"မိမိတုိ ့ရဲ ့ သဒၶါ၊ ၀ီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာကုိ တရားရႈမွတ္တဲ့ အခါမွာ
အစြမ္းကုန္အသုံးခ်ပါ။ အဲဒီလုိ အစြမ္းကုန္ အသုံးခ်မွ ဒီသံသရာခရီးခဲႀကီးက
လြန္ေျမာက္ႏုိင္မွာေနာ္။တစ္သံသရာလုံး ေမာဟအားႀကီးခဲ့လုိ ့ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက
ဘုရားေတြနဲ ့လြဲခဲ့ရတာ။"

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တရားစခန္း သတင္းႏွင့္ အလွဴရွင္စာရင္း

သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာ (၉) ရက္ တရားစခန္း (စကၤာပူ) ၂၀၁၆

ကမၼ႒ာနစရိယ ။ ။ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
ေန ့ရက္ ။ ။ ၂၂-၁၁-၂၀၁၆ မွ ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ အထိ 
ေနရာ ။ ။ St. John's Island, Singapore (စိန္ဂၽြန္းကၽြန္း၊ စကၤာပူ)

၀င္ေႀကး ။ ။ အခမဲ့

ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ ။ ။ ၁၁-၁၁-၂၀၁၆ (ေသာႀကာေန ့)

တရားစခန္းအတြက္ မည့္သည္အခေႀကး ေငြမွ မေကာက္ခံပါ။

ဒုလႅဘရဟန္း၀တ္သူ၊ သီလရွင္၀တ္သူမ်ား ၂၁-၁၁-၂၀၁၆ ေန ့လည္ တြင္ တရားစခန္းသုိ ့ ၀င္ရန္လုိပါသည္။

တရားစခန္း ၀င္ရန္ အတြက္ ဒီေနရာမွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
( ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ အီးေမးလ္ မ်ား မွန္ကန္စြာ ျဖည့္မွသာ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ )

>>> တရားစခန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

>>> တရားစခန္း၀င္မည့္သူမ်ား သိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားဖတ္ရန္ ဤေနရာကုိ Click ပါ။

Online registration တင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္(98446120), သစ္သစ္(83313976)

မထက္ထက္ႏုိင္ (၉၄၈၈၉၇၅၂) သုိ ့ဆက္သြယ္ အကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။

(သတ္မွတ္ဦးေရျပည့္ပါက စာရင္းပိတ္ပါမည္။)

တျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားစခန္း၀င္ရန္ ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား အခက္အခဲရွိပါက

zawmoesan123@gmail.com သုိ ့ email ပုိ ့၍ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

အခ်ိန္ပုိင္း လာေရာက္ တရားအားထုတ္လုိသူမ်ားအတြက္
****************************************
*** need to register only for overnight stay part time yogi ***

အခ်ိန္ပုိင္း လာေရာက္ တရားအားထုတ္ရန္ စာရင္းေပးလုိသူမ်ားသည္ ့ ေဖာ္ျပပါ Online Registration Page တြင္ မိမိတုိ ့ တရားအားထုတ္ႏုိင္ေသာရက္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္၍ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။ တရားအားထုတ္မည့္ ရက္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ညအိပ္မည့္ရက္မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ရန္လုိအပ္ျပီး ျပန္မည့္ရက္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

စာရင္းေပးသြင္းရန္ >>> http://goo.gl/F11J33

______________________

တရားစခန္းအတြက္ ႀကြေရာက္လာမည့္ဆရာေတာ္မ်ား

(က) ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်
(ခ) ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠ႒
(ဂ) ဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵရ

စာရင္းေပးထားသူ ေယာဂီမ်ားလုိက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္စသည္မ်ား ႀကည့္ရႈရန္ ဒီေနရာကုိ Click ပါ။

 

တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ား

တရားစခန္းအတြက္လုိအပ္ေသာ ဆြမ္း၊ ေလယာဥ္ခ၊ ေဖ်ာ္ရည္၊ ကားခ၊ တရားထုိင္ခန္းမစသည့့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေထြေထြ စရိတ္မ်ား အတြက္ ေအာက္ပါႏွဳန္းထားျဖင့္ လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါျပီ။

၁) အာရုဏ္ဆြမ္းအလွဴ (တရက္စာ) S$ ၆၀၀
၂) ေန ့ဆြမ္းအလွဴ (တရက္ စာ) S$ ၁၁၀၀
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာ ရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)
၃) ဆရာေတာ္တပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴ S$ ၄၈၅
၄) ေဖ်ာ္ရည္/ ေရ(တရက္စာ) S$ ၂၀၀
၅) သစ္သီး/ အခ်ဳိပြဲ S$ ၂၀၀
၆) ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီေနထုိင္ရန္ တရားအားထုတ္ရန္ခန္းမအလွဴတရက္ S$ ၅၅၀

လွဴဒါန္းရန္ Account No POSB Saving Account : 024-47034-2

ေက်းဇူးျပဳ၍ အလွဴေငြလႊဲျပီးပါက ေဖာ္ျပလုိေသာ
၁) အလွဴရွင္အမည္၊ 
၂) အလွဴေငြ ပမာဏ၊
၃) လွဴဒါန္းလုိသည့္အရာ၊
၄) (ေငြလြဲသူအမည္) တုိ ့ကုိ SMS ျဖင့္ ပုိ ့ျပီးလည္း အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ- လွဴဒါန္းရန္ အမွတ္စဥ္-၄တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဆရာေတာ္မ်ား န၀ကမၼႏွင့္ ဓမၼပူဇာအတြက္ အလွဴေငြ S$၁၀၀ လွဴဒါန္းလုိပါက

" U Hla+ Daw Mya Family transferred S$100 for item 4 (Your Name) "

ဟု ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာသူတဦးဦးထံ သုိ ့ SMS ျဖင့္အေႀကာင္းႀကားႏုိင္ပါသည္။
email ျဖင့္ အေႀကာင္းႀကားႏုိင္သလုိ ဖုန္းျဖင့္လည္း တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္ 

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္
(+65-98446120) kyawtkk@gmail.com
 ကုိ၀င္းထြန္းဆင့္
(+65-90910591 -Viber) wtsint@gmail.com
ကုိေအာင္ျပည့္စုံေအး
(+65-91197361) aungpyisoneaye@gmail.com
မျဖဴစင္ေက်ာ္
(+65-90076620)

လွဴဒါန္းရန္Account
POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
________________________

ဤတရားစခန္းကုိ ေအာက္ဘက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကုသုိလ္ယူ ပံ့ပုိး ကူညီမႈမ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
တရားစခန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းလွဴဒါန္း ႀကေသာ အလွဴရွင္မ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ဤသုိ ့လွဴဒါန္းရသည့္ ျမတ္ေသာကုသုိလ္ေႀကာင့္ ဆင္းရဲကင္းရာ အမွန္ ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ လွ်င္ျမန္စြာ
မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ႀကပါေစ။
သာဓု.... သာဓု.... သာဓု...
.

၁- တရားစခန္းအတြက္အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ား (General Sponsors List)
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ကိုခ်စ္ကိုကို+မဇာျခည္ဦး သား ေမာင္ဟိန္းထက္ၿဖိဳး၊ ေမာင္ဟိန္းသန္႔ညီ မိသားစု အေထြေထြ
၃၀၀
ကိုခ်မ္းမင္း+မမိမိေအာင္ သား ရွင္းသန္႔ ညီ မိသားစု အေထြေထြ
၅၀၀
မေႏြးေႏြးအိ အေထြေထြ
၅၀
မိဘႏွစ္ပါးအား ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၿပီး သားေလး ေမာင္ေနယု ေကာင္းမႈ အေထြေထြ
၂၀၀
ကိုသန္႕ေဇာ္ႏိုင္ + မနီတာခင္စိုး အေထြေထြ
၁၀၀
ကို ဝင္းေမာ္ + မမႀကီး မိသားစု အေထြေထြ
၁၀၀
ျမန္မာ ဂ်ပန္ ေဆာ့ဝဲ မွ သူငယ္ခ်င္း တစ္စုေကာင္းမႉ အေထြေထြ
၄၀၀
ကိုလင္း အေထြေထြ
၁၀၀
မၾကဴၾကဴခင္ အေထြေထြ
၅၀
၁၀
ၿပံဳးတရာဆင့္ မိသားစု အေထြေထြ
၃၀၀
၁၁
ကိုေဇာ္မင္း အေထြေထြ
၅၀
၁၂
ယဥ္မင္းစိုး အေထြေထြ
၁၀၀
၁၃ ကိုေအးမင္း(a) Dahe Lin + မႏုယဥ္ေထြး (သား) ေကာင္းျမတ္ထြဋ္ (a) Austin Lin မိသားစု အေထြေထြ
USD ၁၀၀
၁၄ ကိုသန္ ့စင္ေအာင္+ မမိုးသႏၲာကို မိသားစု အေထြေထြ
၃၀၀
၁၅ ဦးတင္ထြန္း + ေဒၚသဂႌခင္ အေထြေထြ
၃၀၀
၁၆ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သိန္းသန္း သမီး Beatrice အေထြေထြ
၁၅၀
၁၇ ေဒၚတင့္တင့္ခိုင္ အေထြေထြ
၁၀၀
၁၈ ဦးေဆြသက္ေမာင္ + ေဒၚေမႊး မိသားစု အေထြေထြ
၁၀၀
၁၉ ကိုဇင္ဟိန္း + မခင္သီတာျမင့္ အေထြေထြ
၁၀၀
၂၀ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္သန္း+ ေဒၚရီရီႏြဲ႕ အားရည္စူး၍ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႉ႕(ေတာင္ ၾကီး) အေထြေထြ
၂၅၀
၂၁ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္တူေလးအားရည္စူးျပီး ကိုထြန္းထြန္းႏိုင္ + မယုဝါမိုး မိသားစု မွလႉဒါန္းပါသည အေထြေထြ
၃၀၀
၂၂ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္အား အမွဴးထား၍ ခ်စ္တူမ စုသီရိစံ ေကာင္းမွဳ အေထြေထြ
၅၀
၂၃ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးအားရည္စူး၍ မလွလွေအး ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား အေထြေထြ
၁၀၀
၂၄ မျမတ္နန္းေအး အေထြေထြ
၁၀၀
၂၅ မသီသီျပည့္ ၊ မမဥၨဴ အေထြေထြ
၅၀
၂၆ ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္ အေထြေထြ
၂၀၀
၂၇ ကိုေမာင္ေမာင္တာ + မေမသူေဆြ သမီး ဘိုနီတာ၊ေမာ္ရင္းတာ အေထြေထြ
၁၀၀
၂၈ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအမွဳးထား၍ ကိုသန္းထိုက္+မသင္းယုေဆြ သား ေမာင္ဟိန္းထက္ေအာင္မိသားစု အလွဳ အေထြေထြ
၁၀၀
၂၉ ဦးေက်ာ္စည္သူ + ေဒၚမို ့မို႔ေအး သမီး မျခဴးသံလြင္ေအး အေထြေထြ
၅၀၀
၃၀ ဦးစိန္လင္း+ေဒါ္ေစာမိုးမိုး မိသားစု အေထြေထြ
၃၀၀
၃၁ ကိုဇာနည္မြန္ + မယဥ္မင္းညြန္႕ မိသားစု အေထြေထြ
၁၀၀
၃၂ ေဒၚေငြလိႈင္ အေထြေထြ
၅၀၀
၃၃ ကိုေအာင္ကိုျမင့္ + မထက္ထက္ႏိုင္ အေထြေထြ
၃၀၀
၃၄ မမၾကီး - ေမာ္လျမိဳင္ ဆံပင္္​ညႇတ္​ဆိုင္ ေသာက္ေရ
၃၄၁
၃၅ မမၾကီး - ေမာ္လျမိဳင္ ဆံပင္္​ညႇတ္​ဆိုင္ wet-tissue
အခု2000
၃၆ ေဒၚစိန္လွဟန္+သမီးအင္ၾကင္းခိုင္ အေထြေထြ
၁၀၀
၃ရ ျမတ္သႏာၱထက္ အေထြေထြ
၅၀
၃၈ ကိုႏိုင္ဝင္းထြန္း + မသီတာေက်ာ္ မိသားစု အေထြေထြ
၅၀၀
၃၉ မေနျခည္လိႈင္ အေထြေထြ
၅၀
၄၀ ဦးတင္ေဌး + ေဒၚခင္ခင္ေထြး မိသားစု အေထြေထြ
၂၀၀
၄၁ မယုမြန္ေအာင္ အေထြေထြ
၁၀၀
၄၂ ခင္စႏၵာ အေထြေထြ
၁၀၀
၄၃   အေထြေထြ
၁၀၀

(မွတ္ခ်က္။ ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

၂- ဒုလႅဘရဟန္းခံပြဲ အလွဴရွင္မ်ား

(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ (သုိ ့မဟုတ္) ဒုလႅဘရဟန္း တပါးလွ်င္ S$ 150 ႏွဳန္းျဖင့္ သာသနာဒါယကာအျဖင့္ ခံယူႏုိင္ႀကပါသည္။ )

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ဦးသန္းထြန္း + ေဒၚေအးျငိမ္းေအာင္ သမီး ေအးေအးထြန္း ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ကုိေဌးႏုိင္+ မေနာ္ေလးရည္မြန္ေထြး သားသား ဖိုးေရႊေသြး ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ား အား အမႉး ထား ၍ ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုး + မလင္းလင္း သမီး ခ်ိဳေမစမ္း ေကာင္းမႉ႕ ဒုလႅဘရဟန္း ႏွစ္ပါး
၃၀၀
ဦးျမင့္ဟန္+ေဒၚအမာၾကဴမိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
မယဥ္ယဥ္ျမင့္ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ား အား အမႉး ထား၍ ကိုေက်ာ္သူဝင္း + မသင္းသင္းစိုး မိသားစု ေကာင္း မႉ႕ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ဦးတင္ေအာင္မ်ိဳး + မခင္ေမေမထြန္း ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
ထက္ထက္၊ ဇာၾကည္ခိုင္ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
၁၀
ဝင္းပပသူ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
၁၁
ေမ့သူသူထြန္း ၊လြင္မိုးျမင့္ ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀
၁၂ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မခင္သိန္းသန္း သမီး Beatrice ဒုလႅဘရဟန္း တပါး
၁၅၀

 

 

၃- သီလရွင္၀တ္ပြဲအတြက္အလွဴရွင္မ်ား

(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ (သုိ ့မဟုတ္) သီလရွင္ တပါးလွ်င္ S$100 ႏွဳန္းျဖင့္ သာသနာ ဒါယကာအျဖင့္ ခံယူႏုိင္ႀကပါသည္။ )

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ကြယ္လြန္ၿပီးေသာ ဘိုး ဘြား မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား ရည္စူးၿပီး ေမာင္ဆက္ႏိုင္ ႏွင့္ မဝင္း၀င္းမာ ေကာင္းမႈ သီလရွင္ တပါး ၁၀၀
မိေအးေအးခ်ိန္ သီလရွင္ ႏွစ္ပါး ၂၀၀
မျဖိဳးနႏၵာေအး သီလရွင္ တပါး ၁၀၀
ဦးစိုင္းသာေအး + ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဝ သား စိုင္းရွိန္းထက္ သီလရွင္ တပါး ၁၀၀
ေမ့သူသူထြန္း ၊လြင္မိုးျမင့္ သီလရွင္ တပါး ၁၀၀
မျမင့္ျမင့္သင္း သီလရွင္ တပါး ၁၀၀
မသိမ့္သိမ့္ခိုင္ သီလရွင္ တပါး ၁၀၀

 

   

 

 

၄- ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ ဓမၼပူဇာ(န၀ကမၼ) အလွဴရွင္မ်ား
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏ)

 

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

ကြယ္လြန္ၿပီးေသာ ဘိုး ဘြား မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား ရည္စူးၿပီး ေမာင္ဆက္ႏိုင္ ႏွင့္ မဝင္း၀င္းမာ ေကာင္းမႈ န၀ကမၼ ၁၀၀
ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ား အား အမႉး ထား၍ ကိုေက်ာ္သူဝင္း + မသင္းသင္းစိုး မိသားစု ေကာင္း မႉ႕ န၀ကမၼ ၅၀
ကုိခုိင္ထူး+ မႀကည္အုန္း သမီးႀကီး ျဖဴျဖဴခုိင္ထူး၊ သားငယ္ ေအာင္ေငြျငိမ္း မိသားစု (ဆြီဒင္) န၀ကမၼ ၇၉၁
ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ န၀ကမၼ ၅၀
ဦးေအာင္ရီ + ေဒၚတင္တင္ႏြယ္ (သမီး) ဆုျမတ္ေအာင္ န၀ကမၼ ၁၅၀
ကိုလွမ်ိဳးေအာင္ + မရီရီလွိုင္ န၀ကမၼ ၁၀၀
မသိမ့္သိမ့္ခိုင္ န၀ကမၼ ၁၀၀
ကြယ္လြန္သူ မိခင္ႀကီးေဒၚလွလွရီအားရည္စူး၍
ဗိုလ္ႀကီးၿဖိဳးေဇာ္ + မေမသူထက္
န၀ကမၼ ၁၀၀
ကိုေက်ာ္သက္ထြန္း + မခင္သိမ့္သိမ့္ေအး န၀ကမၼ ၅၀
၁၀ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္သန္း+ ေဒၚရီရီႏြဲ႕ အားရည္စူး၍ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႉ႕ (ေတာင္ၾကီး) ဆရာေတာ္ၾကီး နဝကမၼ ၁၀၀
၁၁ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္သန္း+ ေဒၚရီရီႏြဲ႕ အားရည္စူး၍ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႉ႕ (ေတာင္ၾကီး) ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠ႒  ၅၀
၁၂ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္သန္း+ ေဒၚရီရီႏြဲ႕ အားရည္စူး၍ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႉ႕ (ေတာင္ၾကီး) ဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵရ ၅၀
၁၃ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအမွဳးထား၍ ကိုသန္းထိုက္+မသင္းယုေဆြ သား ေမာင္ဟိန္းထက္ေအာင္မိသားစု အလွဳ န၀ကမၼ ၁၅၀
၁၄ ဦးျမင့္ေအာင္ +ေဒၚခင္ခင္ေဝ သမီး ႏြယ္မြန္ေအာင္ ေဆြမြန္ေအာင္ ဆရာေတာ္ၾကီး နဝကမ ၁၀၀
၁၅ ဦးျမင့္ေအာင္ +ေဒၚခင္ခင္ေဝ သမီး ႏြယ္မြန္ေအာင္ ေဆြမြန္ေအာင္ ဆရာေတာ္ ဦးဥကၠ႒  ၅၀
ဦးျမင့္ေအာင္ +ေဒၚခင္ခင္ေဝ သမီး ႏြယ္မြန္ေအာင္ ေဆြမြန္ေအာင္ ဆရာေတာ္ ဦးသုႏၵရ ၅၀
၁ရ မေနျခည္လိႈင္ န၀ကမၼ ၁၅၀

(မွတ္ခ်က္။ ။ တရားစခန္းမတုိင္မီ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသာ website တြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)

 

၅- ဆရာေတာ္(၃)ပါးအတြက္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အလွဴရွင္မ်ား (S$485)
(ဆရာေတာ္ ၃ ပါးႀကြပါမည္။)

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

မက်င္က်င္ရီ၊ မတင္တင္ခုိင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္
၄၈၅

မက်င္က်င္ရီ၊ မတင္တင္ခုိင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္
၄၈၅

မက်င္က်င္ရီ၊ မတင္တင္ခုိင္
ေလယာဥ္လက္မွတ္
၄၈၅

 

၆- တရားထုိင္ခန္းမမ်ားႏွင့္ ေယာဂီမ်ားေနထုိင္ရန္အေဆာင္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ား
( S$ ၅၅၀။ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၏ တရက္စာပ်မ္းမ်ွျခင္း၊ ေရ၊ မီး၊ Gas အပါအ၀င္)

စဥ္

လွဴဒါန္းမည့္ေန ့

အလွဴရွင္အမည္

အလွဴေငြ(S$)

၂၁-၁၁-၂၀၁၆* ကိုေက်ာ္ေဇာ္ဟိန္း+မဝင္းမြန္ဦး မိသားစု ၅၅၀
၂၂-၁၁-၂၀၁၆ (ပထမေန ့) မျမတ္ဆုစႏၵာလြင္ ၅၅၀

၂၃-၁၁-၂၀၁၆ (ဒုတိယေန ့) ေမာင္ထက္စံေဝ+မနန္းအမရာထြန္း မိသာစု ၅၅၀

၂၄-၁၁-၂၀၁၆ (တတိယေန႔)
ဦးျမင့္ေဌး+ေဒၚတင္ဇာနီေက်ာ္ မိသားစု
၅၅၀

၂၅-၁၁-၂၀၁၆ (စတုတၳေန ့)
ကို ေက်ာ္မင္း + မမြန္ႏွင္းထြန္း မိသားစု
၅၅၀

၂၆-၁၁-၂၀၁၆ (ပဥၥမေန ့) ကိုေက်ာ္ေဇာ္ဟိန္း+မဝင္းမြန္ဦး မိသားစု ၅၅၀

၂၇-၁၁-၂၀၁၆ (ဆ႒မေန ့) ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္ ၅၅၀

၂၈-၁၁-၂၀၁၆ (သတၱမေန ့) ဦးခင္ေမာင္ေရႊ + ေဒၚစန္းေဌး မိသားစု ၅၅၀

၂၉-၁၁-၂၀၁၆ (အ႒မေန ့)
ကိုၾကည္ရႊင္+မဆုဆုတင္, ကိုေဇယ်ာ+မဇြန္ဇာေဟးမား, ကိုျမင့္ကိုကို+မေ၀ျဖိဳးေအး, မခိုင္ဇင္သိမ့္ မဇာဇာလိႈင္
၅၅၀

၁၀

၃၀-၁၁-၂၀၁၆ (ေနာက္ဆုံးေန ့) Check-out (လွဴဒါန္းရန္မလုိပါ)  

 

 

 

 

* တရားစခန္းအတြက္ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ ့မ်ား ျပင္ဆင္မည့္ေန ့(ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဒုလႅဘရဟန္းမ်ား၊ သီလရွင္မ်ားႀကိဳတင္ေရာက္ရွိ သီတင္းသုံးႀကမည္။)

 

၇- ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ မ်ား St. John's
Island သုိ ့သြားရန္ သေဘၤာခ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား 
(ဆရာေတာ္မ်ား၊ တရားစခန္း ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသယ္ယူရန္ႏွင့္ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ား အတြက္ အသြားအျပန္စုစုေပါင္း S$ ၅၀၀၀ ခန္ ့ကုန္က်ပါသည္။)
(ႏွစ္သက္ရာေငြပမာဏျဖင့္ နည္းမ်ားမဆုိ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါသည္။)

 

စဥ္

အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းသည့္အရာ

အလွဴေငြ(S$)

မသဂီႋထြန္း သေဘၤာခ ၄၈၅
ကြယ္လြန္သူမိဘ၂ ပါးအားရည္စူး၍ သား- မာင္ေအာင္ျပည့္စံုေအး သေဘၤာခ ၁၀၀
မထက္ထက္ သေဘၤာခ ၅၀
ေခ်ာစုယဥ္ သေဘၤာခ ၁၀၀
ကြယ္လြန္သူ ေက်းဇူးရွင္ ဖခင္ႀကီး ဦးေငြထြန္းအားရည္စူးၿပီး မိခင္ႀကီး ေဒၚက်င္သန္း ႏွင့္ သားသမီးတစ္ခု ေကာင္းမႈ သေဘၤာခ ၁၀၀
ၾကည္မ်ိဳးမင္း+ေမဇင္စိုး သား ေမာင္ေကာင္းမိုးဆက္ မိသားစု သေဘၤာခ ၁၀၀
Kenny & မေဌးေဌးရွိန္ သေဘၤာခ ၅၀
ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ား အား အမႉး ထား ၍ ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုး + မလင္းလင္း သမီး ခ်ိဳေမစမ္း ေကာင္းမႉ႕ သေဘၤာခ ၅၀
ကိုျဖိဳးလင္းနိုင္+ မသဇင္သင္းၾကည္ သမီး ေဆာင္းရူပါနိုင္ေကာင္းမႈ သေဘၤာခ ၁၀၀
၁၀ ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္ သေဘၤာခ ၁၀၀
၁၁ ကိုသီဟေက်ာ္+မခြာညိဳသင္း မိသားစု ေကာင္းမႈ သေဘၤာခ ၅၀
၁၂ Liu ching shu &ထူး ထူး သေဘၤာခ ၅၀
၁၃ ကုိျမစုိး+ နန္းေအးခုိင္ သား ေကာင္းမင္းခန္ ့ သေဘၤာခ ၅၀
၁၄ ကိုစိုးလင္းထြန္း +မသႏၲာလြင္ သမီး သက္ၾကည္ႏူးစံ မိသားစုေကာင္းမႈ သေဘၤာခ ၃၀၀
၁၅ ကိုျဖိဳးတင္သန္း + မေႏြးယုေအာင္ သမီး ထူးျမတ္ႏိုး မိသားစု သေဘၤာခ ၁၀၀
၁၆ မင္းဇာနည္+ၿဖိဳးစုစုေမႊး သမီး - မိဆုျမတ္ဇာနည္ သမီး- မိရႊန္းလက္ဇာနည္ သေဘၤာခ ၃၀၀
၁၇ ဦးအုန္းသန္း+ေဒၚျမင့္ျမင့္, သမီး မသိဂႌျမင့္ မိသားစု သေဘၤာခ ၁၀၀
၁၈ ဦးလံုးစိန္+ ေဒၚေဌးေဌးရီ မိသားစု ေကာင္းမႈ သေဘၤာခ ၅၀
၁၉ ကိုလွမ်ိဳးေအာင္ + မရီရီလွိုင္ သေဘၤာခ ၅၀
၂၀ ဦးသိန္းလြင္ + ေဒၚခင္ေသာ္တာ သေဘၤာခ ၂၀၀
၂၁ ကိုသက္ဝင္းေမာင္ + မဇင္မ်ိဳးေဌး သေဘၤာခ ၃၀
၂၂ ကိုေက်ာ္သက္ထြန္း + မခင္သိမ့္သိမ့္ေအး သေဘၤာခ ၅၀
၂၃ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္သန္း+ ေဒၚရီရီႏြဲ႕ အားရည္စူး၍ ေမာင္ႏွမတစ္စုေကာင္းမႉ႕( ေတာင္ ၾကီး) သေဘၤာခ ၂၅၀
၂၄ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအမွဳးထား၍ ကိုသန္းထိုက္+မသင္းယုေဆြ သား ေမာင္ဟိန္းထက္ေအာင္မိသားစု အလွဳ သေဘၤာခ ၁၀၀
၂၅ မဇာၾကည္ေအး သေဘၤာခ ၅၀
၂၆ မစႏၵာေမာင္ သေဘၤာခ ၁၀၀
၂ရ ကြယ္လြန္သူအဖ ဦးခင္ေမာင္ေအး ရည္းစူး၍ မိခင္ေဒၚျမင့္ျမင့္ရႊင္ ႏွင့္မိသားစု သေဘၤာခ ၂၀၀
၂၈ မသီတာေက်ာ္ သေဘၤာခ ၅၀
၂၉ သဇင္ဦး သေဘၤာခ ၃၀

 

     

 

၈- တရားစခန္းအတြက္ဆြမ္း၊ ေဖ်ာ္ရည္စသည္မ်ား လွဴဒါန္းႀကသူမ်ားစာရင္း
(Foods Sponsors List)
(ေန ့ဆြမ္းတရက္စာအတြက္ အလွဴရွင္တဦတည္း(သုိ ့) တအုပ္စုတည္း S$၁၁၀၀ လွဴဒါန္းႏုိင္သလုိ
အလွဴရွင္လစ္လပ္ေနေသာရက္မ်ားတြင္ ပူးတြဲအလွဴရွင္အျဖစ္ S$၅၅၀ ျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
 ေဖာ္ျပပါ ဆြမ္းအလွဴမွာ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ေယာဂီမ်ား၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥအဖြဲ ့မ်ား အားလုံးအတြက္ အက်ဳံး၀င္ပါသည္။)

ကုိယ္တုိင္ ဆြမ္းကပ္လုိသူ ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ အလွဴရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား (သုိ ့မဟုတ္) ဆြမ္းလွဴဒါန္းသူ ေယာဂီ သည္
သက္ဆိုင္ရာေန ့မ်ားတြင္ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္း၀ုိင္းတြင္ ဆြမ္းမဆပ္ကပ္ခင္ ႀကိဳတင္၍
  ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။ အာရုဏ္ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၇း၀၀ ႏွင့္ ေန ့ဆြမ္းအတြက္ မနက္ ၁၁း၀၀ မတိုင္မီ
ႀကဳိတင္ေရာက္ရွိေစလုိပါသည္။

 

 
အာရုဏ္ဆြမ္း
(S$၆၀၀)
ေန ့ဆြမ္း
(S$၅၅၀/၁၁၀၀)
သစ္သီး၊/ အခ်ိဳပြဲ
(S$၂၀၀)
ေဖ်ာ္ရည္/ေရ
(S$၂၀၀)
၂၂.၁၁.၂၀၁၆
(ပထမေန ့)
ေမာင္ရဲႏိုင္ဦး ႏွင့္ မခိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေမာင္ မဂၤလာဦး ဆြမ္း အလွဴ  ကိုေက်ာ္ေက်ာ္လင္း ဇနီးေနာ္အဲထူး သားေမာင္အဂၢမင္း ေမာင္ဘိုဘိုမင္းမိသားစု ႏွင့္ ဦးသန္းဝင္း မိသားစုေကာင္းမႈ
ေမမီဝင္း & ဆုဆုရွင္ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ား အား အမႉး ထား ကိုေစာကိုဦး+ မမိုးေဝေက်ာ္
၂၃.၁၁.၂၀၁၆
(ဒုတိယေန ့)
ကြယ္လြန္ၿပီးေသာ ဘိုး ဘြား မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားအား ရည္စူးၿပီး ေမာင္ဆက္ႏိုင္ ႏွင့္ မဝင္း၀င္းမာ ေကာင္းမႈ ဦးဝင္းလြင္ေဒၚျပံဳး ႏွင့္ သားသမီးေျမးတစ္စု မခ်ိဳသူ မဝတီခမ္းမိုင္
၂၄.၁၁.၀၁၆
(တတိယေန ့)
ေဒါက္တာ ျမစိုးႏြယ္ ၁) ကိုေက်ာ္ဝင္းလြင္ + မခ်မ္းျမေအး သမီး ေအးခ်မ္းျမင့္မိုရ္မိသားစု (၆၀၀$) 
၂) မျဖ ူဇာ ခိုင္, မျမျမသင္း, မနီနီျမင့္, မသိမ့္ပပေအး, မသိဂီၤဝင္း, 
ကိုညီညီထြန္း+ 
မနန္းေထြးခမ္းေလာဝ္ သား Barry မိသားစု ( ၅၀၀$)

ဦးေက်ာ္ျမင့္ ေဒၚၾကဴး သမီး မတင္ဇာေက်ာ္ မွ မတင္ဇာေက်ာ္ ေမြးေန႕အလႉ

မေကဇာလွိုင္ မႏွင္းယုေထြး
၂၅.၁၁.၂၀၁၆
(စတုတၳေန ့)
မေမျမတ္သူ ႏွင့္ မသိမ့္သိမ့္ေအး ဦးေဝလင္း+ေဒၚသန္းၫြန္႔ သမီး မျမစႏၵာေဝ မထိုက္ေဝလင္း မိသားစု ဦးေဝလင္း+ေဒၚသန္းၫြန္႔ သမီး မျမစႏၵာေဝ မထိုက္ေဝလင္း မိသားစု ဦးေဝလင္း+ေဒၚသန္းၫြန္႔ သမီး မျမစႏၵာေဝ မထိုက္ေဝလင္း မိသားစု
၂၆.၁၁.၂၀၁၆
(ပဥၥမေန ့)
မိခင္ၾကီး ေဒၚခင္ဝင္းရီး ေမြးေန႕အ တြက္ ရည္မွန္း၍ ကိုျမင့္ေဇာ္ + မစိုးပပမြန္ ေကာင္းမႉ႕ ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း+ မခင္မ်ိဳးမ်ိဳးညြန္ ့သမီး ေမႏြယ္ဇင္မင္း မိသားစု မိခင္ ေဒၚအုန္းအုန္း၏ 
၇၃ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အလွဴ
ဦးျမင့္ေသာင္း+ ေဒၚမူမူေအာင္
၂၇.၁၁.၂၀၁၆
(ဆ႒မေန ့)
ကြယ္လြန္သူအမိ ေဒၚသိန္းညိဳ +အဖ ဦးသန္းလြင္ တို႔အားရည္စူး၍ 
ေယာဂီ မသင္းသင္းႏြဲ, မညိဳမာလြင္, မလြင္ပိုပိုၿငိမ္း, ေမာင္ေသာင္းတင့္, 
ေမာင္လြင္ေမာင္ေမာင္ 
မိသားတစ္စုေကာင္းမႈ
NIPPON EXPRESS HEAVY HAULAGE Singapore မွျမန္မာမ်ား

ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီး ဦးေစာရွိန္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚၾကင္ရီအား အမႉးထား၍ ကိုျမတ္မင္း + မေစာသႏၲာ+ သားေလးေမာင္သူရိန္@ Eddy Min မိသားစုေကာင္းမႉ

ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီး ဦးေစာရွိန္အားရည္စူး၍ မိခင္ႀကီးေဒၚၾကင္ရီအား အမႉးထား၍ ကိုျမတ္မင္း + မေစာသႏၲာ+ သားေလးေမာင္သူရိန္@ Eddy Min မိသားစုေကာင္းမႉ
၂၈.၁၁.၂၀၁၆
(သတၱမေန ့)
မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မထိုက္ေဝလင္း ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား
၂၉.၁၁.၂၀၁၆
(အ႒မေန ့)
ကိုေအာင္သက္ဦး + မျမဇာဇာဝင့္ 

၁)မျမတ္ဆုစႏၵာလြင္(၅၅၀)
၂)ျမန္မာ ဂ်ပန္ ေဆာ့ဝဲ မွ သူငယ္ခ်င္း တစ္စုေကာင္းမႉ (၅၅၀)

ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီးဦးအုန္းေမာင္ မိခင္ႀကီးေဒၚခင္သန္းရီ တို႔အားရည္စူး၍ ဦးႏိုင္ႏိုင္ေအာင္+ ေဒၚေအးေအးေမာ္ မိသားစုေကာင္းမႈ ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ မိခင္ႀကီးေဒၚခင္သန္းရီ တို႔အားရည္စူး၍ ဦးႏိုင္ႏိုင္ေအာင္+ ေဒၚေအးေအးေမာ္ မိသားစုေကာင္းမႈ
၃၀.၁၁.၂၀၁၉
(ေနာက္ဆုံးေန ့ ့)
မခင္ဝင္းၾကည္
လွဴဒါန္းရန္မလုိပါ။
မဇာဇာ 
ကိုေစာလြင္ဦး+ မအိသက

 

ဆ႒မႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၅
)
   ၂၀၁၅ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
  
အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း
 

 

ပဥၥမႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၄)
   ၂၀၁၄ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  
  
အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း
 

စတုတၳအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၃)

   ၂၀၁၃ တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း  

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၃ တရားစခန္း)  

   မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား ( ၂၀၁၃ တရားစခန္း)


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္က်င္းပေသာ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ တရားစခန္း၊ တရားပြဲသတင္း (-၂၀၁၃)  Click

_________________________________
 

တတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ စိန္ ့ဂ်ြန္းကြ်န္း- ၂၀၁၂)

   ၂၀၁၂ တရားစခန္း ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သဇင္မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

   ၂၀၁၂တရားစခန္းအတြက္ လွဴဒါန္းႀကသူမ်ား စာရင္း

   အထူးေက်းဇူတင္ရွိျခင္း (၂၀၁၂ တရားစခန္း)  

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား-၂၀၁၁)


   
တရားစခန္း အလွဴရွင္စာရင္း

   နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္ (ေရး... ဘေလာ့ဂါ ေရႊျပည္သူ -၂၀၁၁ ေယာဂီ)

   ၂၀၁၁ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ပထမအႀကိမ္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ ၀ိပႆနာတရားစခန္း
(စကၤာပူ/ မေလးရွား) ၂၀၁၀


     မဂၢင္ေဖာ္စီး ကုိးရက္ခရီး (ေရး.. ဘေလာ့ဂါခ်စ္ႀကည္ေအး -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ကုိတာတင္ဂီမွအျပန္ (ေရး.. ဘေလာ့ဂါဇြန္မုိးစက္ -၂၀၁၀ ေယာဂီ)

    ၂၀၁၀ တရားစခန္းဓါတ္ပုံမ်ား

 

ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာတရားစခန္း (လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့)

တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာရွိ ျမစိမ္းေတာင္ေတာရ တရားရိပ္သာတြင္ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာ ေတာ္ ဘုရား ကုိယ္တုိင္ တႏွစ္ပတ္လုံး တရားစခန္းဖြင့္ကာ တရားျပသ လ်ွက္ရွိပါသည္။ ဆရာေတာ္ ဘုရား ႀကီး ၏ ႀသ၀ါဒခံယူကာ ရက္တုိ၊ ရက္ရွည္ သြားေရာက္ တရားအားထုတ္လုိသူမ်ား အခ်ိန္မေရြး မိမိတုိ ့ အား ထုတ္ ႏုိင္သေရႊ ့(အခ်ိန္အကန္ ့သတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိ) စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနေရး၊ စားေရး အခမဲ့ စနစ္ျဖင့္ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွ စီစဥ္ေပးလ်ွက္ရွိေႀကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလုိက္ပါ သည္။

ဆက္သြယ္ရန္။
ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာရုံးခန္း
(သာမန္အားျဖင့္ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ား ဖုန္းေျဖပါသည္။)
ဖုန္း ၀၉-၄၂၀၀၁၈၈၇၇
ဖုန္း ၀၉-၄၉၃၁၂၃၀၀
ဖုန္း ၀၅၅-၂၀၃၄၁
လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း

ဦးတူး
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္
ဦးေအာင္၀င္း
ဖုန္း ၀၁-၈၅၀၀၁၉၀ ရန္ကုန္

 

             
  (Share this page on Facebook
)