ၂၀၁၃ တရားစခန္း)


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္က်င္းပေသာ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ တရားစခန္း၊ တရားပြဲသတင္း (-၂၀၁၃)  Click

_________________________________
 

တတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၂)

   ၂၀၁၂ တရားစခန္း ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သဇင္မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

   ၂၀၁၂တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၂ တရားစခန္း)  

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား-၂၀၁၁)


   
တရားစခန္း အလွဴရွင္စာရင္း

   နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္ (ေရး... ဘေလာ့ဂါ ေရႊျပည္သူ -၂၀၁၁ ေယာဂီ)

   ၂၀၁၁ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ပထမအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား) ၂၀၁၀


     မဂၢင္ေဖာ္စီး ကုိးရက္ခရီး (ေရး.. ဘေလာ့ဂါခ်စ္ႀကည္ေအး -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ကုိတာတင္ဂီမွအျပန္ (ေရး.. ဘေလာ့ဂါဇြန္မုိးစက္ -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ၂၀၁၀ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာတရားစခန္း (လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့)

တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာရွိ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ တရားရိပ္သာတြင္ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာ ေတာ္ ဘုရား ကုိယ္တုိင္ တႏွစ္ပတ္လုံး တရားစခန္းဖြင့္ကာ တရားျပသ လ်ွက္ရွိပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရား ႀကီး ၏ ႀသ၀ါဒခံယူကာ ရက္တုိ၊ ရက္ရွည္ သြားေရာက္ တရားအားထုတ္လုိသူမ်ား အခ်ိန္မေရြး မိမိတုိ ့ အား ထုတ္ ႏုိင္သေရႊ ့(အခ်ိန္အကန္ ့သတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိ) စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနေရး၊ စားေရး အခမဲ့ စနစ္ျဖင့္ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွ စီစဥ္ေပးလ်ွက္ရွိေႀကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလုိက္ပါ သည္။

ဆက္သြယ္ရန္။
ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာရုံးခန္း
(သာမန္အားျဖင့္ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား ဖုန္းေျဖပါသည္။)
ဖုန္း ၀၉-၄၂၀၀၁၈၈၇၇
ဖုန္း ၀၉-၄၉၃၁၂၃၀၀
ဖုန္း ၀၅၅-၂၀၃၄၁
လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း

ဦးတူး
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္
ဦးေအာင္၀င္း
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္

 

             
  (Share this page on Facebook
)